Témata
Reklama

Obráběcí stroje z EMO míří přímo na MSV do Brna

07. 09. 2005

Letošní rok je pro výrobce a dodavatele obráběcích strojů mimořádný hned ze dvou důvodů. Většina z nich se v září zúčastní evropské výstavy obráběcích strojů EMO v Hannoveru, a nadto mají letos výjimečně i možnost zúčastnit se národních výstav obráběcích strojů díky povolení, které udělila CECIMO svým členům. Bezprostřední návaznost EMO Hannover a MSV Brno tak umožní vystavit ve stánku společnosti Misan i většinu novinek z expozice firmy Mazak z Hannoveru.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Vystavení hannoverské expozice v Brně je nejen důkazem velkého významu, který Yamazaki Mazak Corp. přikládá českému trhu, ale i nebývalou příležitostí pro návštěvníky MSV zhlédnout špičkovou výrobní techniku nejvyšší světové úrovně. V pořadí od nejmenšího budou předváděny následující stroje.
Reklama
Reklama

Soustružnické centrum Quick Turn Nexus

Typová řada CNC soustruhů Nexus je již téměř úplná. Na trh byly uvedeny soustruhy se dvěma vřeteny, poháněnými nástroji a osou Y, s větší průchodností pro tyčový materiál (QTNX 250) i velkými točnými průměry pro příruby a výrobu velkých hřídelí (QTNX 300/350).
Soustruhy řady Nexus charakterizují především vřeteníky s novým výkonnějším integrovaným motorem, elektricky ovládané koníky bez ručního nastavování a bezzdvihové 12polohové revolverové hlavy s vysokou rychlostí indexace.
U těchto soustružnických center byla rovněž zavedena řada prvků, které výrazně snižují zátěž životního prostředí. Jedná se především o mazání lineárních vedení a kuličkových šroubů tukem, použití nových hydraulických čerpadel s nízkými energetickými nároky a výrazně snížený příkon v pohotovostním režimu.
Soustruhy řady Nexus jsou řízeny novým řídicím systémem Mazatrol 640 Nexus. Jejich předností je soustředění prvků kontroly a údržby do jednoho místa a celkově o 20 % menší zastavěná plocha.

Obráběcí hnízdo Mazak UN 600

Uvedené obráběcí hnízdo je složeno ze dvou ultraúzkých svislých obráběcích center UN 600V a jednoho vodorovného obráběcího centra UN 600H. Jedná se o novou řadu obráběcích center Mazak s upínacím kuželem 30, ve svislém a vodorovném provedení s jedinečnou mechanickou koncepcí zaměřenou na dosažení nejvyšší možné produktivity na jednotku zastavěné plochy. Svislé centrum dosahuje parametrů blízkých obráběcím centrům s upínacím kuželem 40. Vysokorychlostní vřeteník dosahuje maximálních otáček během 0,5 s a provádí synchronní závitovací operace až do 8000 otáček vřetena. Otočný stůl je poháněn šnekovým převodem s valivými elementy bez vymezování vůle.

Horizontální obráběcí centrum Mazak HCN 5000 Nexus

Pětitisícovka je přírůstkem do nové řady vodorovných center Mazak Nexus s paletou o velikosti 500 x 500 mm a upínacím kuželem nástroje 40. Výkon integrovaného motoru ve vřetenu byl zvýšen o 23 % a krouticí moment o 22 %.
K ochraně ovzduší přispívá toto centrum o 36 % nižší spotřebou stlačeného vzduchu a mazáním tukem, které snižuje spotřebu ztrátového oleje až o 96 %. Zastavěná plocha je v tomto případě menší o 16 %. Nezanedbatelné je rovněž usnadnění kontroly a běžné údržby soustředěním kontrolních a doplňovacích prvků na jediné místo.

Obráběcí centrum Mazak Angulax 900

Vysokorychlostní centrum Angulax 900 je určeno především pro produktivní obrábění prostorových součástí z více stran. Pomocí osy A lze plynule měnit polohu vřetena mezi vodorovným a svislým postavením. Vysoké otáčky vřetena a vysoké hodnoty rychloposuvů zaručují i vysokou efektivitu obrábění.
Oválný stůl velkých rozměrů a především úplné otevírání dveří ve dvou směrech umožňuje plně využít zatížení stolu a obrovské rozměry pracovního prostoru.

Víceprofesní centrum Mazak e-800V

Centrum je určeno pro soustružnické a frézovací operace na obrobcích velkého průměru. Díky zabudované ose B (naklápění nástroje) je možné obrábět vícestranné tvarové polotovary na jediné upnutí.
Stroj je vybaven novým řídicím systémem Mazatrol Fusion 640Pro. Nejnovější dialogové programování Mazatrol obsahuje shodné moduly s obráběcími centry. Standardní informační věž "e-tower" poskytuje obsluze širokou podporu na nejvyšší úrovni v informačních technologiích a činí tak pracoviště zcela soběstačným, současně však schopným okamžitého připojení do systému kybernetického podniku - Cyber Factory. Stroj může být vybaven paletou a zařazen do pružného výrobního systému.
-mis-
Umístění na MSV 2005: pavilon V, stánek 51
Veškeré obrázky, tabulky a grafy naleznete v tištěné podobě časopisu.
Reklama
Vydání #9
Kód článku: 50942
Datum: 07. 09. 2005
Rubrika: Trendy / MSV 2005
Autor:
Seriál
Firmy
Související články
Na konstrukci záleží - maximalizace výkonu výrobní linky

V současné době moderních výrobních technologií požadují různá průmyslová odvětví rychlá a efektivní řešení pro hromadnou výrobu. Pro tento účel byly navrženy výrobní linky. Ty se skládají z několika zpravidla jednoúčelových strojů vybavených různými typy nástrojů pro různé obráběcí operace, jako jsou soustružení, vrtání, frézování anebo vyvrtávání. Každý jednotlivý stroj může být vybaven několika vřeteny s řeznými nástroji pro obrábění různých povrchů obrobku, což znamená, že současně může pracovat i několik desítek nástrojů.

900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Inovace a zvýšení produktivity obrábění v leteckém průmyslu

Svět se pod tlakem pandemie mění a s ním se mění i pohled na letecký průmysl. Kvůli těmto změnám je třeba pomáhat zákazníkům jejich výrobu nejen znovu rozbíhat, ale i optimalizovat. O to důležitější je pro firmu Gühring dívat se do budoucnosti a nepodléhat krizovým tendencím. Gühring je tradičním dodavatelem pro letecký průmysl, a to nejen u nás v České republice, ale i celosvětově.

Související články
Teleskopické kryty s rodným listem

Moderní obráběcí stroje jsou sofistikované mechatronické celky, kde pohyb jednotlivých částí stroje zajišťují pohybové osy (lineární a rotační) vybavené vedením, zpětnovazebně řízeným pohonem a vhodným krytem. Ačkoliv kryty nejsou vnímány jako klíčový komponent stroje, díky zajištění ochrany osy před nepříznivými vlivy okolí a znečištěním od výrobního procesu pomáhají zajistit spolehlivost chodu celého stroje. Krytování však působí v rámci pohybové osy jako přidaná hmota a zdroj pasivních odporů. Tím jsou negativně ovlivněny vlastnosti osy (např. dynamika a přesnost pohybu) a množství energie, nutné pro vyvození pohybu.Moderní obráběcí stroje jsou sofistikované mechatronické celky, kde pohyb jednotlivých částí stroje zajišťují pohybové osy (lineární a rotační) vybavené vedením, zpětnovazebně řízeným pohonem a vhodným krytem. Ačkoliv kryty nejsou vnímány jako klíčový komponent stroje, díky zajištění ochrany osy před nepříznivými vlivy okolí a znečištěním od výrobního procesu pomáhají zajistit spolehlivost chodu celého stroje. Krytování však působí v rámci pohybové osy jako přidaná hmota a zdroj pasivních odporů. Tím jsou negativně ovlivněny vlastnosti osy (např. dynamika a přesnost pohybu) a množství energie, nutné pro vyvození pohybu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Japonské brousicí stroje

Japonská společnost Okamoto působí na trhu již necelých sto let. Za dobu své existence vyprodukovala mnoho typů strojů, všechny však brousicí. Následující článek představuje historii tohoto tradičního japonského výrobce a průřez portfoliem brousících strojů.

Kolaborativní roboty - potenciál automatizace v automobilovém průmyslu

Kolaborativní roboty, neboli koboty, vytvářejí další příležitosti pro automatizaci automobilového průmyslu. Jsou charakteristické svou schopností pracovat ve specifické výrobní oblasti, po boku pracovníků. Dále pak rychlou implementací a snadným přesunem na nové úkoly. V neposlední řadě i intuitivním programováním a obsluhou. Mohou pomoci v procesech jako je vstřikování, při obsluze strojů nebo při balení a paletizaci ve velkých i malých podnicích.

Budoucnost české výroby

Česká výroba prochází složitým obdobím. Naši výrobci musí každý den řešit složité úkoly a problémy, za které si z části ani nemohou. Doba už je taková, je potřeba se jí ale postavit čelem.

Edge computing pomáhá definovat podnikovou přeměnu

Edge computing už není jen vzdálený koncept. Jak podniky implementují flexibilní řešení pro hybridní cloud a jak se pokrok v open source systémech, jako je Kubernetes, a technologiích pro 5G stává realitou, tak se rozvíjí i edge computing. Kombinací těchto technologických sil vzniká rámec pro podnikové řešení edge computingu, které vezme moc z rukou několika a předá ji do rukou mnoha .

Snížení energetické náročnosti výroby díky digitalizaci

Digitální transformace výroby je současným největším trendem nejenom v oblasti průmyslu. Přechod na nové, modernější technologie napříč jednotlivými odvětvími, od automobilového průmyslu přes stavebnictví až po farmacii, se závratným tempem zrychluje.

Stroje a technologie: letět ještě výš

Okolo nás pole, před námi malá obecní silnice a nápis „Business Park Holzhausen“. Nic nenaznačuje, že v tomto malém městě poblíž letiště v Linci za okamžik objevíme obrovský technologický potenciál. Společnost Peak Technology byla založena v roce 2007 Dieterem Grebnerem. Zaměřuje se na dodávky komplexních ultralehkých kompozitů na bázi karbonových vláken pro Formuli 1 či letecký průmysl.

Nová generace plně elektrických vstřikovacích strojů

V říjnu 2020 představí společnost Engel novou generaci plně elektrických vstřikovacích strojů e-mac spolu s náročnou aplikací výroby hrotů pipet. Stroje nové generace budou ještě kompaktnější a přitom maximálně flexibilní s ohledem na nejrůznější individuální požadavky zákazníků.

Špičková podávací linka vysokopevnostních plechů

Rodinná firma Iron se díky firemní kultuře neustálého výzkumu a inovací stala významným hráčem ve výrobě zakázkových plecho-tvářecích linek. Vyrábí také systémy pro odvíjení a rovnání svitků ve všech rozměrech, a to od nejmenšího podavače o šířce 100 mm až po největší systémy, až do šířky 2 000 mm. Společnost zaznamenává mimořádný růst produkce a ve svých dvou závodech v Itálii dnes disponuje výrobní plochou více než 6 500 metrů čtverečních.

Zaměřeno na povrch

Vývoj výrobních technologií a metod ověřování jejich kvality si vynucuje plynulé zdokonalování způsobů kontroly jakosti výrobků. Společnost Taylor Hobson, přední výrobce metrologických prostředků, rozšířila řadu svých měřících přístrojů pro měření a hodnocení textury, tvaru a kontury povrchu.

Skutečná tvář zakázkového obrábění

Jak se společnost Pfeiffer stala beta testerem řídicího systému Sinumerik? A jak se vůbec Jak tento systém dostal do světa zakázkového obrábění a provozu obroben? Nebyl to vůbec lehký začátek a pro projektového manažera Karstena Schwarze ze společnosti Siemens, který stojí za tímto historickým milníkem, to nebylo vůbec snadné.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit