Témata
Reklama

Mechanizované nástroje pro ruční stříhání plechů

Pro ruční stříhání plechů a trubek lze použít tři nově vyvinuté postupy: stříhání s nůžkami s úzkými čelistmi, nůžkami na plech a obrážení. V článku je ukázáno, kdy je nejvýhodnější použít kterou metodu stříhání.

Pro hospodárné ruční stříhání plechů a trubek nevystačíme v současné době pouze s univerzální úhlovou bruskou. Úhlová bruska je ručně vedena volně (bez opory), a řez je proto mnohdy příliš hluboký. Přitom může být poškozena dřevěná nebo živičná podložka, na které plech leží. Od jiskry vznikající při broušení se může vznítit hořlavý materiál. Hrany řezu jsou zoxidovány, což je příčinou vzniku koroze. Pro přesné stříhání a vystřihování se v průmyslu i v ručním zpracování materiálů použí-vají tři nově vyvinuté technologie: stříhání úzkými nůžkami, nůžkami na plech nebo obrážení.

Reklama
Reklama
Nůžky na plech s úzkými čelistmi stříhají bez deformace stříhaného materiálu. Podle materiálu a použití jsou využívány různé ruční nástroje s elektrickým pohonem. Dále uvedené informace ukazují, pro které oblasti použití je který nástroj nejvhodnější. Ve srovnání s úhlovou bruskou mají nůžky s úzkými čelistmi a nůžky na plech tři rozhodující výhody: jsou rychlejší, přesnější a hospodárnější, protože nedochází k opotřebení žádného řezacího kotouče. Další výhodou je možnost provádět stříhání v křivkách a vystřihování tvarových výstřižků. Tři dále uvedené metody řezání plechů ukazují výhody různého ručního nářadí s elektrickým pohonem.

Nůžky s úzkými čelistmi stříhají bez deformace plechu

Nůžky na plech s úzkými čelistmi pracují s vysokou pracovní rychlostí. Řezacími če-listmi a noži odřezávají z materiálu pouze jedinou spirálovou třísku, bez deformace stříhaného materiálu (obr. 1). Pro stříhání je potřebné vyvinout relativně malou posuvovou sílu. Tento způsob stříhání s plynulou spirálovou třískou je vhodný zejména při stříhání trubek, neboť zde nevzniká nebezpečí, že v obrobku zůstanou kousky odstřiženého plechu. Okraje střihu jsou čisté, proto nevzniká nebezpečí koroze.

Oblasti použití nůžek s úzkými čelistmi jsou mnohostranné: lze s nimi bez de-formace stříhat profily, trubky, svazky trubek a také lehce zvlněné tabule plechu. Přitom se hodí rovněž pro odstřihování, vystřihování i pro stříhání v křivkách. Výhody nůžek s úzkými čelistmi spočívají v rychlosti a přesnosti řezu. Například jemné nůžky na plech s úzkými čelistmi dosahují rychlosti stříhání až 10 m.min-1. V průmyslu a stavbě strojů jsou nůžky s úzkými čelistmi používány mimo jiné pro vyřezávání složitých a přesných tvarů tam, kde se nesmějí tvořit malé třísky (obr. 2).

Plech stříhaný pomocí nůžek na plech s úzkými čelistmi může být dále použit bez jakéhokoliv dodatečného opracování. Uživatel může nůžky během práce vždy zastavit nebo vyndat z řezu. Protože nástroj nedeformuje obrobek a pracuje čistě, jsou tyto nůžky používány často také v automobilovém průmyslu pro řezání jednotlivých dílů při výrobě prototypů nebo při opravách karoserií. Typy s otevřenou řezací hlavou mají následující výhodu: poskytují optimální pohled na místo řezání, což je základní předpoklad pro stříhání přesných tvarů.

Stříhání tlustých plechů bez ztráty materiálu s nůžkami na plech

U nůžek na plech se používá postup stříhání, u kterého nevzniká žádný odpad stří-haného materiálu. Oproti nůžkám s úzkými čelistmi lze nůžkami na plech stříhat také tlusté materiály (obr. 3). Protože výstřižky jsou vedeny kolem nástroje, deformuje se materiál pouze jednostranně, a to lehce na začátku a na konci střihu. S výkonným motorem dosahují nůžky na plech rychlosti stříhání až 8 m.min-1. Nůžky stříhají rychle a účinně také korozivzdorné oceli ve tvaru tabulí plechu nebo svitků. Vzhledem k deformaci stříhaného materiálu jsou používány především pro odstřihování materiálu. Nůžky na plech, které disponují přidržovačem třísky, umožňují plynulé a bezpečné stříhání v krátkém čase také u velkých ploch.

Nůžky na plech stříhají i tlusté plechy.

Klasická oblast použití těchto nůžek je například obrábění svitků v průmyslu zpraco-vávajícím plechy. V případě chybného podávání plechu k lisu je možné svitek bez námahy přestřihnout a příčinu chyby opravit. Také ve výrobě nádrží a výtahů se tyto nůžky s výhodou používají. Nůžky vhodné pro použití v průmyslu poskytují neome-zený pohled na místo stříhání a umožňují rychlejší postup práce. Řezací nůž je mož-né nastavit na výšku a tak ho přizpůsobit různým tloušťkám stříhaného materiálu. Některé druhy nůžek na plech mohou také pracovat se čtyřnásobně otočným nožem, což zajišťuje čisté bezotřepové řezy při nízkých nákladech.

Nástroje pro stříhání tabulí plechů nebo profilů

Obrážení představuje metodu, která oproti stříhání nůžkami umožňuje opracovávat také tlusté materiály. Stříhací nástroj sestává ze střižníku, střižnice a jejího držáku. Obrážecí nůžky je možné použít pro stříhání trapézových plechů, vlnitých plechů, tabulových plechů nebo profilů bez deformace, případně jsou-li požadovány přesné výstřižky (obr. 4).

Obrážecí nůžky stříhají vlnité i rovné tabulové plechy bez deformace.

Tyto nástroje jsou kompaktní, snadno ovladatelné, konstrukce umožňuje pohodlné vystřihování křivek v obtížně přístupných místech (obr. 4). Profesionální nástroje tuto obratnost podstatně podporují tím, že mají malou hmotu na uchopení a tenkou pra-covní hlavu.

Jejich výkonnost se využije zejména při stříhání trapézových, vlnitých nebo tabulo-vých plechů a profilů. Otočný držák raznic umožňuje rychlou změnu směru stříhání a tím snadné střihy podle křivky nebo podle šablony. Pro pokrývače a fasádníky je toto ideální nástroj pro výrobu otvorů pro vikýře nebo okna. Kovoprůmysl a ocelářský průmysl používá obrážecí nůžky na stříhání ocelových pásů nebo výstřižků podle požadavků zákazníků. Modely s otočným držákem raznic zvyšují trvanlivost přibližně o 30 %.

Thomas Blank

MM Das Industriemagazin, č. 51/52, 2012

Zpracoval: -VŘ-

dana.benesova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #9
Firmy
Související články
Lehčí a čistější řezání vysoce pevných dílů

Automobilový průmysl řeší u karoserií především nízkou hmotnost a bezpečnost při nárazu. Proto se na vybrané části karoserie používají vysoce pevné ocele schopné tváření za tepla. Typickým příkladem je nový VW Golf VII. Při řezání vysoce pevných ocelí se s výhodou používá laser.

Vláknový laserový řezací systém

LVD rozšiřuje svou řadu laserových řezacích systémů zavedením vysoce rychlostního vláknového laserového řezacího systému Electra FL.

Související články
Technologie zpracovaní profilů a plechu

Společnost Stierli-Bieger i Prinzing se zabývají výrobou strojů pro zpracování kovu s více jak 30. letou tradicí. Výrobce strojů Stierli se specializuje na výrobu horizontálních lisů pro ohýbání a rovnání kovových profilů, společnost Prinzing se zaměřuje na výrobu strojů ke tváření plechu. V Česku jsou oba výrobci zastoupeni společností Bickel and Wolf.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Technologie formování rohů

Společnost ACF Engineering & Automation, zastoupená v Česku firmou Bickel and Wolf, spol. s. r. o., uvedla na trh stroj pro formování rohů dveří a krytů za studena, který odstraňuje typické operace jako svařování a broušení.

Nové tvářecí technologie pro výrobu karoserií

V současné době jsme svědky stálého, ale pochopitelného zvyšování požadavků na konstrukci karoserií osobních automobilů. Jsou to požadavky na konstrukční, ekonomická a ekologická zlepšování.

Nový výrobní závod na Slovensku

LVD Company, a.s., přední světový výrobce strojů na zpracování plechu , jejichž prodej v České Republice a na Slovensku zabezpečuje firma Newtech, dokončil výstavbu nového výrobního závodu LVD S3 v Tornale na Slovensku.

Spojování plechů tvářením za studena

Co se týká požadavků na nové materiály plechů, jsou cílové představy všech konstruktérů prakticky stejné. V popředí stojí vysoká pevnost při nízké hmotnosti a s nízkými náklady. Tyto vlastnosti jsou předpokladem pro efektivní konstrukci jakéhokoliv produktu.

Přenosný laser snižuje náklady na opravu forem

Při opravě forem na zpracování plastů bylo nutné formu vyjmout ze stroje, což představovalo zvláštní náklady a prostoje stroje, tedy nežádoucí výpadek ve výrobě. Toto nyní patří minulosti. Firma O.R.Lasertechnologie vyvinula kompaktní Nd:YAG laserové navařovací zařízení, které umožňuje opravit poškozenou nebo opotřebovanou formu přímo na stroji.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

Spojování a dělení trubek laserem

Nejenom elektronika a komunikační zařízení se svými novými iPady, iPhony a tablety jde cestou technologických inovací. Stejným směrem se ubírá i vývoj strojírenských technologií. V  MM Průmyslovém spektru chceme ukázat na vybraných technologiích, případně na jejich navazujících operacích, inovační pokrok, jaký byl za poslední dobu vykonán. Toto vydání časopisu je zaměřené na spojování a tvarové dělení, proto jsme o názor na jednu z technologií z tohoto oboru, technologii spojování a řezání trubek dutých i otevřených profilů, požádali pana Romana Haltufa, ředitele firmy Trumpf Praha.

Novinky ze světa tváření

Společnost Bystronic, významný dodavatel strojů na zpracování tenkých plechů, pořádá každé dva roky setkání svých současných i potenciálních zákazníků, na kterém představuje novinky a inovovaná řešení ve všech oblastech své působnosti. Jedná se o systémy pro řezání laserem, vodním paprskem, ohýbání a také software pro vyšší efektivitu výroby.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit