Témata
Reklama

Nové tvářecí technologie

Úspora energií na tvářecí lince

Na tvářecí lince u výrobce ocelových trubek Europipe v Mülheimu vyrábějí ze silných plechů až 18 m dlouhé kvalitní trubky. Tomu také odpovídá spotřeba energie. V rámci pilotního projektu měkkého startování může být uspořeno značné množství energie, což se projeví na podnikových cenách výrobků. Díky stále běžící hlavní pumpě lze měkkým startováním ušetřit až 25 kWh za směnu pro pohon ohýbání na U-lisech. Podobně se tak děje při vypínání zařízení. Jedná se o úsporu energie pomocí moderní řídící a pohonné techniky.

Zdroj: Blech Rohre Profile 2013/1, str. 36–39

Reklama
Reklama
Reklama

Ohýbání trubek pro stavbu lodí

Veliká spotřeba ohýbaných trubek je při stavbě lodí. Dva výrobci řeší tuto problematiku zcela rozdílnými způsoby. Firma Transfluid sází na CNC ohýbačku, zatímco firma Schwarze-Robitec řeší ohýbání pomocí vícenásobných ohýbacích nástrojů. Je tak možné ohýbat trubky v různých délkách s různými rádiusy, aniž by se měnil ohýbací nástroj.

Zdroj: Blech Rohre Profile 2013/1, str. 40–41

Čistit a odhrotovat při jednom průchodu

Firma Wöhler Brush Tech představila kombinovanou linku pro čištění a odhrotování. Zařízení W 1500 je v podstatě linka, která čistí a suší z obou stran. Lze ji použít před odhrotováním nebo i po něm. V lince může také probíhat konzervace. Odhrotování z obou stran probíhá za sucha. Výkon je 500 m2.h-1. Odhrotovací hlava vykonává patentovaný pohyb. Firma je zavedeným výrobcem řady brousicích a lešticích strojů.

Zdroj: Blech Rohre Profile 2013/1, str. 14–15

Silné plechy bez otřepů

Firma Fladder Danmark A/S podporovala vývoj zařízení pro odhrotování dílů pro výměníky tepla. Jedná se o rozměry plechů až 3,2 m široké a tlusté až 5 cm. Výška dílů může být až 3,5 m. Brousicí válec má průměr 300 až 350 mm. V současné době se objevily požadavky až na průměr 450 mm. Problémem je rozměr stroje, který se musí vejít na návěs. Stroj byl proto rozdělen na dva díly. Byl určen pro USA, kde proběhlo také školení.

Zdroj: Blech Rohre Profile 2013/1, str. 20–21

Automatizovaný tok materiálu

Výrobci profilů vyřešili v posledních deseti letech bezvýchodnou konkurenční situaci odpovídající racionalizaci. Byl řešen tok materiálu v lisovně pomocí flexibilní automatizované intralogistiky. Příkladem je lisovna od frmy Pandolfo Alluminio. Jedná se o zpracování až 35 000 tun profilů ročně.

Zdroj: Blech Rohre Profile 2013/1, str.46–48

Poptávka po rovných trubkách

V současné době vysoký počet požadavků na válečkové rovnačky trubek zajišťuje firma Reika GmbH & Co. KG. Jedná se o válečkové rovnačky, které pracují na principu rovnání ohýbáním.

Zdroj: Blech Rohre Profile 2013/1, str.44–45

Kompletní články, jejichž anotace jsme vám poskytli, získáte kontaktováním příslušného vydavatelství či návštěvou odborné technické knihovny, kde jsou bezesporu vydání Blech Rohre Profile k  dispozici. Nebo je naleznete v publikacích České společnosti pro výzkum a zpracování plechů. Více těchto anotací naleznete na

www.mmspektrum.com/tvareni-v-praxi.html.

Zpracoval doc. Ing. Jan Šanovec, CSc.

jan.sanovec@fs.cvut.cz

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 140514
Datum: 13. 05. 2014
Rubrika: Výroba / Tváření
Autor:
Firmy
Související články
Zvýšení produktivity, efektivity a kvality kovových výlisků

Výrobní společnost ANC Components a výzkumná společnost Comtes FHT spolupracují na výzkumném projektu Eureka s cílem zefektivnit výrobní proces a zvýšit produktivitu a kvalitu přesně lisovaných dílců a plně eliminovat dodatečné sekundární operace. Výsledky ze čtyř etap zmíněného projektu přinášejí rentabilitu technologie přesného střihu a konkurenční výhodu společnosti ANC Components v této oblasti. Řešení projektu bylo již dříve prezentováno ve vydání MM 10/2012, MM 1, 2/2015 a dále v Hutnických listech 4/2013.

Hospodárnější střihání statorových a rotorových plechů

Podle nedávné tiskové informace firmy Schuler je možno ovládaným střihacím nástrojem podstatně zlepšit flexibilitu a ekonomii střihání plechů pro elektrické stroje.

Bezpečnostní spojování tvářením za studena

Přinášíme aktuální informaci z polského veletrhu ITM v Poznani. V kategorii inovace a technika získal Zlatou medaili exponát firmy BalTec – tvářecí centrum RNC.

Související články
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Moderní způsoby ochrany vysokopevných ocelí

V posledních letech je v automobilovém průmyslu kladen stále větší důraz na snižování hmotnosti vozu, potažmo spotřeby a z ní plynoucích emisí, za současného zvýšení bezpečnosti posádky. Jednou z možností, jak splnit tyto požadavky, je nahrazení starých materiálů používaných pro výrobu určitých komponentů za nové, pevnější. Díl z pevnějšího materiálu může být tenčí a potažmo i lehčí oproti dílu původnímu, ale současně je schopen vydržet stejné, nebo i větší namáhání.

Technologie přesného střihu

Výrobou přesných dílců technologií přesného střihu se zabývá zlínská společnost ANC Components. V současnosti disponuje zařízeními poskytujícími maximální lisovací sílu 4000 kN (? 400 t). Problematika přesného střihu se neustále rozvíjí. Proto v rámci čtyřletého dotovaného projektu Eureka společnosti ANC Components a Comtes FHT řeší zefektivnění a zproduktivnění výrobního procesu spojením zkušeností praxe a výzkumných prostředků. Řešení projektu bylo již dříve prezentováno ve vydání MM 10/2012 a dále v Hutnických listech č. 4/2013.

Procesní analýza snižuje náklady

Technologie broušení hrají v moderním obrábění významnou roli. Jsou využívány při výrobě přesných nástrojů nebo lékařské techniky, v energetice, při výrobě ozubení nebo v leteckém a kosmickém průmyslu. I když může být podíl nákladů na povrchové čištění nízký, technická čistota většinou rozhoduje o možnosti dodat výrobky. V souvislosti s kvalitou povrchů zhotovených obrobků však o nákladech na čištění rozhoduje dimenzování celého výrobního procesu.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

3D analýzy a filtrace profilu povrchu

Kvalitativní rozvoj měřicích a zejména vyhodnocovacích metod pro posuzování kvality textury povrchu urychlil praktickou aplikovatelnost dokonalejší prostorové charakteristiky jeho profilu. Komplexnější popis vlastností povrchu je přínosný nejen pro jeho detailnější poznání, ale především rozšířením poznatků o vztahu stavu povrchu k jeho funkčnímu chování.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit