Témata
Reklama

Flexibilní retrak pro vnitřní i venkovní použití

Nový BT Refex RRE160R od Toyoty je dalším rozšířením rozsáhlé řady retraků, která je tak nyní vedle již dobře známých předností, k nimž patří vysoký výkon a produktivita, unikátní bezrázový systém zdvihu a spouštění TLC, naklápěcí kabina, 360° řízení nebo perfektní viditelnost díky koncepci Totalview obohacena o nové funkce a nové aplikační oblasti.

Nový model nabízí vysoce efektivní výkon na nejvyšší možné úrovni, na nějž jsou současní uživatelé retraků BT zvyklí z tradičních regálových skladů. Vedle toho těží z vysoké flexibility a schopnosti bezpečné a vysoce efektivní manipulace jak na hladkých podlahách v halách, tak na méně kvalitních venkovních plochách. Tato skutečnost výrazně rozšiřuje využití retraků BT Reflex v mnoha oborech podnikání i dosavadní škálu manipulačních operací prováděných retraky.

Reklama
Reklama
Nový retrak BT Reflex RRE160R přináší možnosti využití ve venkovním i vnitřním prostředí.

Noví uživatelé, kteří dosud využívali pro manipulaci mimo halu klasické čelní vysokozdvižné vozíky, mohou nyní i ve venkovních podmínkách využít všechny přednosti retraku. Jedná se zejména o výšku zdvihu, mnohem užší uličku, než jakou je nutné zajistit pro čelní vozíky, i tišší a ekologičtější provoz. BT Reflex RRE160R nabízí nosnost 1 600 kg a výšku zdvihu až 7,5 m.

Nové možnosti nasazení retraku BT Reflex

Retraky jsou srdcem mnoha skladových a distribučních systémů. Toyota Material Handling Europe určuje se svou řadou BT Reflex měřítka ve svém oboru díky unikátní kombinaci vysoké produktivity, vynikající ovladatelnosti, odolnosti a spolehlivosti, s měřitelnou úrovní dostupnosti překračující 99 %. To vše s cílem snižovat provozní náklady uživatelů.

K dispozici je provedení s uzavřenou kabinou. Například v provozech kombinujících manipulaci v halách i na venkovních plochách představuje retrak vysoce flexibilní stroj, který šetří prostor (nebo nabízí lepší využití prostor stávajících), obstará nakládku i vykládku vozidel, stohování i rychlý pojezd na delší vzdálenosti po nerovném povrchu. Díky průjezdné výšce 145 mm a velkým superelastickým kolům zvládne nový retrak jízdu po vlhkém, kluzkém i rozpáleném asfaltu, po panelech a dalších typech venkovních ploch.

Venkovní nasazení vyžaduje i důsledné zajištění proti povětrnostním vlivům. BT Reflex řady O je proto vybaven plně uzavřenou kabinou s velkým oknem, topením a systémem ventilace pro pohodlnou a bezpečnou práci uvnitř hal i pod širým nebem. Samozřejmostí je výkonná sada světel, díky níž může vozík efektivně pracovat i za zhoršené viditelnosti.

Konstrukce kol je přizpůsobena jízdě v obtížném venkovním terénu.

Retrak BT Reflex RRE160R

Výhody modelu BT Reflex RRE160R:
• je vhodný pro halové i venkovní použití;
• vysoká světlá výška nad podlahou a superelastická kola zajišťují bezpečný provoz na nerovných a méně kvalitních površích;
• větší univerzálnost umožní nahradit dva různé vozíky jedním modelem;
• střídavé napájení přispívá k vyšší produktivitě a nízkým nárokům na údržbu;
• k dispozici je v otevřené verzi i s kabinami pro větší ochranu před povětrnostními vlivy.

Jindřich Přívora

Toyota Material Handling CZ

jindrich.privora@cz.toyota-industries.eu
www.toyota-forklifts.cz

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 121247
Datum: 12. 12. 2012
Rubrika: Výroba / Manipulační technika
Autor:
Firmy
Související články
Zvedací řetězy v kvalitě G12

S nosností větší o 50 % v porovnání se standardem G8 a s nižší hmotností řetězů, která přináší mnoho dalších výhod při rutinních zvedacích operacích, se řetězy třídy G12 hlásí o své místo na výsluní v oblasti zvedacích a vázacích řetězových systémů.

Pro bezpečné zvedání a manipulaci

Spolehlivost a kvalita vázacích a kotevních řetězových systémů pewag winner je známá zákazníkům nejen v České republice, ale i po celém světě. Tyto vázací prostředky lze vhodně doplnit kompatibilními zvedacími svěrkami a břemenovými magnety, které umožní bezpečné zvedání a manipulaci v mnoha aplikacích.

Přesuvna pro ruskou vagonku

Druhou speciální přesuvnu kolejových vozidel při dílenské přejímce předala zástupcům ruské vagonky TikhvinChemMash z města Tichvin v Leningradské oblasti společnost NOPO Engineering Hradec Králové.

Související články
Unášecí rámy na UNI stojany

V jedné z předchozích monotematických příloh zaměřených na logistiku (MM 4/2014, 140434) jsme zveřejnili článek o manipulaci a transportu materiálu ve výrobním závodě firmy Wanzl. Psalo se o stojanech pro materiál a polotovary sloužící u strojů k vylepšení manipulace s materiálem v rámci výrobní buňky i v rámci výrobních středisek, která jsou si nablízku. Jmenovány byly přínosy takového stojanu ke kvalitě a lepší kontrole dílů zavěšených na stojanu, na rozdíl od dílů uskladněných např. v Gitterboxu, i k vylepšení ergonomie pracovníka.a.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Obaly pro strojírenství a elektrotechniku

Průmyslové firmy jednoznačně patří k největším odběratelům obalů vůbec. Tvoří více než třetinu poptávky po obalových řešeních. A právě strojírenské a elektrotechnické společnosti skloňují slova, jako je obal, přepravní obaly či exportní obalová řešení, nejčastěji. Obaly jsou základním prvkem pro primární ochranu zboží v každé fázi operačního procesu?

Repasování ložisek a vřeten

Vřetena obráběcích strojů v současné době vyžadují velmi specifický přístup. Ideální cesta pro repasi vřeten spočívá v použití těch nejmodernějších technologií v kvalitním a odborném zázemí.

Automatická přeprava hliníkových desek s milimetrovou přesností

Dopravu těžkých hliníkových desek zajišťují ve společnosti Austria Metall AG (AMAG) autonomní transportní platformy a přispívají tak významným způsobem k flexibilitě interní logistiky. Tyto všesměrové plošiny se pohybují zcela autonomně a provádějí tak samostatně poslední výrobní krok.

Logistika 4.0 je již realitou

Cloud poskytuje neomezeně velkou paměťovou kapacitu a výpočetní výkon – ale teprve se správnými koncepcemi a aplikacemi se vytvoří skutečná přidaná hodnota. Společnost Lenze na Hannoverském veletrhu na příkladu regálového zakladače předvedla, že Logistika 4.0 již není hudbou budoucnosti, ale realitou. Už dnes se mohou data z řídicích systémů, pohonů a snímačů bezpečně přenášet do cloudu s vynaložením minimálního úsilí.

Úspory především

Dnešní doba patří automatizaci a robotizaci. V průmyslových a výrobních podnicích se automatizace masivně rozšiřuje z výrob i do ostatních činností podniku. Obrovskou proměnou v posledních letech prošel celý obor logistiky a vnitřních procesů hospodaření s nástroji a zásobami. Současný trend velí spořit nástroje a materiál zejména s pomocí jeho dokonalé evidence a přehledu o jeho spotřebě. Je základním přikázáním skladovat pouze nejnižší bezpečný objem zásob, pokud možno v režii dodavatelských firem. Celý proces evidence a životního cyklu nástrojů, včetně objednávání, bývá svěřen softwarovým aplikacím. Samotné fyzické uskladnění nástrojů je řešeno výdejními automaty.

Renovace ložisek repasováním

Repasování nabízí významné výhody mnoha odvětvím těžkého průmyslu, v nichž jsou používána středně velká a velká ložiska. K těmto výhodám patří například nižší náklady na životní cyklus a menší počet nežádoucích odstávek. Repasování navíc podporuje úsilí podniků v oblasti udržitelnosti, jejíž význam neustále narůstá.

Bezpečnost: Vysokopevnostní řetězy a údržba

Pro bezpečnost provozu řetězových a vázacích prostředků je třeba myslet na jejich pravidelnou kontrolu. Ta může pohodlně proběhnout u vás ve firmě. Vše s odkazem na EN 818 a EN 1677.

Manipulační jednotky v řízeném skladu

Zkušenosti uživatelů informačního systému K2 ze zavádění řízeného skladu ukazují, že na řízený sklad nemůžeme pohlížet pouze jako na prostor s definovaným vstupem, výstupem a řízením procesů uvnitř. Vždy je potřeba vše řešit v kontextu firmy a návazných procesů, především obchodu a výroby. A v neposlední řadě i z pohledu očekávání a motivů, proč řízený sklad chceme zavést.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Prostorově optimalizované skladování

Pro zásobování všech strojů bez prostojů využívá společnost Thomann v Hergatzu bei Lindau buňkový skladovací systém společnosti Remmert. Speciální stanice pro vychystávání zvyšuje rychlost procesu vyskladňování materiálu o více než šedesát procent.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit