Témata
Vydání #9
Září 2013Téma měsíce

Speciální vydání zaměřené na technologii obrábění při příležitosti MSV Brno a EMO Hannover

Články

Servis

Sázka na design, díl 7.

Dnešní díl našeho seriálu o průmyslovém designu, kterému se společně se studiem Divan design na stránkách MM Průmyslového spektra věnujeme, je zaměřen na oblast inovací. Výzkum a vývoj je živnou půdou pro inovace a je považován za klíčovou oblast budoucího rozvoje naší ekonomiky.

Veletrh s vůní dřeva

Ve dnech 22. - 25. října se na brněnském výstavišti uskuteční již po třinácté tradiční mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl Wood-Tec. Tento svátek všech milovníků dřeva se zde koná každé dva roky.

Světový veletrh plastů a kaučuku

Průmysl výroby a zpracování plastů a kaučuku se v roce veletrhu "K" bude prezentovat dynamicky, inovativně a spolehlivě. Strojaři, producenti surovin a jejich zpracovatelé po celém světě pracují intenzívně na tom, aby v průběhu nejdůležitějšího světového veletrhu konaného ve dnech od 16. do 23. října přesvědčili odborné návštěvníky svými novinkami.

Turecko země obchodních příležitostí

Perspektivní trh, rychle se rozvíjející ekonomika a stabilní bankovní systém – to je turecké hospodářství dneška, zbavené všech negativních konotací. Premiéru v roli partnerské země bude mít na letošním brněnském strojírenském veletrhu.

Smělý Aisslingerův vizionářský design

Zachytit tempo jednadvacátého století si klade za cíl renomovaný německý architekt a designér Werner Aisslinger. Hovoří o závratné rychlosti doby a o nových nárocích na design. Vychází z klasické teorie školy Bauhaus o jednotě techniky a umění.

Ve třech se to lépe táhne

Společnost Pramet Tools v letošním roce prochází významnými změnami. Stává se součástí skupiny Impero - Pramet - Safety a s tím souvisejí i změny v řízení společnosti i v samotném sortimentu.

Produktové spektrum financování

Produktová nabídka UniCredit Leasing pro podnikatele a firmy je v oblasti nebankovního financování nejširší v ČR. Kromě již klasických forem financování, které reprezentují finanční leasing a podnikatelský úvěr, stále více zákazníků začíná oceňovat nové, atraktivní možnosti.

Co se skrývá za značkou? Fiat, Ford, Honda

Další díl našeho seriálu navazující na historickou encyklopedii ostravské rodačky a profesorky Jany Geršlové, vám poodhaluje historická fakta spojená se vznikem světových firem a korporací. Každý měsíc vám předkládáme zkrácené ukázky třech vybraných oborově tříděných značek. 

It Just Gets Better!

Výrobce řezných nástrojů společnost TaeguTec je díky systematické práci jeho české pobočky po necelých třech letech svého zdejšího působení dobře etablovanou značkou na našem trhu a získal pevné postavení v silném konkurenčním prostředí a to nejen v oblastech soustružení, kde se tento korejský výrobce doposud profiloval nejzásadněji.

Inteligence ve výrobě, EMO Hannover 2013

Přední světový veletrh zpracování kovů EMO Hannover 2013 se tentokráte uskuteční od 16. do 21. září 2013. Od jeho prvního konání v roce 1975 bezesporu plynule rozvíjí a upevňuje svůj věhlas největšího a nejvýznamnějšího světového inovačního fóra zpracování kovů. Letos je očekáváno opět na 140 tisíc návštěvníků, jenž přivítají expozice 2 000 firem na čisté ploše 180 tisíc metrů čtverečních. Hlavním letošním tématem je inteligentní výroba.

Výroba platinových termočlánků

Termočlánek je snímač pro měření teploty, který je vytvořen ze dvou různorodých kovových drátků spojených do jednoho bodu. Pokud je tento spoj zahříván nebo chlazen, vzniká elektrické napětí, jehož hodnota odpovídá dané teplotě.

Informační technologie

Softwarové simulace

Pro vývoj jakýchkoli lidských výtvorů metodou pokus-omyl mnohdy již není prostor jak časový, ekonomický, technický a často i vliv nadřazených restrikcí. Proto není možné opomíjet nástroje a metody pro zefektivnění, zrychlení a zkvalitnění tvůrčího procesu. Existuje jich celá řada pro různé oblasti i fáze vzniku výrobku, přitom zásadní význam předvýrobních etap je neoddiskutovatelný.

Trendy

Horizontální obráběcí centrum ve světové premiéře

Společnost TOS Varnsdorf si pro letošní ročník mezinárodního veletrhu obráběcích strojů EMO 2013 připravila ve světové premiéře horkou novinku. Je jí WHtec 130 - obráběcí centrum stolového typu vybavené všemi prvky pro automatizaci vedlejších prací (výměna nástrojů, palet s obrobky a technologického příslušenství).

Otryskávání částí hlav válců

U vedoucího jihoněmeckého výrobce automobilů umožňují dvě tryskací zařízení Rösler s otočnou komorou, integrovaná do stávajících výrobních linek, otryskávání částí hlav válců.

Zvýšení hodnoty díky softwaru

Vybavit se tím správným softwarem se vyplatí, jelikož zvýší produktivitu i zisk společnosti. Tady je důkaz.

Prvky pro rozvaděče a kryty průmyslových zařízení

Elesa+Ganter představuje další specialitu normovaného prvku, jaká dosud ještě na trhu nebyla, obloukové madlo s integrovanou západkou. Nový prvek se nazývá GN 115.7 a je k dispozici v mnoha variantách.

Automatizace programování CNC obráběcích strojů

Produktivita programování CNC obráběcích strojů může být výrazným způsobem navýšena implementací automatizace programovacích postupů, čímž lze docílit enormního zkrácení času přípravy NC programů. Článek poskytuje náhled na princip automatizace programování, který je dostupný v systému NX CAM pod názvem Feature Based Machining.

Vertikální pětiosé obráběcí centrum

Doplnění stroje MCU630 další velikostí na řadu pětiosých center započalo úvahami o rozšíření na menší stroj (MCU320-2009). Finální požadavek marketingu byl formulován v roce 2011. Jeho parametry vedly naopak na zvětšení.

Virtuální kontrola obrábění

Kvalita obrobeného povrchu a čas obrábění při dosažení požadované přesnosti jsou nejběžněji sledovanými kritérii obrábění. Prostředkem pro optimalizaci a rychlou kontrolu výsledků obrábění se stávají simulace virtuálního obrábění s vizualizací obrobeného povrchu.

Řezné nástroje a testování jejich vlastností

Úsilí mnoha výrobních podniků je v dnešní době soustředěno na další zvyšování efektivity a produktivity vlastních obráběcích operací. Tímto krokem je realizováno zvyšování konkurenceschopnosti jejich výrobků na trhu. S ohledem na strukturu nákladů při výrobě je jedním z prostředků dosažení tohoto cíle i volba vhodných řezných nástrojů a následné optimální využití jejich potenciálu. Nejde však o lehký a jednoznačný úkol, a to především s ohledem na možnou variabilitu a modifikaci výroby a na neustálý vývoj řezných nástrojů vedoucí k jejich zdokonalování.

Masivní investice do technologie výroby

Společnost Kuličkové Šrouby Kuřim, a.s., začala v letošním roce významně investovat do technologie výroby kuličkových a trapézových šroubů.

Rychlá, spolehlivá a efektivní výroba

Společnost Mapal se na letošním veletrhu EMO v Hannoveru představí ve zcela novém stánku a na ploše 360 m?. V duchu svého motta "Výroba s efektem Mapal: Rychlá, spolehlivá, efektivní" představí společnost na svém stánku špičková technologická řešení nástrojů pro moderní výrobní postupy.

Jak na multifyzikální návrhy?

Používání různého simulačního softwaru pro analýzy není ničím novým, nicméně většinou se jedná o řešení pouze jednoho fyzikálního problému, jako je například analýza napětí či analýza teplotní. Jelikož výrobky jsou stále komplexnější a trh tlačí na čas, potřebují inženýři dělat kvalifikovaná rozhodnutí rychle. Přecházejí proto k systémům, které dokážou řešit více fyzikálních problémů najednou a tím umožňují vytvářet lepší výrobky.

Nová dimenze ve vnitřním zapichování

Populární nástrojová řada T-CAP od společnosti TaeguTec byla modifikována do nové podoby a umožnila tak rozšíření počtu aplikací tohoto multifunkčního nástroje o operace vnitřního zapichování.

Inprocesní měření obrobků

Vysoké nároky na kvalitu výroby a její komplexnost při současném zachování nízkých nákladů kladou nemalé požadavky na současné obráběcí stroje a především na jimi produkované výrobky. Současné obráběcí stroje jsou však z hlediska obrobků "slepé", zadaný NC program vykonávají bez ohledu na přítomnost obrobku. Takovéto stroje nedokáží zahrnout skutečný stav obrobku do výrobního procesu a na základě jeho aktuálního stavu adaptovat svoji trajektorii.

Novinky v nástrojích pro obrábění

Firma Paul Horn GmbH, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, přichází na trh s novinkami a inovacemi svých produktů v oblastech zapichování, soustružení otvorů, frézování drážek, vrtání a vystružování. Nabízí také nové možnosti aplikací, vylepšení a zvýšení produktivity výroby. Tyto novinky budou představeny jak na veletrhu EMO v Hannoveru, tak i na MSV v Brně.

Rychlovýměnné systémy poháněných jednotek

Společnost WNT rozšířila svůj sortiment o dva nové modulové rychlovýměnné systémy pro poháněné nástroje.

Malé průměry, velké hloubky

Kdo chce procesy vrtání vyladit na maximální produktivitu, nemůže vynechat spirálové vrtáky VHM nejnovější generace. Společnost Walter CZ má v nabídce jeden z nejširších programů těchto vysoce výkonných nástrojů: úspěšnou řadu X·treme. Vývojářům se podařilo přenést "extrémní" výkon i na nejmenší modely - mikrovrtáky X·treme DM. Ty jsou malé jen průměrem, dosahují totiž pozoruhodné hloubky vrtání 30x D, navíc v jednom kroku, bez zbytečných prodlev.

Novinky pro EMO

Tak, jak jsme si v posledních 30 letech přivykli, i letos - stejně jako v každém lichém roce - chystají firmy své novinky pro Evropskou výstavu obráběcích strojů EMO. Výjimkou nejsou ani společnosti Okuma, Brother nebo Okamoto.

Nejvyšší rychlosti pro broušení profilů

Požadavkúm průmyslu na vysoce přesné úlohy tvarového broušení při výrobě nástrojů nebo forem vychází vstříc japonský výrobce brusek, společnost Okamoto, svu vysoce přesnou mikroprofilovou bruskou UPZ 210 Li II. Použitá lineární pohonná technika je základem maximální produktivity, extrémní přesnosti a krátkých časů obrábění.

Novinky pro měření a kontrolu nástrojů

Pro mnohé uživatele CNC strojů jsou "předseřizovací" a "měřicí a seřizovací" přístroje Zoller, jak bývají ve strojírenství nazývány, již po několik desetiletí ztělesněním jednoduchchosti obsluhy, nejvyšší přesnosti a hospodárnosti. Stejně tak úspěšná a inovativní je firma Zoller i v oblasti měření a kontroly nástrojů u výrobců nástrojů či ostříren.

Rozšíření oblasti výkonu svařovacího postupu CMT

Společnost Fronius zdokonalila svůj osvědčený svařovací proces CMT (Cold Metal Transfer). Nový algoritmus nyní umožňuje použití tohoto zdokonaleného procesu také v oblastech, které byly dosud zcela nebo částečně vyhrazené přechodovému nebo impulznímu oblouk.

Obrábění se strategií nulové chybovosti

Společnost J. H. R. Vielmetter GmbH & Co. KG se již od roku 1963, kdy byla založena, zaměřuje na automobilový průmysl, speciálně na oblast užitkových vozidel. Produktové spektrum zahrnuje pneumatické a elektropneumatické spínací a řídicí ventily a hydraulické komponenty. V používané technologii hraje prim obrábění a montáž systémových komponent. Odtud pramení i vysoká technologická úroveň podniku: jen v letech 2011 a 2012 byla pořízena dvě z nejmodernějších obráběcích center DMG/Mori Seiki - stroje NHX4000.

Jak zvýšit rychlost penetrace při vrtání

Při frézování je možné každé zvýšení rychlosti obrábění částečně kompenzovat provedením většího počtu lehčích řezů, což umožňuje celkové snížení namáhání během obráběcího procesu. Bohužel, v případě vrtacích operací není takový komfort k dispozici.

Jak na podnikání v Turecku?

V dalším díle našeho putování po zajímavých exportních destinacích navštívíme Turecko, letošní partnerskou zemi Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. První ze série dvou článků představí turecký trh a perspektivní odvětví tureckého hospodářství.

Řízení rizik

Když závodní auto nehybně stojí, můžeme obdivovat jeho křivky a křídla, můžeme se podivovat nad jeho promyšlenou konstrukcí a můžeme řečnit o jeho výkonu, přítlaku a pragmatické kráse. Právě proto některé parádní kousky objevíme na stěnách uměleckých galerií. Na druhé straně je jasné, že závodní auto nedává smysl, pokud nejede alespoň 320 km/h, což je paradoxně dostatečná rychlost, abychom ho vůbec neviděli, stojíme-li v jeho blízkosti.

Vrtací systém s výměnnými břity zvyšuje produktivitu

Výrobci precizních řezných nástrojů jsou dnes pro zhotovitele strojírenských součástí velice žádaným partnerem. Moderní nástroje a technologie jsou v současné době klíčem ke zvyšování produktivity, ke snížení výrobních nákladů a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti.

Zkušenosti Made in Siemens ve vzdělávacím procesu

Technické vzdělání je dnes beze sporu snad nejvíce používané spojení v souvislosti s naším odborným školstvím. Proč náhle toto téma, do nedávné doby ne příliš přitažlivé, najednou plní stránky časopisů? Co se to stalo a proč má řada z nás nyní pocit, že jsou klasické technické obory na ústupu a není snadné najít lidi, kteří se v podnicích postaví k reálným strojům?

Vodorovné vyvrtávačky v praxi, zastavení šesté

Jak bezesporu každý výrobce ví, zkušenosti jeho zákazníků jsou tím nejcennějším podnětem, kterých se mu po uvedení produktu na trh dostává. Nezkreslené reference z provozu a servisu pak přinášejí objektivní informace pro další potenciální zákazníky. Kdo jiný by tedy měl o kvalitě firmy vědět více než ten, kdo její produkty vyzkoušel? To je cesta k publikované formě článků, kterou MM Průmyslové spektrum na trhu českých technických periodik zastává. Jedním z výrobců, jehož zákazníky již delší dobu systematicky navštěvujeme, je společnost Fermat.

Dobrá volba pro produktivní obrábění

V roce 2013, zejména v 1. čtvrtletí, byla situace ve strojírenství optimistická. Především automobilový průmysl zaznamenal jedny z nejlepších výsledků ve své historii. Mnoho odpovědných pracovníků proto začalo intenzivně zvažovat investice do strojního vybavení, především strojů s CNC řízením.

Integrovaný CAM - 10 let na českém trhu

Před 10 lety se na našem trhu objevil dnes již dobře známý software SolidCAM ve verzi 2003. A naopak před pár týdny přišla na trh jeho nejnovější verze SolidCAM 2013. Jak to vypadalo tenkrát a jak dnes? A jaké byly vůbec začátky tohoto softwaru u nás, když dodnes ho bylo prodáno přes 500 komerčních licencí?

Inteligentní technologie v praxi

Japonský výrobce obráběcích strojů Makino za uplynulý rok dosáhl významného zvýšení v oblasti konsolidovaných globálních prodejů a příjmů z provozní činnosti. Navzdory přetrvávajícím ekonomickým těžkostem v mnoha zemích se prodeje zvýšily v Evropě, Americe, Asii a Japonsku. Obzvláště letecký průmysl přispěl k rekordně vysokým stavům objednávek v Americe a v Evropě.

Inovativní řešení obráběcích aplikací

Společnost Seco úzce spolupracuje s výrobci, pro něž navrhuje a poskytuje řešení zvyšující jejich produktivitu a ziskovost a vyvíjí nástroje pro nejnáročnější obráběcí aplikace. Příkladem takových nástrojů jsou řada monolitních fréz Jabro-Solid2, která byla doplněna o nové zástupce, stejně jako frézy Turbo Helical nebo Square 6.

Frézovací nástroje pro obrábění forem a zápustek

Oblast výroby forem a zápustek je stále velkým konzumentem nástrojů pro třískové obrábění kovů, ale současně i motorem vývoje nových a nových řešení nástrojů, které se vyznačují větší výkonností, jakož i univerzálností použitelnosti při plnění požadavků tohoto speciálního odvětví. Jsou určitá pravidla a metody, které byly časem popřeny a nahrazeny takovými, které dříve nebyly vůbec představitelné. Pro zvýšení produktivity jsou klíčovým řešením například nástroje pro HSM (high speed machining) frézování kalené oceli s nižší závislostí na následném elektroerozivním nebo ručním dokončování a ručním dočišťování a leštění formy.

Výroba

Pohony nejen pro obráběcí stroje

Společnost TAT Technom Antriebstechnik GmbH byla založena v rakouském Linci v roce 1988 a během prvních 10-ti let se velmi úspěšně zabydlela na rakouském trhu, kdy se se svými produkty jako např. přesnými převodovkami, ozubenými tyčemi a dalšími pohonovými prvky i podle výkresů zákazníka stala vůdcem na zdejším trhu mechanické pohonové techniky.

Jak odsávat a filtrovat olejové mlhoviny a emulzní aerosoly?

Je bezpochyby chvályhodné, že drtivá většina vedoucích pracovníků strojírenských firem, ve kterých se převážně pracuje s obráběcími stroji, klade v dnešní době velký důraz na kvalitní pracovní prostředí.

Novinky ve světě pohonů

V tomto čísle se představí další novinky obchodních partnerů společnosti TAT - pohonová technika, německé firmy Neugart a italské firmy P.E.I. Obě firmy patří se svými produkty ke špičkovým výrobcům na světovém trhu.

Kvalitní řetězy a korečkové elevátory

Dopravníkové řetězy pewag jsou vyrobeny ze speciálních jemnozrnných nestárnoucích ušlechtilých ocelí CrNi, CrNiMo a MnCr. Optimální tepelné zpracování zajišťuje vysoký standard kvality řetězů a komponent.

Tvrdost vs. houževnatost průmyslových nožů

Průmyslové nože jsou obecně používány pro řezání a dělení nepřeberného množství materiálů, od potravin, plastů, textilu, dřeva až po kovy. Dle použití nože jsou na řezný nástroj přirozeně kladeny různé nároky. Ve světě průmyslových nožů je tvrdost důležitou součástí kvality nože.

Zařízení pro nízkoteplotní zpracování kovů

Zpracování kovových dílů za nízkých teplot je u některých aplikacích důležitou součástí procesu tepelného zpracování. Pro tyto účely společnost Linde Gas nabízí kompletní program Cryoflex, který zahrnuje chladicí boxy s následným ohřevem, skříně a tunely, jakož i dodávky a skladování kapalného dusíku a poradenství aplikačních inženýrů.

Příručka pro technology: Jak dosáhnout vysoké produktivity při frézování?

Produktivita představuje počet správně obrobených kusů během časové jednotky. Výrobní čas je součet strojního času a dalších časů, jako je čas pro manipulaci s obrobkem, čas pro nastavení stroje a nástroje, čas pro zkušební testy, atd. Nasazením univerzálních nástrojů lze omezit tyto nevýrobní časy na minimum. Další zvýšení produktivity lze nalézt v samotné operaci (maximální využití času pro efektivní frézování).

Mechanizované nástroje pro ruční stříhání plechů

Pro ruční stříhání plechů a trubek lze použít tři nově vyvinuté postupy: stříhání s nůžkami s úzkými čelistmi, nůžkami na plech a obrážení. V článku je ukázáno, kdy je nejvýhodnější použít kterou metodu stříhání.

Nové osvětlení a optika pro snímače čárového kódu

Společnost Cognex Corporation představila nové prvky osvětlení a optiky pro svou řadu průmyslových snímačů čárového kódu DataMan 300.

Měřicí technika ve strojírenství

V článku jsou uvedeny některé měřicí metody a měřicí přístroje pro kontrolu kvality strojírenské výroby z oblasti rozměrových měření a měření geometrických parametrů, zejména úchylek tvaru, polohy a drsnosti, resp. textury povrchu. Důraz je kladen zvláště na metrologické parametry měřicí techniky, největší dovolenou chybu a rozlišení.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit