Témata
Reklama

Přední světový veletrh zpracování kovů EMO Hannover 2013 se tentokráte uskuteční od 16. do 21. září 2013. Od jeho prvního konání v roce 1975 bezesporu plynule rozvíjí a upevňuje svůj věhlas největšího a nejvýznamnějšího světového inovačního fóra zpracování kovů. Letos je očekáváno opět na 140 tisíc návštěvníků, jenž přivítají expozice 2 000 firem na čisté ploše 180 tisíc metrů čtverečních. Hlavním letošním tématem je inteligentní výroba.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Světový trh obráběcích strojů se v minulých dvaceti letech téměř ztrojnásobil a jeho objem se zvýšil na cca 66 miliard eur. Od přelomu tisíciletí jeho vývoz stoupl meziročně o téměř 5 %. Stimuly přicházely především z Asie, kam se v loňském roce vyvezlo na 60 % celkové světové produkce obráběcích strojů.

Reklama
Reklama
Reklama
Postavení veletrhu EMO mezi ostatními světovými akcemi

Letos rekordních 68 mld. eur

Též v letošním roce, v době konání veletrhu EMO 2013 očekávají ekonomové opět růst spotřeby obráběcích strojů o 2 % na rekordní objem cca 68 miliard eur. Po dvou minulých silných letech, ve kterých stoupla potřeba obráběcích strojů celkem o 65 % na historicky nejvyšší hodnotu, nastává přechodné zklidnění. Je to především důsledkem trvající ztráty důvěry v rozvoj mezinárodního hospodářství. Proto ekonomové očekávají, že hrubý domácí produkt a průmyslová výroba celosvětově porostou, i když s omezenou dynamikou, ve druhém pololetí však dojde k výraznému rozvoji. V Číně, která je tahounem růstu světového hospodářství, se snižuje míra růstu hrubého domácího produktu z řádu dvojmístných čísel na vysoká jednomístná čísla. Přitom dochází ke změně priorit. Se stoupajícím příjmem na hlavu podněcuje poptávka po spotřebním zboží růst poptávky po investičních statcích. Nyní je to rostoucí střední vrstva, která stále více vytváří poptávku po zboží a službách, špičkové elektronice, stále ekologičtějších vozidlech atd. To se týká nejen Číny, ale i dalších rychle se rozvíjejících trhů na celém světě.

Z toho profitují největší odběratelské oblasti mezinárodní výroby obráběcích strojů: automobilový a subdodavatelský průmysl, strojírenství, kovovýroba, zpracování kovů a kovoobrábění, elektrotechnický průmysl, jemná mechanika a optika včetně zdravotnické techniky a ostatní výroba dopravních prostředků (letecký průmysl, výroba kolejových vozidel a lodí). V letošním roce investují o 6 % více do rozšiřování a modernizace svých výrobních kapacit.

Světová spotřeba obráběcích strojů směřuje k novému rekordu

Indie v centru pozornosti

Indie patří v oblasti průmyslu obráběcích strojů k mezinárodním rozvíjejícím se trhům. Jen v předcházejících pěti letech stoupla spotřeba obráběcích strojů téměř o 25 % a její objem v roce 2012 na více než 2 miliardy eur. Aktuálně se Indie nachází na 6. místě mezi největšími trhy s obráběcími stroji. Pro mezinárodní výrobce obráběcích strojů dobré obchodní možnosti rovněž nabízejí významná odběratelská odvětví jako automobilový a subdodavatelský průmysl, elektrotechnický a elektronický průmysl a všeobecné strojírenství jako důležitý dovozní trh s objemem téměř 1,6 miliardy eur v minulém roce. V obchodě s Indií však existují i zvláštnosti, které je třeba mít při exportu nebo při zakládání společností zde vždy na zřeteli.

Z tohoto pohledu organizuje svaz VDW na veletrhu EMO Hannover 2013 přehlídku EMO-Fokus Indie. Odborníci zde budou informovat o hospodářských a politických podmínkách a právních a daňových zvláštnostech, ale rovněž budou hovořit o specifických znacích prodeje v servisu a ve struktuře zákazníků.

Česká ekonomika sází na export

V letošním roce se vyhlídky pro české hospodářství zhoršují. Boj ekonomiky probíhá na dvou frontách. Jednak je to snaha již bývalé vlády Petra Nečase o konsolidaci rozpočtu omezující poptávku na vnitřním trhu a jednak klesá zahraniční poptávka. Nízkými klíčovými úroky se vláda snažila posílit investiční prostředí. Kromě toho byl vytvořen fond, který poskytuje malým podnikům startovací kapitál pro rozvoj své činnosti. Optimisté slibují růst automobilového průmyslu, jeho subdodavatelského průmyslu a strojírenství, kde je snaha pokračovat v investičních projektech. Tyto branže jsou před elektrotechnikou, výrobou a zpracováním kovů a produkcí výrobků z kovů největšími odběrateli obráběcích strojů.

Obě branže jsou aktivní na mezinárodním poli. Vzhledem k vysokým požadavkům světového trhu musí dále investovat do špičkových technologií. Česká spotřeba obráběcích strojů představující 345 milionů eur by se tak měla přes pokles odbytu v tomto roce udržet na úrovni minulého roku. Od nejnižšího stavu v roce 2010 se opět více než zdvojnásobila.

V roce 2012 Česká republika dovezla obráběcí stroje v hodnotě 356 milionů eur. Německo bylo zdaleka největším dodavatelem s podílem cca 44 %. Čeští zákazníci se na veletrhu EMO Hannover setkají se svými německými dodavateli, protože Německo je zde také největším vystavovatelem. Další významní dovozci do České republiky z ostatních evropských zemí a z Japonska zde budou samozřejmě zastoupeni rovněž.

Podle slov ředitele českého svazu SST ing. Zemánka impulzem pro rozvoj českého hospodářství má v tomto roce být export. „Česká republika vyvezla v minulém roce obráběcí stroje za 577 milionů eur, z toho 78 % do Evropy. Od roku 2010 stoupl export jen do Evropy o více než polovinu, a to na 448 milionů eur,“ uvedl ředitel Zemánek.

Česká republika – Automobilový průmysl je u nás nejdůležitějším zákaznickým odvětvím

Inteligentní podpora obsluhy strojů

Na trhu nestačí vynikat prostřednictvím špičkové výrobní techniky. Nabízející firmy u zákazníků narážejí na velmi rozdílné podmínky. Obecně jsou na obsluhu strojů kladeny stále větší a komplexnější požadavky. Kontrola kvality, dokumentace, kontrola a údržba zařízení nebo zajištění energeticky efektivního provozu zařízení – to jsou jen některé z požadavků. Inteligence ve výrobě pomáhá obsluze zařízení spolehlivě plnit všechny úkoly. Příslušnými nástroji mohou být multimediální prvky řízení, webové diagnostické systémy, teleservis, inovativní hot line koncepce atd. Mimoto zajišťují potřebné kompetence zákazníků také dlouhodobé speciální programy školení. Cennou výhodou firem nabízejících zařízení na příslušných trzích mohou být tyto inteligentní asistenční funkce určené obsluze zařízení, realizované na místě samostatně nebo ve spolupráci se zákazníky.

„Světový průmysl stojí před velkými úkoly,“ říká v interwiev pro MM Průmyslové spektrum výkonný ředitel Svazu německých výrobců obráběcích strojů VDW – organizátora veletrhu EMO – Dr. Wilfried Schäfer a pokračuje: „V každé zemi stoupá s rostoucím blahobytem i potřeba lepších produktů. Klíčem k tomu jsou obráběcí stroje. Společenské megatrendy, jako rozšiřování infrastruktury, mobilita, energie, výživa nebo zdraví, vyžadují větší výkony v průmyslu a stimulují tím rovněž spotřebu obráběcích strojů“. Veletrh EMO Hannover 2013 bezesporu odborným návštěvníkům z mezinárodního uživatelského průmyslu ukáže, pomocí jakých technologií mohou čelit výzvám ve výrobě.

Jak nám v rozhovoru řekl výkonný ředitel německého Svazu VDW Dr. Schäfer, stávajících úkolů i výzev je však nezávisle na hospodářském vývoji dostatek. Rostoucí urbanizace a velká potřeba výkonné infrastruktury, vysoké požadavky na mobilitu, rostoucí ceny surovin, náročnost poptávky po zdravé výživě, demografické změny a vysoká potřeba kvalitní zdravotní péče představují jen některé z impulzů. K řešení většiny úkolů významně přispívá průmysl. A v průmyslové výrobě hrají obráběcí stroje klíčovou úlohu. „Pokud v roce 2013 opět nastane celosvětová konjunktura, jak to očekávají ekonomové, bude moderní výrobní technika a inteligence ve výrobě žádanější než kdykoliv v minulosti,“ odhaduje vývoj ředitel Dr. Schäfer.

Na 6 000 studentů na EMO

Průmysl obráběcích strojů bude potřebovat i v budoucnu stále více kvalifikovaných pracovních sil, pokud si má zachovat a rozšířit rychlost inovací a pozici mezi mezinárodními odběrateli. Vzhledem k demografickým změnám a sníženému zájmu o technické profese se průmysl obráběcích strojů ujal iniciativy již před mnoha lety. V roce 2009 byla dokonce založena nadace pro mládež při svazu VDW s cílem trvale působit proti této tendenci. Pod heslem „Strojař – Job with Power“ zve Nadace na veletrh EMO Hannover 2013 společně s partnery z průmyslu, odborných a vysokých škol a z úřadů práce přes 6 000 studentů všeobecně vzdělávacích a odborných škol. Jedná se o příklad, jak v Německu branže přistupuje ke společné problematice mnoha průmyslových a rychle se rozvíjejících zemí světa. S pomocí věhlasné atmosféry veletrhu EMO, mezinárodního charakteru veletrhu, inovací a rozsáhlé výrobní techniky, kterou si lze doslova osahat, chce nadace vyvolat zájem o technické profese ve strojírenství. Během rozmanitého doprovodného programu zažijí mladí lidé techniku a stroje naživo. Pro skupiny studentů nabízí Nadace pro mládež při VDW prohlídky veletrhu s průvodcem. Účastníci prohlídek se mohou podívat, jak učni pracují u strojů, klást dotazy a sami si obsluhu strojů vyzkoušet. Cílem této akce Nadace pro mládež při svazu VDW a vystavujících firem je získat pro branži kvalifikované a zainteresované mladé pracovní síly.

Na veletrh EMO přijíždí stále více nových návštěvníků. V roce 2011 bylo 45 % hostů v Hannoveru poprvé. To pro vystavovatele znamená okolo 63 000 potenciálních nových zákazníků. V témže roce přijelo do Hannoveru na EMO více než 1 500 českých odborných návštěvníků.

EMO do mobilů

I v letošním roce mají uživatelé tzv. chytrých telefonů a zařízení možnost stáhnout si a aktualizovat veškeré informace kolem výstavy jako takové, a to díky aplikaci EMO2go – od abecedního či nomenklaturního řazení vystavovatelů se všemi konkrétními údaji vč. telefonického spojení na stánek či prolinku na jejich videa na YouTube přes produktové třídění, seznam detailního popisu doprovodných akcí až po zastávky přepravního autobusu mezi jednotlivými halami hannoverského výstaviště. Další komfort přináší fukce „Blízko mě“, kdy díky vaší GPS pozici vám aplikace nabídne veškeré reálie, které jsou blízko vás – od stánků přes občerstvení až po toalety. V aplikaci ve funkci myEMO si můžete uložit své oblíbené vystavovatele, produkty, navštívená místa atd. Své dojmy můžete přátelům okamžitě sdělovat skrze sociální sítě či nahraná videa z  expozic ukládat na YouTube.

Z podkladů německého svazu VDW zpracoval

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #9
Seriál
Firmy
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Související články
EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Evropská výstava v čínské režii

Evropské sdružení Cecimo připravovalo několik let projekt výstavy obráběcích a tvářecích strojů v Číně. Během té doby byla základní idea výstavy několikrát modifikována. Původní záměr uspořádat každý druhý rok, kdy se nekoná EMO ani pekinský CIMT výstavu EMO China, nakonec realizaci nenašel. Po jednáních s čínskými státními orgány byl následně upraven název výstavy na EMTE (European Machine Tool Exhibition).

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit