Témata
Reklama

Řídicí systém z vlastní dílny, 4. díl: Tabletová filosofie OSP-Suite

Čtvrté pokračování seriálu o řídicím systému OSP-P300A japonské firmy Okuma přináší téma "OSP Suite". Pod tímto označením je prezentován soubor (suite) aplikací, které usnadňují operátorovi stroje zvládnout opracování obrobku bezpečně, co nejrychleji a přitom přesně. Okuma využila masového rozšíření tabletů a chytrých telefonů a na dotykové obrazovce řídicího systému poskytuje operátorovi stroje rychlý přístup k řadě aplikací stejným způsobem jako na tabletu.

Ondřej Svoboda

Jednatel a spolumajitel společnosti Misan. Vystudoval čtyřleté gymnázium. Z mimoškolních aktivit se věnoval prakticky denně sportu. Po ukončení doktorského studia na ČVUT a nástupu do zaměstnání si dálkovou formou doplnil vzdělání v elektrotechnice (výuční list) z důvodu získání oprávnění pracovat samostatně na zařízeních pod napětím (vyhláška 50). Jeho volba padla na Strojní fakultu ČVUT, specializaci „výrobní stroje a zařízení“. Po ukončení doktorského studia spojeného se zaměstnaneckým poměrem ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT na Fakultě strojní ČVUT v Praze pracoval po dobu jednoho roku ve výrobním závodě jednoho z japonských výrobců obráběcích strojů v Anglii. Poté přišel do rodinné firmy Misan, kterou jeho otec spoluzakládal. Věří, že směřování jeho firmy najde pozitivní odezvu v českém průmyslu, jehož budoucnost vidí právě v zaměření na složité a přesné výrobky vyráběné s nejvyšší produktivitou. 

Základní obrazovka OSP Suite – přístup k aplikacím a dalším funkcím. (Zdroj: Misan)

Na OSP Suite obrazovce vidí operátor jednak ikony statusu stroje (Auto/MDI/Manual režimů), jednak ikony některých Suite aplikací, které může otevřít přímo. Jsou to například velké aplikace Údržba a Manuály, ale také malé ikony, tzv. Shortcuts (Zkratky) k dalším aplikacím. Přes ikonu označenou jako „NC obrazovka“ může obsluha přejít na obrazovku pro obrábění a teprve na ní použít ikony dalších aplikací. Příklady ukážeme dále v textu.

Reklama
Reklama
Tabulky míst denní a periodické údržby. (Zdroj: Misan)
Rozvrh NC obrazovky. (Zdroj: Misan)Tabulky míst denní a periodické údržby. (Zdroj: Misan)


Aby bylo možné vyhovět přáním operátorů střídajících se na stroji, nastavují se Zkratky individuálně. Na základní obrazovce k tomu slouží ikona „Změna operátora“. Každý operátor může tedy mít na základní obrazovce i na NC obrazovce jiný soubor ikon. Zohledňují se tak hlavně rozdílné pracovní zkušenosti obsluhy a také rozdílná potřeba rychlého přístupu k aplikacím při změně druhu obrobku, např. v různých směnách. Okuma totiž předpokládá, že její stroje mohou být nasazeny i v malosériové (kusové) výrobě s velmi proměnlivým sortimentem obrobků.Základní NC obrazovka, detail aplikace Data zakázky. (Zdroj: Misan)

První úkol operátora: každodenní údržba

Jestliže se například jedná o ranní směnu, kde se začíná obrábět nový výrobek, může být postup operátora takový, že nejprve dotykem ikony „Obrazovka údržby“ zobrazí tabulky s instrukcemi o nutné údržbě. Hlavně o každodenní údržbě. Postupuje podle tabulky místy, která musí zkontrolovat. Zobrazí tabulku Denní kontrola. Po vykonání denní údržby přepíná v záhlaví tabulky na tabulku Pravidelná údržba. Stav položek periodické údržby je rozlišen barevně. Žlutá barva značí přibližující se údržbu dané položky, červená značí akutní nutnost kontroly. Přesněji vidí zbývající hodiny do limitu v tabulce a má možnost zobrazit si i podrobnější instrukce ve sloupci „Info“. Předpokládá se, že pečlivé provádění denní i periodické údržby redukuje nucené odstávky stroje. Po ukončení údržby přechází na ikonu „NC obrazovka“ a vyvolá další aplikace sloužící k přípravě obrábění.

Vizuální kontrola obrobku, celek a detail. (Zdroj: Misan)
Vizuální kontrola obrobku, celek a detail. (Zdroj: Misan)

Příprava obrábění nové součásti

Výchozí NC obrazovka pro přípravu obrábění se zobrazí dotykem ikony „NC obrazovka“. Tlačítka v levém horním rohu slouží k zobrazení výkresů obrobků (Parts), přípravků (Jig) a nástrojů (Tool). Tlačítkem 3D model se vyvolá další okno s nástroji umožňujícími po doteku model posouvat, zvětšovat, natáčet nebo zobrazit detail.
Je-li potřeba zkontrolovat postup navrženého obrábění, spustí operátor na NC obrazovce simulační program 3D Virtual Monitor (3DVM) a vzdáleně se připojí na PC v technologické kanceláři. Software provede přesnou 3D simulaci založenou na přesné specifikaci stroje tak, aby bylo předem zřejmé, že stroj obrobí součást bezpečně, rychle a přesně. 3DVM odstraní nákladné testování a editování partprogramů.

Výkresy zobrazené postupně SW tlačítky Díly, Přípravek a Nástroj. (Zdroj: Misan)
Výkresy zobrazené postupně SW tlačítky Díly, Přípravek a Nástroj. (Zdroj: Misan)


K přípravě obrábění patří také různé technologické výpočty, jejichž příklady jsou uvedeny na obrázku. Pop-up obrazovky výpočtů se objevují na NC obrazovce stejně jako obrazovky Suite aplikací. Kromě technologických výpočtů je k dispozici také běžná kalkulačka.


Pro časté úkony, jako jsou registrace a korekce nástrojů a nulových bodů, modelování tvaru nástrojů a čelistí sklíčidla pro antikolizní systém, jsou připraveny aplikace ulehčující tuto rutinní činnost a současně eliminující chyby. Činnosti jsou po zadání dat automatizovány.

3D Virtual Monitor, simulační ověření navržené technologie na PC. (Zdroj: Misan)

Mezi další vymoženosti systému patří i možnost zanechat vzkazy a provozní informace nebo upozornění střídající obsluze stroje. Na NC obrazovce se k tomu využívá další pop-up okno, tzv. Vzkazovník a Bílá tabule. Píše se ručně nebo na virtuální klávesnici. Vzhled aplikačních polí na NC obrazovce se může lišit podle volby operátora.

Příklady technologických výpočtů. (Zdroj: Misan)

Knihovna manuálů

Knihovna manuálů strojů Okuma slouží operátorovi k vyhledání nějaké podrobné informace o zvoleném stroji a jeho části. Aplikace využívá při zpracování textu stejné postupy jako tablet nebo chytrý telefon. Pracuje se opět na dotykové obrazovce běžným způsobem jako na tabletu. Vyhledávání textu je stejné jako na tabletu nebo v chytrém telefonu.

Obrazovky pro registraci nástrojů (vlevo) a pro snadné nastavení nástrojových offsetů (vpravo). (Zdroj: Misan)

Monitoring

Na strojích Okuma je kladen důraz na monitorování zátěže všech NC os, které chrání stroj i obrobek před nenadálým výpadkem v důsledku poškození nebo opotřebení nástroje. Zátěž se monitoruje prostřednictvím fluktuací krouticího momentu pohonů. Zvýšená zátěž proti normálu indikuje opotřebení nástroje. V případě detekce náhlého nárůstu zátěže monitor zastaví stroj. Kromě toho funguje na strojích Okuma adaptivní řízení, které reguluje posuvovou rychlost NC osy podle aktuální zátěže a tím optimalizuje čas cyklu i produktivitu obrábění. Kromě zátěže sleduje Monitor využití stroje také startovní čas cyklu, odhadnutý čas ukončení cyklu a čas zbývající do dokončení obrábění.

10 Aplikace pro vzkazy. (Zdroj: Misan)Aplikace Spindle Output Monitor (Výkon vřetena) zobrazí na základní obrazovce momentovou a výkonovou charakteristiku vřetena včetně aktuální situace během obrábění.


V úvodu článku jsme zmínili použití inteligentní funkce Machining Navi jako jedné z Suite aplikací. Do Suite apps patří i další inteligentní funkce, kterým jsme věnovali samostatný článek jako druhé pokračování naší série o OSP-P300A (www.mmspektrum.com/200515). Jako připomínku jmenujme nyní ty, které může operátor využít při aktuálních potížích. Kromě Machining Navi jsou to: Antikolizní systém, Servo Navi, 5-axis Auto Tuning System, Reversal Spike Auto Adjustment, Vibration Auto Adjustment nebo Gear Programming Guide.

První obrazovka knihovny (vlevo nahoře), zvolený manuál OSP, vyhledávání textu (dole). (Zdroj: Misan)

Závěr

Velká většina Suite Apps je zahrnuta ve standardním vybavení Multitasking strojů Okuma, pětiosých obráběcích center, soustruhů a vertikálních i horizontálních obráběcích center i portálových center.

Monitor času cyklu, využití a výkonu stroje. (Zdroj: Misan)

Aplikace zahrnuté do OSP Suite zlepšují operátorovu efektivnost. Díky OSP Suite jsou stroje Okuma inteligentnější, nabízejí návody, jak obrábět, a snáze se ovládají. Suite rovněž zrychlují programování, přípravu výroby, samotné obrábění a kontrolu výrobků.

Monitoring vřetena, resp. vřeten. (Zdroj: Misan)
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Řídicí systém z vlastní dílny, 5. díl: Zákaznické aplikace, podpora automatizace

V předchozích článcích této série o řídicím systému Okuma OSP-P300A jsme se věnovali nejprve základnímu popisu filosofie a architektury systému. Navázali jsme informací o inteligentních funkcích a ve třetím pokračování se mluvilo o pokročilých technologických funkcích podporovaných OSP. Čtvrté pokračování bylo o Suite aplikacích a na závěr se dostáváme k zákaznickým aplikacím. Ne všechny, o kterých budeme mluvit, jsou u nás k vidění. Přesto jsme je zařadili v naději, že časem se objeví i u českých uživatelů strojů Okuma.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Související články
Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kompaktní robotický systém

Od doby, kdy Hermle-Leibinger Systemtechnik, 100% dceřiná společnost firmy Maschinenfabrik Berthold Hermle, vyvinula první kompaktní robotický systém, došlo k vývoji mnoha dalších variant. Robotický systém RS 05 lze nyní připojit k více modelům strojů, individuální řešení modulů zásobníků systému uvítají nároční zákazníci. Četné instalace dokládají úspěšnost tohoto automatizačního řešení pro obrobky do 10 kg.

Vítejte v továrně budoucnosti

Závod na výrobu nástrojů, který provozuje společnost Sandvik Coromant ve švédském městě Gimo, byl Světovým ekonomickým fórem zařazen mezi vyspělá zařízení Průmyslu 4.0.

Značení s Mopa lasery

V posledních letech se lasery stávají dominantním způsobem značení produktů. V oblasti značicích technologií kontinuálně dochází k inovacím a lasery tak nahrazují čím dál více konvenční technologie.

Vytvořit si náskok v těžkých podmínkách

Společnost F. Zimmermann vyvíjí kompaktní, výkonnou a cenově výhodnou portálovou frézku, pomocí níž mohou uživatelé velmi flexibilně obrábět hliník i vysoce pevnou ocel.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Průmysl 4.0 v oboru výrobních strojů

O čtvrté průmyslové revoluci je každý čtenář technických periodik dostatečně informován. Především rok 2016 a částečně i počátek roku 2017 přinesly v této oblasti skutečnou smršť informací. Bohužel většina byla spíše vizionářského nebo marketingového charakteru s chybějícím konkrétním technickým obsahem. V mnoha firmách tedy stále zůstává ve vzduchu viset otázka: V čem by nám to mohlo pomoci řešit naše potřeby?

Monitorování obráběcího procesu přináší přidanou hodnotu

Slovy Garyho Kinga z Harvardovy univerzity, zatímco dat je bezpočtu a je snadné je shromáždit, skutečná hodnota spočívá v tom, co s nimi uděláte.

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit