Témata
Reklama

Společnost TAT Technom Antriebstechnik GmbH byla založena v rakouském Linci v roce 1988 a během prvních 10-ti let se velmi úspěšně zabydlela na rakouském trhu, kdy se se svými produkty jako např. přesnými převodovkami, ozubenými tyčemi a dalšími pohonovými prvky i podle výkresů zákazníka stala vůdcem na zdejším trhu mechanické pohonové techniky.

Přinášíme vám v tomto čísle rozhovor se zakladatelem společnosti a majitelem firmy panem Ing. Matthiasem Mayerem.

MM: Co předcházelo založení dceřiné společnosti v České republice?

Ing. Mayer: Vedení firmy se po úspěchu v Rakousku rozhodlo expandovat i do dalších sousedních zemí, tak aby zajistilo další vývoj a růst firmy. Následoval průzkum trhů v České a Slovenské republice, Maďarsku, Slovinsku, při kterém nám velmi pomohla Hospodářská komora. Na jaře roku 2003 jsme se po důkladném zvážení všech získaných poznatků rozhodli expandovat do České republiky. K tomuto rozhodnutí přispěly hlavně tyto dva důvody. Česká republika je svou historií, trhem, vývojem a možnostmi největším vhodným trhem pro TAT produkty – převážně v oblasti výroby obráběcích a dalších strojů, má velmi širokou oblast strojírenství. Obchodní partneři, se kterými jsme již spolupracovali 10 a více let, nás v rozhodnutí podpořili a dostali jsme od nich slib exkluzivity i pro Českou republiku.

Reklama
Reklama
Majitel firmy TAT – Ing. Matthias MayerDále následovala příprava k založení první dceřiné společnosti – hledání vhodného objektu, řešení smluvních vztahů, hledání kvalifikovaného personálu, českých dodavatelů, se kterými jsme též chtěli spolupracovat. V srpnu roku 2003 byla poté založena 100% dceřiná firma TAT – pohonová technika, s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích. Od jejích počátků je firma vedena samostatně paní Radkou Kotroušovou, která je prokuristou firmy a je zodpovědná za chod celé firmy.

MM: Jaké byly začátky působení firmy v ČR?

Ing. Mayer: Jak je to obvyklé na počátku něčeho nového, i my jsme se potýkali s počáteční nedůvěrou na českém trhu, hledali jsme kontakty na potenciální zákazníky, dodavatele, personál. V lednu 2004 jsme se nastěhovali do prostor v průmyslové zóně v Českých Budějovicích, které byly pro naše potřeby přestavěny. Již od počátku našeho působení v ČR využíváme kancelářské, skladovací a výrobní prostory o celkové velikosti 800 m2.
Již po krátké době působení na českém trhu jsme si získali důvěru prvních zákazníků, kteří jsou nám stále věrni, a to převážně z řad výrobců strojů obráběcích, řezacích či dřevodobráběcích.

MM: O jakou pohonovou techniku je v současné době největší zájem? Nebo nějakou specialitu či novinku, na kterou jste nejvíce hrdí?

Ing. Mayer: Obzvláště v oblasti převodovek – hlavně těch přesných – máme zákazníkovi co nabídnout. Ať jsou to převodovky koaxiální planetové, úhlové šnekové nebo planetové, bezvůlové s mechanickým nebo elektrickým předepnutím, planetové přírubové, speciální řadicí, diferenciální ve standardním provedení nebo podle specifikace zákazníka a jeho individuálních požadavků. Naši zákazníci oceňují flexibilitu a naše know-how. Vedle přesných převodovek zajímá zákazníky i velmi široká paleta ozubených tyčí – jak kvalitou, přesností nebo rozměry. Troufáme si říci, že na českém trhu nemáme konkurenci v těchto dvou komoditách.

Jsme pyšni i na náš vlastní výrobek – TAT lineární osu. Produkt v plenkách a všechna práva k němu (výkresy, nástroje, patenty) jsme před dvěma roky koupili od našeho obchodního partnera a v posledních letech jej vyvíjeli, testovali a znovu vylepšovali. Nyní nabízíme tři kompletní řady: lehkou řadu RL, přesnou řadu PF a těžkou řadu RS. Naše lineární osa se vyznačuje přesností a hospodárností. Důkazem toho je i skutečnost, že přes 80 % našich lineárních os jsme prodali do zahraničí.

MM: Jaké všechny společnosti nyní zastupujete?

Ing. Mayer: V současné době zastupujeme deset zahraničních firem, které jsou špičkami ve svém oboru působení. Několik z nich a jejich novinky jsme měli možnost představit i v MM Průmyslovém spektru. Dovolte mi zmínit se o těch hlavních: hlavním partnerem je od počátku německá firma Atlanta Antriebssysteme, která je výrobcem ozubených tyčí a pastorků (s kvalitou ozubení 4), výrobcem šnekových servopřevodovek. Firma, jež má sídlo u Stuttgartu, je rodinnou firmou a je na německém trhu známa již přes 80 let. I další náš partner je z Německa – firma Neugart je též rodinná firma s 300 zaměstnanci, se sídlem v Kippenheimu, což je asi 20 km od francouzských hranic. Tato firma je světovým hráčem v oblasti planetových převodovek, přesného ozubení menších modulů a speciálních převodovek. A ještě s jednou firmou spolupracujeme v oblasti přesných převodovek: je jí francouzská firma Redex, která vyrábí bezvůlové a řaditelné převodovky pro pohony hlavních os, otočných strojů obráběcích strojů, planetové převodovky pro výměníky nástrojů. I tato firma má ve svém současném vedení pokračovatele zakladatele rodinné firmy, která si v roce svého založení – 1949 – nechala patentovat svou první převodovku.

Vlastní produkt „TAT – lineární osa“

Z našich německých partnerů bych chtěl ještě zmínit firmu Schmidt Kupplung a jejich speciální spojky, které byly vyvinuty v USA pro potřeby NASA a v roce 1963 byly patentovány. V roce 1965 byla firma založena v německém Wolfenbüttelu, kde má firma sídlo až do dnešní doby.

Poslední firmou, kterou máme možnost v České a Slovenské republice zastupovat, je italský výrobce ochran vodicí dráhy – firma P.E.I. z Bologně. I tato firma se svými 330 zaměstnanci vyznává jednak rodinnou tradici, ale i pokrok a modernizaci jak svého strojního vybavení, tak i vývoj nových výrobků. Firma má do dnešní doby patentováno přes padesát svých produktů a další čekají na přihlášení (s jednou z novinek se můžete seznámit i v tomto čísle časopisu).

MM: Do jakých oborů nejvíce své výrobky dodáváte?

Ing. Mayer: Našimi zákazníky jsou převážně výrobci strojů (obráběcích, dřevoobráběcích, manipulátorů, tiskařských, řezacích) nebo konstrukční kanceláře, kterým pomáháme již ve fázi návrhu nového stroje, jeho pohonu v oblasti mechanické pohonové techniky. Díky širokému portfoliu můžeme zákazníkům nabídnout nejenom jeden typ pohonu a jeden typ převodovky, ale jsme schopni nabídnout více variant, od technicky vytříbených až po ekonomicky zajímavá řešení.
Osobní poradenství, poskytnutí servisu v oblasti 3D modelů, supervize při montážích či uvedení do provozu je servisem pro dlouhodobé partnery. Našimi partnery nejsou pouze výrobci strojů, ale jsou to i koncoví uživatelé, kterým pomáháme vyhledat náhradní díly, přestavit a repasovat pohony nebo např. teleskopické kryty na výrobních strojích, tak abychom jim pomohli zaručit pro jejich zaměstnance bezpečnost provozu. Jsou jimi i školy, výzkumné a měřicí ústavy, ale i soukromé osoby, které se na nás obracejí se svými požadavky.

MM: Od června tohoto roku jste novým obchodním zastoupením pro firmu P.E.I. Co si o této spolupráce slibujete a jak se vyvíjí?

Ing. Mayer: O spolupráci s firmou P.E.I. jsme usilovali již několik let. Ze zkušeností mateřské firmy jsme znali její výrobky, jejich snahu o inovaci a hledání nových řešení, jejich kladný vztah k zákazníkům. S výrobky firmy P.E.I. rozšiřujeme portfolio o výrobky, které jsou potřebné pro výrobce různých strojů, jak jsme již výše zmiňovali.

Nebudeme již nabízet jen pohon, ale i jeho ochranu. Těmito výrobky, mezi něž patří ochranné měchy, roletové kryty, třískové zástěny, teleskopické kryty, stěrače vodicí dráhy atd., se nám otevírá další prostor pro jednání s konstruktéry, údržbou nebo i se zaměstnanci, kteří mají na starost bezpečnost práce na pracovišti.

Připravili jsme nový katalog, který bude vytištěn pro veletrh EMO 2013 a bude v českém jazyce. Dále připravujeme novinky v sortimentu firmy a prezentujeme je v odborných časopisech. Doplňujeme webové stránky – nejenom o novinky této firmy. I těmito kroky chceme firmu P.E.I. na českém trhu ještě více etablovat a získat další zákazníky, kteří ocení kvalitu jejích výrobků.

MM: Máte nějakou vizi, kam a jakým způsobem se budete dál ubírat?

Ing. Mayer: Jak jsem již dříve naznačil, chceme i nadále pokračovat ve směru, který jsme započali budovat s partnery a zákazníky – společně nacházet a realizovat individuální řešení pro daného zákazníka a uspokojit tak jeho potřeby a přinést mu přidanou hodnotu pro jeho stroje a zařízení.

Díky partnerům i díky podpoře mateřské firmy se vidíme v pozici specialisty na přesnou pohonovou techniku. Praktické zkušenosti spojené s teoretickými znalostmi chceme dále nabízet jako systémový partner, posunout se z pozice prodeje jednotlivých komponentů do oblasti komplexního řešení.

Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat našim partnerům a zákazníkům za úspěch, kterého jsme mohli společně dosáhnout, a věřím, že i v dalších letech se budeme na českém trhu společně setkávat.

MM: Děkuji vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů firmě do dalších let.

Dana Benešová

dana.benesova@mmspektrum.com

Reklama
Firmy
Související články
Kompozitní galvanické povlaky

Stále se zvyšující požadavky na vlastnosti povrchů urychlily vývoj slitinových povlaků kombinovaných s povlaky kompozitními, čímž se vzájemně kombinují a rozšiřují výhody a možnosti nových povlaků.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Související články
Ozubené řemeny v pohonech ekologických taxi člunů

Britská firma vyvinula hybridní pohon pro 550 vodních taxíků pro Benátky. Kombinace dieselového motoru a elektromotoru zde snižuje hluk, emise i náklady, přičemž vysoce výkonný řemen Synchrochain Carbon umožňuje použití kompaktního motoru s nízkou hmotností.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kuličkové šrouby a matice ve stavbě CNC obráběcích strojů, část 4.

V současné době se jako jedna z několika možných alternativ využívá ve stavbě obráběcích center pro realizaci přímočarých posuvů elektromechanická posuvová soustava tvořená servomotorem s kuličkovým šroubem a maticí. Princip kuličkového šroubu a matice je znám více než sto let. V tomto seriálu vás krok za krokem provedeme zajímavým světem tohoto typu pohybových (polohovacích) šroubů.

Kuličkové šrouby a matice ve stavbě CNC obráběcích strojů, část 3.

V současné době se jako jedna z několika možných alternativ využívá ve stavbě obráběcích center pro realizaci přímočarých posuvů elektromechanická posuvová soustava tvořená servomotorem s kuličkovým šroubem a maticí.

Kuličkové šrouby a matice ve stavbě CNC obráběcích strojů, část 2.

V současné době se jako jedna z několika možných alternativ využívá ve stavbě obráběcích center pro realizaci přímočarých posuvů elektromechanická posuvová soustava tvořená servomotorem s kuličkovým šroubem a maticí. Princip kuličkového šroubu a matice je znám více než sto let. V tomto seriálu vás krok za krokem provedeme zajímavým světem tohoto typu pohybových šroubů. Ve druhém pokračovaní se budeme zabývat konstrukcí vlastního kuličkového šroubu a matice a představíme jediného českého výrobce kuličkových šroubů a matic.

Novinky ve světě pohonů

V tomto čísle se představí další novinky obchodních partnerů společnosti TAT - pohonová technika, německé firmy Neugart a italské firmy P.E.I. Obě firmy patří se svými produkty ke špičkovým výrobcům na světovém trhu.

Kuličkové šrouby a matice ve stavbě CNC obráběcích strojů, část 5.

V současné době se jako jedna z několika možných alternativ využívá ve stavbě obráběcích center pro realizaci přímočarých posuvů elektromechanická posuvová soustava tvořená servomotorem s kuličkovým šroubem a maticí. Princip kuličkového šroubu a matice je znám více než sto let. V tomto seriálu vás krok za krokem provedeme zajímavým světem tohoto typu pohybových (polohovacích) šroubů.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Na požadované velikosti již nezáleží

Firma Kuličkové šrouby Kuřim, a. s., je dlouholetým výrobcem vysoce kvalitních kuličkových šroubů a pro spokojenost svých zákazníků každým rokem posouvá svoji úroveň o krok dál.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit