Témata

EMO Hannover 2011, Část 6 - Jednoúčelové stroje

V pořadí již šesté ohlédnutí po zajímavostech prezentovaných na loňské světové výstavě EMO Hannover 2011 jsme soustředili na oblast jednoúčelových strojů. V tomto vydání pak přinášíme ještě druhý monotématický článek, který naleznete za tímto a týká se soustružnických strojů.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Reklama

Výrobní prostředky určené pro hromadnou a velkosériovou výrobu byly na EMO 2011 zastoupeny jako nosné, doplňkové nebo prostě jako jedny z produktů řady firem. Schopnost rychle, precizně a levně vyprodukovat velké množství identických součástí je stále jejich nespornou výhodou, proto obráběcí linky a jednoúčelové obráběcí stroje mají na trhu výrobních technologií své opodstatnění.

Reklama
Reklama
Reklama
Obr. Příklad koncepce a kompaktního provedení JUS firmy Gruppo Riello Sistemi

Oficiální statistiky z EMO hovoří o tom, že taková výrobní zařízení nabízelo 26 vystavujících firem. Avšak tato čísla je nutno brát s rezervou, protože jak již bylo v prvém otištěném článku o EMO 2011 zmíněno (MM Průmyslové spektrum č. 11/2011), obsah kategorií a umístění firem na výstavišti mnohdy buď neodpovídá tomu, co firma reálně vyrábí, anebo zařazení výrobce není vůbec možné. Řada firem se zabývá výrobou komponent pro jednoúčelové stroje, jako jsou pinolové či saňové vřeteníky, vícevřetenové hlavičky a další. Přitom však samotné stroje sestavovat nemusí.

Výrobci v kategorii „výrobní zařízení a komponenty pro hromadnou a velkosériovou výrobu využívající třískové obrábění“ pocházejí často z Itálie a z Německa. Dále pak ze zemí, kde má silnou pozici automobilový průmysl jakožto jeden z hlavních uživatelů těchto výrobních zařízení. (Pozn.: Např. v Rumunsku se automobily vyrábějí, ale na EMO nebyl žádný vystavovatel specializovaný na jednoúčelové stroje. O dalších výrobních a montážích krajinách lze konstatovat totéž.)

Obr. Příklad velkosériově vyráběných obrobků a jejich výrobní časy

JUS klasické konstrukce

Jako ukázky prezentovaných jednoúčelových strojů typické koncepce – otočný stůl kruhový nebo mezikruhový – lze uvést například firmy BTB Transfer nebo skupinu firem Gruppo Riello Sistemi (Riello Macchine, Mandelli, Burkhard+Weber). Počet pracovních míst závisí na složitosti obrobku a s ní spojené složitosti technologického projektu. Jak je vidět na obrázcích, stroje jsou obvykle hodně vysoké, což způsobují přívody médií do středu otočného stolu. Dále se vyznačují tím, že pohony nástrojů pracovních jednotek jsou i v době digitálních pohonů realizovány asynchronními motory přes převody zaručující exaktně technologicky potřebné a neměnné pracovní otáčky vřetena. Vřetenové motory jsou samozřejmě také využívány. Translační pohyb může být vyvozen pneumaticky a elektro-mechanicky. Polotovary pro výrobu mohou být hutné polotovary, nejčastěji tyčoviny (pro rotační součástky), nebo odlitky a výkovky. Na obrázku jsou zachyceny příklady dílců z automobilového průmyslu včetně časů obrobení.

Jednoúčelové pracovní jednotky zapojené lineárně za sebou jsou základními stavebními prvky tvrdých automatických linek. Na EMO 2011 byla taková zařízení prezentována ve formě obrázků a popřípadě obrobených dílců. Je velmi obtížné změnit je na jiný typ obrobku, náklady na pořízení a náročnost realizace je vymezuje do oblasti hromadných výrob.

Obr. Prezentace firmy Grob,
Obr. Pružný výrobní systém a obrobek

Pružný výrobní systém

Jako alternativu k (tvrdým) automatickým linkám a (tvrdým) jednoúčelovým obráběcím strojům lze uvést příklady pružného výrobního systému, které nabízela firma Grob. Na veletrhu byly uvedeny čtyři praktické příklady realizovaných projektů. Na obrázku je zachycen blok šestiválcového motoru. Jak znázorňuje přiložené schéma, pro výrobu tohoto dílce v počtu 75 tisíc kusů za rok je využito patnáct strojů G700 a čtyři stroje BZ 800 z výrobního programu firmy Grob. Celek doplňuje 14 strojů (zařízení), které jsou určeny pro operace potřebné pro kompletní obrobení bloku motoru – hluboké vrtání, honování, kontrola, čištění apod. Dalším základním kamenem tohoto pružného výrobního systému je mezioperační doprava a řízení, nástrojové hospodářství, třískové hospodářství, kvalitní projekt, technologie, technologické zpracování a postupy.

Obr. Jednoúčelový obráběcí stroj BTB Transfer

Pro lepší pochopení základní konfigurace tohoto výrobního systému je vhodné uvést konstrukci zmíněných obráběcích strojů. Obráběcí centrum na nerotační součástky G700 má vodorovný vřeteník pohyblivý ve dvou vodorovných osách. Zbylé pohyby (vodorovná translace a jedna rotace) vykonává obrobek. Nejčastěji je kotoučový zásobník nástrojů s vodorovnou osou rotace umístěn vlevo od pracovního prostoru a uzpůsoben pro pick-up výměnu nástroje.

Tento stroj je konstruktéry firmy Grob zkonstruován i ve dvouvřetenovém provedení. Kolíbka, na které je umístěn obrobek, je patřičně delší a zásobníky nástrojů jsou umístěny z důvodu malého zástavbového prostoru nad vřeteníkem. Celý stroj je uložen na samonosném rámu, na kterém jsou umístěny všechny agregáty. Tento stroj díky své koncepci dovoluje obrábět plochy (otvory), které jsou umístěny na delších stranách bloku. Výrobní operace na těchto plochách evidentně trvají nejdéle, proto jinak liniové uspořádání toku obrobků je u těchto strojů paralelizováno.

Obráběcí centrum BZ 800 má všechny pohyby v nástroji a obrobek (obrobek spolu s technologickou paletou v případě jiných obrobků) je upnut na otočném stole. Před strojem je umístěn manipulátor palet. Toto uspořádání umožňuje obrábět plochy na čelních plochách bloku motoru. Zakládání obrobků do pracovního prostoru strojů je realizováno manipulátory.

Obdobné výrobní celky jsou navrhovány pro obrábění až čtyř typů motorů. Omezujícím parametrem pak obvykle bývá manipulace s obrobkem – nutná je tvarová podobnost, popř. typová blízkost. Umístění bloku motoru (u menších motorů) na technologickou paletu zvětšuje univerzálnost (pružnost) systému, ale i to má svá omezení. Na posledních obrázcích je zachycen pružný výrobní systém firmy MAP. Manipulace s obrobky je realizována pomocí robotů. Jak obrázek ukazuje, obrobky mohou být tvarově velmi složité.

Lubomír W. Novotný
Hannover, Německo

lubomir.novotny@toshulin.cz

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 120136
Datum: 15. 02. 2012
Rubrika: Odborná příloha / CAD/CAM/CAE
Seriál
Firmy
Související články
Blíží se druhý ročník veletrhu broušení

Od 14. do 17. května 2024 se koná druhý ročník veletrhu GrindingHub, který odborníkům z celého světa představí – poprvé v historii ve čtyřech výstavních halách – nejnovější technologická řešení v oblasti broušení. Tentokrát se ve Stuttgartu představí přes 460 vystavovatelů z 31 zemí.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Související články
Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Roztažená křídla čínského draka

Opět po dvou letech se v Pekingu konal jeden z největších světových veletrhů obráběcích a tvářecích strojů a technologií CIMT (China International Machine Tool), který lze velikostně přirovnat k hannoverskému EMO a který rozlohou a počtem návštěvníků zdaleka předčí jeho milánské zastavení, tokijský Jimtof či chicagský IMTS. Celá světová liga (i ti, kteří třeba na EMO nevystavují) se zde prezentuje po boku domácích producentů oboru obráběcí stroje, nástroje a příslušenství. Letos se termín konání kryl s velikonočním týdnem a křesťanský svět musel tento fakt přijmout.

V říjnu do Milána

Po šesti letech se podnik nazvaný EMO opět vrací do italského Milána. Bezesporu to bude radostnější pohled do expozic, než tomu bylo právě v roce 2008, kdy vrcholila světová finanční krize, která si vybírala svoji daň především na průmyslové výrobě. I když obráběcí a tvářecí technologie letos svůj veletržní boom již zažily, a to v květnu na CIMT v Pekingu, určitě se vyplatí vypravit se do Milána i třeba proto, že v bezprostřední blízkosti výstaviště Fiera Milano se koná celosvětová výstava EXPO, pro niž je říjen posledním měsícem konání a jejíž zhlédnutí jistě stojí za to.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit