Témata

Veletrh výrobních strojů a techniky EMO 2011 bezesporu bylo velkou evropskou událostí druhé poloviny loňského roku. Veletržní přípravy probíhají naplno do poslední chvíle, a samotný veletrh je pracovně i společensky náročný. Řada firem si po tak významné akci dopřeje i dva roky veletržní pauzu až do příštího ročníku konání, někteří necelých 12 měsíců do následujícího IMTS v Chicagu či AMB Stuttgart, mnozí odpočívají pouze do prvních měsíců následujícího roku, kdy se konají veletrhy Metav Düsseldorf a například veletrhy v Číně, Indii a dalších lokalitách.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Reklama

Firma Grob, které jako by nestačilo intenzivní veletržní „přelévání“ (patří totiž mezi ty, co jsou velmi často účastny veletrhů), krátce po skončení EMO uspořádala čtyři dny trvající den otevřených dveří, který v mnoha směrech předčil to, co bylo k vidění ve veletržní expozici. Grob sídlí ve městě Mindelheim, které přece jen není ve středobodě německého automobilového „srdce“ ani jeho nejbližším okolí. Přesto při kvalitě německých dálnic lze s klidem konstatovat, že i přes vzdálenosti 160 km od Stuttgartu leží v jeho spádové oblasti. Stroje z produkce firmy je možné vidět v mnoha automobilkách. Vyrábějí se zde především pětiosá obráběcí centra pro firmu charakteristické koncepce řady G a BZ, linky, jednoúčelové stroje, pružné výrobní systémy.

Reklama
Reklama
Reklama

Vzájemná důvěra

Firma vznikla mezi světovými válkami. V současné době má Grob výrobní závody kromě Německa v Brazílii (São Paulo), v USA (Bluffton), Číně (Dalian) a prodejní a servisní síť je rozprostřena po celém světě. V České republice ji zastupuje brněnská firma Imtos. Firma Grob, přesněji Grob holding, je jednou z typických německých rodinných firem – kult zakladatele se nese napříč firmou a přímí potomci se starají o prosperitu, rozvoj, stabilitu atd. a hospodaří se zájmem zachování kontinuity vlastnictví. Když zaměstnanec ve firmě pracuje více než deset let, je to považováno za jistou záruku toho, že o produktech i samotné firmě něco ví, zná je, své práci rozumí atd. Nikoli že na svém setrvává proto, že není schopen najít si něco lepšího. Zaměstnanci se léty práce pro pana Groba rádi „pochlubí“, aby zdůraznili, že jednáte s někým, komu je možné důvěřovat.

Starý a nový areál firmy Grob spojuje průchod pod mostem, který byl postaven na veřejné silnici.

Stroje pro stand alone

Výrobní program firmy Grob je jednoduše vyjádřeno velmi strohý – obráběcí stroje. Při bližším pohledu je šíře oblastí uplatnění jejich produkce velmi velká. S tím je spojena velká pestrost nabídky strojů, variabilita a vedle toho komplexnost nabídky i technických řešení. Firma Grob vyrábí stroje pro tzv. stand alone uplatnění, ale přitom jejich konstrukční řešení naplňuje jeden z hlavních požadavků – uplatnění ve výrobních linkách, výrobních buňkách apod. Tedy ve výrobě pro velkosériovou a hromadnou výrobu. Struktuře výrobního programu odpovídala i náplň prohlídky výrobního závodu. Od dílčích montážních celků jsme se dostali až k aplikacím strojů pro automobilový průmysl.

Montáž a oživování strojů

Vyprodáno do roku 2015

Areál, i když byl postaven před řadou let v roce 1968, má nadčasový design. Výroba a montáž strojů probíhají v oddělených halách. Z důvodu velké opakovanosti výroby jednotlivých typů je předmontáž některých uzlů umístěna rovněž v samostatných halách, a pokud je stroj součástí vyššího výrobního celku, je po kompletaci převezen do montážní haly linek.

Během organizované prohlídky s německou chladností zaznělo strohé konstatování, že firma má vyprodanou produkci do roku 2015. Protože stávající prostory firmě Grobe nedostačují, v roce 2011 a 2012 probíhá výstavba nových montážních prostor, jež jsou situovány na dohled stávajícímu areálu. Prakticky to znamená, že haly jsou budovány na pozemcích mimo stávající areál. Nově vzniklé prostory odděluje obecní (zemská) silnice, na níž byl postaven most, pod kterým vznikl průchod pro zajištění bezproblémové dostupnosti obou areálů. V nových prostorách bude probíhat montáž především obráběcích linek; jejich rozloha bude 22 000 m2.

Loajalita 9 z 10 učňů

Součástí prohlídky areálu byla návštěva učňovského střediska. Studenti se usmívali pod čerstvě rašícími vousy, dobře si vědomi toho, že jsou pro dnešní den jednou z mála „živých“ atrakcí. Během prohlídky byli zastižení v dílnách, které jsou v podstatě součástí výrobních prostor. Nic smysluplného pro obráběcí stroj jim v danou chvíli pod rukami nevznikalo, avšak není pochyb o tom, že nabudou dovedností potřebných ve výrobě i při montáži strojů. Firma Grob má ve svém učňovském středisku průběžně 120 studentů ve třech ročnících a chlubí se tím, že 90 procent absolventů zůstává v závodě, pro který se vyučili. Zbytek nachází práci v jiných firmách nebo pokračují dále ve studiu.

Výroba a montáž pod lupou

Zdejší produkce se v ničem příliš neliší od výroby v jakémkoli moderním výrobním závodě (v Německu). V leteckém průmyslu je sofistikovanost a organizovanost z principu přece jen o něco vyšší. To nic neubírá firmě Grob na konkurenceschopnosti. Výroba pokrývá jak běžné (zámečnictví, standardní kovoobrábění), tak přesné strojírenství (přesné obrábění dílců, které následně definují geometrickou přesnost obráběcího stroje). Výroba musí zajistit nejen dílce, které mají uplatnění na strojích, ale i například výrobu přípravků, které při opakované výrobě a montáži nabývají o to větší opodstatnění.

Showroom firmy Grob obsahuje řadu funkčních strojů a ukázkových exponátů

Vedle menších a středně velkých CNC obráběcích strojů z velké části z vlastní produkce se nacházejí i obráběcí centra pro obrábění velkých dílců (to už od jiných výrobců). Uplatnění naleznou i konvenční obráběcí stroje, které i v rukou německého dělníka se stávají „mocným“ nástrojem – při hrubování dílce na konvenční konzolové frézce obráběč sám ukryt za velkou tabulí lexanu pozoruje, kam až dolétnou špony, když kolem prochází exkurze – příklad toho, že v ledačems máme k Německu blízko.

Montáž jednotlivých strojů vícera typů a velikostí probíhá v několika halách. Produkce znamená devět až deset obráběcích center týdně. V hlavní montážní hale se nachází rovněž předváděcí centrum, ve kterém převážně den otevřených dveří probíhal. Vidět fungující a vedle toho v různých fázích rozpracované obráběcí stroje na jednom místě je pro zákazníka velmi dobrou ukázkou úrovně firmy. Dojem je umocněn i na pohled velkou organizovaností montáže, pořádkem na každém kroku i zdvořilostí řadových pracovníků, jež jsou němými a přitom důležitými aktéry takovéto akce. Mluvícími pracovníky jsou samozřejmě technici a obchodní zástupci a manažeři, ale u těch je profesionální přístup nedílnou součástí jejich profese.

Firma Grob má vlastní učňovské středisko.

Montáž linek naopak probíhá v prostorách, které musí být poměrně dlouhé. Důvod je ten, že linka se sestává z vícera pracovních míst, která jsou propojena manipulací, a složitost (technologická vybavenost) linky určuje její délku. Typickým rozměrovým měřítkem jsou desítky metrů. Na jednom místě v jedné hale bylo k vidění pět linek. Ty, které byly ve velmi pokročilém stavu zpracování, byly navíc obskládány velkým množstvím zákaznických polotovarů, které slouží k odladění výroby daného dílce, kontrole a jako kusy pro zákaznickou přejímku u výrobce. V samostatné hale byla umístěna linka, která byla součástí expozice na stánku firmy Grob na veletrhu EMO.

Prezentační prostory

Předváděcí centrum, které z důvodu organizace naší malé česko-slovenské skupiny návštěvníků bylo předmětem prohlídky krátce před návštěvou výrobního závodu a pak ještě po ní, je vybaveno minimálně dvanácti funkčními stroji, ukázkou volitelného příslušenství a několika nezakrytovanými skupinami patřícími do základní stavby stroje. Navíc přítomné velkorozměrové postery vysvětlují koncepci strojů i to, jak je možné zakomponovat řekněme univerzální obráběcí centrum do (pružné) výrobní linky. Mimo jiné zde byla názorně ukázána i koncepce mechanického upínání a odepínání nástrojů, jež bylo poprvé aplikované u obráběcího centra G350 (pozn. za tento konstruktérský počin získalo toto centrum na loňské EMO ocenění MM Awards). Dny otevřených dveří ve firmě Grob podpořilo několik hostů z řad vystavovatelů. Jednalo se o výrobce nástrojů, upínačů měřicí techniky a další.

Infopoint je umístěn na mnoha místech.

Promyšlená strategie

Návštěvník hned vedle předváděcího centra a na řadě dalších míst si nemohl nevšimnout zákoutí vybaveného informační technikou. Místo nazývané Grob Infopoint je dostupné všem zaměstnancům, kde si na základě přidělených oprávnění mohou vyhledat pro svou profesi potřebné informace. Informace a informovanost jak dovnitř firmy, tak směrem k zákazníkům jsou velmi důležitou součástí nejen současného podnikání. Expozice na EMO, navštívené zákaznické dny, tento infopoint a především nasazení obrovského množství jednotlivých strojů a linek u předních výrobců (nejen) automobilů dokládají, že firma Grob svůj byznys dělá velmi dobře.

Lubomír W. Novotný
Mindelheim, Německo

Lubomir.Novotny@toshulin.cz

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 120104
Datum: 15. 02. 2012
Rubrika: Servis / Reportáž
Seriál
Související články
Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Související články
Soutěž pro středoškoláky

Jubilejní, již pátý ročník soutěže o Putovní pohár partnerských škol Siemens - Sinumerik Cup se letos konal v Mohelnici, v prostorech zdejší Střední školy technické a zemědělské a stejně jako před třemi lety, kdy tato škola byla hostitelem, i letos zdejší ředitel Jiří Ženožička se svým týmem organizaci pojal velmi profesionálně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Přidaná hodnota v technologii obrábění

V tomto příspěvku bych se rád vrátil ke své návštěvě japonské firmy Kyocera. V jednom z mých minulých textů (viz www.mmspektrum.com/170111) jsem představil unikátní systém řízení pomocí takzvaných améb, který vyvinul zakladatel firmy Kyocera Dr. Kazuo Inamori. Díky tomuto systému a japonské píli a umu se firma dostala na světovou špičku v řadě oborů. Na základě osobních zkušeností pak mohu prohlásit, že to platí také pro divizi řezných nástrojů. Například rychloposuvové frézy Kyocera vysoce překračují produktivitu, která je u nás i v Evropě standardní.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Motorový surf z Moravy spustil tsunami

Česko nemá moře, a přece patří mezi velmoci surfování. Strůjci paradoxu jsou konstruktéři z Moravy, kteří se před čtrnácti lety zaměřili na vývoj surfu poháněného spalovacím motorem. Dnes je společnost JetSurf o „parník“ před konkurencí, se svými surfy pořádá světové poháry, mezi VIP uživatele prkna se řadí fotbalista Neymar, motozávodník Jakub Kornfeil, zpěvák Justin Timberlake nebo šampion F1 Lewis Hamilton. Navštívili jsme čerstvě otevřenou továrnu JetSurfu, know-how firmy nám poodhalil jeden z otců zakladatelů Zbyněk Bureš.

Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit