Témata
Reklama

Mechanizované nástroje pro ruční stříhání plechů

Pro ruční stříhání plechů a trubek lze použít tři nově vyvinuté postupy: stříhání s nůžkami s úzkými čelistmi, nůžkami na plech a obrážení. V článku je ukázáno, kdy je nejvýhodnější použít kterou metodu stříhání.

Pro hospodárné ruční stříhání plechů a trubek nevystačíme v současné době pouze s univerzální úhlovou bruskou. Úhlová bruska je ručně vedena volně (bez opory), a řez je proto mnohdy příliš hluboký. Přitom může být poškozena dřevěná nebo živičná podložka, na které plech leží. Od jiskry vznikající při broušení se může vznítit hořlavý materiál. Hrany řezu jsou zoxidovány, což je příčinou vzniku koroze. Pro přesné stříhání a vystřihování se v průmyslu i v ručním zpracování materiálů použí-vají tři nově vyvinuté technologie: stříhání úzkými nůžkami, nůžkami na plech nebo obrážení.

Reklama
Reklama
Reklama
Nůžky na plech s úzkými čelistmi stříhají bez deformace stříhaného materiálu. Podle materiálu a použití jsou využívány různé ruční nástroje s elektrickým pohonem. Dále uvedené informace ukazují, pro které oblasti použití je který nástroj nejvhodnější. Ve srovnání s úhlovou bruskou mají nůžky s úzkými čelistmi a nůžky na plech tři rozhodující výhody: jsou rychlejší, přesnější a hospodárnější, protože nedochází k opotřebení žádného řezacího kotouče. Další výhodou je možnost provádět stříhání v křivkách a vystřihování tvarových výstřižků. Tři dále uvedené metody řezání plechů ukazují výhody různého ručního nářadí s elektrickým pohonem.

Nůžky s úzkými čelistmi stříhají bez deformace plechu

Nůžky na plech s úzkými čelistmi pracují s vysokou pracovní rychlostí. Řezacími če-listmi a noži odřezávají z materiálu pouze jedinou spirálovou třísku, bez deformace stříhaného materiálu (obr. 1). Pro stříhání je potřebné vyvinout relativně malou posuvovou sílu. Tento způsob stříhání s plynulou spirálovou třískou je vhodný zejména při stříhání trubek, neboť zde nevzniká nebezpečí, že v obrobku zůstanou kousky odstřiženého plechu. Okraje střihu jsou čisté, proto nevzniká nebezpečí koroze.

Oblasti použití nůžek s úzkými čelistmi jsou mnohostranné: lze s nimi bez de-formace stříhat profily, trubky, svazky trubek a také lehce zvlněné tabule plechu. Přitom se hodí rovněž pro odstřihování, vystřihování i pro stříhání v křivkách. Výhody nůžek s úzkými čelistmi spočívají v rychlosti a přesnosti řezu. Například jemné nůžky na plech s úzkými čelistmi dosahují rychlosti stříhání až 10 m.min-1. V průmyslu a stavbě strojů jsou nůžky s úzkými čelistmi používány mimo jiné pro vyřezávání složitých a přesných tvarů tam, kde se nesmějí tvořit malé třísky (obr. 2).

Plech stříhaný pomocí nůžek na plech s úzkými čelistmi může být dále použit bez jakéhokoliv dodatečného opracování. Uživatel může nůžky během práce vždy zastavit nebo vyndat z řezu. Protože nástroj nedeformuje obrobek a pracuje čistě, jsou tyto nůžky používány často také v automobilovém průmyslu pro řezání jednotlivých dílů při výrobě prototypů nebo při opravách karoserií. Typy s otevřenou řezací hlavou mají následující výhodu: poskytují optimální pohled na místo řezání, což je základní předpoklad pro stříhání přesných tvarů.

Stříhání tlustých plechů bez ztráty materiálu s nůžkami na plech

U nůžek na plech se používá postup stříhání, u kterého nevzniká žádný odpad stří-haného materiálu. Oproti nůžkám s úzkými čelistmi lze nůžkami na plech stříhat také tlusté materiály (obr. 3). Protože výstřižky jsou vedeny kolem nástroje, deformuje se materiál pouze jednostranně, a to lehce na začátku a na konci střihu. S výkonným motorem dosahují nůžky na plech rychlosti stříhání až 8 m.min-1. Nůžky stříhají rychle a účinně také korozivzdorné oceli ve tvaru tabulí plechu nebo svitků. Vzhledem k deformaci stříhaného materiálu jsou používány především pro odstřihování materiálu. Nůžky na plech, které disponují přidržovačem třísky, umožňují plynulé a bezpečné stříhání v krátkém čase také u velkých ploch.

Nůžky na plech stříhají i tlusté plechy.

Klasická oblast použití těchto nůžek je například obrábění svitků v průmyslu zpraco-vávajícím plechy. V případě chybného podávání plechu k lisu je možné svitek bez námahy přestřihnout a příčinu chyby opravit. Také ve výrobě nádrží a výtahů se tyto nůžky s výhodou používají. Nůžky vhodné pro použití v průmyslu poskytují neome-zený pohled na místo stříhání a umožňují rychlejší postup práce. Řezací nůž je mož-né nastavit na výšku a tak ho přizpůsobit různým tloušťkám stříhaného materiálu. Některé druhy nůžek na plech mohou také pracovat se čtyřnásobně otočným nožem, což zajišťuje čisté bezotřepové řezy při nízkých nákladech.

Nástroje pro stříhání tabulí plechů nebo profilů

Obrážení představuje metodu, která oproti stříhání nůžkami umožňuje opracovávat také tlusté materiály. Stříhací nástroj sestává ze střižníku, střižnice a jejího držáku. Obrážecí nůžky je možné použít pro stříhání trapézových plechů, vlnitých plechů, tabulových plechů nebo profilů bez deformace, případně jsou-li požadovány přesné výstřižky (obr. 4).

Obrážecí nůžky stříhají vlnité i rovné tabulové plechy bez deformace.

Tyto nástroje jsou kompaktní, snadno ovladatelné, konstrukce umožňuje pohodlné vystřihování křivek v obtížně přístupných místech (obr. 4). Profesionální nástroje tuto obratnost podstatně podporují tím, že mají malou hmotu na uchopení a tenkou pra-covní hlavu.

Jejich výkonnost se využije zejména při stříhání trapézových, vlnitých nebo tabulo-vých plechů a profilů. Otočný držák raznic umožňuje rychlou změnu směru stříhání a tím snadné střihy podle křivky nebo podle šablony. Pro pokrývače a fasádníky je toto ideální nástroj pro výrobu otvorů pro vikýře nebo okna. Kovoprůmysl a ocelářský průmysl používá obrážecí nůžky na stříhání ocelových pásů nebo výstřižků podle požadavků zákazníků. Modely s otočným držákem raznic zvyšují trvanlivost přibližně o 30 %.

Thomas Blank

MM Das Industriemagazin, č. 51/52, 2012

Zpracoval: -VŘ-

dana.benesova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #9
Firmy
Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

Lehké konstrukce automobilů - sendvičové materiály

O prodejnosti a úspěšnosti vozidla v silném konkurenčním prostředí dnes rozhoduje z velké míry tvar a funkčnost karoserie. Mezi technickým vybavením jednotlivých výrobců dnes není propastný rozdíl a proto první, čím automobil promlouvá k zákazníkovi, jsou právě silueta vozu, linie hran, elegance i vizuální dynamika. Na karoserii jsou proto kladeny náročné požadavky v řadě případů z hlediska technologie výroby protichůdné.

Související články
Lehké konstrukce karoserií osobních automobilů

Rostoucí požadavky na snižování spotřeby pohonných hmot a emisní limity vytvářejí soustavný tlak na snižování hmotnosti karoserií. Druhou alternativou, která se nadále rozvíjí, je rozšířené nasazení alternativních hybridních pohonů automobilů, zejména kombinace spalovacích motorů s elektropohony. Nedodržení emisních limitů osobních automobilů 95 g/100 km by mělo být od roku 2020 navíc finančně postihováno. Jak ukazují aktuální problémy koncernů Volkswagen Group a Citroen, je tato problematika rozšířena ještě o NOx. Je však zřejmé, že se to týká prakticky všech výrobců osobních i nákladních vozů. Tato problematika je zásadní s ohledem na vyráběné množství. V konstrukci letadel, raket a vesmírné techniky je řada nových výrobních technologií již delší dobu používána. Je to nejenom otázka vhodných materiálů, jejich dostupnosti a možností použitých výrobních technologií. V souvislosti s lehkými konstrukcemi všechny tyto oblasti stojí před dlouhodobým a zásadním rozvojem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zvýšení produktivity, efektivity a kvality kovových výlisků

Výrobní společnost ANC Components a výzkumná společnost Comtes FHT spolupracují na výzkumném projektu Eureka s cílem zefektivnit výrobní proces a zvýšit produktivitu a kvalitu přesně lisovaných dílců a plně eliminovat dodatečné sekundární operace. Výsledky ze čtyř etap zmíněného projektu přinášejí rentabilitu technologie přesného střihu a konkurenční výhodu společnosti ANC Components v této oblasti. Řešení projektu bylo již dříve prezentováno ve vydání MM 10/2012, MM 1, 2/2015 a dále v Hutnických listech 4/2013.

Bezpečnostní spojování tvářením za studena

Přinášíme aktuální informaci z polského veletrhu ITM v Poznani. V kategorii inovace a technika získal Zlatou medaili exponát firmy BalTec – tvářecí centrum RNC.

Hospodárnější střihání statorových a rotorových plechů

Podle nedávné tiskové informace firmy Schuler je možno ovládaným střihacím nástrojem podstatně zlepšit flexibilitu a ekonomii střihání plechů pro elektrické stroje.

Jsou smíšené konstrukce dočasně za svým zenitem?

Nikdo nenamítá proti oprávněné potřebě lehkých konstrukcí v dopravě, aeronautice, obalové technice a u pohyblivých částí strojů, systémů a zařízení. Avšak jsou smíšené konstrukce s plasty vyztuženými vlákny v současnosti opravdu za svým zenitem?

Produktivní zpracování plechu ze svitků

Jednou z často pokládaných otázek dnešních výrobních společnosti je, jak učinit zpracování plechů ještě jednodušší, flexibilnější a ekonomičtější. Jedním z možných řešení je nahrazení klasického tabulového formátu svitky plechu.

Vliv složek ochranných atmosfér na WAAM

Svařování v současné době není už pouze technologií ke spojování materiálů. S rozvojem aditivní výroby strojních součástí lze tento proces využít také pro výrobu komplexních a geometricky složitých součástí. Technologie WAAM využívá svařování pro vrstvení jednotlivých svarových housenek do tvaru vyráběné strojní součásti a je charakterizována mnoha proměnnými – mimo jiné i účinky ochranné atmosféry. Cílem příspěvku je zhodnotit vliv jednotlivých složek ochranných atmosfér používaných pro MAG svařování.

Inovovaná fiber laserová centra

Dnešní výrobci plechových dílů vyžadují vysoce flexibilní, efektivní a inteligentní řešení. Nové inovace ve výrobě vláknového laseru Prima Power byly navrženy a vyvinuty tak, aby splňovaly tato očekávání. Platino Fiber Evo je nejnovější verzí platformy Platino s více než 2 000 instalací po celém světě, vylepšenou o důležité technologické inovace.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Prostorově optimalizované skladování

Pro zásobování všech strojů bez prostojů využívá společnost Thomann v Hergatzu bei Lindau buňkový skladovací systém společnosti Remmert. Speciální stanice pro vychystávání zvyšuje rychlost procesu vyskladňování materiálu o více než šedesát procent.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit