Témata

It Just Gets Better!

Výrobce řezných nástrojů společnost TaeguTec je díky systematické práci jeho české pobočky po necelých třech letech svého zdejšího působení dobře etablovanou značkou na našem trhu a získal pevné postavení v silném konkurenčním prostředí a to nejen v oblastech soustružení, kde se tento korejský výrobce doposud profiloval nejzásadněji.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

Své zákazníky je třeba si hýčkat a předávat jim technické informace přímo od pramene – tedy tam, kde se nástroje vyvíjejí, vyrábějí a odkud směřují do jejich provozů. To je důvod, proč všechny členské značky skupiny IMC Group, kam právě vedle TaeguTecu mj. patří japonský Tungaloy a původní značka této skupiny, izraelský Iscar, svým zákazníkům s roční pravidelností ukazují místní výrobní závody a vývojová pracoviště, přednáškami a praktickými ukázkami pak prezentují novinky. Nejinak tomu je u značky TaeguTec, která sídlí v dvoumilionovém městě atletiky Dageu. To je vzdáleno cca 300 km jižně od Soulu, kam se odsud rychlovlakem KTX dopravíte za něco málo přes hodinu. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku úspěchu této korejské společnosti.

Reklama
Reklama
Reklama

Tungsten dříve

Založení zdejší tradice strojírenské výroby se datuje do roku 1916, kdy v blízkosti města Daegu vznikl důl Sang-Dong pro těžbu strategické wolframové rudy. Nárůst produkce byl velký a v roce 1952 již tehdejší společnost Korea Tungsten Co.Ltd. zaměstnávala přes čtyři tisíce zaměstnanců a její export představoval 56 % celého tehdejšího HDP chudé zemědělské Korejské republiky. Nyní o této zemi můžeme směle říci, že se jedná o malou Ameriku – Korea udělala za půl století neskutečný pokrok ve všech oborech, zejména však v elektronice a dopravní technice.

V devadesátých letech dochází v Koreji k rozsáhlým privatizacím státních firem. Důvodem je pokles ekonomiky, mj. zapříčiněný rozsáhlou korupcí. Snahou těchto kroků je zamezit korupci a nastartovat opětovný ekonomický růst. V roce 1998 tak izraelská skupina IMC, vlastník firmy Iscar rodiny Wertheimerů, privatizuje národní společnost Tungsten. O osm let později v roce 2006 je tato skupina z 80 % akvírována investiční skupinou Bershire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta, historicky jeho první investicí mimo USA. Letos v květnu pak ovládl za 2 mld. USD zbylých 20 %, za shodnou částku jako před sedmi lety tehdejších osmdesát procent.
Doposud byl filantrop Buffett ve svém korejském závodě dvakrát, poprvé v roce 2007 a podruhé 2011, kdy zde obřadně poklepal na kámen stavby nového výrobního závodu. Ten byl následující rok slavnostně otevřen (viz naše reportáž nazvaná This is Just a Beginning! v MM č. 5/2012, taktéž na www.mmspektrum.com/120507). Touto investicí se vytvořily podmínky pro zdvojnásobení produkce a posílila se vedoucí pozice firmy na asijském trhu. V současné dlouhodobé hospodářské recesi je firma TaeguTec mezi světovými výrobci údajně jedinou společností, která neustále roste. Ostatní stagnují, či dokonce klesají.

TaeguTec dnes

Oba tyto dva zásadní milníky – akvizice společností IMC a následný odkup Bershire Hathaway – měly zásadní vliv na stávající úspěch značky TeguTec a jejích produktů. Masivní investice zvyšují výrobu a podíl na trhu. V současné době má firma přes 2 500 zaměstnanců, z toho na dva tisíce v Koreji. Výroba je soustředěna ve třech závodech – vedle korejského Daegu v indickém Bangalore (založeno 2005) a čínském Dalianu (založeno 2012). Jak indická, tak i čínská produkce plně pokrývají zdejší spotřebu, část té druhé pak putuje do okolního světa společně s produkcí z Koreje, kde je i centrální výzkum a vývoj. Technologické vybavení všech tří závodů je identické a ve většině případů i shodné se závody Iscar a Tungaloy. Na 10 % všech zaměstnanců pracuje ve vývoji, 7 % obratu se do této komodity investuje. Prezident IMC Group pan Jacob Harpaz vytvořil systém pracovních buněk. Na zadaný vývojový projekt sestaví vždy dva samostatné týmy – buňky –, které mezi sebou soutěží, a vítězné řešení je následně aplikováno.

TaeguTec má dvě divize – výrobu řezných nástrojů (CT) a výrobu základních materiálů pro karbidy a keramiku (IP). Každá divize má svoji samostatnou vývojovou skupinu.

Počet patentovaných produktů v poslední době dramaticky roste: 60 % pochází z vlastního vývoje, zbytek ze skupiny IMC. Podle analýzy jsou to právě patenty, jež posouvají TaeguTec dopředu. Frekvence uvádění nových produktů je vysoká, o čemž svědčí například fakt, že vloni na podzim byl vydán nový katalog, na jaře pak jeho dodatek a nyní jsou již na trhu opět nové produkty.

TaeguTec je členem skupiny IMC – International Metalworking Company, která v celosvětovém pohledu drží druhou pozici, za skupinou Sandvik (Sandvik Coromant,WTP, Seco, Pramet) a před americkým Kennametalem. Skupinu IMC tvoří celkem 15 firem, k největším patří zakládající společnost Iscar, dále pak německý Ingersoll a doposud nejmladší investice Tungaloy Japonsko – akvizice realizovaná před třemi lety z důvodu konzervatismu japonských zákazníků, kteří akceptují pouze domácí produkty.

TaeguTec má distribuční síť po celém světě – 25 zastoupení a dvě velká logistická centra. Korejský trh, kde působí přes 150 distributorů, je shodně distributorsky orientován jako japonský či čínský – nikoliv přímý prodej, který je běžný například v Evropě. K nejzajímavějším trhům patří státy BRIC, dále pak turecký, německý, kde se stejně jako v USA nástroje TaeguTec prodávají pod značkou Ingersoll.

Produkce řezných nástrojů TaeguTec by měla v letošním roce vzrůst o neuvěřitelných 30 procent, v České republice se pak předpokládá zvýšení prodeje řádově o desítky procent.

Struktura produktů

Sortiment řezných nástrojů TaeguTec je rozdělen podle technologického hlediska do základních produktových řad T-Turn (nástroje pro soustružnické aplikace), T-Clamp (nástroje pro upichování a zapichování), T-Holemaking (nástroje pro výrobu otvorů) a T-Mill (nástroje pro frézování).

Z globálního pohledu téměř 70 % všech vyrobených řezných nástrojů na světě nachází své uplatnění v automobilovém průmyslu – částečně u výrobců, ale především jejich dodavatelů. Sice je to pro výrobce řezných nástrojů zásadní zákazník, na druhou stranu je však tento obor velmi citlivý na ekonomickou situaci, což je velmi silná a nebezpečná zbraň. Velký potenciál je v zemích BRIC, kde postupně podíl korejských výrobců aut na rozdíl od japonských roste, což ruku v ruce jde s odbytem nástrojů TaeguTec. V roce 2012 došlo k obrovské spotřebě obráběcích nástrojů, kdy Čína měla čtyřikrát vyšší spotřebu než v pořadí druhé USA. Indický trh je zajímavý s ohledem na výrobu komponent pro automobilový a letecký průmysl. Na všech těchto teritoriích se čím dál více používají moderní a výkonné stroje, což vyžaduje i aplikaci nových řezných nástrojů.

Zákazníci výrobců řezných nástrojů se nerekrutují pouze z automobilového průmyslu, ale velký potenciál je v oblastech aerospace, energetiky i medicíny.
Nejen TaeguTec, ale i další světové firmy ve svých průzkumech zjistily, že během příštích deseti let dojde k obrovskému nárůstu potřeby nových letadel s přepravní kapacitou nad 100 pasažérů. Jednak výměnou stávajících flotil, jednak jejich rozšířením.

Spotřeba nástrojů v roce 2012 a 2011. Čínský trh vloni spotřeboval nástroje za neuvěřitelných 38 mld. dolarů, což je čtyřikrát více než druhé USA. (Pramen: TaeguTec)

Zaměření na sektory

Každý zákazník si žádá individuální přístup, jednotlivé obory mají svá specifická řešení. TaeguTec má pro vybrané sektory zpracovaná podrobná dílčí technologická řešení, která jsou v každé zemi volně přístupná v mateřském jazyce. Dále následuje výčet těchto osmi základních sektorů.

Automobily

Korejské automobilky se bezesporu stávají světovými leadery v produkci automobilů. Bezpočet pracovních hodin a znalostí je směřovaných do vývoje a výroby více než 20 000 součástí, které tvoří automobil. Na celé řadě z nich se podílejí inženýři TaeguTecu.

Letadla

Letecký a kosmický průmysl představuje kumulaci vysoce sofistikovaných procesů aplikovaných na technologicky pokročilé materiály s cílem vyrobit např. 200 000 součástí potřebných ke stavbě moderního letadla.

Kolejová vozidla

Obrábění kolejnic, výhybek a železničních kol, jakož i opracování pro obnovu opotřebených dílů vyžaduje veliké množství různých typů profilových nástrojů

Obráběcí stroje

Požadavky zákazníků vedou ke zvyšování přesnosti a jakosti při obrábění stále složitějších dílů. Na potřebu moderních, „na míru“ navržených nástrojů a zařízení reaguje TaeguTec těsnou spoluprací s výrobci strojů tak, aby jim umožnil plně využít potenciál jejich obráběcích strojů.

Lodě

TaeguTec se díky úzké spolupráci s tuzemským výrobcem zaoceánských lodí Hyundai Heavy Machinery stal předním světovým dodavatelem obráběcích nástrojů a technologií pro loďařský průmysl.

Energetika

Ta má v globálním měřítku klíčový význam, protože s elektřinou stojí a padá veškerý průmysl i každodenní životní potřeby milionů lidí. Samostatnou oblastí jsou větrné elektrárny, jež přinášejí technologie, které mají šanci změnit světový energetický trh.

Formy a zápustky

Ve 21. století se masová výroba součástí technologií lisování do forem prosazuje ve většině průmyslových trhů i při hromadné výrobě klíčových výrobků, jako jsou automobily, spotřební elektronika a různé elektronické příslušenství.

Miniaturní díly

Technologický a průmyslový vývoj ve výrobě automobilů, elektroniky a v leteckém a kosmickém odvětví směřuje k miniaturizaci a k rostoucím nárokům na kvalitu a přesnost malých mechanických součástek. Ke splnění těchto požadavků je zapotřebí sofistikovaných řešení při obrábění. Nárůst miniaturizace zvýšil poptávku po soustružení na strojích typu Swiss (o 20–40 % ročně) a tím i poptávku po příslušných nástrojích.

Pan Moshe Sharon byl poslední týden ve své pozici prezidenta TaeguTec Ltd. před návratem do mateřské IMC Group. Po padesáté a naposledy proběhla prezentace jeho ústy.

Zaměřeno na novinky

Podstatná část technického semináře v korejském Daegu byla věnována představení nových produktů. V pětiletém inovačním cyklu dochází u TageuTecu k obměně až čtvrtiny produkce. Gold Rush a Black Rush je označení nové generace řezných materiálů s následnou úpravou po povlakování, slovo Rush se objevuje v názvech nejnovějších nástrojových řad, např. Turn-Rush, Rhino-Rush, Mill-Rush, Drill-Rush, atd.

Trendem, který je vidět nejen u TaeguTecu, ale i u ostatních výrobců, je pozvolný odklon od ISO soustružení a hledání vlastní cesty. Na první pohled by se mohlo zdát, že primárním důvodem je zamezení vzájemné změnitelnosti mezi VBD, jenž ISO destičky umožňovaly, ale hlavním důvodem je přijít s novým řešením pro zlepšení řezného procesu a jeho spolehlivosti.

Nové nástrojové řady Rhino-Rush a Turn-Rush. Nástroj byl vyvinut s cílem nahradit velikostně větší destičky při zachování stejných výkonových vlastností. Pro stejný výkon stačí menší velikost plátku – úspora materiálu a samozřejmě i cena. Důvodem je velký nárůst cen pro výrobu slinutých karbidů, zejména wolframových materiálů (v posledních letech nárůst až o 350 procent!) a dále i skutečnosti, že udržet ceny u stávajících ISO destiček při nárůstu vstupních cen není možné. Řešením bylo vyvinout destičku, kde se při lisování spotřebuje menší množství materiálu, ale výkonové vlastnosti zůstanou zachovány. Toho se dociluje novým systémem upínání s využitím speciálně tvarované podložky pro stabilní uložení destičky a nové konstrukce pákového mechanismu, který rozloží upínací síly do dvou složek pro zajištění mimořádně stabilního průběhu obrábění. TaeguTec tento způsob upínání velmi pečlivě testoval a zjistil, že při obrábění dochází k nižšímu chvění destičky na rozdíl od klasických ISO destiček. Výsledkem je stabilní proces a zvýšení životnosti destiček.

Součástí každého semináře výrobce řezných nástrojů bývají ukázky obrábění. V tomto případě jsou nové nástroje TaeguTec porovnávány při obrábění se svojí konkurencí, např. při soustružení s nástroji Sandvik a Kennametal.

Cost Reduction Technology

Filozofií každého výrobce nemá být úvaha nad úsporou jednotkové ceny nástroje, ale zájem o kompletní snižování nákladů na svoji výrobu. TaeguTec přišel s vlastním řešením pod názvem Cost Reduction Technology. Zákazníkům nabízí proces, který začíná rozborem stávajícího stavu výroby, pokračuje návrhem nového řešení a jeho aplikací do praxe. Výsledkem je výrazné snížení výrobních nákladů. Nejvyšší formou tohoto procesu je tool management, který je možné nabídnout ve dvou variantách.

První je dodávka nástrojů s předem garantovanou roční úsporou oproti stávajícímu stavu. TaeguTec bere na svá bedra veškerou administrativu a kompletní servis a údržbu, zákazník platí pouze spotřebované nástroje.

Druhou cestou jsou náklady na obrobek. Firma např. vyrábí 5 000 motorů a TaeguTecu platí paušál za všechny nástroje spotřebované na jeden kus. V tomto případě výhoda pro zákazníka spočívá ve fixní ceně. TaeguTec zde podstupuje velké riziko například spojené s technickými záležitostmi – problém s chlazením představuje 3x vyšší spotřebu nástrojů, s upínáním pak 2x vyšší. Oba dva způsoby vždy sníží náklady na spotřeby nástrojů ve výrobě.

Redukce nakladu

Náklady na nástroje představují pouze 3 % všech nákladů firmy. Snížíme-li cenu nástroje o 20 %, celkové náklady klesnou o 0,6 %. Zvýšíme-li životnost o 20 %, uspoříme 0,5 % nákladů. Použijeme-li nástroje s nárůstem rychlosti a posuvu o 20 %, spoříme již přes 10 % celkových nákladů na provoz firmy. Jedinou cestou je pro výrobce nárůst produktivity, nikoliv zvyšování trvanlivosti či nákup levných nástrojů.

Zpracování wolframového prášku je jednou z nejnáročnějších technologií na světě. Hmotnost jedné destičky je cca 10 gramů a minimální zpracovaný objem vsádky 500 kg. Zde je bezpodmínečné, aby každý gram prášku byl 100% kvality, od prvního k poslednímu zrnu. Výsledek je odvislý od zkušeností, kterými výrobce disponuje. Pokud někdo chce dodávat zpracovateli, trvá proces schvalování 18 měsíců. TaeguTec disponuje obrovskými zkušenostmi, což svědčí i o faktu, že dodává prášky svým konkurentům. V současné době jeho produkce představuje 22 % celosvětového trhu. Výroba celokarbidových rolen pro válcovací stolice v divizi Industrial Product zrcadlí po desetiletí získané zkušenosti.

Korejští tygři

Společnost TaeguTec se bezesporu zařadila po bok společností Hyundai či Samsung, jež patří ke klenotům Koreje a jsou přesným zrcadlem jejich ekonomického „zázraku“, jenž má svůj původ v Korejcích samotných, v jejich víře ve svůj úspěch a v loajalitě ke své zemi, v touze být lepší než ti, jež jim v historii přinášeli příkoří. Vše Jihokorejci činili a stále činí mílovými kroky. Má okolní svět šanci držet s nimi krok? Mimo jiné se na svoji cestu vydávají pod motty, která si konkrétně v TaeguTecu stanovují každý rok nová, a já si jej i tentokráte vypůjčil pro název reportáže.

Roman Dvořák
Daegu, Korea

roman.dvorak@mmspektrum.com

Pro jasnější představu tvrzení v závěru reportáže vám autor přikládá fotografie typické korejské vesnice před 70 lety, tedy někdy kolem roku 1945. (Fotografie zhotovil ve skanzenu Korean Folk Village, Yongin-si, provincie Gyeonggi-do.) Srovnejme si to se standardem Evropy této doby a tím, kam to za tuto dobu dotáhl tzv. starý kontinent a kam oni (…).

O pár slov jsme požádali jednatele společnosti TaeguTec CR Ing. Petra Eisenhamera.

MM: Za svůj dosavadní profesní život jste se seznámil s celou řadou výrobců řezných nástrojů. V čem spatřujete stávající konkurenční výhody TaeguTecu?

Ing. Eisenhamer: Hlavní předností je vysoká kvalita nástrojů a neustálý inovační proces. Výrobní závod v jihokorejském Daegu je vybaven nejmodernější technologií a jeho nedávné rozšíření vytvořilo podmínky pro výrazný nárůst produkce. Firma je velmi efektivně řízena a rychle reaguje na nové trendy v obrábění. Neznám v tomto oboru žádnou jinou firmu, která by během uplynulého desetiletí prošla tak dynamickým vývojem.

MM: Jakou strategii jste zvolil pro zakotvení značky TaeguTec již na rozděleném trhu řezných nástrojů v ČR?

Ing. Eisenhamer: Žádný trh není nikdy tak plný, aby neumožnil průnik nové značky. To platí samozřejmě i o nástrojích TaeguTec. Předpokladem ovšem je, že musíte mít zákazníkům co nabídnout a něčím je zaujmout. Velkou pozornost jsme věnovali a nadále věnujeme prezentaci značky. Pravidelně vystavujeme na tradičním MSV v Brně, pořádáme technické semináře, prezentujeme se v odborných časopisech. A hlavně jsme každý den u svých zákazníků.

Ing. Petr Eisenhamer se celý svůj dosavadní profesní život pohybuje ve strojařině. Je absolvoventem Fakulty strojní ZČU v Plzni a od roku 1992 se věnuje prodeji a technickému poradenství v oblasti třískového obrábění. Je jednatelem a spolumajitelem společnosti TaeguTec CR.

MM: Která komodita je v ČR pro vás obratově nejzajímavější a který produkt se vám daří zde prodávat dobře a proč?

Ing. Eisenhamer: Jsou to samozřejmě nástroje s výměnnými břitovými destičkami, především nové nástrojové řady Gold Rush. Určitou výhodou pro nás je, že jsme začínali v polovině roku 2009, tedy v době hluboké krize. Každá krize přináší změny do chování podnikatelských subjektů. Velmi intenzivně vnímáme zejména požadavky zákazníků na zvýšení produktivity práce. A to je trend, který je firmě TaeguTec vlastní, tzn. nenabízet pouhou náhradu nástrojů, ale přijít s novým technologickým řešením. Pokud jde o hlavní nástrojové skupiny, největší část z celkového objemu prodeje tvoří řady T-Mill, T-Holemaking a T-Turn.

MM: Jakou vidíte perspektivu firmy TT z globálního pohledu?

Ing. Eisenhamer: To se neptáte správného člověka – to je otázka pro management TaeguTec Ltd. a IMC. Ale pokud to mohu posuzovat podle velikosti nedávné investice do rozšíření hlavního závodu, jsou ambice opravdu vysoké.

MM: Čím vás Korejci jako národ fascinují?

Ing. Eisenhamer: Je to bezesporu velmi pracovitý, disciplinovaný a cílevědomý národ.

MM: Děkuji za rozhovor.

Reklama
Související články
Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Přidaná hodnota v technologii obrábění

V tomto příspěvku bych se rád vrátil ke své návštěvě japonské firmy Kyocera. V jednom z mých minulých textů (viz www.mmspektrum.com/170111) jsem představil unikátní systém řízení pomocí takzvaných améb, který vyvinul zakladatel firmy Kyocera Dr. Kazuo Inamori. Díky tomuto systému a japonské píli a umu se firma dostala na světovou špičku v řadě oborů. Na základě osobních zkušeností pak mohu prohlásit, že to platí také pro divizi řezných nástrojů. Například rychloposuvové frézy Kyocera vysoce překračují produktivitu, která je u nás i v Evropě standardní.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Související články
Perspektivy asijských trhů

Čína se v roce 2009 stala největším výrobcem obráběcích a tvářecích strojů na světě a o dva roky později dosáhla své dosavadní největší produkce v historii v hodnotě 29,5 mld. dolarů. Od té doby tři roky po sobě dochází k postupnému poklesu až na loňský objem 23,8 miliardy dolarů v poměru 6:4 ve prospěch obráběcích strojů. Vzhledem k povaze čínského trhu obráběcích strojů a ochazování jeho hospodářství lze očekávat další pokles v produkci a spotřebě i v letošním roce 2015.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Koroze napříč všemi obory

Mezinárodní konference Eurocorr, která každoročně přiláká k účasti tisícovku zástupců komerční i akademické sféry včetně nejvýznamnějších celosvětově uznávaných korozních inženýrů, řadu sponzorů a vystavovatelů z oblastí povrchových úprav a povlaků kovů, chemických úprav prostředí, elektrochemických protikorozních ochran, korozního monitoringu, inspekce a zkušebnictví a mnoha dalších, se letos v září díky Asociaci korozních inženýrů poprvé v historii konala v Praze.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Made in Asia

Třináctý ročník výstavy China International Machine Tool Show se opět nesl v duchu změn, které v Číně delší dobu probíhají. Čeští škarohlídi se ve zprávách „radují“, že růst Číny v minulém kvartále zpomalil. A hned udávají čísla ze 7,4 na 7 procent. Zajisté katastrofální – sarkasmus. V tomto textu se dostaneme k některým aspektům i konkrétním objektům vystavované výrobní techniky, kterých si letos stálo za to všimnout.

The Nexx generation

Když potřebujete rychle vyrobit funkční prototypy produktů, CNC obráběcí stroje jsou, navzdory rychlému rozvoji a rozšiřování technologie 3D tisku, stále tím nejlepším řešením. Portugalský výrobce přileb Nexx se na trhu poohlížel po vhodném stroji k rychlému prototypování. Dnes tak může experimentovat s více designovými nápady, vyrábět plně funkční prototypy a uvádět nové výrobky na trh rychleji než kdy dříve.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit