Témata
Reklama

Zkušenosti Made in Siemens ve vzdělávacím procesu

Technické vzdělání je dnes beze sporu snad nejvíce používané spojení v souvislosti s naším odborným školstvím. Proč náhle toto téma, do nedávné doby ne příliš přitažlivé, najednou plní stránky časopisů? Co se to stalo a proč má řada z nás nyní pocit, že jsou klasické technické obory na ústupu a není snadné najít lidi, kteří se v podnicích postaví k reálným strojům?

Eva Klocová

Od roku 2018 pracuje na pozici obchodního zástupce společnosti Heidenhain, v oboru Motion Control Machine Tools od roku 1997. V rámci své profese se kromě podpory výrobců a dovozců obráběcích strojů věnuje aktivně především podpoře technického vzdělávání na českých technicky orientovaných školách. Je autorem projektu Sinumerik Cup.
Od roku 2019 je ředitelkou neziskové organizace Skills Czech Republic, z.ú., která připravuje studenty strojírenských oborů pro mezinárodní soutěže WorldSkills. Věří, že díky poctivému tréninku a kvalitnímu národnímu finále o mistra ČR ve frézování a soustružení budou naši mladí lidé do 25 let připraveni zvládnout vysoké nároky strojírenských „Skills“ této prestižní mezinárodní soutěže, ne nadarmo přezdívané olympiáda řemesel.

Především je možné toto nepříliš optimistické tvrzení opřít o zjištění samotných výrobních podniků. Vybrané firmy obsazují kvůli tomuto trendu volná místa s obtížemi. Když se podíváme do inzertní rubriky s nabídkou práce, není pochyb, kterých profesí je na trhu práce nedostatek. I navzdory současné ekonomické situaci roste zájem firem právě o technicky vzdělané lidi. Mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce však rozhodně nedochází k jevu, který ekonomové nazývají tržní rovnováhou. Zajímavé na druhé straně je ale to, že i přes tuto viditelnou skutečnost podle posledních statistických průzkumů vyhledávají mladí lidé především humanitně zaměřené obory, za nimiž pak v těsném závěsu končí ekonomie a management. Nerovnováha na trhu tak přetrvává a získání kvalifikovaných pracovníků pro náročné technické profese je často složité.

Reklama
Reklama

Všeobecné, nebo odborné vzdělání?

Na odhalování příčin současné situace nemusíme být právě odborníkem z nejpovolanějších. Tento stav jsme si přivodili sami a to celou řadou rozhodnutí, která jsme v době jejich vzniku považovali za jediná správná a také tzv. „tržní“, což je slovo do doby před rokem 1989 prakticky nepoužívané a když, tak pouze v učebnicích ekonomie. Je to však přece jen trošku zjednodušené svalit vinu na trh a jeho magické vlastnosti podmíněné poptávkou a nabídkou, ale příčiny zde rozhodně hledat můžeme. Jako příklad můžeme zmínit do té doby velmi dobře fungující systém učňovského školství, které dnes prakticky stojí na prahu svého zániku. Malá podpora ze strany státních institucí a především pak privátních subjektů coby zaměstnavatelů, kteří vyhodnotili investici do přidruženého „učňáku“ jako ztrátovou, přinesla výsledek, kterému se dnes nelze divit. Bývalo zvykem, že si výrobní podnik své budoucí zaměstnance sám vychoval, ale nám dnes chybí celá jedna generace. Miska vah nelže a je nakloněna ke všeobecnému vzdělání. Představa o lepším životě s maturitou je ve společnosti hluboce zakořeněná a rodiči ze všech sil podporovaná. Ze základních škol odcházejí hromadně žáci na víceletá gymnázia a do učebních oborů se hlásí žáci, kteří na gymnázium nebyli přijati a jejich studijní předpoklady jsou vesměs nízké.

Návrat k tradicím našeho středního školství je určitě správná cesta. Hledat se ji proto vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy. Projekt nese název Pospolu a zajišťuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Poslání projektu je jednoduché: zajistit vzájemnou spolupráci škol s firmami při realizaci odborného výcviku či praxe. Hlavním výstupem projektu je zvýšit zájem o technické obory, ale také pomoci firmám najít kvalifikované zaměstnance. Projekt podporuje mezi jinými i Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK). „Jde o budoucnost České republiky, o její atraktivitu,“ uvedl prezident ČNOPK Rudolf Fischer a dodal: „Česko už není zemí s nízkými náklady na pracovní sílu. Kvalifikace zaměstnanců je jedním z motorů, které jí mohou přinést větší konkurenceschopnost.“ Projektu Pospolu tak přejeme šťastnou a ničím nekomplikovanou cestu k cíli, který je naplánován na 30. června 2015.

Sinumerik a střední odborné školy

Dnes již můžeme říci, že řídicí systém Sinumerik pro obráběcí stroje je na celé řadě českých středních odborných škol opravdu doma. Velkou zásluhu na tom má především výukový software společnosti Siemens, který čtenáři znají pod názvem Sinutrain. Některé školy mají naprosto fantastické zázemí a nabízejí svým studentům možnost práce jak na reálném obráběcím stroji, tak současně i přípravu programu právě pomocí softwaru Sinutrain. Sinutrain však není jen pouhá školní pomůcka – je to dokonale připravené prostředí pro všechny odborné úrovně založené na originálním softwarovém jádru CNC Sinumerik. Slouží tak výborně nejen jako průvodce pro první nesmělé krůčky studentů ve světě programování, ale je i velmi dobrým doplňkem práce technologů řady výrobních podniků. Vybavení odborných technických škol je bez jakékoliv diskuse samozřejmě otázkou finanční. Manažerské schopnosti vedení jednotlivých škol prověřila právě skutečnost, kde tyto prostředky získat. Rozhodně žádná ze škol nepřehlédla v letech 2007 až 2013 celkem 26 operačních programů z fondů EU. Strukturální fondy EU určitě byly pro odborné vybavení našich škol velkým přínosem a umožnily tak nabídnout studentům opravdu skvělé podmínky pro přípravu na budoucí povolání. Pro většinu škol byly a jsou nejlépe aplikovatelné podmínky operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Další velmi významnou skutečností pro nastavení a hlavně udržení laťky pro nabídku vzdělání je spolupráce škol s výrobními podniky v okolí. Tak může například vzniknout celá třída studijního oboru, kterou pomocí stipendijních programů podporuje podnik v blízkém okolí, protože si tímto způsobem zajistí odborníky do svého provozu. Dalším příkladem jsou určitě sponzorské dary, dnes asi nejvyužívanější forma podpory ze strany průmyslové sféry. Čím užší vztah se škole podaří s firmami navázat, tím větší jsou její možnosti v další nabídce vzdělání. Tato vazba však funguje i opačným směrem: firma si svého nového zaměstnance vlastně sama vychová a zná ho již v průběhu studia. A jsme zpátky u tradice: odborné školy a výrobní podniky k sobě prostě patří.

Partnerské školy

Spolupráci se školami lze v případě společnosti Siemens bez nadsázky nazvat tradicí. Nejlepším důkazem tohoto tvrzení je již zmiňovaný výukový software Sinutrain. Právě Sinutrain se stal základem pro vzdělávací systém na partnerských školách. Každá škola, která získá certifikaci jako partnerská škola Siemensu, je absolventem kurzu s názvem Train the Trainer (TTT). Zde se pod vedením zkušených lektorů odborní učitelé středních škol seznamují postupně prostřednictvím jednotlivých vzdělávacích modulů především s tím, jak příslušnou kapitolu žákům co nejlépe vysvětlit. Vychází se přitom ze známé skutečnosti, že jedna věc je problému rozumět, tj. být odborníkem, a druhá věc je umět tuto dovednost předat. Právě o to se snaží výše zmíněné kurzy. Po absolvování tohoto, většinou týdenního kurzu, získá škola osvědčení o jeho absolvování, a zároveň je sama zařazena do systému dalšího vzdělávání, protože vybrané kurzy pořádá společnost Siemens ve spolupráci se svými partnery. Výsledkem této aktivity je nejen to, že se studentům partnerských škol dostane odborného vzdělání na velmi vysoké úrovni s využitím těch nejaktuálnějších dokumentů a výsledků, které má Siemens k dispozici, ale přímo v prostorách partnerských škol jsou dále pořádány odborné kurzy i pro veřejnost. Nadstavbou k tomuto základnímu tréninku učitelů CNC programování jsou pak dále technologická a aplikační centra v jednotlivých regionech.

Tím nejznámějším a pro společnost Siemens vůbec prvním je technologické a aplikační centrum (TAC) v Erlangenu. Právě zde probíhá každoročně setkání partnerských středních škol nejen z Německa, ale také z Rakouska a Švýcarska, a můžeme být právem hrdi na to, že již potřetí se tohoto vzdělávacího workshopu zúčastnily také školy z České republiky. Tato pravidelná setkání umožní školám nejen výměnu zkušeností, ale plní i velmi důležitou úlohu osobních setkání, která jsou zcela nenahraditelná. Je to správné místo pro předání dobrých nápadů a získání nových a aktuálních informací. Výhod partnerské spolupráce je celá řada. Školy mají např. k dispozici nákup Sinutrainu za speciální ceny, školicí dokumentaci zdarma, bezplatná jsou rovněž školení v TAC jednotlivých regionů. Podle místních možností existuje i celá řada dalších výhod pro partnerské školy. Technologická a aplikační centra spolupracují s partnerskými školami např. v italském Udine, v Istanbulu, nebo v Beijingu V těchto prostorách probíhají i různé soutěže v CNC programování – tou nejznámější studentskou soutěží v Německu je CNC superstar, která se těší velké oblibě.

V letošním roce se Německo stalo pořadatelem soutěže Worldskills 2013, kde se sešlo přes tisíc účastníků z celého světa, aby předvedli své dovednosti v oborech CNC soustružení a frézování. Také Siemens podpořil tuto soutěž a stroje výrobců DMG/Mori Seiki byly vybaveny řídicími systémy Siemens. Celý první červencový týden se tak soutěž odehrávala za vydatné pomoci řídicího systému Sinumerik. Další podporou technického vzdělání jsou speciální webové stránky společnosti Siemens, které jsou velmi dobře použitelné i pro české školy nebo zájemce o programování. Je zde k dispozici řada užitečných rad a nápadů, stejně jako školicích termínů, příkladů ke zpracování nebo testovací verze Sinutrainu, včetně jazykového rozšíření. Stránky jsou podporovány časopisem, který vychází čtyřikrát do roka. Uvidíte-li odkaz na webovou stránku www.cnc4you.siemens.com, určitě stránky otevřete, rozhodně nebudete zklamáni.

Technické vzdělání na MSV Brno 2013

Pravidelné a pozorné návštěvníky Mezinárodního strojírenského veletrhu jistě nepřekvapí pracoviště na stánku Siemens, které se tradičně věnuje podpoře technického vzdělání. Letos jej najdete opět v pavilonu P. Autorka článku se svými kolegy však nechce, aby se tzv. „školní koutek“ omezil pouze na ukázky programování v Sinutrainu. Rádi by svým návštěvníkům a zejména koncovým zákazníkům představili partnerské školy. Do programu byly vybrány tři české školy, dvě z nich již prošly úspěšně certifikačním kurzem TTT, který byl zmíněn v předchozím odstavci. Jedná se o VOŠ a SOŠ Jičín, SOU Domažlice a trojici uzavírá Střední škola technická v Mohelnici, kde se certifikační kurzy uskuteční koncem letošního roku. Tyto školy se tak staly oficiálním školicím partnerem společnosti Siemens s nabídkou kurzů obsluhy a programování pro ShopMill a ShopTurn. Školy se návštěvníkům představí formou krátkých videosekvencí, které jsou zaměřeny zejména na výuku CNC programování. Tato informace je určena především koncovým zákazníkům, protože právě pro ně jsou určené velmi výhodné a praktické třídenní kurzy, které vedou zkušení pedagogové – učitelé CNC na odborných školách. Autorka článku se se svými kolegy těší nejen na koncové zákazníky – budoucí účastníky kurzů, ale zejména na všechny učitele předmětu programování CNC strojů, kteří cestu do expozice Siemensu na MSV naleznou. Pozvánku však rádi posílají i na tuzemské vysoké školy. Přijďte se podívat, jak se na českých středních odborných školách programuje v Sinutrainu. Pro české technické vysoké školy bude jistě také dobrou zprávou, že podle posledních průzkumů není pravda, že čeští studenti nemají rádi matematiku – nejneoblíbenějším předmětem je totiž němčina.

Cena Wernera von Siemense

Siemens v rámci své dlouhodobé snahy o zintenzivnění dialogu mezi státním a soukromým sektorem v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání v letošním roce vyhlašuje již šestnáctý ročník Ceny Wernera von Siemense. Uplynulý ročník Ceny Wernera von Siemense se nesl ve znamení zásadních změn, když byly k dosavadním třem kategoriím přidány tři nové kategorie pro výzkumné a vývojové pracovníky a pro nejlepšího vysokoškolského pedagoga. Finanční odměny pro nejlepší práce byly navýšeny z původních 200 000 na 1 150 000 korun. Šestnáctý ročník Ceny Wernera von Siemense se ponese ve stejném duchu a na vyhodnocení nejlepších prací se opět budou podílet významní představitelé české akademické a vědecké sféry. Garanty jednotlivých kategorií budou i v letošním roce nejvyšší představitelé vysokých škol a Akademie věd. Ti budou současně i předsedy těchto porot, složených z rektorů pro vědu a výzkum, děkanů a proděkanů, ředitelů ústavů, vedoucích oddělení a kateder a vybraných předních vědeckých pracovníků. Do soutěže lze přihlásit práce, které jsou zpracovávány v technických a vybraných přírodovědných oborech. Uzávěrka pro podání přihlášky do soutěže je stanovena na 31. 10. 2013. Slavnostní vyhlášení Ceny Wernera von Siemense se uskuteční v novém termínu – tradiční prosincový termín byl změněn na 6. února 2014. Od roku 1998 bylo v rámci soutěže oceněno již 233 studentů a ve formě stipendií a finančních odměn Siemens rozdělil 6 milionů korun.

Vítězové ceny Siemens za rok 2012

Siemens & SOU Domažlice

Podepsáním Partnerské smlouvy o spolupráci mezi Středním odborným učilištěm Domažlice a firmou Siemens ČR se tato jako jediná střední škola na jihozápadu České republiky stala partnerem nadnárodního elektrotechnického a elektronického koncernu Siemens AG. Spolupráce byla podepsána v oblasti školení obsluh CNC strojů v řídicím systému Sinumerik. Tomuto slavnostnímu aktu předcházel první důležitý krok, kdy proběhl nutný nákup 32 kusů výcvikových trenažerů pro výuku řídicího systému Sinumerik. Ve druhém kroku byli vyškoleni lektoři pro školicí středisko. Této spolupráce je využito nejenom v oblasti školení obsluh CNC strojů pro zaměstnavatele, ale také v oblasti počátečního vzdělávání pro výuku programování CNC strojů studentů ve studijním oboru mechanik seřizovač a v učebním oboru obráběč kovů, strojní mechanik.

Ve slavnostní den převzala Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka SOU Domažlice, certifikát „Certifikovaný partner pro CNC školení“ a zároveň byly předány certifikáty lektorům školicího centra, které jim umožnily účast na systému školení Siemens AG ve školicím středisku v německém Erlangenu. Tohoto školení se následně začátkem letošního května zúčastnilo pět učitelů ze SOU Domažlice. V Erlangenu Siemens pořádá workshopy a externí školení v oboru CNC programování pro další odborné vzdělání lektorů a nabízí přístup k nejnovějším technologiím.

Připevňování tabulky, která na budově SOU v Domažlicích symbolizuje partnerství s firmou Siemens. Zleva: David Suchý z oddělení servisu firmy Siemens, obchodní zástupkyně firmy Siemens Ing. Eva Klocová, ředitelka SOU v Domažlicích Mgr. Zdeňka Buršíková a učitel odborných předmětů Ing. Miroslav Šimáček.
Le

tos v červnu se uskutečnila exkurze žáků Středního odborného učiliště Domažlice do firmy Profika v Benátkách nad Jizerou, která má výhradní zastoupení koncernu Hyudai-Kia divize obráběcích strojů. Den otevřených dveří v této firmě navštívilo 29 žáků druhého ročníku oboru obráběč kovů a prvního ročníku strojní mechanik. Exkurze byla rozdělena na část obrábění v systému CAM, na ukázku měření a sond firmy Renishaw (viz vystoupení ředitele ing. Slámy na třetím obrázku), na upínání nářadí a největší úspěch měl 6osý robot od firmy Staubli, kde si žáci sami vyzkoušeli jeho samostatné ovládání. Nejúspěšnějším se stal žák prvního ročníku oboru strojní mechanik Michal Čipera, který vytvořil rekord v nastavení sedmi válečků na sebe. Firma Profika je významným dovozcem obráběcích strojů, z nichž některé jsou vybaveny řídicím systémem Sinumerik. Podpora prodeje těchto strojů je základem spolupráce firem Siemens a Profika.

Siemens

Ing. Eva Klocová

eva.klocova@siemens.com

Umístění na EMO: hala 25, stánek D33

Umístění na MSV: pavilon P, stánek 17

www.siemens.cz

Reklama
Související články
Zkušenosti Made in Siemens v partnerství se školami

Technické vzdělání - téměř by se dalo říci, že se jedná o jakési módní téma, protože kam se podíváme, všude se o něm hovoří. Pořádají se různé konference, semináře a workshopy, na kterých se snažíme přijít na to, proč nám tak trochu před lety ujel vlak a jak celou situaci s tím, že je na trhu práce nedostatek kvalifikovaných technických pracovníků, nějak rychle a hlavně systémově vyřešit.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Od vzdělávání přes úspory až po virtuální realitu

Společnost Siemens se zúčastnila všech dosud konaných ročníků Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a tradice pokračuje i v letošním roce, kdy hlavním tématem expozice je časová a energetická efektivita v rámci celého životního cyklu stroje - od jeho návrhu až k výrobě. Že je ochrana životního prostředí pro Siemens téma číslo jedna, podpoří i divácky atraktivní část expozice, ve které se představí nový model elektromobilu BMW i3, který je od jara letošního roku součástí vozového parku společnosti Siemens.

Související články
Novinky na poli obráběcích zařízení

Zvyšující se poptávka po výkonných, víceúčelových vysoce produktivních obráběcích strojích, vede světové výrobce obráběcích center k velkému vývoji a produkci multifunkčních nebo naopak velice speciálních obráběcích strojů, které denně nalézají uplatnění i u toho nejnáročnějšího zákazník. Připravili jsme pro vás vás několik novinek na trhu s obráběcími zařízeními.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Výuka programování obráběcích strojů

Na počátku devadesátých let minulého století vtrhla do našeho života výpočetní technika. Začalo masivní, mnohdy překotné používání informatiky ve všech oblastech života. Rovněž na středních školách se zaváděli počítače do výuky, hledala se náplň a metodika použití informatiky ve výuce odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů.

Kuličkový šroub s klecí

Společnost Kuličkové Šrouby Kuřim vystavila na MSV v Brně svůj nově vyvinutý výrobek - kuličkový šroub s klecí. Tento produkt byl přihlášen do soutěže Zlatá medaile a byl oceněn za nejlepší inovační exponát v kategorii komerční produkt.

Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Štěstí přeje připraveným!

Cesta antivirového řešení Avast od prvních nápadů ve Výzkumném ústavu matematických strojů k firmě o 1 700 zaměstnancích Avast Software obývající několik pater nové budovy na Pankráci, byla dlouhá a někdy trnitá. Zakladateli a tvůrci myšlenky na vytvoření vlastního antivirového programu, ze kterého se postupem doby stal ochranný systém bránící napadením, jsou Pavel Baudiš a Eduard Kučera.

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit