Témata
Reklama

Obráběcí stroje z EMO míří přímo na MSV do Brna

07. 09. 2005

Letošní rok je pro výrobce a dodavatele obráběcích strojů mimořádný hned ze dvou důvodů. Většina z nich se v září zúčastní evropské výstavy obráběcích strojů EMO v Hannoveru, a nadto mají letos výjimečně i možnost zúčastnit se národních výstav obráběcích strojů díky povolení, které udělila CECIMO svým členům. Bezprostřední návaznost EMO Hannover a MSV Brno tak umožní vystavit ve stánku společnosti Misan i většinu novinek z expozice firmy Mazak z Hannoveru.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Ondřej Svoboda

Jednatel a spolumajitel společnosti Misan. Vystudoval čtyřleté gymnázium. Z mimoškolních aktivit se věnoval prakticky denně sportu. Po ukončení doktorského studia na ČVUT a nástupu do zaměstnání si dálkovou formou doplnil vzdělání v elektrotechnice (výuční list) z důvodu získání oprávnění pracovat samostatně na zařízeních pod napětím (vyhláška 50). Jeho volba padla na Strojní fakultu ČVUT, specializaci „výrobní stroje a zařízení“. Po ukončení doktorského studia spojeného se zaměstnaneckým poměrem ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT na Fakultě strojní ČVUT v Praze pracoval po dobu jednoho roku ve výrobním závodě jednoho z japonských výrobců obráběcích strojů v Anglii. Poté přišel do rodinné firmy Misan, kterou jeho otec spoluzakládal. Věří, že směřování jeho firmy najde pozitivní odezvu v českém průmyslu, jehož budoucnost vidí právě v zaměření na složité a přesné výrobky vyráběné s nejvyšší produktivitou. 

Vystavení hannoverské expozice v Brně je nejen důkazem velkého významu, který Yamazaki Mazak Corp. přikládá českému trhu, ale i nebývalou příležitostí pro návštěvníky MSV zhlédnout špičkovou výrobní techniku nejvyšší světové úrovně. V pořadí od nejmenšího budou předváděny následující stroje.
Reklama
Reklama
Reklama

Soustružnické centrum Quick Turn Nexus

Typová řada CNC soustruhů Nexus je již téměř úplná. Na trh byly uvedeny soustruhy se dvěma vřeteny, poháněnými nástroji a osou Y, s větší průchodností pro tyčový materiál (QTNX 250) i velkými točnými průměry pro příruby a výrobu velkých hřídelí (QTNX 300/350).
Soustruhy řady Nexus charakterizují především vřeteníky s novým výkonnějším integrovaným motorem, elektricky ovládané koníky bez ručního nastavování a bezzdvihové 12polohové revolverové hlavy s vysokou rychlostí indexace.
U těchto soustružnických center byla rovněž zavedena řada prvků, které výrazně snižují zátěž životního prostředí. Jedná se především o mazání lineárních vedení a kuličkových šroubů tukem, použití nových hydraulických čerpadel s nízkými energetickými nároky a výrazně snížený příkon v pohotovostním režimu.
Soustruhy řady Nexus jsou řízeny novým řídicím systémem Mazatrol 640 Nexus. Jejich předností je soustředění prvků kontroly a údržby do jednoho místa a celkově o 20 % menší zastavěná plocha.

Obráběcí hnízdo Mazak UN 600

Uvedené obráběcí hnízdo je složeno ze dvou ultraúzkých svislých obráběcích center UN 600V a jednoho vodorovného obráběcího centra UN 600H. Jedná se o novou řadu obráběcích center Mazak s upínacím kuželem 30, ve svislém a vodorovném provedení s jedinečnou mechanickou koncepcí zaměřenou na dosažení nejvyšší možné produktivity na jednotku zastavěné plochy. Svislé centrum dosahuje parametrů blízkých obráběcím centrům s upínacím kuželem 40. Vysokorychlostní vřeteník dosahuje maximálních otáček během 0,5 s a provádí synchronní závitovací operace až do 8000 otáček vřetena. Otočný stůl je poháněn šnekovým převodem s valivými elementy bez vymezování vůle.

Horizontální obráběcí centrum Mazak HCN 5000 Nexus

Pětitisícovka je přírůstkem do nové řady vodorovných center Mazak Nexus s paletou o velikosti 500 x 500 mm a upínacím kuželem nástroje 40. Výkon integrovaného motoru ve vřetenu byl zvýšen o 23 % a krouticí moment o 22 %.
K ochraně ovzduší přispívá toto centrum o 36 % nižší spotřebou stlačeného vzduchu a mazáním tukem, které snižuje spotřebu ztrátového oleje až o 96 %. Zastavěná plocha je v tomto případě menší o 16 %. Nezanedbatelné je rovněž usnadnění kontroly a běžné údržby soustředěním kontrolních a doplňovacích prvků na jediné místo.

Obráběcí centrum Mazak Angulax 900

Vysokorychlostní centrum Angulax 900 je určeno především pro produktivní obrábění prostorových součástí z více stran. Pomocí osy A lze plynule měnit polohu vřetena mezi vodorovným a svislým postavením. Vysoké otáčky vřetena a vysoké hodnoty rychloposuvů zaručují i vysokou efektivitu obrábění.
Oválný stůl velkých rozměrů a především úplné otevírání dveří ve dvou směrech umožňuje plně využít zatížení stolu a obrovské rozměry pracovního prostoru.

Víceprofesní centrum Mazak e-800V

Centrum je určeno pro soustružnické a frézovací operace na obrobcích velkého průměru. Díky zabudované ose B (naklápění nástroje) je možné obrábět vícestranné tvarové polotovary na jediné upnutí.
Stroj je vybaven novým řídicím systémem Mazatrol Fusion 640Pro. Nejnovější dialogové programování Mazatrol obsahuje shodné moduly s obráběcími centry. Standardní informační věž "e-tower" poskytuje obsluze širokou podporu na nejvyšší úrovni v informačních technologiích a činí tak pracoviště zcela soběstačným, současně však schopným okamžitého připojení do systému kybernetického podniku - Cyber Factory. Stroj může být vybaven paletou a zařazen do pružného výrobního systému.
-mis-
Umístění na MSV 2005: pavilon V, stánek 51
Veškeré obrázky, tabulky a grafy naleznete v tištěné podobě časopisu.
Reklama
Vydání #9
Kód článku: 50942
Datum: 07. 09. 2005
Rubrika: Trendy / MSV 2005
Seriál
Související články
Japonské brousicí stroje

Japonská společnost Okamoto působí na trhu již necelých sto let. Za dobu své existence vyprodukovala mnoho typů strojů, všechny však brousicí. Následující článek představuje historii tohoto tradičního japonského výrobce a průřez portfoliem brousících strojů.

Řídicí systém z vlastní dílny, 5. díl: Zákaznické aplikace, podpora automatizace

V předchozích článcích této série o řídicím systému Okuma OSP-P300A jsme se věnovali nejprve základnímu popisu filosofie a architektury systému. Navázali jsme informací o inteligentních funkcích a ve třetím pokračování se mluvilo o pokročilých technologických funkcích podporovaných OSP. Čtvrté pokračování bylo o Suite aplikacích a na závěr se dostáváme k zákaznickým aplikacím. Ne všechny, o kterých budeme mluvit, jsou u nás k vidění. Přesto jsme je zařadili v naději, že časem se objeví i u českých uživatelů strojů Okuma.

Řídicí systém z vlastní dílny, 4. díl: Tabletová filosofie OSP-Suite

Čtvrté pokračování seriálu o řídicím systému OSP-P300A japonské firmy Okuma přináší téma "OSP Suite". Pod tímto označením je prezentován soubor (suite) aplikací, které usnadňují operátorovi stroje zvládnout opracování obrobku bezpečně, co nejrychleji a přitom přesně. Okuma využila masového rozšíření tabletů a chytrých telefonů a na dotykové obrazovce řídicího systému poskytuje operátorovi stroje rychlý přístup k řadě aplikací stejným způsobem jako na tabletu.

Související články
Řídicí systém z vlastní dílny, 3. díl: Pokročilé technologické aplikace

Třetí díl našeho seriálu o řídicím systému OSP - P300A firmy Okuma navazuje na dvě předchozí kapitoly, ve kterých jsme stručně představili architekturu systému a inteligentní funkce, které podstatně navyšují přesnost stroje, kvalitu obráběného povrchu i hospodárnost a bezpečnost stroje. Tato část série bude o technologických aplikacích implementovaných do OSP k jednoduchému použití operátorem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Výrobní technologie a automatizace na MSV

Jednoroční frekvence podzimního strojírenského veletrhu v Brně redukuje možnosti hodnotit proběhlé změny tradičně konzervativního oboru strojírenské výroby. Přesto se jich pár najde a stojí za to pozorovat jejich vliv na vývoj výrobní techniky.

Svátek výrobní techniky

Ve dnech 16. až 21. září 2019 proběhne v německém Hannoveru největší světová výstava strojírenské výrobní techniky EMO 2019. Kromě 1 800 vystavovatelů zahrnujících současnou světovou špičku oboru a desetitisíců exponátů ze všech oborů strojírenské výrobní techniky, příslušenství, nástrojů a automatizace se bude na pozadí veletrhu poprvé odehrávat soupeření o nastolení celosvětového standardu přenosu provozních dat z řídicích systémů obráběcích strojů.

Vřetena frézovacích strojů

Chceme-li jednoduše definovat vřeteno obráběcího stroje, musíme především říci, o jaký typ stroje se jedná. Vřetena různých obráběcích strojů mají společné znaky (rotační pohyb, upínání apod.), ale liší se jejich konstrukce.

Z EMO rovnou na MSV

Přípravy letošního strojírenského veletrhu v Brně konaného 9.–13. října 2017 vrcholí a budou opět charakterizovány nervozitou při transportu exponátů z EMO Hannover, který končí 14 dní předtím.

Vyvážená expozice na MSV

Narůstající členění v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu si letos vyžádalo rozdělení dosud jediného stánku Misan na tři oddělené expozice. Ta největší zůstane v rámci IMT v pavilonu P.

Přesnost, produktivita a sofistikované funkce

Evropa je dlouhodobě známa jako největší odbytiště těch nejsložitějších a nejpřesnějších strojů a v mnoha ohledech evropský trh určuje směry celosvětového vývoje v oboru číslicově řízených obráběcích strojů.

Přehlídka obráběcích strojů na MSV

Výběr strojů pro brněnský strojírenský veletrh odráží každoročně situaci v oboru – letos se nese ve znamení využití příležitosti (pokud jsou objednávky od kompletátora a trvají dotace z EU). Vývoj českých výrobků postupuje pomalým tempem a výrobou dílů nás objednatelé drží v předem plánované oblasti. Tomuto zarámování odpovídá i výběr strojů pro expozice na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Adaptivní potlačování chvění při frézování

O tom, že při obrábění vzniká často chvění, ví každý zkušený obráběč. Výskytem chvění při obrábění jsou známé operace, které vyžadují štíhlý a hodně vyložený nástroj. Stejně snadno se rozechvěje stroj, když je nutné velké vyložení smykadla nesoucího např. frézovací hlavu. Obrobky se chvějí v případech, kdy se obrábí tenké stěny nebo je není možné dostatečně pevně upnout.

Nová řešení pro české strojírenství

Společnost Misan připravila pro letošní Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně soubor exponátů, které cílí na bolavá místa českého strojírenství, jež je pod velkým tlakem na zvyšování produktivity výroby. Představovaná řešení nabízejí zvýšení bezobslužnosti provozů a snížení nároků na kvalifikovanou obsluhu výrobních systémů.

Nové japonské obráběcí stroje na EMO 2023

V „normálních“ dobách bývalo dobrým zvykem, že výrobci číslicově řízených obráběcích strojů si své největší novinky schovávali právě na evropský veletrh EMO – zejména pak, pokud se aktuální ročník pořádal v německém Hannoveru. Zaplněné výstaviště si (i díky své rozlehlosti) vynucovalo několikadenní pobyt, aby měl návštěvník vůbec šanci projít alespoň ty nejdůležitější pavilony. Největší novodobá pandemie lidské choroby vystavila celosvětovou stopku veškerým veletržním akcím (v prezenční formě) a někteří škarohlídi prorokovali nástup digitálních prezentačních platforem a zánik tradičních veletrhů. Letošní EMO v Hannoveru však slibuje opět velkou podívanou – soudě podle ohlášených novinek japonských výrobců Okuma, Brother a Okamoto.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit