Témata
Vydání #12
Prosinec 2012Téma měsíce

Technologie, stroje a řezné nástroje v obrábění

Komponenty obráběcích strojů,
Nekonvenční technologie obrábění

Články

Servis

Mezinárodní technologická show v Schorndorfu

Ve dnech 6.-8. listopadu 2012 se uskutečnila jedna z významných akcí firmy GF AgieCharmilles - mezinárodní technologická show ITS Schorndorf 2012.

Čestný doktorát Profesoru Birkhoferovi

Prof. Dr. h.c. Dr.-Ing. Herbertu Birkhofer z University of Darmstadt obdržel na slavnostním zasedání vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni čestný titul "doctor honoris causa" za mimořádný a dlouhodobý celosvětový přínos v oblasti Design Science a za zásluhy o rozvoj katedry konstruování strojů Fakulty strojní.

Ohraňovací lis s automatickou výměnou nástrojů

Nizozemská společnost LVD představuje ohraňovací lis ToolCell s integrovaným výměníkem nástrojů. Systém automatické výměny nástrojů ToolCell snižuje seřizovací časy, maximalizuje výkon a efektivnost malosériové a středně sériové výroby.

Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika

Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika (CK-SVT) je v současnosti nejvýznamnější a největší grantový projekt na podporu dlouhodobého aplikovaného výzkumu v oboru strojírenské výrobní techniky (Machine Tool). Projekt navazuje na práci VCSVTT vedenou v letech 2000-2011 prof. Ing. Jaromírem Houšou, DrSc. a jeho příprava byla zahájena ve spolupráci výzkumných organizací, Svazu strojírenské technologie a jeho členských podniků již před koncem roku 2010.

Komodita Machine Tool je japonskou jistotou. Jak dlouho?

Japonsko. U Evropana tato destinace stále vyvolává pocit neznáma a určitého tajemna. Je to země kruté historie ovlivněné přímo i nepřímo lidskými rozhodnutími, jenž zanechaly v celé řadě generací znatelný šrám projevující se uzavřeností a prvotní osobní nedůvěřivostí a i určité váhavosti projevující se například z obavy ze sdělení negativního názoru spoluřečníkovi, aby se případně necítil uražen. V komunitě Japonců jste pokaždé udivováni obrovskou vzájemnou úctou a respektem. Budiž jejich chování vzorem pro ostatní národy.

Moderně řízená úspěšná chemička

Břeclavská společnost Fosfa není pravděpodobně mezi strojírenskou komunitou tak dobře známa jak by si zaloužila, adekvátně ke svému postavení v chemickém oboru, kde patří mezi světovou špičku. O to více byl důvod, proč naše redakce využila možnost návštěvy této společnosti, z níž vám přinášíme následující článek.

Dostaveníčko s manipulační technikou

Dne 18. října proběhlo v logistickém areálu v Rudné u Prahy již páté setkání současných i potenciálních uživatelů manipulační techniky značek Toyota a BT - Toyota Demo Days 2012.

Obrábění hlubokých drážek v chrommolybdenové oceli

Společnost Klima Prachatice, a. s., se zabývá výrobou vzduchotechnických zařízení a svařovaných konstrukcí pro průmyslové účely, zejména pro energetiku, hutní výrobu aj. Kromě toho se zabývá také zakázkovou výrobou v oblasti obrábění.

Postřehy ze světa obrábění - JIMTOF 2012

Stalo se tradicí, že v sudých letech probíhá po celé Evropě množství veletržních akcí v oboru strojírenské výrobní techniky. Jak by ne, vždyť hlavní (a kolosální) akce zvaná EMO není na pořadu dne, a tak chce každý v domácím prostředí předvést, co nového může zákazníkům nabídnout.

Inovativní produkce a produkce s efektivním využíváním zdrojů

Na přelomu února až března 2013 se v lipských veletržních halách opět setkají vystavovatelé veletržní kombinace strojírenského veletrhu intec a subdodavatelského veletrhu Zuliefermesse z branže kovozpracujícího, zpracovatelského a subdodavatelského průmyslu.

Jak na podnikání v Rusku

Další část našeho seriálu zabývající se možnostmi exportérů na zahraničních trzích se zaměřuje na region Ruska Současné dramatické hospodářské problémy nutí firmy k expanzi na nové trhy. Rusko je právě jedním z nejatraktivnějších. Více než polovina přímých zahraničních investic do této, nám geograficky i kulturně nejebližší země ze států BRICS, směřuje do průmyslu a strojírenství. Minule specialisti ze společnosti Citibank mj. popsali možná úskalí platebního styku, či existujících obchodních bariér při obchodování s Ruskem. Dnes se budeme v předávání zkušeností pokračovat.

China Shows

V letošním roce bylo na stránkách časopisu MM Průmyslového spektra o Číně napsáno již mnoho. Na řadě pro nás leckdy nepochopitelných kontrastů bylo poodhaleno mnohé nejen z ekonomického a technického života Země středu. Rovněž se v textech nešetřilo na superlativech a na strohých přitom výstižných číselných srovnáních byla neustále připomínána malost České republiky nejen v kontextu Číny, ale i Evropy a Ameriky. To ne kvůli budování komplexu méněcennosti, ale pro neustálé připomínání si potřeby konstruktivních vztahů nejen k nejbližším sousedům, na kterých je naše země existenčně (ekonomicky) závislá, tak i ke zmiňované zemi východní Asie.

Vodorovné vyvrtávačky v praxi, zastavení druhé

Kdo jiný by měl o kvalitě firmy vědět více než ten, který její produkty vyzkoušel? To je cesta k publikované formě článků, kterou MM Průmyslové spektrum na trhu českých technických periodik zastává. Pravdivé informace nezávisle podané v odborném pojetí. Navštěvovat uživatele produktů a ty nechat vyprávět o zkušenostech, jenž mají s jejich používáním, v komunikací s dodavatelem, se spokojeností s jeho službami. Pak získáme skutečnou referenci, ze které si lze udělat určitý obrázek.

Co se skrývá za značkou? Faber-Castell, Montblanc, Victorinox

Takové nese jméno historická encyklopedie profesorky Jany Geršlové, která vyšla ve vydavatelství Professional Publishing a my s jeho laskavím svolením zkrácené ukázky vybraných oborově tříděných značek postupně na stránkách časopisu zveřejňujemet.

Unikátní technologie výroby targetů

Naprašovací target, což doslovném překladu znamená terč, je výrobek, který se používá pro nanášení vrstev kovů například ve sklářském nebo elektrotechnickém průmyslu. K typickým aplikacím ve sklářství patří nanášení vnitřních tenkých (průhledných) kovových vrstvev pro izolační dvojskla, v elektrotechnickém průmyslu jde zejména o výrobu CD, DVD nebo hard disků.

Nové banky vycházejí vstříc

V loňském roku se na trhu objevila řada nových bank, které nabízejí klientům moderní bankovní produkty za minimální ceny nebo zdarma. Ne všechny se ovšem zaměřují od počátku také na živnostníky a malé a střední podniky.

Ekodesign a systematické řízení dopadů na životní prostředí

Směrnicí jsou stanoveny dva možné postupy posuzování shody, kromě interní kontroly návrhu je to systém řízení, zejména EMAS. Pokud výrobek navrhla organizace registrovaná v souladu s nařízením EMAS (nař. č. 761/2001/ES) a je-li v této registraci zahrnuta návrhářská činnost, považuje se systém řízení pro posuzování shody za splněný.

Obráběči v Istanbulu

Jednou ze stále trochu ekonomicky rostoucích evropských zemí je Turecko. Nejedna zahraniční firma "objevila" kouzlo jeho trhu i výrobní potenciál. Do Turecka umístily část své výroby firmy vyrábějící méně technicky náročné zařízení i například výrobci leteckých motorů. A právě v Turecku se ve slavném městě ležícím na dvou kontinentech se uskutečnil veletrh obráběcích strojů Maktek.

Trendy

Elektroerozivní obrábění v olejové lázni

Výrobci nástrojů pro výrobu razidel stále častěji využívají spékané materiály, které jsou optimalizovány s ohledem na dlouhou životnost. Jejich výroba ale často přináší nutnost vypořádat se s korozí pojiv, například kobaltu, jelikož na tato pojiva nepříznivě působí elektrochemické reakce i expozice okolního prostředí. Tento jev může být aktivován právě při konvenčním elektroerozivním obrábění ve vodní dielektrické lázni.

Zkušenosti made in Siemens v průmyslových aplikacích

V minulém čísle jsme slíbili, že se budeme věnovat věcem nadčasovým. Takových pěkných záležitostí má Sinumerik ve své kuchyni dostatek a my jsme z této nabídky pro vás dnes vybrali pomocníka nenápadného, zato však neuvěřitelně významného a pracovitého. Dovolte, abychom v dnešním příspěvku představili Drive CLiQ - komunikační médium pro přenos regulačních dat u pohonů Sinamics v reálném čase

Jedna jakost, jedna geometrie

Společnost WNT uvádí na trh nový, vysoce výkonný destičkový vrták C900 pracující v oblasti vysokých posuvů HFD. Pro tento typ vrtáku se používá pro středovou i vnější vyměnitelnou břitovou destičku jednotná karbidová sorta, velikost a geometrie. Tato kombinace nejen že zvyšuje produktivitu, ale umožňuje rovněž snížení skladových zásob i výrobních nákladů.

Inovace nástrojů pro moderní materiály

V aplikacích, kde hlavním požadavkem je nízká hmotnost a trvalá stabilita, hrají stále větší roli moderní lehké materiály. Výrobky s odlehčenou konstrukcí, především ty, které jsou vyrobeny z kompozitních materiálů, jsou již standardně zavedeny.

Kuličkový šroub s klecí

Společnost Kuličkové Šrouby Kuřim vystavila na MSV v Brně svůj nově vyvinutý výrobek - kuličkový šroub s klecí. Tento produkt byl přihlášen do soutěže Zlatá medaile a byl oceněn za nejlepší inovační exponát v kategorii komerční produkt.

Výroba, kde „μm“ jsou nejdůležitějším kritériem

Firma Spinner GmbH z Westerhamu je předním výrobcem vysokofrekvenčních komponentů té nejvyšší kvality, které se skládají z malých až nejmenších mechanických dílů o vysoké přesnosti. Je-li požadována výroba s přesností na mikrometry, spoléhají zde na nástroje firmy Paul Horn GmbH z Tübingenu.

Bezpečnost u strojů

Firmy Elesa a Ganter představují nepřetržitě nové produkty. Tentokrát jsou zaměřené na bezpečnost u strojů s vysokou provázaností elektronických okruhů a mechanických dílů.

Novinky na EuroBLECH 2012

Bystronic je celosvětově významným dodavatelem vysoce kvalitních řešení pro hospodárné zpracování plechů a jiných plochých materiálů. Zákazníci těží z uživatelsky orientovaných systémů a služeb pro řezání laserem a vodním paprskem, stejně jako v ohýbání.

5tiosé obráběcí centrum pro zpracování kamene

Spolupráce partnerů projektu s názvem Vývoj nové generace CNC strojů pro zpracování kamene mezi společností Kaspe, a. s. a Ústavem výrobních strojů a zařízení, Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii z Fakulty strojní, ČVUT v Praze je v současné době ukončována výrobou prototypu nového stroje.

Nové multifunkční centrum

Multifunkční soustružnicko-frézovací centrum Multicut 630 je novinkou a zároveň vlajkovou lodí ve výrobním sortimentu společnosti Kovosvit MAS, a.s., kde rozšiřuje stávající řadu multifunkčních center již zastoupenou strojem Multicut 500. Jedná se o první sériově vyráběný multifunkční stroj v České republice, který disponuje oproti standardním technologiím soustružení a frézování i technologií vrtání, vyvrtávání a soustružení hlubokých otvorů.

Otočný CNC stůl s karuselovací funkcí

Zvyšování flexibility technologických aplikací patří v současnosti k jednomu z výrazných trendů vývoje strojů. TOS Kuřim - OS se rozhodl vývojem CNC otočného stolu s karuselovací funkcí proniknout i do oblasti svislého soustružení a nabídnout zákazníkům možnost doplnit tradiční stojanová, nebo portálová obráběcí centra o další volitelný prvek výbavy. Projekt vývoje otočného stolu byl řešen s podporou programu TIP Ministerstva průmyslu a obchodu.

Nové trendy produktivního frézování

Třískové obrábění prošlo během několika let bouřlivým vývojem, ať se to týká vysokorychlostního obrábění HSC nebo vysokoproduktivního odběru materiálů, tzv. HPC.

VBD pro produktivnější frézování

Nová řada vyměnitelných břitových destiček APKT 12, APKT 17 a ANHX 16 od společnosti TaeguTec je určena pro frézy ChaseMill a Chase-2-Mill, kde přináší vyšší produktivitu a redukci řezných sil.

Elektronické vačkové systémy a bruska radiálních vaček

VÚTS, a. s., se více než 30 let zabývá výpočty, konstrukcí a výrobou klasických vačkových mechanismů. Výroba radiálních a axiálních vaček technologiemi frézování, broušení a elektroerozivního obrábění se za tuto dobu stala standardem pro domácí i zahraniční odběratele. V současnosti se VÚTS zabývá také možnostmi aplikací elektronických vaček, jejichž hlavní předností je pružná změna pohybových funkcí.

Výuka programování obráběcích strojů

Na počátku devadesátých let minulého století vtrhla do našeho života výpočetní technika. Začalo masivní, mnohdy překotné používání informatiky ve všech oblastech života. Rovněž na středních školách se zaváděli počítače do výuky, hledala se náplň a metodika použití informatiky ve výuce odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů.

Odsávání aerosolů u velkých otevřených strojů

Často se setkáváme s tvrzením, že je prakticky nemožné efektivně odsávat velké, otevřené stroje a chránit tak jejich obsluhu před negativními účinky rozptýlené chladicí kapaliny - olejového nebo emulzního aerosolu.

6 hran pro vrtání

Pro posílení stability procesu vrtání a prodloužení celkové životnosti nástroje vyvinula japonská společnost Tungaloy Corporation nové provedení vrtáku s produktovým označením TungSix-Drill se silnou a vysoce spolehlivou geometrií řezné hrany.

Laserový měřicí systém pro seřizování nástrojů

Při frézování a vrtání nástroji velmi malých rozměrů se pro seřízení a kontrolu zlome-ní nástroje používá laserový měřicí systém. Pomocí tohoto přístroje lze vyrábět rychleji, s vyšší přesností a s vyšší spolehlivostí.

Kinematika obrábění

V současné době je snaha technologů obrobit součást na jednom stroji na jedno upnutí. Tento trend si zasluhuje provést podrobný rozbor kinematiky obrábění, což nám mimo jiné umožňuje získat podklady pro konstrukci nových nástrojů a obrá-běcích strojů, určených zejména pro obrábění tvarově složitých obrobků, např. ozu-bených kol, lopatek turbín, tělních náhrad pro medicínu apod.

Krytování strojů

Kapotáže strojů jsou relativně novým produktem společnosti Hestego. Kapotáže jsou komplexním produktem, pro který je v současné době implementován PDM/PLM systém Teamcenter, systém správy dokumentace a životního cyklu výrobku. Od ledna 2013 PDM systém podpoří dynamický proces vývoje kapotáží.

Inovativní čtyřlístek řezných nástrojů

Letošní rok 2012 znamenal pro německou firmu Mimatic období velkých inovací a vývoje nových produktů. Kromě významného rozšíření programu úhlových hlav pro CNC frézovací centra a vývoje nových typů poháněných držáků pro CNC soustruhy renomovaných výrobců přichází na trh výrobce rovnou se čtyřmi novými produktovými řadami řezných nástrojů na frézování.

Výroba

Flexibilní retrak pro vnitřní i venkovní použití

Nový BT Refex RRE160R od Toyoty je dalším rozšířením rozsáhlé řady retraků, která je tak nyní vedle již dobře známých předností, k nimž patří vysoký výkon a produktivita, unikátní bezrázový systém zdvihu a spouštění TLC, naklápěcí kabina, 360° řízení nebo perfektní viditelnost díky koncepci Totalview obohacena o nové funkce a nové aplikační oblasti.

Optimalizace hydraulického výkonu a účinnosti

Řada pístových čerpadel Parker P1/PD má optimalizovanou konstrukci pro použití v otevřených okruzích mobilních a průmyslových aplikací. Ve spojení s technologií elektronického řízení Parker přinášejí tyto systémy podstatně vyšší účinnost a lepší poměr ceny a výkonu než standardní řízení typu load sensing.

Měření doběhu strojů

TÜV SÜD Czech provádí měření doběhu nebezpečných pohyblivých částí strojů u bezpečnostních systémů strojních zařízení.

Tváření titanových trubek vnitřním přetlakem za tepla

Titan jako konstrukční materiál sice nabízí skvělé vlastnosti, je však drahý a jeho zpracování tvářením je technologicky a časově náročné, a nákladné. Novou ekonomickou technologii tváření titanových trubek pro automobilové výfukové systémy představil společný výzkumu dvou Fraunhoferových ústavů na říjnovém veletrhu EuroBLECH 2012 v Hannoveru.

TwinServo Technology přichází z Erfurtu

Koncem září pozvala skupina Schuler do Erfurtu prominentní hosty z průmyslu, města Erfurtu a vlády Spolkové země Durynsko, kde v centru UmformCenter Erfurt představila svůj nejnovější vývoj TwinServo Technology na transferovém lisu 1 600 t jako inovaci vysoce úspěšné ServoDirect Technology, tentokrát s novým kompaktním designem a konceptem pohonu s dvěma servomotory.

Nanotechnologie v pájení

S cílem snížení toxicity odpadů z elektroniky zakazuje legislativa Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) a směrnice EU 2002/95/EC po 1. 1. 2007 použití šestimocného chromu CrVI, olova, kadmia, rtuti, požárních retardantů polybrombifenyletheru (PBB) a polybromdifenyletheru (PBDE) v elektrických a elektronických zařízeních. Zvláště tvrdý dopad mají účinky směrnice na vyřazení cín-olověných pájek z elektroniky s náhradou pájkami bez olova.

Elektricky izolovaná valivá ložiska a ložiska pro kolejová vozidla

Společnost NKE Austria uvádí na trh elektricky izolovaná valivá ložiska SQ77, která jsou vybavena integrovanou elektrickou izolací a poskytují spolehlivou ochranu před průchodem elektrického proudu a elektrokorozí.

Mazací systém pro řetězové dopravníky

Společnost SKF uvádí na trh nový mazací systém bez použití tlakového vzduchu určený především pro potravinářský či nápojový průmysl. Systém, který svým provozem vylučuje kontaminaci potravin olejem, se vyznačuje snadnou obsluhou, spolehlivým provozem a vysokou účinností a přesností.

Úspory díky automatizaci

Je těžké uvěřit tomu, že zhruba 70 procent aplikací v oblasti automatizace v německém průmyslu stále ještě využívá klasické paralelní propojení. V USA je to dokonce 80 procent. Zde je velký potenciál úspor, protože požadavky na množství kabeláže při klasickém paralelním zapojení senzorů a akčních členů jsou často několikanásobně vyšší, než je tomu například při použití sběrnicových komponent.

Optimalizace omílání lisovaných dílů

Investicí do nového průběžného omílacího zařízení zvýšil podnik s mezinárodní působností v oblasti lisovací techniky svoji kapacitu v opracování povrchu o asi 15 % a tím současně snížil náklady.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit