Témata
Reklama

Výrobní technologie a automatizace na MSV

Jednoroční frekvence podzimního strojírenského veletrhu v Brně redukuje možnosti hodnotit proběhlé změny tradičně konzervativního oboru strojírenské výroby. Přesto se jich pár najde a stojí za to pozorovat jejich vliv na vývoj výrobní techniky.

Ondřej Svoboda

Jednatel a spolumajitel společnosti Misan. Vystudoval čtyřleté gymnázium. Z mimoškolních aktivit se věnoval prakticky denně sportu. Po ukončení doktorského studia na ČVUT a nástupu do zaměstnání si dálkovou formou doplnil vzdělání v elektrotechnice (výuční list) z důvodu získání oprávnění pracovat samostatně na zařízeních pod napětím (vyhláška 50). Jeho volba padla na Strojní fakultu ČVUT, specializaci „výrobní stroje a zařízení“. Po ukončení doktorského studia spojeného se zaměstnaneckým poměrem ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT na Fakultě strojní ČVUT v Praze pracoval po dobu jednoho roku ve výrobním závodě jednoho z japonských výrobců obráběcích strojů v Anglii. Poté přišel do rodinné firmy Misan, kterou jeho otec spoluzakládal. Věří, že směřování jeho firmy najde pozitivní odezvu v českém průmyslu, jehož budoucnost vidí právě v zaměření na složité a přesné výrobky vyráběné s nejvyšší produktivitou. 

Především lze pozorovat vliv růstu ceny práce a zároveň i nedostatku pracovních sil – v poměrech, kde se cena vyrobené součásti ani vzdáleně nevztahuje k přidané hodnotě konečného produktu. Výhradně se vztahuje pouze k cenám konkurence možných subdodavatelů, a tak narůstají rizika špatné investice do úrovně výrobní i automatizační techniky. Sázka na kusovou výrobu dílů s vysokou přidanou hodnotu, kterou provozují jen ojedinělé české výrobny dílů, musí být podložena kvalitou, spolehlivostí obsluh té nejvyšší dostupné výrobní techniky, ale zejména vysokou úrovní vlastních středních technických pracovníků v přípravě výroby. Management se pak neobejde bez dlouhodobé a stále prověřované pozice na trhu, která se prokazuje nejvyšší kvalitou produkce, trvalou spolehlivostí a je podmíněna i vlastnictvím certifikátů na systémy kvality periodicky testované zákaznickými audity. Zatím je jejich výhodou, že nemusejí tak intenzivně přemýšlet o automatizaci, ale rizika jsou i tak enormní. Pokud se však daří, lze očekávat i slušné ocenění.

Reklama
Reklama
Soustružnické centrum Okuma Genos L2000-e (M) je rozměrově nejmenším členem nové řady výkonných jednovřetenových soustruhů s jednou revolverovou hlavou VDI pro 12 nástrojů.

Kritérium na výběr obráběcího stroje

Všichni ostatní dodavatelé dílů, ať už v malosériové, nebo hromadné výrobě, musejí do svých případných investičních úvah zahrnout další faktory ovlivňující konečnou cenu vyráběné součásti. To zákonitě vede k přirozené zákaznické i součástkové selekci. Té se pak podřizuje i výběr a nákup výrobní techniky. Spolehlivé výrobní zařízení je základním předpokladem, úroveň požadované přesnosti stroje se řídí přesností produkovaných dílů. Úroveň automatizace se specifikuje podle ceny vyráběného dílu s výrazným vlivem vyráběného množství a počtu kusů v opakované dávce.

Z výše uvedeného je zřejmé, že se vyvíjí i kritérium na výběr obráběcího stroje. Před pár lety totiž preferovaná univerzálnost a nejvyšší možná přesnost diktovaná hledáním budoucích zákazníků se mění se stabilizací odběratelů a s nimi i typu vyráběného sortimentu dílů.

Exponáty pokryjí širokou poptávku

Prostřednictvím nabídky strojů japonských výrobců Okuma, Brother a Okamoto a nabídkou aditivní techniky společnosti General Electric Additive se společnost Misan snaží pokrýt co nejširší okruh poptávek na výrobní techniku – od té s nejvyšší přesností pro složité součásti leteckého a kosmického průmyslu přes velkosériovou výrobu pro automobilový průmysl až po spolehlivou výrobu v běžné strojírenské praxi. Z toho vychází i skladba exponátů Misan na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Soustružnické centrum Okuma LT2000EX 2T1MY je charakterizováno dvěma vřeteny a možnými třemi revolverovými hlavami celkem s 48 nástroji.

Stroje Okuma s vysokou stabilitou a opakovatelností

Soustružnické nízkonákladové centrum Okuma Genos L2000-e (M) je rozměrově nejmenším členem nové řady výkonných jednovřetenových soustruhů s jednou revolverovou hlavou VDI pro 12 nástrojů soustružnických nebo poháněných, vrtacích či frézovacích. Nová řada Genos-L je vybavena elektrovřeteny a elektrickými koníky. Dlouhodobou stabilitu a opakovatelnost přesnosti výroby u těchto strojů zaručuje jejich vysoká tuhost doplněná o systém teplotní stabilizace – Thermo Friendly Concept. Staví na konstrukčním provedení nosné soustavy strojů podmiňující řiditelnost teplotních deformací stroje při proměnlivých teplotních stavech. Stabilita vzájemné polohy nástroje a obrobku je pak násobena kompenzačním systémem tepelných deformací. Další inteligentní funkce – Machining Navi – umožňuje operátorovi vyhledat optimální řezné podmínky pro daný případ obrábění. Velmi účinně potlačuje samobuzené chvění při operacích soustružení, řezání závitů i frézování. Stroje řady Genos-L nacházejí uplatnění při výkonném obrábění dílů s převahou rotačních operací v kusové a malosériové výrobě.

Pro obrábění velmi složitých dílů s vysokou přidanou hodnotou a technologií kompletního obrobení na jedno vložení do stroje je určeno víceúčelové soustružnické centrum Okuma Multus U 3000 2 SW1500.Ke stejné řadě strojů označených Genos japonského výrobce obráběcích strojů Okuma patří i další exponát stánku Misan – Genos M660-V-e. Představuje nového příslušníka nízkonákladových svislých obráběcích center s dosud největším pracovním prostorem. Stroj byl předveden v evropské premiéře na výstavě obráběcích strojů EMO v Hannoveru. Doplňuje řadu svislých center Okuma Genos s dvoustojanovou portálovou konstrukcí o typ s upínacím kuželem vřetena ISO 40 (volitelně také ISO 50 ) a stolem velikosti 1 500 x 660 mm. Standardní otáčky vřetena ISO 40 jsou 15 000 min-1 ( ISO 50 12 000 min-1). Jako opce se nabízí vřeteno s provedením BIG Plus. Pro obě vřetena je k dispozici chlazení skrz. Výměník nástrojů má 32 nástrojových pozic. Řídicím systémem je osvědčený Okuma OSP-P300M-e-3D-E s inteligentními funkcemi Teplotní kompenzace, Navi M-g a další. Stroj je určen především pro kusovou a malosériovou výrobu prostorových dílů v nízkonákladových provozech.

Pro velkosériovou vysoce produktivní výrobu je určeno soustružnické centrum Okuma LT2000EX 2T1MY. Soustružnické centrum je charakterizováno dvěma vřeteny a možnými třemi revolverovými hlavami celkem s 48 nástroji. Všechny tři revolverové hlavy mohou být vybaveny soustružnickými i rotačními nástroji a také Y osami. V těchto kombinacích zaručuje toto soustružnické centrum výběr optimální konfigurace efektivního obrábění velmi složitých rotačních dílů. LT2000EX 2T1MY je možné doplnit různými dostupnými prostředky automatizace, jako je podávání z tyče s vynášečem, portálový robot, autonomní robot, robotická buňka apod. Soustružnické centrum je navíc vybaveno zvětšeným průchodem hlavního vřetena (ø 80 mm) a odměřováním nástrojů na horním i spodním revolveru.

Pro obrábění velmi složitých dílů s vysokou přidanou hodnotou a technologií kompletního obrobení na jedno vložení do stroje je určeno víceúčelové soustružnické centrum Okuma Multus U 3000 2 SW1500. Pravoúhlá kinematika tohoto stroje umocňuje vysokou tuhost a tomu odpovídající řezné parametry nástrojového vřetena. Spodní revolverová hlava pak umožňuje zvýšit produktivitu možným záběrem dvou nástrojů najednou nebo ji lze využít pro podepření hřídelových součástí.
Na modelech Multus U je standardním vybavením úplná sada inteligentních funkcí. Rovnoměrné tepelné deformace jsou podmínkou pro jejich úspěšnou kompenzaci. Thermo Friendly System zaručuje dlouhodobou tepelnou stabilitu stroje i při proměnlivé teplotě okolí a stroje. Tepelná stabilita znamená i stabilitu výrobní přesnosti stroje. Collision Avoidance System hlídá možné kolize nástroje s okolními pevnými částmi stroje. Systém Machining Navi usnadňuje optimalizaci řezných podmínek při vzniku samobuzeného chvění. Servo Navi pravidelně kontroluje a optimalizuje parametry servopohonů. Reaguje na proměnlivou zátěž pohonů stroje v důsledku různé hmotnosti a momentu setrvačnosti obrobku. Kromě toho jsou stroje vybaveny systémem 5 Axis Auto Tuning System, který je schopen on-line zjistit deset typů geometrických chyb strojních os. Systém proměřuje odchylky os pomocí kulového artefaktu umístěného na sklíčidle hlavního vřetena a dotykové sondy upevněné v horní nástrojové hlavě. Zvýšená přesnost osy C umožňuje výrobu ozubení jak tradičním odvalem, tak i novými metodami, jako je skiving nebo jednoboký odval vyvinutý firmou Sandvik.

Obráběcí stroje pro hromadnou výrobu

Do zcela opačného ranku obráběcích strojů, tentokrát určených pro masovou výrobu, patří kompaktní obráběcí centrum japonského výrobce Brother, které je koncipované pro velkosériovou a hromadnou výrobu dílů automobilového, textilního a spotřebního průmyslu.

Brother nedávno představil nový model řady Speedio s paletovou výměnou a s pevným řetězovým zásobníkem s kapacitou 40 nástrojů. Za cenu prodloužení času výměny z 1,6 sekundy u neseného zásobníku na 2,6 sekundy u pevného zásobníku je tak umožněno opracovat kompletně i složité díly na jedno vložení na paletu. Stroj je součástí výrobního systému společně s autonomní robotizovanou buňkou Halter LA U-20 a dílenským měřicím přístrojem Zeiss DuraMax jako demonstrace rychlého a jednoduchého automatizování výroby.

Obráběcí centrum Brother Speedio R650X2 může být nasazeno do hromadné výroby větších a složitějších dílů se všemi typy obsluhy (ruční, s robotizovanou buňkou nebo plně automatizované linky s externími roboty). Stroj je vystavován s robotizovanou buňkou Halter LA U20 obsluhující vlastní centrum i měřicí stroj Zeiss DuraMax.

Společnost Brother nedávno představila nový model řady Speedio s  paletovou výměnou a pevným řetězovým zásobníkem s kapacitou 40 nástrojů.

Aditivní technologie

Jako ukázku své aktivity v aditivní výrobě kovových součástí představí Misan inovovanou verzi zařízení Concept Laser M2 cusing. Vylepšení se týká systému vodního chlazení laserového zdroje, úpravy proudění inertního plynu a zvýšení teplotní stability nosné konstrukce laseru.

Inovované zařízení Concept Laser M2 cusing. Vylepšení se týká systému vodního chlazení laserového zdroje, úpravy proudění inertního plynu a zvýšení teplotní stability nosné konstrukce laseru.Aditivní zařízení již našla své uplatnění v medicínských oborech při výrobě implantátů a v letecké a kosmické výrobě a rychle rozšiřují své uplatnění do dalších oborů strojírenské výroby.


Všechny vystavované stroje bude možné vidět na stáncích Misanu v provozu s technologickými aplikacemi. Věříme, že u nás najdete vhodnou technologickou inspiraci pro zvýšení efektivity vlastní výroby.

Misan
Ondřej Svoboda

o.svoboda@misan.cz

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 191036
Datum: 01. 10. 2019
Rubrika: Trendy / MSV 2019
Firmy
Související články
Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

Příležitost pro české firmy v Lipsku

Již na začátku února 2019 mají české firmy opět možnost účastnit se za velmi výhodných podmínek na strojírenských veletrzích Intec a Z2019 v Lipsku, které se budou příští rok konat v termínu o měsíc dříve, než bývalo zvykem.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Open House Pfronten

Koncem ledna 2018 se konalo pravidelné setkání uživatelů technologií DMG Mori ve výrobním středisku ve Pfrontenu. Akci již tradičně podpořila pobočka DMG Mori Czech, která svým parnerům zorganizovala možnost prohlídky sídla mateřské firmy v tomto bavorském městečku na úpatí Alp.

Hlavní trendy EMO Hannover 2017 očima výzkumníků

Hannoverský veletrh EMO je právem považován za výkladní skříň toho nejlepšího, co inovační týmy světových leaderů i jejich následovníků navrhli a v prototypech či již sériově nabízejí. Sektor výrobních strojů bývá na špici technického pokroku v oblasti strojírenství a udává směr dalším oborům, které jej následují. U nás má velkou tradici a není proto s podivem, že letos do Hannoveru zavítalo na 2 200 českých návštěvníků.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Bezobslužná výroba forem rychle a přesně

Požadavky na výrobce nástrojů pro vstřikování plastových dílců rostou kontinuálně, současně se zvyšuje tlak na ceny ze zemí s nízkými mzdami. Pro výrobu těchto nástrojů jsou proto vyžadovány obráběcí stroje, které jsou vysoce produktivní i velmi přesné, aby bylo možné snížit náklady na opravu zmetků a rychle splnit přání zákazníků. Kromě toho musí "ladit" podpora ze strany výrobce stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit