Témata
Reklama

Optimalizace omílání lisovaných dílů

Investicí do nového průběžného omílacího zařízení zvýšil podnik s mezinárodní působností v oblasti lisovací techniky svoji kapacitu v opracování povrchu o asi 15 % a tím současně snížil náklady.

Wolfgang Loch e.K. se specializoval na výrobu nástrojů, prototypů a přesných kovových dílů. Výrobní program zahrnuje přibližně 1 500 lisovaných a montážních dílů. Tyto díly se používají kromě jiného v bezpečnostně důležitých komponentách automobilů, ale také v průmyslu produktů pro domácnost a zdravotnické techniky. Výroba probíhá ve třech závodech v Idar-Obersteinu a v brazilské pobočce.

Reklama
Reklama

Kapacita, disponibilita a provozní náklady

Setkat se s kontinuálním omíláním tlakových odlitků v takzvaných „průběžných zařízeních“ bylo ještě před několika lety téměř vyloučeno. Díky nepřetržitému vývoji výrobní techniky a brusných tělísek prochází dnes i řada výlisků a předlisků před montáží procesem omílání v kontinuálně pracujících výrobních systémech sloužících k zaoblení hran a odstranění otřepů. Tento pracovní krok optimalizuje montážní a manipulační vlastnosti a přispívá k pozdější provozní spolehlivosti komponent.

Nový omílací systém R 425/4600 DA umožňuje o přibližně 15 procent vyšší prosazení.

Energeticky úsporný provoz

V rámci rozšíření kapacity výroby investoval Wolfgang Loch v roce 2011 kromě jiného do omílacího systému Rösler. Podstatnými požadavky zde byly vysoké prosazení a dostupnost, jakož i energeticky úsporný provoz a optimální integrace do výrobního procesu. „Naše zkušenosti s omílacími zařízeními Rösler jsou velmi dobré, proto jsme o nových investicích hovořili pouze s tímto výrobcem,“ sdělil Franz-Walter Esser, odpovědný projektant firmy Loch. Pro dodavatele automobilových dílů se pro svoji mimořádnou výkonnost a úspornost jeví jako optimální řešení použití lineárního průběžného zařízení R 425/4600 DA. „Dobře fungovala i integrace omílacího zařízení včetně odstředivky pro zpracování procesní vody, během jeden a půl týdne bylo vše funkční,“ uvádí odpovědný projektant.

Plně automatický proces propojením jednotlivých komponent

Díly jsou transportním pásem průběžně dopravovány z čisticího zařízení do pracovní omílací komory. Hodinový výkon může v závislosti na citlivosti a velikosti obrobku dosáhnout až 1 200 kg. Speciální design 425 mm široké a 4 600 mm dlouhé pracovní komory vyžaduje optimální cirkulaci brusných tělísek a dílů. Pouze tehdy může po celé délce probíhat intenzivní opracování. Při opracování zajišťuje pět kompenzátorů nevyváženosti, rovnoměrně rozmístěných po celé délce pracovní komory, energický a rovnoměrný průchod celou její délkou. Doba opracování činí podle typu dílu deset až patnáct minut. „Při srovnání se stávajícími systémy dosahujeme s novým zařízením zvýšení prosazení přibližně o 15 procent,“ sděluje Franz-Walter Esser. Rychlost průchodu, specifickou pro jednotlivé typy dílů, může pracovník obsluhy individuálně volit výběrem SPS programu uloženého v řídicí jednotce zařízení a následně ji realizovat změnou sklonu pracovní komory pomocí speciálního technického zařízení. Při srovnání se zařízeními s nehybnou pracovní komorou poskytuje regulace doby opracování sklonem komory výhodu ve stejnoměrnosti objemu náplně a tím intenzity opracování v celé délce pracovní komory včetně výstupní zóny.

Omílací systém R 425/4600 DA v provozu, v pozadí odstředivka a zpracovatelská komora

Horkovzdušná pásová sušárna

Po průchodu vícestupňovou otáčecí a separační stanicí, sloužící ke spolehlivému oddělení obrobků od brusných tělísek, procházejí mokré obrobky horkovzdušnou pásovou sušárnou. Ke zkrácení doby sušení a snížení spotřeby energie je ulpívající voda před vlastním sušením ofukována z obrobků studeným vzduchem. „Počítáme s tím, že u nového zařízení spotřebujeme o asi deset procent méně energie,“ vyčísluje Franz-Walter Esser očekávání od energeticky účinného dimenzování omílacího systému.

Společnost Rösler Oberflächentechnik je jako dodavatel celého sortimentu předním celosvětovým výrobcem na trhu omílacích a tryskacích zařízení, lakovacích a konzervačních systémů jakož i provozních prostředků a  technologie racionální úpravy povrchu (odstraňování otřepů, okují, opískování, leštění, broušení…) kovů a jiných materiálů.

Barbara Müller

Rösler Oberflächentechnik

b.mueller@rosler.com
www.rosler.com

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 121211
Datum: 12. 12. 2012
Rubrika: Výroba / Povrchové úpravy
Autor:
Firmy
Související články
Tryskání až 250 tun těžkých odlitků

Pokud jde o výrobu nesmírně velkých, těžkých a složitých odlitků, je jejich původcem slévárna PJSC Energomashspetsstal. S procesem odlití je spojena rozsáhlá kontrola kvality. Aby byl získán povrch o požadované kvalitě, jsou až 12 metrů dlouhé, 7 metrů široké, 5 metrů vysoké a až 250 tun těžké díly tryskány. Zařízení, které je vůbec celosvětově největším tryskacím zařízením, koncipovala společnost Rösler, která se přitom zcela přizpůsobila stávající prostorové situaci.

Vyšší výkon při nižších nákladech

Energetická účinnost výrobních strojů a zařízení se dostává stále více do centra pozornosti. To je určitě důvod, proč je stále více tryskacích zařízení vybavováno turbínami Rösler Long Life Rutten - umožňují totiž energetické úspory až 25 %.

Kompozitní galvanické povlaky

Stále se zvyšující požadavky na vlastnosti povrchů urychlily vývoj slitinových povlaků kombinovaných s povlaky kompozitními, čímž se vzájemně kombinují a rozšiřují výhody a možnosti nových povlaků.

Související články
Vyhodnocování čistoty povrchu

Možnosti kontroly čistoty povrchu z hlediska mastných a prachových nečistot se rozšířily o metodu kontinuálního skenování v reálném čase. Metoda doplňuje již existující statický způsob detekce a přináší možnost snadné a rychlé namátkové kontroly komplexních kovových výrobků a součástí. Její univerzálnost dovoluje použití přímo v provozu, není zapotřebí žádné testovací temné komory, ani laboratoře.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Koroze kovů ve výrobním procesu a při exportu

V procesu, který začíná příjmem kovových polotovarů a končí hotovým produktem dodaným zákazníkovi, je velké množství rizik, která mohou negativně ovlivnit konečnou kvalitu a vzhled výrobku. Z hlediska balení a protikorozní ochrany s využitím odpařovacích inhibitorů koroze (VCI - vapor/volatile corrosion inhibitor) je klíčový především stav povrchu baleného kovu neboť v případě přítomnosti vody, mastnoty, nečistot a reziduí procesních kapalin na povrchu výrobku, nemohou inhibitory proniknout až ke kovu (potažmo k primární oxidační vrstvě), povrch úspěšně pasivovat a chránit před korozí.

Korozní problémy při spalování biomasy a komunálního odpadu

Kotle pro spalování biomasy jsou určeny buď ke 100% spalování biomasy, nebo ke kombinaci biomasa - uhlí. V současné době se spaluje především dřevní štěpka, ale přechází se i na spalování zemědělských produktů (sláma, otruby, seno, slupky, oříšky). Předpokládá se i spalování energetických rostlin (šťovík, laskavec, topolovka, mužál). Ve srovnání s dřevnými štěpky se jedná o suroviny s vyššími obsahy chlóru a síry a jejich sloučeniny ve spalinách zvyšují korozní problémy teplosměnných ploch kotlů.

Nová dimenze v tryskání malých dílů

Inteligentním řešením detailů a použitím osvědčených komponent zajišťuje inovativní Multi-Tumbler Rösler dosud nikdy nedosaženou bezpečnost procesu při bubnovém tryskání dílů.

Koroze a ochrana proti korozi zásobníku na kapalná paliva

Surová ropa je směsí různých uhlovodíků, které samy nevyvolávají korozi kovů a slitin. Surová ropa obsahuje ale také vodu, některé soli (chlorid sodný, chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý), sulfan (sirovodík) a mikroorganismy. Tyto kontaminanty jsou obsaženy v surové ropě ve velmi malých koncentracích (1-3 % hmotnostních) a působí korozí dna zásobníků, pontonů, střech a nikoliv jejich stěn.

Slévání hliníku s velkou tradicí

Společnost Kovolis Hedvikov se již dlouho specializuje na tlakové slévání hliníkových slitin a nabízí svým zákazníkům kompletní řešení v této oblasti. Připravili jsme pro vás reportáž, která představí celou společnost a necháme vás nahlédnout do nynějšího výzkumu a vývoje.

Tradice a perspektivy slévárenství

Slévárenství je jedním z nejstarších výrobních oborů, odlitky velmi úspěšně nahrazují součásti, vyráběné svařováním nebo obráběním z hutních polotovarů. Slévárenství umožňuje vyrobit velmi složité dílce pro nejrůznější odvětví průmyslu. Odlitky jsou využívány také v lékařství (kloubní náhrady, dentální odlitky a podobně), slévárenské postupy jsou využívány ve šperkařství a dalších výtvarných oborech (drobné plastiky, prsteny, náramky, brože, reliéfy, sochy a podobně).

Povlakování a repase forem pro tlakové lití hliníku

Formy, jádra, komory, vložky a další díly, jsou ve styku s tekutým hliníkem namáhány cyklickým tepelným zatížením. Tento způsob namáhání vede k tepelné únavě materiálu, vzniku trhlin, "vydrolování" základního materiálu forem v kritických nejnamáhanějších místech. Současně dochází k nalepování hliníku na povrch jader, forem apod.

Víceúčelová linka chemicko-tepelného zpracování

Mnoho kalíren, ať už zakázkových, či vnitropodnikových ocení kompaktní, univerzální a spolehlivé zařízení pro chemicko-tepelné zpracování ocelí v plynné atmosféře, které umožňuje změnu zakázky z jednoho druhu chemicko-tepelného zpracování na jiný během několika minut a které lze na základě požadavků zákazníků rozšířit o další moduly, a tak pružně rozšiřovat nabízenou paletu služeb.

Otryskávání částí hlav válců

U vedoucího jihoněmeckého výrobce automobilů umožňují dvě tryskací zařízení Rösler s otočnou komorou, integrovaná do stávajících výrobních linek, otryskávání částí hlav válců.

Koroze a ochrana proti korozi zásobníků na kapalná paliva

Známe-li příčiny koroze zásobníků na kapalná paliva (viz 1. část článku v minulém čísle), pak můžeme aplikovat ochranu proti korozi. Způsoby ochrany proti korozi lze rozdělit na následující technologické postupy: aplikace povlaků (organických a kovových), použití inhibitorů koroze a katodické ochrany. Každý z těchto postupu je jedinečný a unikátní.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit