Témata
Reklama

O Čínském hospodářství a čínském hospodářském zázraku se hovoří v superlativech. Spousta médii zprostředkovávaných informací je však velmi povrchních a bombastická statistická čísla jsou bez názorného srovnání obtížně představitelná. A proto mnohdy není nad osobní kontakt s realitou.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Ve dnech 16. až 20. 4. 2012 se ve městě Nanjing konal veletrh obráběcích strojů CCMT2012, jehož pořadatelem byla organizace China Machine Tool and Tool’s Builders Association (CMTBA) ve spolupráci s výstavištěm ve městě Nanjing. Historie veletrhu se píše od roku 2000, přičemž tato akce není spjata pouze s městem Nanjing. V roce 2000 se konal v Šanghaji a například v roce 2008 ve městě Beijing (česky Peking).

Reklama
Reklama
Reklama

Expanze je omezena

Ve městě Nanjing žije 8,1 milionu lidí a do přilehlé Šanghaje to je necelých 300 km (obdobná vzdálenost Zlín – Praha). Oprávněnost tvrzení, že je Šhanghaj „za humny“, lze vysvětlit tím, že přímé vlaky jezdící mezi těmito městy dosahují rychlosti 310 km/h a trasu mezi nádražími ujedou za 1 hodinu a 19 minut. Vlaky se třemi zastávkami jedou o 20 minut déle. Pozn.: Uvážíme-li, že plán vybudovat vysokorychlostní železniční spojení mezi Brnem a Prahou do roku 2030 je pozvolna přesouván do roku 2050, je docela dost možné, že jej budou budovat čínské firmy a čínští stavbyvedoucí budou řídit české dělníky (to v lepším případě).

Přibližně 40 minut jízdy autem z centra kdysi císařského města vyrůstá nový Nanjing s dostatečně dimenzovanými vozovkami, cyklostezkami a chodníky pro pěší. Výstaviště je postaveno v tomto novém městě a již pomalu přestává rozsahem vyhovovat. Přitom pro další nárůst výstavních ploch už není moc místa. Byla přistavěna nová hala A1 a další rozšíření výstavní plochy může přinést v podstatě jen zastřešení volného prostranství mezi halami. Za branami výstaviště s ohledem na výstavbu přilehlých výškových budov už prostoru nezbývá a také je nepředstavitelné, kde by mohlo vzniknout přilehlé velkokapacitní parkoviště, na které jsou zvyklí návštěvnici západoevropských a amerických veletrhů. Na dohled od výstaviště je již připraven sportovní komplex, který bude v roce 2014 hostit Olympijské hry mládeže.

Čínské firmy z Tchaj-wanu

Oficiální závěrečné statistiky a hodnocení veletrhu v době vzniku této reportáže nebyly zveřejněny. A to ani v čínštině. Vystavovatelé v půlce výstavy zveřejnili strohé konstatování, se během tří dnů přišlo na výstaviště více lidí než za celou dobu konání CCMT2010, tedy 108 000 návštěvníků. Další dostupná čísla říkají, že veletrhu se zúčastnilo přibližně 850 vystavovatelů, z toho 150 bylo ze zahraničí. Mezi domácími vystavovateli jsou ukryty i firmy z Tchaj-wanu – průvodce veletrhem sice prozrazuje, že daná firma sídlí na Tchaj-wanu, avšak hned následující větou dává do pořádku aktuální geografické a státní uspořádání – Tchaj-wan prostě je součástí Číny. Málokterý zahraniční výrobce však vystupoval na veletrhu jako „samozvaný“, protože podnikání zahraničních firem v Číně podléhá striktním pravidlům. Proro většina vystavujících firem má v Číně zřízenou pobočku nebo své aktivity zde realizuje prostřednictvím místních firem.

Absence japonských firem

Doslova nečekaným úkazem na CCMT bylo, že na veletrhu chyběly firmy, které by člověk znalý poměrů na trhu výrobní techniky očekával. Mám na mysli zejména japonské a korejské firmy. Existenci vůbec nějakých evropských výrobců návštěvníkům „naznačovaly“ zejména německé a italské firmy. Nepřítomnost japonských firem (typicky Mazak, Mori Seiki atd., snad jen firma FANUC byla výjimkou) si lze vysvětlit tím, že z historických důvodů není Čína nakloněna k čemukoliv japonskému. Na druhou stranu v červenci tohoto roku se bude v Šanghaji konat veletrh Shanghai International Machine Tool Fair, kde jak název napovídá a seznam účastníků dokládá, přední světoví výrobci obráběcích strojů budou na tomto veletrhu přítomni. Včetně japonských – platí tedy klasické „byznys bourá mnohé bariéry“.

Proč mezinárodní? Není třeba

Pořadatel CMTBA evidentně pojal akci jako národní záležitost a lze s klidem konstatovat, že veletrh CCMT 2012 byl pod naprostým diktátem čínských firem. Hovoří se o tom, že v tuto chvíli je v Číně registrováno 4 500 firem produkujících výrobní stroje a samotné sdružení čínských výrobců CMTBA má okolo 1 500 členů (což je obdobné jako u organizace CECIMO, až na to, že firmy jsou z 15 států Evropy). Technická úroveň veletrhu byla velmi vysoká. Evidentně ještě v Číně nefunguje „detail dělá celek“, ale předvedený celek dokázal zakrýt mnoho detailů. Čínské firmy, a to včetně těch, které nerealizovaly akvizice západních výrobců, vystavovaly stroje dobré a mnohdy i vysoké technické úrovně. Nebyly vystavovány nějaké supertechnické vychytávky, netradiční koncepce atd. Ohromující bylo to, že čínské firmy po vzoru „socialistické soběstačnosti“ pokryly všechny oblasti (typy) obráběcích strojů a komponent, měřicí techniky, řídicích systémů, automatizace. Vytvářejí tím jednoznačně konkurenční prostředí pro zahraniční výrobce (cenová výhoda) a co je důležité, i mezi sebou (předpoklad růstu technické úrovně).

Při pohledu na veletrh – rozsah a obsah – se nelze ubránit dojmu, že čínské firmy budou (už jsou) vystaveny konkurenčnímu prostředí, a to ve velké míře firem domácích (za předpokladu, že si (ne)dovedeme představit trh pro 1,3 miliardy lidí). Vždyť jen domácích výrobců kuličkových šroubů a lineárních vedení vystavovaly více než tři desítky, stejně tak výrobců krytů, převodovek apod. Samozřejmě si nelze nevšimnout, že některé čínské produkty (energetické řetězy a řada dalších) jako by z oka vypadly výrobkům renomovaných evropských firem. Ti, kdož jsou v Číně častěji, si však nemohou nevšimnout, a na veletrhu to bylo velmi dobře vidět, že i čínské firmy se proměňují. Spousta exponátů je střežena proti nechtěnému kopírování technických řešení a copyright se stal nedílnou součástí tištěných materiálů, webových stránek – sami si museli zkusit, že přijít o prospěch z výsledků své práce…

Po baťovském vzoru

Vedle toho je běžnou praxí prezentace firmy ukázka leteckého pohledu na areál firmy s popisem historie, význačných zaměstnaců atd. Že se většinou jedná o nové, moderně vypadající a architektonicky podařené objekty (haly, správní budovy atd.) – na tom není s ohledem na dynamiku trhu a zakládání nových firem nic překvapujícího. Avšak součástí výstavby podniků jsou i poměrně velké činžovní domy (možná ubytovny, to lze stěží bez znalosti konkrétní firmy a čínštiny zjistit) situované v těsné blízkosti areálu – řekněme Baťovy postupy v jiné době na jiném místě.

V mnoha ohledech bylo vidět, že růst produkce a produktivita jsou pro producenty a spotřebitele strojů odlišnými pojmy. Zřejmé to bylo u většiny vystavujících výrobců, kteří nedokázali nabízet více než jen (pouhé) stroje. Vedle těchto řada firem už nabízela manipulaci s obrobky jak pro pouhé zakládání obrobků do stroje, tak pro pružné výrobní buňky a transferové linky. Jednoúčelové stroje a tvrdé automatické linky určené pro velkosériovou výrobu byly k vidění jen zřídka.

Češi se neztratili

České republice, přesněji organizaci CzechTrade a Svazu strojírenské technologie (SST), se podařilo na veletrhu CCMT 2012 realizovat významný počin, jenž znamenal nemalou propagaci České republiky a českých aktivit na čínském trhu. Na ploše 180 m2 pod národní vlajkou a logem CzechTrade se prezentovalo celkem 19 firem produkujících převážně obráběcí a tvářecí stroje. Stánek byl umístěn v pavilonu B, který na rozdíl od ostatních pavilonů byl více národnostní. Veletrhu se zúčastnili firmy TOS Varnsdorf, Strojírna Tyc, Toshulin, Weiler Holoubkov, Škoda Machine Tool, TOS Kuřim-OS, ČKD Blansko-OS, Gearspect Group, Šmeral Brno, Kovosvit MAS, Žďas, Slovácké strojírny, N.KO, Hestego, Kuličkové šrouby Kuřim, Enelex, Hennlich Industrietechnik, Strojimport a již zmíněný CzechTrade. Organizaci české expozice a úspěšný a bezproblémový průběh zajistila firma Zephyr.

Jak velký význam měla česká expozice na tomto veletrhu, lze v tuto chvíli jen stěží odhadnout či vyčíslit. S uvážením všech zahraničních vystavovatelů lze konstatovat, že celá prezentace českých firem měla myšlenku, byla systematická a expozice byla nepřehlédnutelná. Navíc oficiální zahájení, kterého se zúčastnilo více než 60 oficiálních hostů, bylo ve velké plejádě čínských průmyslníků, starostů měst, pořadatelů, komisí, ministerstev, a nebyl opomenut ani Petr Zemánek, ředitel SST. A to vedle ředitelů pouze americké, německé a španělské asociace producentů výrobní techniky. Číňané, jako každá velmoc, si na oficiálnosti, delegace atd. potrpí a podpis předběžné dohody o vzniku společného podniku firmy Gearspect s čínským partnerem lze považovat za veletržní „třešničku na dortu“.

České zájmové sdružení SST mělo svůj stánek umístěn v koridoru mezi halou A a B spolu s obdobnými organizacemi z Itálie, Německa, Koreje, Cecima a dalších. Naproti těmto národním svazovým organizacím byly propagační stánky veletrhu EMO (Hannover) a IMTS (Chicago). IMTS svou účastí podporovala i americká asociace producentů výrobní techniky AMT. Američtí zástupci byli úrovní veletrhu zaskočeni a během debaty nad CCMT 2012 přidali k dobru, že během prvních dvou dnů mají zaregistrovaných 600 firem se zájmem participovat na IMTS 2012. Uvážíme-li, že typický počet vystavovatelů na EMO a IMTS je okolo 2 000, pak při účasti několika set vystavovatelů z Číny by jakýkoli veletrh nabyl úplně jiného charakteru než v minulosti (čemuž se už v roce 2012 IMTS nejspíš nevyhne).

Květina jako signifita etablovanosti

Sympatickou vystavovatelskou tradicí čínských veletrhů je, že vystavovatel obdrží jako pozornost, ocenění či poděkování proutěný koš plný květin od svých ochodních zástupců či partnerů. A čím více květin se na stánku nachází, o to rychleji procházející návštěvník ví, s jakou firmou se potkává. V případě jedné květiny se dozví, že je nějak významná a na čínskem trhu zavedená. Dvě a více květin znamenají, že vystavující firma sklízí úspěch v řadě oblastí a na mnoha místech čínského trhu. V případě řekněme deseti a více květinovaných stojanů se již jedná o čínské „národní zlato“. Takovýchto firem bylo na CCMT2012 opravdu hodně a opětovně hovořit s uznáním o jejich výrobcích je už zbytečné. Bez nadsázky lze konstatovat, že čínští návštěvnící významu těchto květinových symbolů – darů – velmi dobře rozumí.

Název tohoto článku parafrázuje dnes už již zlidovělou hlášku „čím více pruhů, tím více Adidas“, která je součástí komické scénky, avšak míněna je ironicky. V pojmenování článku je však ukryta smutná ironie – realita (kterou umocňuje pohled na aktuální politicko-ideově-rozvojově-ekonomickou situaci v České republice). I firmy bez čínských květin jsou v mnoha ohledech konkurenceschopné firmám evropským, zejména na domácím trhu. Daly by se vést diskuse a zpochybňovat spolehlivost, životnost, přesnost tradice atd. čínských firem. V případě uplatnění čínské produkce strojů na vlastním trhu jsou tyto diskuse bezpředmětné. Navíc ve svém okolí má Čína Thajsko, Vietnam, Indonésii, země Afriky, kam budou moci čínské firmy směle dodávat, až jim bude domácí trh těsný. Přitom dopravní vzdálenosti jsou výrazně menší než z Evropy. Uplatnění čínských strojů na západních trzích je otázkou jen několika málo let, kdy si najdou své zákazníky, zvláště když už nyní spousta strojů měla solidní technické provedení, design, dobře zvládnutou propagaci produktů atd. Pro dokreslení veletrhu se v příštím čísle MM Průmyslového spektra u některých firem a exponátů zastavíme.

Lubomír W. Novotný
Nanjing, Čína

Obrazky: jako kolaz ilustracni – obr. 4551 vyraznejsi oproti ostatnim.

Lubomir.Novotny@toshulin.cz

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 120541
Datum: 15. 05. 2012
Rubrika: Servis / Reportáž
Seriál
Firmy
Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Související články
Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit