Témata
Reklama

Vybavit se tím správným softwarem se vyplatí, jelikož zvýší produktivitu i zisk společnosti. Tady je důkaz.

Nastal čas skoncovat s obecně rozšířeným mylným přesvědčením, podle kterého má software pouze nepatrný vliv na produktivitu při zpracování plechů. Právě naopak, shodují se Achim Patz a Friedrich Feyl. Achim Patz je vedoucím oddělení laserových technologií a zpracování plechů společnosti Huning Maschinenbau GmbH, Friedrich Feyl je technickým ředitelem závodu společnosti Alfred Kärcher GmbH & Co.KG v Obersontheimu v Německu. Obě společnosti se rozhodly používat CAD/CAM software Bysoft společnosti Bystronic a díky tomu se podle obou představitelů zvýšil jejich zisk. Náklady byly odepsány během prakticky zanedbatelné doby. Tyto skutečnosti je možné ověřit, a proto se nejprve zaměříme na společnost Huning Maschinenbau. Zde se budeme zabývat finančním přínosem z modulu Bysoft Plant Manager Cutting (PMC). Tento modul slouží k plánování a sledování procesů řezání. Poté obrátíme pozornost ke společnosti Alfred Kärcher se zaměřením na Bybendpart. Tento modul se primárně používá k tvorbě parametrů 3D modelů ohýbaných dílů připravených k výrobě a k tvorbě dat procesu ohýbání.

Reklama
Reklama

Huning Maschinenbau

Výchozí situace

Společnost Huning Maschinenbau se sídlem v Melle, přibližně sto kilometrů jihovýchodně od Hannoveru v Německu, je součástí skupiny Huning. Všechny čtyři společnosti z této skupiny se v širším smyslu zabývají technologiemi zaměřenými na životní prostředí a jeho ochranu, přičemž se oblasti jejich podnikání navzájem doplňují. Pro ilustraci: Huning Umwelttechnik dodává své služby v širším spektru oblastí. Ostatní tři společnosti vyrábějí hardware, který je k tomu potřebný, například kontejnerové automobily na sypké materiály (Heitling Fahrzeugbau), prosévací stroje a dopravníkové systémy (Heitling Anlagebau) a komponenty pro systémy s bioplynem (Huning Maschinenbau). To je samozřejmě pouze stručný přehled celého sortimentu. A abychom předešli nedorozumění – výrobky nejsou určeny pouze pro Huning Umwelttechnik, ale prodávají se především na volném trhu.

BySoft 7 je možné jednoduše integrovat do stávajícího IT prostředí

Společnost Huning Maschinenbau zahrnuje divize environmentálních technologií a bioplynu i ziskové středisko na zpracování plechů. Zde se realizují zakázky pro externí zákazníky i pro společnosti skupiny Huning. V posledních letech stoupl jejich podíl z přibližně 40 na 70 procent. „Na jedné straně je to proto, že jsme během ekonomické krize dostali méně objednávek od třetích stran, na druhé straně zaznamenává podnikání skupiny potěšující výsledky,“ vysvětluje Achim Patz, který řídí závod na zpracování plechů s jedinečným vybavením. Modernizace zařízení na laserové zpracování pokračovala zejména po přestěhování do zcela nového ústředí firmy v prosinci 2010. Na novém pracovišti jsou v současné době nainstalovány následující systémy k řezání laserem:

• Bystar L 4025-80 – uvedeno do provozu v roce 2011, řezná plocha 8 x 2,5 metru, výkon laseru 6 000 wattů;
• Bystar 4020 – uvedeno do provozu v roce 2011, řezná plocha 4 x 2 metry, výkon laseru 6 000 wattů, připojení na automatický sklad;
• Byspeed 3015 – uvedeno do provozu v roce 2003, řezná plocha 3 x 1,5 metru, výkon laseru 4 400 wattů, připojení k automatickému skladu.

PMC vytváří naprostou transparentnost výroby řezáním laserovým paprskem.

Nové stroje pochopitelně nemohly poskytnout v tak krátké době spolehlivé údaje tak, aby bylo možno vypočítat vliv softwaru na produktivitu laserového zpracování. Proto se nejprve zaměříme na situaci před stěhováním. V té době se používaly dva systémy:
• Bystar L 4025-60 – uvedeno do provozu v roce 1999, řezná plocha 6,5 x 2,5 metru, výkon laseru 3 500 wattů;
• Byspeed 3015 – uvedeno do provozu v roce 2003, řezná plocha 3 x 1,5 metru, výkon laseru 4 400 wattů, připojení k automatickému skladu.

Přínosy softwaru

Nejdůležitějším faktem je především to, že používání PMC přineslo společnosti Huning Maschinenbau skutečné úspory. Pole výpočtů se náklady na softwarovou licenci a školení zaměstnanců vrátily společnosti za méně než jeden rok. Po uplynutí tohoto období jsou úspory nákladů zcela započítávány do kalkulace zisku a zaručují tak nedocenitelnou konkurenční výhodu.

Zlepšení procesů znamená větší množství vyrobených dílů a tím vyšší zisk.

Tím však není skutečný přínos PMC zcela vyčerpán. Kromě ekonomických ukazatelů vidí Achim Patz také další velmi důležitá kritéria. Jak sám říká, „je celý proces, od přenosu dat z ERP přes zpracování objednávek až po zpětnou vazbu údajů z výroby do ERP, stoprocentně transparentní“. Proč je pro něj mimořádně důležité udržet si přehled, dokládají dva faktory. Za prvé: objednávky přicházejí z různých oblastí, jak od jednotlivých společností skupiny Huning, tak od externích zákazníků. Za druhé: knihy zakázek jsou hodně zaplněné, takže oddělení zpracování plechů pracuje na tři směny. „V takových situacích je důležité, aby byly procesy v systému v každém časovém okamžiku řádně zachyceny,“ vysvětluje Achim Patz.

Správné vyhodnocení aktuální situace bere rovněž do úvahy možnost, že se v procesu řezání mohou v ojedinělých případech vyskytnout chyby. Z tohoto důvodu je ve společnosti Huning konečný protokol, který stroj po ukončení zakázky automaticky odesílá do softwaru, zkontrolován nejprve zaměstnancem v bezprostředním kontaktu s výrobou, tzv. ByMasterem. „Teprve poté, kdy tento pracovník potvrdí, že řezání proběhlo správně, je zakázka nahlášena do ERP jako plně zpracovaná a doplněná o všechny příslušné informace,“ vysvětluje Achim Patz. Proto je kdykoli schopen podat zákazníkovi správné informace o stavu zpracování. To je z jeho pohledu bezpochyby další silnou stránkou softwaru: „Dílčí procesy, jako je přiřazování CAD údajů k zakázkám nebo vytváření řezných plánů, jsou realizovány nezávisle pomocí PMC, lze je však provádět také ručně.“ Je to jako když máte řidiče. Může vás bezpečně zavézt na místo určení, chcete-li však řídit sami, můžete jej posadit na sedadlo spolujezdce.

Ohýbací programy jsou zadávány na samostatném pracovišti a poté načteny do stroje.

PMC zaručuje transparentnost na mnoha úrovních: „Kdykoli, v kterémkoli časovém okamžiku přesně víme, s jakou kapacitou který stroj pracuje a kolik musíme naplánovat směn,“ říká Achim Patz nadšeně. Software rovněž zajišťuje podklady pro fakturaci, jelikož správně a automaticky přiřazuje k zakázkám veškeré potřebné údaje. „Teprve díky tomuto softwaru se tudíž staly malosériové zakázky rentabilními,“ vysvětluje Achim Patz. PMC navíc umožňuje další projekt, který je důležitý jak pro něj, tak pro jeho vedoucího provozu Heiko Schmidta: zavedení prémií pro pracovníky provádějící řezání laserem. PMC dodává pro tento záměr potřebné údaje. Společnost má pozitivní zkušenosti s prémiovým systémem i v jiných oblastech, například v Heitling Fahrzeugbau, kde se produktivita zvýšila o více než dvacet procent.

Achim Patz by již bez PMC pracovat nechtěl, protože právě ten podpořil růst a rentabilitu společnosti. Hovoří o situaci v jiné společnosti, kterou osobně dobře zná: „Šéf tam začíná práci ve čtyři ráno a končí občas až večer. Nemůže už být obětavější. Takže růst je možný pouze zlepšováním procesů, například používáním PMC,“ říká Achim Patz. K tomu je však potřebná počáteční časová investice, kterou si podle svého mínění nemůže dovolit. Tím však opomíjí ohromný potenciál, který spočívá ve zlepšování procesů. Ve společnosti Huning Machinenbau tento potenciál rozpoznali. Díky tomu přispívá PMC k lepší organizaci a k úspěchu společnosti.

Kärcher

Výchozí situace

Kdo by je neznal: žluté vysokotlaké a parní čisticí stroje, zametací stroje a vysavače, leštiče podlah, systémy k napařovacímu žehlení apod. Kärcher, rodinná firma ve Švábsku, která oslavila v roce 2010 své 75. výročí, je přední světovou společností v oblasti čisticí techniky. Jen velmi málo lidí však ví, že díky své stále rostoucí dceřiné společnosti Kärcher Futuretech společnost rovněž aspiruje na dosažení vedoucí pozice v oblasti mírových a nouzových prací po katastrofách. Příslušné portfolio výrobků sahá od ochranných systémů NBC, systémů k čištění vody, až po mobilní stravovací systémy, jako jsou polní kuchyně. Podobná zařízení společnosti Kärcher Futuretech již zachránila životy na řadě krizových míst po celém světě, například po ničivém zemětřesení na Haiti nebo po katastrofě v Japonsku.

Vývoj 3D dat pomocí Bybendpartu a simulace posloupnosti ohýbání vedou k vysoce přesnému ohýbání dílů.

Každý, kdo si přečte misi společnosti Kärcher, zjistí, že pojmy jako jakost a technologie mají pro ni nejvyšší prioritu. Proto také probíhá vývoj a výroba výlučně v domácí základně společnosti v německém Bádensku-Württembersku. Ústřední konstrukce a vývoj včetně části výroby se nacházejí v ústředí ve Winnendenu poblíž Stuttgartu. Jedním ze tří dalších výrobních středisek je závod v Obersontheimu. Vyznačuje se mimo jiné také nejmodernějším zařízením na zpracování plechů. Vyrábějí se zde prakticky veškeré plechové díly a komponenty pro všechny závody společnosti, včetně Kärcher Futuretech. Ohýbání se provádí na ohraňovacím lisu Bystronic série Hämmerle 3P, jelikož použitá tříbodová technologie ohýbání je zárukou mimořádně přesné práce a maximální flexibility. Ta je potřebná vzhledem k téměř 9 000 různým dílům uvedeným v příslušné databázi a vzhledem k malým zakázkám, které obvykle zahrnují maximálně padesát kusů. „Nevyrábíme na sklad, nýbrž na základě požadavků,“ vysvětluje Friedrich Feyl. Technický ředitel má k dispozici celkově pět ohraňovacích lisů Hämmerle pro délky ohýbání do 2,1 a 3,1 metru, s lisovací silou 100, 200 a 225 tun.

Přínosy softwaru

Začněme znovu konstatováním, že společnost Kärcher dosahuje výrazných úspor díky použití modulu Bysoft Bybendpart. Stejně jako u společnosti Huning se náklady na softwarovou licenci a školení v krátké době vrátily. „V investičním požadavku jsme uvedli šestiměsíční dobu amortizace,“ vzpomíná Friedrich Feyl. Tato doba byla výrazně zkrácena.

Tyto úspory vyplývají ze skutečnosti, že se již ohýbací programy nezadávají do strojů, nýbrž na samostatné pracovní stanici pomocí modulu Bysoft Bybendpart. Tím se značně snížila doba prostojů ohraňovacích lisů. Pro společnost Kärcher to znamenalo, že nebylo nutné pořizovat žádné nové stroje za účelem uspokojení rostoucí poptávky po ohýbaných dílech. Přínosy softwaru přesahují tyto výhody i mnohem dále. Pomocí Bybendpartu lze například snadno vytvářet nebo zpracovávat 3D-modely. „V tomto ohledu máme standardizovaný postup. To znamená, že 3D-data se vytvářejí samostatně ve Winnendenu bez pomocí Bybendpartu a poté se odesílají k nám do Obersontheimu přes SAP,“ vysvětluje proces Friedrich Feyl. Teprve zde se pak zpracovávají data ve formátu STEP. Pomocí simulace posloupnosti ohýbání lze navíc zkontrolovat, zda lze díl vůbec ohýbat. „Je to opravdová výhoda,“ říká Friedrich Feyl a předvádí nám dva ohnuté díly – jeden se 26 a druhý se 41 ohyby. „Osobně by mě nenapadlo, že je něco možné takto ohnout,“ dodává vedoucí skupiny, „díky Bybendpartu jsme však schopni plně využít všech možností stroje.“

Díky popsanému procesu máte ihned k dispozici správný soubor DXF, o několik minut později příslušný program ohýbání a následně i odpovídající díly. To dříve zabralo mnohem více času. Friedrich Feyl nerad vzpomíná na dobu, kdy se rozvinuté délky na prázdných výkresech obvykle ukázaly chybnými. „Museli jsme provádět spoustu úprav, než všecko zapadalo,“ říká s odmítavým gestem. Zavedení Bybendpartu znamenalo v tomto ohledu mílový krok.


Friedrich Feyl, vedoucí skupiny plánování výroby, Kärche

Neměli bychom zapomenout ani na další výhodu: díky prvotřídním tříbodovým ohýbacím systémům používaným ve spojení s Bybendpartem zní motto pro zpracování plechů ve společnosti Kärcher: „Méně svařování, více ohýbání“. Pomocí Bybendpartu lze zpracovávat modely celých sestav. Tímto způsobem lze rychle identifikovat nadbytečné svařování a jednoduše přepracovat jednotlivé sestavy. „Našim lidem opravdu záleží na použití ohýbaných dílů místo svařovaných sestav,“ vysvětluje Friedrich Feyl. Společnost tudíž ušetří peníze a sestavy jsou teoreticky schopny odolat vyššímu zatížení, ačkoli jejich konstrukční tolerance zaručují, že k tomu nikdy nedojde.

Správný software se vyplatí. Šetří čas i peníze a lze jej pořídit za nízké náklady. Zvyšuje produktivitu zpracování plechů a poskytuje svým uživatelům výrazné konkurenční výhody. Z tohoto důvodu si musí každý majitel společnosti i každá osoba odpovědná za výrobu položit otázku, zda se dostatečně zabývají tématem softwaru.

Text: Martin Engel
Foto: Rudolf Wichert/Laif, André Zelck/Laif

Bystronic Czech Republic
Umístění na MSV: pavilon B, stánek 20
Květa Kolářová
Kveta.Kolarova@bystronic.com

www.bystronic.com

Reklama
Firmy
Související články
Kompozitní galvanické povlaky

Stále se zvyšující požadavky na vlastnosti povrchů urychlily vývoj slitinových povlaků kombinovaných s povlaky kompozitními, čímž se vzájemně kombinují a rozšiřují výhody a možnosti nových povlaků.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Automatická analýza jakosti výlisků

S rozvojem hromadné výroby karoserií automobilů má toto téma stále narůstající význam. Optická 3D - měřicí technika v posledních deseti letech doznala v lisařině stále většího použití.

On-line sledování forem

Zásadní otázka sledování nástrojů se dá zjednodušit na boj mezi manažery projektů a mezi výkonnými pracovníky. Zatímco řídicí pracovníci by chtěli maximum informací pokud možno v reálném čase, výkonní pracovníci jsou časově zaneprázdněni samotnou výrobou a přepisování informací do systému je nijak zvlášť neinteresuje, ba naopak zdržuje od jejich hlavní práce.

Možnosti technologie CNC ohýbání profilů

Technologie CNC ohýbání za studena v sobě skýtá přesně to, co současné požadavky trhu žádají - umožňuje vytvářet poměrně flexibilním způsobem designově zajímavé tvary ve výborné kvalitě za příznivých nákladů.

Podnikání v těžkém klimatu

Jak se v Irsku říká, "vane podivný vítr, který nenese nic dobrého". Skutečnost je taková, že Irsko nedostatkem větru netrpí a země využívá vzdušné elektrárny s kapacitou téměř 300 wattů na osobu. Krom toho zde také hodně prší a irská příroda je díky tomu zelená a bujná. Pršelo i po celou dobu naší nedávné návštěvy.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit