Témata
Reklama

Od vzdělávání přes úspory až po virtuální realitu

Společnost Siemens se zúčastnila všech dosud konaných ročníků Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a tradice pokračuje i v letošním roce, kdy hlavním tématem expozice je časová a energetická efektivita v rámci celého životního cyklu stroje - od jeho návrhu až k výrobě. Že je ochrana životního prostředí pro Siemens téma číslo jedna, podpoří i divácky atraktivní část expozice, ve které se představí nový model elektromobilu BMW i3, který je od jara letošního roku součástí vozového parku společnosti Siemens.

„Každý rok se snažíme přijít na MSV s nějakým novým nápadem,“ říká Jiří Karas, ředitel obchodního úseku Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje společnosti Siemens, „a nejinak je tomu i letos. I když základní koncepce stánku zůstává podobná jako v předchozích letech, přibude i řada novinek. K tradičním pilířům naší expozice již několik let patří prezentace podpory technického vzdělávání společnosti Siemens, kterou považujeme za mimořádně důležitou, pochopitelně pak nové produkty z oblasti řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje a v neposlední řadě část věnovaná nabídce produktů a služeb divize Siemens PLM Software.“

Reklama
Reklama
Reklama
Magnetem přitahujícím zájem expozice bude bezesporu elektromobil BMW i3, který rozšířil flotilu vozového parku firmy Siemens.

Generace mladých techniků

V rámci svého celosvětového programu „Train the Trainer“ se také v České republice Siemens aktivně věnuje průběžnému školení a podpoře učitelů na středních odborných školách technického směru. Na MSV v Brně se tedy i letos představí tři hlavní partnerské střední školy – SOU a VOŠ v Jičíně, SOU v Domažlicích a SOU v Mohelnici, které prošly prvotní certifikací a každoročně si ji obnovují.

Na poli vysokoškolského vzdělávání spolupracuje Siemens ČR s katedrou mechatroniky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Výsledkem této spolupráce je mimo jiné Technologické a aplikační centrum (TAC), které je vybaveno nejmodernějšími stroji a řídicími systémy Siemens a které slouží k testování speciálních aplikací a školení nejen zákazníků a zaměstnanců společnosti Siemens.

S desítkami středních a vysokých škol po celé České republice spolupracuje také divize Siemens PLM Software. Studentům poskytuje nejmodernější inženýrské nástroje, které používají významné firmy po celém světě. Studenti tak získají potřebnou praxi a rozšíří možnosti svého pracovního uplatnění.

Každoročně je Siemens rovněž partnerem soutěže mladých programátorů, kterou pořádá Svaz strojírenské technologie. Tato soutěž je určena pro žáky středních odborných učilišť a středních škol strojírenského zaměření a na brněnském výstavišti v pavilonu A se koná denně po celý veletržní týden. V rámci tohoto partnerství také letos vybaví Siemens jednu ze tří učeben deseti pracovními stanicemi, na kterých budou soutěžící řešit zadané úlohy v řídicím systému Sinumerik. Pro vítěze má firma rovněž připraveny hodnotné věcné ceny.

Sinumerik – úsporný řídicí systém

Hlavní část stánku Siemens bude i letos tradičně věnována řídicím CNC systémům Sinumerik a generaci nových ovládacích panelů. Zastoupeny zde budou všechny tři nejprodávanější typy řídicích CNC systémů. Kromě těchto „prezentačních kufrů“ bude možné prohlédnout si čtyři panely nové generace OP 015, OP 019, OP 08 a HT 08, z nichž tři budou pasivní a čtvrtý aktivní, aby si návštěvníci mohli přímo na místě vyzkoušet jeho funkčnost.

Rodina řídicích systémů Sinumerik

V návaznosti na letošní ústřední téma expozice Siemens se však bude Sinumerik prezentovat především z pohledu energetické úspory pro široké spektrum obráběcích strojů. Hovoříme o konceptu Ctrl – Energy, který je integrovaný do systému Sinumerik a lze ho použít na téměř všech obráběcích strojích – od standardních strojů až po sofistikovaná obráběcí centra.

V případě řídicího systému Sinumerik 840D sl, který je vlajkovou lodí tohoto produktového portfolia, tak i Sinumeriku 828D, určeného pro jednoduché kompaktní stroje, je Ctrl – Energy součástí systému v jeho základním provedení. Jeho nosnou myšlenkou je „měřit a řídit“. V řídicím systému Siemens Sinumerik Operate jsou k dispozici funkce, pomocí nichž lze měřit, vyhodnocovat a přímo i řídit spotřebu energie stroje.

Virtuální výrobní zařízení

Siemens PLM Software bude na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně prezentovat řešení pro virtuální zprovoznění automatizovaných systémů a technických provozů, které umožňuje pomocí kinematických 3D modelů ověřit komplexní funkce systémů před jejich uvedením do provozu.

Řešení spočívá v tom, že chování zařízení se namodeluje do virtuálního prostředí, tzn. kinematika a řídicí PLC kódy. Ve virtuálním prostředí se ověří funkčnost modelu reálného zařízení, odstraní se případné kolize, otestuje se správné fungování PLC kódů a provede se jejich úprava. Po ukončení tohoto optimalizačního procesu se změny zaznamenají a převedou do reálného prostředí.

Výhodou tohoto řešení je, že virtuálním zprovozněním se odladí co největší počet funkcí zařízení už ve fázi vývoje, čímž se předejde chybné výrobě. „Tímto virtuálním odladěním se zabrání mechanickým kolizím, které mohou způsobit značné škody, další investice a opoždění výroby,“ vysvětluje ředitelka obchodu Siemens Industry Software Iveta Verešová.

Nástroj Mechatronics Concept Designer integrovaný do systému NX je novým řešením pro navrhování ve strojírenství. Urychluje vývoj produktů, které obsahují kombinace mechanických, elektronických a softwarových prvků.

Součástí prezentace Siemens PLM Software bude také oficiální představení novinky pro konstruktéry Solid Edge se synchronní technologií 7. Tato nejnovější verze softwaru obsahuje nové funkce, které výrazně zrychlují konstrukční proces. Na veletrhu bude také představena novinka pro české uživatele – možnost měsíčního pronájmu tohoto špičkového 3D CAD systému.

Ing. Lucie Tichá

Simulace stroje v procesu obrábění

Společnost Pemavako, která se letos poprvé bude na MSV v Brně prezentovat po boku společnosti Siemens, nabídne simulaci obrábění v PLM softwaru NX CAM, který obsahuje jádro z řídicího systému Sinumerik. VNCK (Virtual Numerical Control Kernel) simulace umožňuje testovat důležité vlastnosti stroje již v předvýrobní etapě. Technik může virtuálně připravovat vlastní cykly, nastavení řídicího systému Sinumerik 840D a připravit virtuální oživení stroje. Dále může připravovat případovou technologii na dosud nevyrobeném stroji. Samozřejmostí je rovněž odladění kolizních stavů v celém procesu obrábění, odladění NC technologie na konkrétní stroj, výpočty výrobního času včetně vedlejších pohybů a simulace obslužných zařízení stroje (výměna nástroje, paletizace, obsluha robotem).
Poprvé se obě společnosti potkaly na loňském MSV v Brně a tam také začala spolupráce, která vyvstala z potřeby českého výrobce obráběcích strojů vyvinout konkrétní technologické řešení v rámci velmi složité zakázky. Ukázalo se, že nejlepším řešením je využít znalosti a dovednosti firmy Pemavako za použití systému Siemens a nabídnout tak zákazníkovi komplexní řešení, které potřebuje.

Jiří Karas ze společnosti Siemens a Zdeněk Hájíček zastupující firmu Pemavako se dohodli na spolupráci, z níž mají mít profit zákazníci především ve formě nabízeného komplexního řešení.

Na podrobnosti této vzájemné spolupráce jsme se zeptali Jiřího Karase, ředitele obchodního úseku Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje společnosti Siemens, a Zdenka Hájíčka, Siemens PLM Software specialisty ze společnosti Pemavako.

Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci po roce jejího trvání?

Jiří Karas: Za rok trvání našeho partnerství jsme se již dostatečně utvrdili v tom, že tato spolupráce je přínosem jak pro nás, tak pro naše zákazníky. Naším cílem je prostřednictvím společnosti Pemavako poskytnout tuzemským výrobcům obráběcích strojů dodatečnou formu podpory. Naše partnerství je zatím takříkajíc volné a až časem se uvidí, zda věci nabudou nějaký řád, profit bude trvalý a vyvstane potřeba naši vzájemnou spolupráci nějak dále precizovat a formalizovat.

Zdeněk Hájíček: Z hlediska složitosti a náročnosti práce, kterou děláme, je rok velice krátká doba. I když stále ještě zbývá mnoho, co by se dalo a co by se mělo udělat, už teď jsme schopni návštěvníkům letošního MSV představit nové výsledky naší spolupráce ve formě pokročilých verzí simulací.

V čem je toto partnerství výjimečné?

Jiří Karas: Pro Siemens je tato spolupráce opravdu ojedinělá, protože v současnosti de facto nemáme žádné partnery ani na jiné činnosti, ale je také ojedinělá ve způsobu užití. Pemavako je jediná komerční firma, která od nás dostala licenci na jádro Sinumeriku a která nabízí takto rozsáhlé služby. Výsledkem celého tohoto snažení by pak měla být široká využitelnost pro výrobce obráběcích strojů.

Zdeněk Hájíček: Neměli bychom zapomenout dodat, že Sinumerik je momentálně jediný řídicí systém na světě, který má takto rozsáhlou simulaci zahrnutou ve vlastním softwaru.

-lt-

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 141025
Datum: 23. 09. 2014
Rubrika: Trendy / MSV 2014
Autor:
Firmy
Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Související články
Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Řízení podniku podle ROI - OHLASY ČTENÁŘŮ

Množství ohlasů čtenářů na články, které v průběhu jejich postupné publikace přicházely, překročilo stovku. Věříme, že někteří čtenáři zareagují i na závěrečný článek, k němuž je tato příloha. Velmi si vážíme velké otevřenosti všech stanovisek. Abychom nic netlumili a na druhé straně nikomu v podniku jeho působnosti neublížili, uvádíme reakce anonymně. Plné znění reakcí, z nichž některé překračují i jednu stránku standardního textu, by stěží někdo četl. Vybíráme z nich proto vždy jen věty, charakterizující jádro. Pokud některé z ohlasů nezařazujeme, je tomu tak buď proto, že souhlasné příp. nesouhlasné stanovisko nebylo dle našeho názoru zdůvodněno věcně, nebo proto, že v rozsáhlém příspěvku bylo pro nás jádro obtížné identifikovat.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Evropa inovuje: Spojené království

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit