Témata

EMO Hannover 2013, část 1 - obecná rekapitulace

MM Průmyslové spektrum považuje oborové veletrhy mezinárodního charakteru za klíčové v prezentaci úrovně dané komodity a proto jim na svých stránkách věnuje zvýšený prostor. Chápe svoji povinnost informovat čtenáře o prezentované technice a technologických řešení a činí tak již tradičně po dlouhá léta specializovanými profesně zaměřenými články. Veletrhy EMO budiž toho důkazem. Počínaje tímto vydáním jsme pro vás připravili sérii článků.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Reklama

Po dvou letech v obdobném termínu na stejném místě se uskutečnil veletrh výrobní techniky Exposition Mondiale de la Machine Outil. Jedná o světově největší výstavu výrobní techniky letošního roku, která nadchla mnohého návštěvníka – ať už šlo o uživatele, prodejce, investory, tvůrce či snad ty, kterým nejsou obory, kde se vytváří přidaná hodnota, zcela blízké.

Reklama
Reklama
Reklama
Pohledné výstaviště…

Předminulé EMO konané v roce 2009 v Miláně bylo poněkud pod vlivem ekonomických problémů konce prvního desetiletí 21. století, přesto naplnilo očekávání všech ekonomických i technických optimistů. V momentě, kdy na určitou míru ekonomické nejistoty si firmy zvykly, mnoho firem vyrábějících obráběcí stroje hlásí velmi úspěšné období. Však ostražitost uživatelů-investorů při vynakládání prostředků do obráběcích strojů přetrvává. Letošní EMO bylo rovněž velmi očekáváno, ale ne proto, že by byl někdo zvědav, která firma „zlé časy“ přežila, a která ne. Že se však stále něco děje a ve světě výrobní techniky se to mele a že výrobci obráběcích strojů nemají na růžích ustláno, lze dokumentovat i na EMO 2013.

Téměř polovina návštěvníků poprvé (!)

EMO 2013 zahájili prezident Spolkové republiky Německo Joachim Gauck a Karl de Gucht, komisař pro obchod Evropské unie. Na veletrh zavítalo celkem 142 804 návštěvníků, z toho 59 procent bylo z pořadatelské země. Zajímavé je, že jen 9 procent letošních příchozích navštívilo EMO 2009 v Miláně, 38 procent bylo na EMO 2011 a pro 43 procent návštěvníků byl veletrh EMO Hannover 2013 jejich první návštěvou. Že by nastupovala nová generace zajímající se o výrobní techniku?

Na veletrh byly dovezeny i opravdu velké exponáty.

Na 77 procent zahraničních návštěvníků bylo ze zemí Evropské unie. Návštěvníci z České republiky si svou přítomností ve statistikách vydobyli jedenáctou pozici. V žebříčku zemí (uvažujme ty, které jsou velikostí obyvatel měřitelné s námi) byly v počtu návštěvníků před námi Švédsko, Nizozemsko, Švýcarsko, Rakousko a Dánsko. Švédové a zejména Dánové mají veletrh za humny, Nizozemci překvapili, že překonali Švýcary. Rakušané museli vynaložit o dost menší úsilí než Češi, Moravané a Slezané, aby se do Hannoveru dostali (neboť nemají nic podobného dálnici D1). Byť je tradičně za úspěch považována, když už ne medaile, tak účast v první desítce, v porovnání s ostatními zeměmi sedmadvacítky jsme v návštěvnosti veletrhu (stejně tak v produkci výrobních strojů) sice malou zemí, se kterou se však musí počítat.

Veletrh se zaměřuje na veškeré obory.

Vystavující firmy jsou si toho dobře vědomy. Zejména ty, které působí na území Czech lands (aktuálně módním způsobem řečeno obyvatelem pocházejícím ze Slezska). Na jejich stáncích byli přítomni česky mluvící zástupci, což u mnohých návštěvníků opravdu způsobuje, že ztrácejí ostych.

Česká prezentace

Výstavní plocha všech vystavovatelů dosáhla 181 000 m2. Z našich končin do Hannoveru přijelo 37 vystavujících firem. Veletrh EMO není jen o strojích, ale i o politice a diplomacii. Veletrhu se proto rovněž účastnil Svaz strojírenské technologie (aktuálně má 49 členských firem a ne všechny na veletrhu vystavující firmy byly členy SST), Ministerstvo průmyslu a obchodu a CzechInvest. Svaz strojírenské technologie na veletrhu nesměl chybět, zejména proto, že je členem evropské organizace Cecimo – a jednou z řady nejrůznějších doprovodných akcí veletrhu je i setkání zástupců patnácti členských organizací Cecimo. Rozloha stánků českých vystavovatelů byla celkem 2 366 m2, což historicky představuje největší expozici na EMO. Ne všechny vystavující firmy jsou členy SST, avšak počet členů této organizace sympaticky narůstá.

Poměrně velkou výstavní plochu zabíraly stánky dalších 14 členských organizací Cecimo a obdobné organizace neevropské. Americká asociace AMT a čínská CMTBA zastupovaly země s největší spotřebou obráběcích strojů. Zajímavé bylo, že se účastnily organizace z pro nás výrazně exotických zemí, jako je Argentina a Austrálie. Celkem bylo přítomno z celého světa 27 národních organizací sdružujících producenty výrobní techniky.

Zaměření na medicínu

Na předposledním ročníku veletrhu EMO byl znát markantní nárůst technologií pro účely medicínské, při kterých se třískovými technologiemi zpracovávají zejména kovy a řekněme nestrojařské materiály. Jedná se o výrobu lebečních implantátů, náhrad končetin – protéz –, stomatologických protéz (výroba umělého chrupu) a další. S těmito medicínskými obory je spojeno obrábění nerezavějících a s lidským tělem kompatibilních materiálů, různých kompozitů apod. Na veletrhu EMO 2013 byla zařízení pro medicínskou výrobu již jeho integrální součástí, i přesto, že nešlo o specializovaný medicínský veletrh. Uhlíkové oceli, litiny a další slitiny železa stále naprosto dominují konstrukčním materiálům a právě o jejich zpracování EMO bylo.

Koncepce výstavy

Veletrh EMO byl oborově členěn z hlediska typu výrobních technologií, typicky na frézovací, vyvrtávací a soustružnické stroje apod. Umístit striktně do jednoho prostoru pouze jeden daný typ stroje by znamenalo, že firmy mající pestrý výrobní program by musely mít vícero stánků. Bylo by to i v rozporu s tím, že současnou strategií prodeje obráběcích strojů je poskytovat komplexní nabídku a služby, nikoli strhat zákazníka tím, že je nucen nachodit mnoho kilometrů po výstavišti. Samotní výrobci se v posledních letech zaměřují na cílové uživatelské skupiny. Naprosto dominující, a tedy i nejviditelnější je automobilový a transportní průmysl. Zato letectví a kosmonautika jsou pomyslnou třešničkou na dortu výrobní techniky, spojené s obráběním hliníku a těžce obrobitelných materiálů a stále více kompozitů. I když například spalovací plynové turbíny jsou leteckým proudovým motorům podobné, jsou přeci jen výrazně větší. Energetika si jde svou vlastní cestou (tedy alespoň po marketingové stránce). Výroba pro offshore a pro námořní dopravu a propagace umu firem dodávajících do této oblasti strojírenství se týkají převážně výrobců těžkých obráběcích strojů.

Na veletrhu EMO byla zcela minimálně prezentována skutečnost, že i samotní výrobci obráběcích strojů jsou významnými a náročnými uživateli obráběcích strojů. Není náhodou, že firmy, které si konkurují na trhu koncových uživatelů strojů dané kategorie, pro své potřeby využívají identické stroje týchž výrobců. Veřejná propagace nějakého výrobce neexistuje a převážně je skryta za hradbou mlčenlivosti. Avšak pokud to je možné, pak se výrobci, kteří používají vlastní stroje pro výrobu strojů, jež prodávají, rádi tímto pochlubí. Nelze rovněž zapomenout na to, že velmi náročným uživatelem obráběcích strojů jsou jejich subdodavatelé – výrobci komponent nezbytných pro jejich kompletaci. Zde se opět dostaneme do informačního vakua, protože výrobci spojek, ložisek, lineárních vedení atd. nemohou stranit svému dodavateli, když chtějí prodávat bez bariér.

Oznámené fúze

Veletrh nebyl jen veletrh poutačů, prospektů, exponátů a unavených nohou. Řada firem naplánovala oznámení významných změn v jejich organizační struktuře, změn vlastníka, akvizic a podobně. Známý výrobce nástrojů, břitových destiček a stejnojmenného upínacího systému modulárních nástrojů oznámil, že pod jeho křídla nově spadá firma Tungsten Materials Business of Allegheny Technologies Inc., jež je známá pod zkratkou ATI. ATI se dlouhodobě zaměřuje na obrábění materiálů v leteckém průmyslu – prvek Ferrum (Fe) se v mnohých „leteckých“ slitinách nachází v mizivém množství.

The Fair Friend Group (FFG) je tchajwanský koncern, který v roce 2012 vlastnil (ovládal) 60 firem. Ke skupině patřily firmy například Jobs, Rambaudi and Sigma a další, v Evropě celkem deset výrobců. Aktuálně se chlubí tím, že patří do top 100 nejlepších tchajwanských značek, vedle např. Aceru či Asusu. Na veletrhu bylo ohlášeno, že koncern MAG se nadále bude zaměřovat na dodávku výrobních technologií pro automobilový průmysl a tradiční němečtí výrobci Hüller Hille, Hessapp, Modul, VDF Boehringer, Witzig & Frank a MAG Russia nově patří pod tchajwanskou skupinu. Vedle toho americké firmy Cincinnati and Giddings & Lewis patří skupině Fives Machining Systems, Inc. (chlubí se tím, že zahrnuje cca 50 značek).

Doprovodné programy

Jednou z doprovodných akcí byl kongres nazvaný Producing more intelligently pořádaný Maschinenbau-Institut GmbH spadající pod svazovou organizaci VDMA. Kongres se zaměřoval na výrobu z celopodnikového pohledu, zmiňovány byly pojmy štíhlá výroba a distribuce, strategie, globální změny, nástup inovativních firem, pružnost výroby a další převážně v souvislosti s pojmem čtvrtá průmyslová revoluce. Loňský Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně hostil indické firmy a o spolupráci s Indií proběhlo několik seminářů. V roce 2013 se indické firmy „přesunuly“ do Hannoveru a VDW uspořádalo seminář EMO Focus on India.

Elektronika a mechatronika jsou hybné technologie oboru výrobní techniky.

Na konkrétní výrobní technologie byla zaměřena konference New Production Technologies in Aerospace Industry pořádaná organizací IFW (Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen při univerzitě Hannover). Přednášky se věnovaly konceptům obráběcích strojů, automatizaci, přesnému obrábění, obrábění nekonvenčních materiálů, monitorování procesu obrábění a jeho simulování.

V hale za obrovskými stánky firem Siemens a Fanuc se ukrývala neméně velká plocha, na které svaz VDW realizoval speciální motivační expozici pro studenty, nazvanou Sonderschau Jugend. Partnerskými firmami byly DMG/Mori Seki, Heidenhain, Weiler, Studer, Siemens, Index a další. Studenti měli možnost se dostat do těsné blízkosti obráběcích strojů a „zmáčknout“ si i tlačítka. Výsledkem mačkání byl model formule F1, jež byla vyrobena technologiemi třískového obrábění, se kterými se studenti mohli seznámit. Zdá se, že studenti byli dosti motivováni pohybovat se v tomto prostoru. A nezdá se, že by to způsobily soutěže o ceny či tombola.

Jugend: Akce Sonderschau Jugend – sáhnout si na obráběcí stroj může být zážitek, který ovlivňuje budoucnost.

Manifest dovedností

Za jakousi veletržní tečku lze považovat zveřejnění dokumentu Manifest dovedností evropského průmyslu obráběcích strojů. Cecimo tak učinilo jen pár dní po skončení veletrhu. Úzký kruh svazových funkcionářů se s konečnou podobou seznámil již v jeho průběhu. Pohledem na jeho obsah to vypadá, jako by „někde přetekl pohár trpělivosti“. Uklidňující pro nás může být to, že problémy s (technickým) školstvím a fungováním společnosti se netýkají jen České republiky. Názornou a smířlivou formou je vysvětlován v dokumentu nevyřčený fakt (osmý ekonomický princip), že životní úroveň země závisí na její schopnosti vyrábět statky a služby. Tedy týká se oborů, ve kterých vzniká přidaná hodnota, tj. dochází ke zvýšení tržní hodnoty produktu, ke kterému dochází v každém stadiu výrobního procesu. Volně lze obsah dokumentu vysvětlit tak, že lidé, kteří nikdy nic nevyrobí a nevymyslí, by neměli „škodit“ těm, co se podílejí na prosperitě Evropské unie a jejích členských států, a že je potřeba spoustu věcí změnit a nabádá začít od školství. Významnost dokumentu je taková, že se k němu zajisté v MM Průmyslovém spektru nejednou vrátíme.

Za dva roky do Milána

V roce 2015 se bude EMO konat v Miláně. Pozorný čtenář si spočítal, že tomu tak bude po 40 letech od prvého ročníku. Dá se tušit, že půjde o velkolepý podnik a po šestileté proluce se budou chtít italští organizátoři ukázat, že umí EMO zorganizovat. Nepřehlédnutelné je, že ve stejném roce a ve stejném městě hned vedle areálu Fiera Milano se bude konat světová výstava EXPO. Pokud by došlo k symbióze těchto dvou největších, přitom diametrálně odlišných supervýstav, pak další superlativy už nejsou na místě. Jen pro zajímavost, EMO 2015 nese slogan „Let’s build the future“ a EXPO 2015 „Feeding the Planet, Energy for Life“ – no uznejte, není to vedle historických památek nejlepší důvod jet do tohoto města krásných žen, módy a Leonarda da Vinciho?

Jen kdyby si naše vláda již všimla, že Česká republika je bez jejího přičinění ve světovém měřítku na 12. (13.) místě v produkci výrobních strojů a v evropském měřítku se s přehledem pohybuje v prvé desítce. Pak by česká expozice na EMO mohla nemalou měrou podpořit českou expozici na EXPO (tedy pokud vůbec bude) něčím opravdu hmatatelným. Typičtí konzumní spotřebitelé by se mohli dozvědět, že díky strojům z českých firem například jezdí vysokorychlostními vlaky, přepravují se letadly všech předních světových výrobců a tak dále.

Evoluční změny

Obráběcí stroje prezentované na veletrhu nikterak nezměnily svou podstatu a stále jsou sestaveny z pohybových os tvořících soustavu stroj-nástroj-obrobek. Jejich dílčí části, komponenty, technická řešení, aplikační oblast výrobních technologií, nástroje, elektronika a řízení a jejich napojení na mobilní zařízení, nekonvenční výrobní technologie, zejména 3D tiskárny, a řada dalších oblastí prošly evolučními změnami. Například stroj firmy Präzoplan, který mj. získal ocenění MM Award, je trochu jako z jiného světa – však na veletrhu byla celá řada výrobců, kteří se zabývali mikropohony a další přesnou mechanikou. Jejich doba právě přichází.

Opravdu kybernetické umění. Ve spojení s 3D tiskem se můžeme dočkat velmi zajímavých děl.

Na závěr nelze než konstatovat, že EMO je tím nejlepším místem pro cestu za špičkovou (výrobní) technikou. Přitom stále platí, že do výrobních hal výrobců letadel, automobilů a dalších se jen tak nedostanete. K naťuknutým oborům, typům obráběcích strojů a dalším novinkám se v následujících vydáních MM Průmyslového spektra budeme vracet.

Lubomír W. Novotný
Hannover, Německo
Foto: autor, vyjma Sonderschau Jugend (VDW)

lubomir.novotny@toshulin.cz

Reklama
Seriál
Firmy
Související články
MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Od vzdělávání přes úspory až po virtuální realitu

Společnost Siemens se zúčastnila všech dosud konaných ročníků Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a tradice pokračuje i v letošním roce, kdy hlavním tématem expozice je časová a energetická efektivita v rámci celého životního cyklu stroje - od jeho návrhu až k výrobě. Že je ochrana životního prostředí pro Siemens téma číslo jedna, podpoří i divácky atraktivní část expozice, ve které se představí nový model elektromobilu BMW i3, který je od jara letošního roku součástí vozového parku společnosti Siemens.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

První významná evropská strojírenská akce v roce 2017

Od 7. do 10. března 2017 se mezinárodní kovozpracující a subdodavatelská branže opět sejde na výstavišti v Lipsku. Úspěšná kombinace veletrhů Intec a Z (mezinárodní veletrh strojů pro nástrojárny, obráběcích strojů a automati-zační techniky a mezinárodní veletrh subdodávek, komponentů, modulů a technologií) nabízí vystavovatelům a odborným návštěvníkům z České repub-liky prostor pro navázání či další prohloubení dlouhodobých obchodních vztahů s partnery z Německa a dalších evropských zemí.

V říjnu do Milána

Po šesti letech se podnik nazvaný EMO opět vrací do italského Milána. Bezesporu to bude radostnější pohled do expozic, než tomu bylo právě v roce 2008, kdy vrcholila světová finanční krize, která si vybírala svoji daň především na průmyslové výrobě. I když obráběcí a tvářecí technologie letos svůj veletržní boom již zažily, a to v květnu na CIMT v Pekingu, určitě se vyplatí vypravit se do Milána i třeba proto, že v bezprostřední blízkosti výstaviště Fiera Milano se koná celosvětová výstava EXPO, pro niž je říjen posledním měsícem konání a jejíž zhlédnutí jistě stojí za to.

Průmyslový veletrh Hannover Messe 2015

Významný světový průmyslový veletrh Hannover Messe 2015 letos proběhne od 13. do 17. dubna. Pod hlavičkou Hannover Messe se spojí deset vedoucích veletrhů na jednom místě ‒ v Hannoveru: Industrial Automation, Motion, Drive & Automation (MDA), Energy, Wind, MobiliTec, Digital Factory, ComVac, Industrial Supply, SurfaceTechnology a Research & Technology.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit