Témata
Reklama

Čím více Čína, tím více květin aneb, oni už mnohé umí

Během veletrhu CCMT2012 v české expozici bylo vyměněno bezpočet kontaktů a proběhlo mnoho jednání. Při jednom z nich se čínskému návštěvníkovi zcela rozpadl flash disk během jeho vytahování z USB portu notebooku. S ledovým klidem vzniklý šrot zvedl do výšky očí a ironicky konstatoval: "Well, Made in China". Avšak obráběcí stroje a s nimi související komponenty s "nálepkou" Made in China, které obklopovaly český ostrůvek v čínském moři, měly povětšinou ke šrotu daleko. V tomto textu je navázáno na článek otištěný v předchozím květnovém vydání MM Průmyslového spektra o veletrhu CCMT2012 konaném v čínském městě Nanjing.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Veletrh CCMT Nanjing 2012 se konal v sedmi halách, které jsou směrem k hlavnímu vchodu propojeny atriem, a z důvodu nedostatku místa byly i tyto prostory patřičně využity. V hale A1 byly umístěny především expozice výrobců nástrojů. Haly A a B by se daly nazvat internacionální, zbývající čtyři už byly národní přehlídkou výdobytků čínského hospodářského zázraku. Ani po měsíci od veletrhu pořadatelé nezveřejnili oficiální statistiky, ale jisté je, že vystavovatelů bylo více než 800 a rozdáno bylo 61 ocenění – obdoba zlatých medailí udílených na MSV v Brně. Veletrhu se účastnili i velcí evropští výrobci, jako je Bosch Rexroth, INA a FAG, IGUS, PSL, Desch, Berg, Walter a další. Z hlediska velikosti výstavní plochy se přes jejich renomé v Číně na čínském veletrhu jednalo o „druhořadé“ vystavovatele. Zato tam, kde bylo hodně květin, bylo i hodně čínských strojů a šlo o místní prvoligové výrobce. V krátkosti se zastavíme u některých firem a exponátů.

Reklama
Reklama
Reklama
Ukázka víceosého řešení pro numerické řízení obráběcích strojú (Guangzhou)

Velcí porážejí malé

Doba slučování a úzké spolupráce je v plném proudu – takto by mohl být definován stav na trhu výrobní techniky – a solitéry už nejsou „in“. Takto trochu nadneseně nazvaná a přitom v řadě případů krutá realita pro malé výrobce byla k vidění i v Číně. Na veletrhu se prezentovalo hned několik sdružení výrobců obráběcích strojů. Klasicky dominoval koncern SMTCL, který vlastní mimo jiné německého výrobce těžkých obráběcích strojů Schiess. V hale B bylo hned u vchodu další maxisdružení nazvané FFG (Fair Friend Group). Poutače návštěvníkům sdělovaly, že jde o účelové sdružení výrobců strojů právě pro veletržní účely.

CNC bruska vybavená automatickou výměnou vřeten, orovnávaním kotouče, měřením obrobků (Shanghai Electric)

Jestli překročí hranice a období veletrhu, je těžko soudit, ale to, že se potkaly na jednom stránku firmy Jobs, Takamaz, Sigma, Feeler a další (celkem 18 firem), které pocházejí z Itálie, USA, Koreje či Japonska, je suše řečeno obdivuhodné. I čeští výrobci se na CCMT ve stejné době potkali na jednom stánku, přesto nelze hovořit o nějaké systematické provázanosti na úrovni skutečného společně dělaného systematického a promyšleného byznysu, který by překračoval zanedbatelnou spolupráci zaměstnanců, jež je založena na kolegialitě a dobrých mezilidských vztazích.

Frézovací hlavy na stánku konsorcia firem QCMT&T (sdružuje celkem 13 firem)

Změna strategie

Na veletrhu CCT byly vystavovány konvenční obráběcí stroje. Paradoxem je, že v podstatně menší míře, než když se čínští vystavovatelé snažili dobýt evropský trh na EMO 2007 či 2009. Jednoduše řečeno, ani v Číně už konvenční stroje „neletí“. Velký podíl vystavovaných strojů měly horizontky. Jednak jsou velké, tudíž nepřehlédnutelné, a vystavovaných strojů s výškou stojanu okolo osmi metrů bylo alespoň osm. Menší stroje tohoto typu reprezentoval jeden z „čínských“ květinových pokladů TOS Kunming (TOS Varnsdorf). Technologii hlubokého vrtání vhodného pro vrtání rozvodných médií ve složitých odlitcích či tvarově mnohem jednodušších hlavních nabízela firma Worldwide Industrial Machinery Dongguan Ltd. Stroj disponuje velkou variabilitou polohování jak obrobku, tak nástroje, a jeho kinematické uspořádání není návštěvníkům veletrhu EMO neznámě.

Nový vzhled strojů TOS Kunming

Velkou skupinu výrobců představovaly komponenty určené pro stavbu obráběcích strojů. Na přiloženém obrázku je pohled do expozice elektrovřeten a kuličkových šroubů firmy Shandong Best Precision Co., Ltd. Uvedená firma je řekněme reprezentativním vzorkem z daného segmentu řady vystavovatelů. Řídicí systémy a servohpohony pro automatizaci a CNC řízení vystavovala firma Guangzhou Lok Shun CNC Equipment Ltd. Sklíčidla vyráběná firmou Jingsu Wuxi Jiannua Machine Tools Group Co., Ltd., jak zpracováním, technickými řešeními i způsobem prezentace by mohla být klidně srovnávána s výrobky německé firmy Röhm. Stejně tak produkce firmy protentokrát tchaj-wanské SunUs Tech Co., Ltd. a francouzské firmy Redex.

Elektrovřetena se díky nalezištím vzácných kovů v Číně dobře vyrábějí (Shandong Best Precision)

Produkty firmy SunUs

Na začátku veletrhu byl představen firmou Wuhan Huazhong Numerical Control Co., Ltd. nový řídicí systém řady 8 pro obráběcí stroje. Nabízen je ve verzích HNC-848 a v jednodušších provedeních označovaných HNC-818 a HNC-808. O konkrétní podobě a schopnostech, škálovatelnosti, anglické jazykové mutaci, množství opcí a porovnání se systémy Fanuc a Siemens se zatím mnohé neví. Jisté je, že vzhled ovládacího prostředí i uspořádání ovládacích prvků odpovídá současným standardům, systém je mohutně podporován čínskými výrobci a samozřejmě vládou. Jak oficiální zprávy deklarují, ve 12. pětiletce bude nasazován do strojů, jež jsou součástí vládních projektů.

Slavnostní představení řídicího systému HNC-818 (zdroj CCMT)

Často nepochopitelné paradoxy

Jedno z ocenění veletrhu obdržel stroj HDVTM 1600. Jedná se o soustružnické obráběcí centrum s plnohodnotnou osou Y, souvisle řízenou „B“ hlavou a příčníkem polohovaným dvojicí servopohonů. Stroji chyběly některé technologické vychytávky, na které jsou zákazníci západního světa zvyklí, na druhou stranu takový stroj nevyrábí řada mnohem lépe zavedených značek výrobců svislých obráběcích center na rotační součásti.

Stroj s paralelní kinematikou způsoboval rovněž nemalý rozruch.

Řada výrobců nabízela stroje s velmi povedeným designem. I když líbivý vzhled kvalitu či přesnost obráběcího stroje neovlivňuje, zajisté může pozitivně působit zejména na ženskou část strojírenké veřejnosti. Jsou-li v krytování, pracovním prostoru obsluhy, ovládacím panelu a dalších zapracovány prvky ergonomie, mohou tyto pozitivní vztah k výrobku – ke stroji – do jisté míry ovlivnit. Čínská designérská firma Fantitan, která se mimo jiné podílela na krytech strojů TOS Kunming (majetkový podíl v této v Číně působící firmě má TOS Varnsdorf), byla na vícero místech k nepřehlédnutí. Nejen že zmíněné kryty byly precizně provedeny, ale odrazivost povrchové vrstvy hraničila s kvalitou lakovaného klavíru. Vadou na kráse byla faktická prezentace – mastné skvrny, otisky rukou pokrývaly krytování i stroj odshora dolů. Přitom by se tento stroj vůbec nemusel stydět stát vedle strojů produkce firmy DMG. Podobné detaily jak kosmetické, tak i konstrukčně-technické na bezpočtu míst bohužel kazily dojem z jinak „šokujícího“ celku.

Firma Fantian Industrial Design již realizovala řadu projektů pro nejednoho výrobce.

Velkou pozornost budily expozice, které v něčem přesahovaly oblast běžných strojů – snad je to tím, že mají řadu technologií zvládnutých, řada věcí se v Číně mění (nároky zaměstnanců stoupají…) a nebo mají zájem rozšířit výrobní program (tedy producenti výrobní techniky se poohlížejí). Firma Fanuc vystavovala průřezově celý sortiment svých výrobků a největší hloučky návštěvníků se trvale tvořily okolo rychlých montážních (osazovacích) menších robotů s paralelní kinematikou. Například firma Tontec (neutrální nic neprozrazující název ani užívána doména) vystavovala řadu strojů a mimo jiné i pružnou výrobní buňku určenou pro výrobu duralových kol, jež sestávávala ze tří CNC řízených strojů vlastní produkce a pro manipulaci z obrobky byl využit univerzální robot Fanuc vybavený patřičným koncovým efektorem. (Pozn. Tontec je příkladem toho, že její zaměstnanci neprošli školou konstrukce obráběcích strojů prof. Borského, prof. Houši a dalších, protože vedle realizované pružné výrobní buňky konvenční soustruhy ze svého výrobního programu nazývá High Speed Precision Lathe. Na druhou stranu je velmi pravděpodobné, že firma prodává více strojů než čeští výrobci.)

Roboty Fanuc v obležení návštěvníků

Veletržní prostory, realizace některých stánků a exponátů ukázaly, v čem se čínský přístup k veletrhu a veletržnímu dění liší od toho, který je vypěstovaný v Evropě. Za úsměvné lze brát například to, že Číňan usne všude. Znaveni naprosto běžně uléhali do veřejných zákoutí stánků a nebo rovnou na zem vedle strojů a exponátů, a tak se stávali němými doplňky expozic. Zahraničním návštěvníkům se tak nabízely scény ve stylu Warholova spícího muže (v oblasti strojírenství). Domácí návštěvníky tyto obrazy nechávaly chladnými.


Inprocesní kontrola výrobního procesu

Méně zábavné byly výstřelky z oblasti bezpečnosti práce – například muž „monitorující“ veletřní prezentaci výroby velkého ozubeného kola (půměr cca 1 500 mm, šířka mezikruží 250 mm, modul min. 12 mm) tím způsobem, že kráčel po jeho čelní ploše rychlosti rovné rychlosti otáčení obrobku jen proto, aby měl záběr nástroje do obrobku z nepochopitelného důvodu naprosto pod kontrolou. K dobru lze dodat, že na ploše po které kráčel, se nacházely upínky (takže žádná procházka růžovým sadem), chodidla měl neustále vedle otáčejícího se nástroje a jeho oděv měl k uplým nohavicím hodně daleko. U tvářecích strojů některých výrobců zase neexistovaly jakékoli bezpečnostní prvky zabraňující pádu nebo strčení rukou návštěvníků do prostoru běžících lisů. U jednoho výrobce byly lisy navíc propojeny naprostou změtí tlustých kabelů a pro zvýšení „packavitosti“ byl přes ně položen tenký šedivý koberec, který dokonale obepínal vše uložené pod ním. Tento výrobce však mnoho květin na stánku neposbíral.

Stroj pro vrtání hlubokých otvorů

V posledních letech prošel západní svět významným zkracováním názvů. Firma Silicon Graphic už v podstatě žije jen pod písmeny a logem SGI, stejně tak HP, DMG a bezpočet další. Nastává nová éra, kdy se stále více budeme setkávat se čtyř- a víceslovným pojmenováním firem, přičemž v názvu je i obvykle obsaženo město, odkud firma pochází. V dohledné době vyslovit název se správnou čínskou výslovností bude na trhu práce i v podnikání nespornou konkurenční výhodou. Protentokrát, díky přímluvě šéfredaktora, zůstaly v textu názvy firem zapsány latinkou, ale příště…

Lubomír W. Novotný
Nanjing, Čína
lubomir.novotny@toshulin.cz

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 120638
Datum: 13. 06. 2012
Rubrika: Servis / Reportáž
Seriál
Firmy
Související články
Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Související články
Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
AMB lámalo rekordy

V září proběhl ve Stuttgartu letošní nejprestižnější evropský veletrh zaměřený na obrábění kovů – AMB 2018. Letos již byla otevřena nová hala číslo 10, která nese jméno Paul Horn. Výstavní plocha se tím rozšířila na více než 120 tisíc metrů čtverečních a byla také beze zbytku zaplněna. Rekordní rovněž byla nejen účast 1 553 vystavovatelů, ale i 91 016 návštěvníků, z nichž 18 % přicestovalo ze zahraničí – z celkem 83 zemí světa.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Digitální řešení pro přesná broušení

Je Průmysl 4.0 pouhá vize? Touto otázkou zahájil generální ředitel společností Studer, Schaudt a Mikrosa Jens Bleher letošní výroční tiskovou konferenci v sídle společnosti Fritz Studer ve švýcarském Thunu. Odpověď přišla záhy – ne pro skupinu United Grinding.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Veletrh EMO opět v Hannoveru

Mezinárodní kovozpracující veletrh EMO se po čtyřech letech opět vrací do Hannoveru. Konat se bude od 18. do 23. září a podle našich informací je určitě na co se těšit. Letošním heslem veletrhu je „Connecting systems for intelligent production“, volně přeloženo „Propojováním systémů k inteligentní výrobě“. Cílem tohoto článku je představit trendy letošního veletrhu a několik novinek společností, které v průběhu předveletržní tiskové konference prozradily, jaké inovace budou na svých stáncích v Hannoveru prezentovat.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit