Témata
Reklama

Kapotáže strojů jsou relativně novým produktem společnosti Hestego. Kapotáže jsou komplexním produktem, pro který je v současné době implementován PDM/PLM systém Teamcenter, systém správy dokumentace a životního cyklu výrobku. Od ledna 2013 PDM systém podpoří dynamický proces vývoje kapotáží.

Matěj Sulitka

Vedoucí Ústavu výrobních strojů a zařízení a Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii Fakulty strojní ČVUT v Praze. Specializuje se na výpočty, simulace CNC obrábění, krytování strojů a dále je vyhledávaným designérem tuzemských výrobců obráběcích strojů.

Kapotáže mají styl. Designové návrhy a ergonomické studie strojů tvoří designéři firmy Hestego Matěj Sulitka a Ondřej Puchta. Daří se jim rozumně kombinovat užitné funkce stroje, efektní vzhled a technologické možnosti výroby vnitřního i vnějšího krytování.

Reklama
Reklama

Návrhy kapotování

Nejprve je třeba soustředit se na správné pochopení potřeby zákazníka. Koncepční návrhy kapotování se tvoří společně s konstruktéry strojů, v době, kdy lze optimalizovat připojovací místa a rozměry skeletu stroje. Součástí návrhu krytování je posouzení rizik strojního zařízení ve shodě s požadavky směrnic Evropského parlamentu. Kapotáže jsou konstruovány s přihlédnutím k výsledkům analýzy rizik, včetně certifikovaných bezpečnostních skel a ochranných prvků.

Kapotáž stroje

Projekty kapotáží jsou řízeny požadavky zákazníka od začátku projektu až k jejich ověření při montáži a funkčních zkouškách prototypu. Montáž prototypu probíhá vždy s aktivní účastí konstruktérů kapotáže.

Teleskopické kryty vyrábí firma již sedmnáct let. Aplikované znalosti umožnily vytvořit celkový model teleskopu a zdokonalit základní komponenty.

Výrobcům strojů jsou poskytovány parametry krytování ovlivňující návrh pohonů. Teoretické parametry z komplexního modelu (Matlab, Simulink) si firma ověřuje na zkušební stanici vybavené měřením vibrací, síly a dalších veličin. Testuje se chování krytu při různých rychlostech. Při malých rychlostech se testují kluzné vlastnosti (Stick-sleep efekt), při vysokých se testuje správná funkce tlumení.

Patentované systémy

Standardním řešením, aplikovaným pro skupinu Gildemeister, je snížení rázu mezi pohyblivým stolem a teleskopem – pomocí patentovaných tlumičů vlastní konstrukce. Rozložením špičky síly v čase se snižuje polohová odchylka stolu způsobená nárazy krytu. Patentované systémy jsou: Tlumič rázů pro teleskopické kryty – superdomek, Tlumič rázů pro teleskopické kryty – hyperdomek, Stírací prvek, zejména teleskopických krytů pohybových os výrobních strojů, a Tlumič rázů teleskopických krytů.

Kapotáž stroje

Jedním z výsledků vývojového projektu KKNoG (krytování nové generace) z roku 2011 je nová řada stěračů pro teleskopické kryty, kompatibilní s původními nosnými profily, která zaručuje lepší setření povrchu krytu a nižší pasivní odpory. Dalším cílem je zlepšení odolnosti stěračů proti negativním účinkům dopadu horkých třísek. Toho se dá dosáhnout aplikací nových materiálů.

Cílem je nalézt a vytvořit komplexní řešení vnitřního a vnějšího krytování stroje s aplikací standardních prvků, v požadovaném termínu a kvalitě odpovídající požadavkům zákazníka.

Ing. Josef Vosolsobě

Hestego

www.hestego.cz
hestego@hestego.cz

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 121208
Datum: 12. 12. 2012
Rubrika: Trendy / Obrábění
Firmy
Související články
Ochrana vodicí dráhy

Od června 2013 je firma TAT – pohonová technika, s. r. o., výhradním obchodním zastoupením italské firmy P.E.I., která je výrobcem ochranné vodicí dráhy. Tímto sortimentem se doplňují komponenty pro výrobce strojů – obráběcích, dřevoobráběcích, laserových –, které již firma dodává: ozubené tyče, kuličkové šrouby, přesné převodovky, lineární vedení.

Filtrace vzduchu při obrábění

V redakci se objevila informace o zajímavém projektu, který vznikl na základě dlouhodobější spolupráce mezi firmami Toshulin (známý a významný výrobce svislých soustruhů a svislých obráběcích center) a Wemac (úspěšná, ryze česká firma, působící v oblasti průmyslové filtrace vzduchu v kovoobrábění) a protože obě společnosti souhlasily se zveřejněním většiny technických detailů, rádi se s vámi o ně podělíme.

Bezpečnost u strojů

Firmy Elesa a Ganter představují nepřetržitě nové produkty. Tentokrát jsou zaměřené na bezpečnost u strojů s vysokou provázaností elektronických okruhů a mechanických dílů.

Související články
Odsávání aerosolů u velkých otevřených strojů

Často se setkáváme s tvrzením, že je prakticky nemožné efektivně odsávat velké, otevřené stroje a chránit tak jejich obsluhu před negativními účinky rozptýlené chladicí kapaliny - olejového nebo emulzního aerosolu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak odsávat a filtrovat olejové mlhoviny a emulzní aerosoly?

Je bezpochyby chvályhodné, že drtivá většina vedoucích pracovníků strojírenských firem, ve kterých se převážně pracuje s obráběcími stroji, klade v dnešní době velký důraz na kvalitní pracovní prostředí.

Kompaktní filtrační jednotka pro nejtěžší aplikace

Pro odsávání olejových aerosolů a emulzní mlhoviny v kovoprůmyslu je dnes k dispozici dostatečné množství různých filtračních systémů.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Odsávání a filtrace ve slévárnách tlakového lití

Na problematice odsávání a filtrace vzduchu ve slévárnách tlakového lití si již vylámal zuby nejeden dodavatel filtrační techniky - jedná se totiž o velmi náročné provozy s komplikovanou strukturou odsávané vzdušniny, které obsahuje jak suchý kouř, tak i částice přilnavého oleje a mnoho dalších nečistot.

Spolupráce firem a univerzit přináší výsledky

Inovace v technickém vývoji výrobních strojů a technologií jsou nezpochybnitelnou povinností pro každou firmu, která chce dlouhodobě působit na současném vysoce konkurenčním trhu. Dlouhodobý vývoj ve firmách stojí především na šikovnosti a zkušenosti vlastních konstruktérů a technologů. Zapojení externích výzkumných pracovníků je pro firmu možností inspirovat se jiným pohledem, nalézt a rozvinout žádoucí řešení novým směrem a získat tak potřebný náskok před konkurencí. V oboru výrobní techniky a technologie je spolupráce firem a výzkumných institucí dlouhodobě intenzivní. Firmy mají své dobré partnery pro výzkum jak na technických univerzitách v Praze, Brně, Plzni, Liberci a Ostravě, tak i na mimouniverzitních pracovištích, např. v libereckém VÚTS nebo v kuřimském centru Intemac.

5tiosé obráběcí centrum pro zpracování kamene

Spolupráce partnerů projektu s názvem Vývoj nové generace CNC strojů pro zpracování kamene mezi společností Kaspe, a. s. a Ústavem výrobních strojů a zařízení, Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii z Fakulty strojní, ČVUT v Praze je v současné době ukončována výrobou prototypu nového stroje.

Produkce hvězd

Co je tak důmyslného na televizních "reality show", které se snaží hledat a vychovávat budoucí popové hvězdy? Je to skutečnost, že nepátrají po starších talentech, ale snaží se najít takové, které lze přeměnit na velký a dlouhodobý komerční úspěch. Bohatí manažeři stojící v zákulisí těchto show mají vybroušené instinkty, a jakmile najdou osobu, která splňuje jejich představy, přesně vědí, jakým způsobem tuto osobu změnit na obchodovatelného a vydělávajícího umělce. Kritici samozřejmě tvrdí, že se jedná o vzorcový přístup ke komerčnímu úspěchu, ale přesně kvůli tomu to funguje: protože existuje vyzkoušený vzorec.

Procesní analýza snižuje náklady

Technologie broušení hrají v moderním obrábění významnou roli. Jsou využívány při výrobě přesných nástrojů nebo lékařské techniky, v energetice, při výrobě ozubení nebo v leteckém a kosmickém průmyslu. I když může být podíl nákladů na povrchové čištění nízký, technická čistota většinou rozhoduje o možnosti dodat výrobky. V souvislosti s kvalitou povrchů zhotovených obrobků však o nákladech na čištění rozhoduje dimenzování celého výrobního procesu.

Na cestě k nulové chybě upínání

I ta nejmenší cizí tělíska (prach, třísky apod.) mezi dutinou vřetena a stopkou nástroje mohou zapříčinit nepřesnost upnutí vrtáku nebo frézy, což má za následek výrobu zmetků nebo poškození nástroje a tím přerušení výroby. Toto mohou odstranit měřicí systémy se senzory.

EMO Hannover 2013: část 7 - Technologie, které mnohdy nejsou vidět

Význam a odborný dopad hannoverského veletrhu EMO je tak zásadní v oboru technologie obrábění, že se mu věnujeme na stránkách MM Průmyslového spektra i čtvrtý měsíc po zavření bran výstaviště. Tentokrát přinášíme ucelený pohled na materiály použité ve stavbě strojů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit