Témata
Reklama

Obráběcí stroje na EMO Hannover 2013

Technická veřejnost měla velikou příležitost seznámit se v únoru se současným stavem vývoje a s výzkumnými a vývojovými trendy v oboru obráběcích strojů a obrábění na odborném semináři reflektujícím postřehy z výstavy EMO Hannover 2013, nejprestižnější a největší strojírenské události ve světě. Letošní seminář se navíc konal při příležitosti oslav 150. výročí založení Fakulty strojní ČVUT. Organizátoři akce přivítali na půdě FS ČVUT v Dejvicích 227 odborníků ze 40 firem a 10 škol.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly

Technologická platforma Strojírenská výrobní technika (TPSVT) a Společnost pro obráběcí stroje (SpOS) společně s organizačním partnerem FS ČVUT v Praze a odborným partnerem Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT) organizovaly tento seminář pro zlepšení inovačního prostředí a podporu projektů VaV v oboru strojírenské techniky. Profesor František Hrdlička, bývalý děkan Fakulty strojní ČVUT, při svém zahajovacím projevu připomněl 150. výročí založení Fakulty strojní a její poslání tak, jak bylo prezentováno profesorem Čeňkem Hausmannem, zakladatelem výuky strojnictví. Strojní inženýr jakožto jeden z hlavních „výstupů“ strojní fakulty by měl být schopen samostatně vykonávat technické dílo. Podle slov profesora Hrdličky se daří její původní poslání stále úspěšně naplňovat.

Reklama
Reklama
Reklama
Profesor František Hrdlička, bývalý děkan Fakulty strojní ČVUT (vlevo), a Ing. Jan Smolík, Ph.D., předseda SpOS (vpravo), při slavnostním zahajovacím projevu.

Na své si přišli i studenti oboru obráběcích strojů při vyhodnocování výsledků soutěže Společnosti pro obráběcí stroje o nejlepší diplomovou práci v tomto oboru na českých technických vysokých školách za loňský rok. První cenu získal Ing. Tomáš Drexler, student ZČU v Plzni, za práci Návrh frézovacího zařízení pro soustruhy SP upínaného do revolverové hlavy se svislou osou otáčení. Druhou cenu si odnesl Bc. Alexandr Kozačok, student ČVUT v Praze, za práci Analýza teplotních deformací nosné struktury stroje a návrh optimalizačních úprav. Na třetím místě skončil Bc. Jiří Michele, student VUT v Brně, za práci Konstrukce malé vertikální CNC frézky a zvláštní uznání získal Bc. Petr Macner, student TU v Liberci, za práci Návrh výroby stojanu vodorovného frézovacího a vyvrtávacího stroje WHN 13 CNC ve firmě TOS Varnsdorf, a. s. Ocenění studenti obdrželi diplomy spolu s finanční odměnou z rukou předsedy SpOS, Ing. Jana Smolíka, Ph.D. Slova se ujal také ředitel Svazu strojírenské technologie Ing. Petr Zemánek, který podal informaci o aktuálních statistikách oboru výrobních strojů.

Ocenění studenti v soutěži o nejlepší diplomovou práci v oboru obráběcích strojů obdrželi diplomy spolu s finanční odměnou z rukou předsedy SpOS Ing. Jana Smolíka, Ph.D.

Blok prezentací byl tematicky zaměřen na jednotlivé typy obráběcích strojů, jejich komponenty, nástroje a nástrojové soustavy, technologie obrábění a aplikace, virtuální prototypování a Inteligentní a mechatronické systémy. Přednášející se shodli, že na veletrhu EMO Hannover nebyla čitelná žádná prudká změna ve vývojovém trendu obráběcích strojů. Nicméně někteří výrobci, především konvenčních strojů, mohou mít oprávněné obavy o svoji existenci díky rostoucímu počtu instalací multifunkčních obráběcích center různých velikostí, které jsou osazovány pohony s vysokými výkony jak pro soustružnické, tak pro frézovací operace. Pozorovatelný trend je třeba ve snižování nároků na obsluhu stroje, kdy v ideálním případě obsluha zmáčkne na začátku procesu tzv. zelené tlačítko a o víc se nemusí starat – tato myšlenka je v souladu s filozofií Průmyslu 4.0 neboli čtvrtou průmyslovou revolucí. Zajímavý je přístup výrobců měřicí techniky, kteří již nevěnují maximální pozornost zpřesňování měřicí techniky, což je dáno již dnes dostačujícími parametry, ale soustřeďují se spíše na uživatelský komfort. Další možnou příležitostí nebo hrozbou pro výrobce a uživatele obráběcích strojů je prudký rozvoj technologie 3D tisku, která je založena na úplně jiných principech než tradiční obrábění. Samostatnou kapitolou jsou pak výrobci nástrojů, u kterých jsou inovační cykly mnohem rychlejší než u výrobců strojů.

Uspět na současném trhu obráběcích strojů znamená pro výrobce umět vyrobit standardní obráběcí stroj a nabízet ho zákazníkovi se standardním servisem a současně nabídnout něco navíc, co standard překračuje a je žádané. Pokud výrobce není schopen naslouchat zákazníkovi a nabídnout něco žádaného, tak může konkurovat pouze nízkou cenou, což je v rámci Evropy nereálné díky levným dovozům z Asie. Na základě srovnání s vývojem obráběcích strojů a obrábění v uplynulé dekádě a s ohledem na znalost českých výrobců obráběcích strojů a jejich produktů by se budoucí standardy a to „něco navíc“ mohlo nacházet v následujících trendech: technologická a aplikační zdatnost, podpora maximálního využití strojů, minimalizace významnosti obsluhy, multifunkčnost a univerzálnost, systémová a komplexní řešení, racionálnost a pestrost, snižování spotřeby energie, design, kategorie levných značkových strojů.

Organizátoři akce přivítali na půdě FS ČVUT v Dejvicích 227 odborníků ze 40 firem a 10 škol.

Návštěvníci semináře měli možnost získat ucelenou informaci o oboru výrobních strojů, na kterou mohou navázat při své každodenní pracovní činnosti na všech funkčních úrovních v technickém nebo obchodním úseku strojírenského výrobního podniku. Na své si přišli také učitelé vysokých a středních technických škol, kteří mohou přednáškové vstupy plnohodnotně využít pro svou výuku. Česká republika je na 13. místě světové produkce a 7. místě v produkci na obyvatele v nomenklatuře výrobní stroje. Tomu odpovídalo i zastoupení českých firem na veletrhu EMO Hannover, kterého se zúčastnilo 37 firem na výstavní ploše 2 366 m2. Tento obor má v České republice nejen bohatou konstrukční, výrobní a výzkumnou tradici, ale především zde má v současnosti vitální a ambiciózní skupinu výrobních firem s erudovanými týmy odborníků a solidní výzkumnou základnu. Vzhledem k množství probíhajících výzkumných a vývojových projektů českých výrobců obráběcích strojů je možné konstatovat, že podniky připravují mnoho perspektivních řešení, která budou znamenat „něco navíc“ pro uživatele strojů z různých oborů a na všech světadílech. Množství prezentovaných novinek a zajímavostí z veletrhu EMO Hannover 2013 přesahuje rámec tohoto článku, proto se zájemci o elektronický sborník k uskutečněnému semináři mohou obrátit na sekretariát VCSVTT.

Jiří Vrhel

jiri.vrhel@mmspektrum.com

Reklama
Seriál
Firmy
Související články
TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Roztažená křídla čínského draka

Opět po dvou letech se v Pekingu konal jeden z největších světových veletrhů obráběcích a tvářecích strojů a technologií CIMT (China International Machine Tool), který lze velikostně přirovnat k hannoverskému EMO a který rozlohou a počtem návštěvníků zdaleka předčí jeho milánské zastavení, tokijský Jimtof či chicagský IMTS. Celá světová liga (i ti, kteří třeba na EMO nevystavují) se zde prezentuje po boku domácích producentů oboru obráběcí stroje, nástroje a příslušenství. Letos se termín konání kryl s velikonočním týdnem a křesťanský svět musel tento fakt přijmout.

Zákaznické dny v Bielefeldu

Před prázdninami se konaly tradiční zákaznické dny v montážním závodě DMG Mori v Bielefeldu. Na pozvání brněnské pobočky DMG Mori Czech se této akce se zúčastnilo též na 50 hostů z České a Slovenské republiky. Všichni účastníci společně odletěli do Paderbornu nacházejícího se nedaleko výrobního závodu.

Made in Asia

Třináctý ročník výstavy China International Machine Tool Show se opět nesl v duchu změn, které v Číně delší dobu probíhají. Čeští škarohlídi se ve zprávách „radují“, že růst Číny v minulém kvartále zpomalil. A hned udávají čísla ze 7,4 na 7 procent. Zajisté katastrofální – sarkasmus. V tomto textu se dostaneme k některým aspektům i konkrétním objektům vystavované výrobní techniky, kterých si letos stálo za to všimnout.

Češi v říši středu

Čínský trh patřil historicky společně s ruským a indickým mezi ty, kam českoslovenští výrobci obráběcích a tvářecích strojů směřovali nejvíce své produkce. Značky jako Škoda, TOS či ČKD dodnes představují pečeť kvality a spolehlivosti, na kterou se snaží současní pokračovatelé těchto českých symbolů navazovat. Někde se jim to celkem daří, někde zasahuje vyšší moc v podobě restrikcí a někde se teprve investiční boom zavádění nových technologií očekává. Čína patří do té první skupiny a firmy se mohou právem těšit z úspěchů, které zde sklízejí.

Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Retrospektiva veletrhu IMTS Chicago

V první polovině září proběhl ve městě Chicago veletrh IMTS, jehož hlavní náplní jsou tradičně výrobní technologie, především obráběcí stroje. Na webových stránkách časopisu MM v sekci Očima redakce jste se mohli v době konání veletrhu seznámit s aktuálním zpravodajstvím. S odstupem času je prostor pro „větší“ ohlédnutí za veletrhem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit