Témata
Reklama

This is Just a Beginning!

Korea. Země, která se před šedesáti lety bezesporu vydala správným směrem, získává stále více kladných přívlastků. Historická křivda z japonské strany dává této zemi impuls ji dostihnout, což se ji v celé řadě komodit, jako například elektroniky tak i automobilů, bezesporu daří. Světoví investoři jsou si vnitřní síly a potenciálu Korey vědomi a silně zde investují do akvizic firem, do vývoje, do výroby. Výrok, jenž jsem použil v názvu reportáže byl zmiňováno doslova na každém kroku při nedávném slavnostním otevření nových výrobních prostor Plant 2 firmy TaeguTec. Ano, celá Korea je nyní bezesporu pouhým začátkem něčeho, co ještě můžeme očekávat…Věřme, že v pozitivním slova smyslu.

Tento článek je součástí seriálu:
Na zkušenou u lídrů
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Investiční guru Warren Buffett je v současné době považován za jednoho z nejbohatších lidí na planetě a i přes své obrovské bohatství, jež je odhadováno na 40 mld. dolarů, je známý svým okázalým a střídmým životním stylem. V byznysové sféře není pravděpodobně člověka, který by neznal tohoto investora z Nebrasky. Své nesmírné jmění získává z chytrých investic, které uskutečňuje prostřednictvím holdingové společnosti Berkshire Hathaway.

Je však již méně těch, kteří vědí, že kromě investic do finančních produktů investuje i do výrobního sektoru. Příkladem toho nechť je rok 2006, kdy akvíroval 80 % akcií společnosti IMC Group (v té době vlastnící mj. izraelský Iscar, německý Ingersoll, japonský Tungaloy či korejský TaeguTec). Jednalo se o jeho první mimounijní investici.

Je až neuvěřitelné, jak přesně dokáže tento dnes dvaaosmdesátiletý stále aktivní člověk odhadnout budoucí vývoj trhu a nacházet podhodnocené firmy s velkým potenciálem. Toto tvrzení dokazuje i moje osobní návštěva korejské firmy TaeguTec, výrobce řezných nástrojů, kde se začátkem dubna konala slavnostní inaugurace otevření supermoderních výrobních prostorů v nově postavených halách projektu Plant 2, nacházejících se v sídle firmy – v korejském dvoumilionovém Daegu.

Reklama
Reklama

Na počátku byl wolfram

Historie společnosti TaeguTec Ltd. se datuje do roku 1916, kdy bylo ve městě Gangwon-Do v Jižní Koreji objeveno ložisko wolframové rudy a založen důl Sang-Dong. V roce 1952 vzniká společnost Korea Tungsten Co. Ltd, která vstupuje na trh s nástroji pro třískové obrábění a od samého počátku patří mezi největší dodavatele do různých oblastí zdejšího průmyslu. Firma je během následujících 45 let činnosti velmi aktivní – buduje vývojová a výzkumná centra, závod na výrobu prášku karbidu wolframu, povlakovací centra, na výrobu nástrojových těles, řezných materiálů atd. V srpnu roku 1998 je společnost Korea Tungsten Co. Ltd zakoupena finanční skupinou IMC Group a dostává svůj současný název TaeguTec Ltd. V květnu roku 2006 odkupuje 80 % akcií společnost Berkshire Hathaway Warrena Buffeta.

Letecký pohled na výrobní prostory firmy Taegutec v jižní části Koreje, ve městě Daegu, které se mj. proslavilo v loňském roce při mistrovství světa v atletice.

TaeguTec v ČR

Expanze značky krok po kroku pokračovala do celého světa. Stěžejní byla léta 2009 a 2010, kdy se otevřely pobočky v desítkách zemí světa. Nejinak tomu bylo i u nás, kdy prezident IMC Group Jacob Harpaz oslovil tehdejšího jednatele plzeňské firmy Unitool Europe Ing. Petra Eisenhamera s nabídkou vést zdejší českou pobočku. Ten měl již určité zkušenosti s produkty rodiny IMC, které úspěšně zastupoval na českém trhu. Jak se v průběhu krátkého období ukázalo, Harpazova volba byla správná. Celý tým pod vedením ing. Eisenhamera dokázal za necelé dva roky realizovat zásadní expanzi produktů TaeguTec na zdejší trh a etablovat se u náročných zákazníků, jako jsou například Brück, Škoda Power, Škoda Machine Tool, Bonatrans, Šmeral Brno a řada dalších.

Česká výprava na slavnostní inauguraci závodu Plant 2 společnosti TaeguTec, Korea. Zprava: J. Vrba (AceTech), P. Eisenhamer (TaeguTec), V. Fryček (Škoda Power), V. Hrdina (TaeguTec), Z. Hruška (Strojírna Tyc), P. Šejba (TaeguTec), J. Schwarz (TaeguTec), J. Hajžman (Škoda Machine Tool), J. Tyc (Strojírna Tyc), R. Dvořák (MM Průmyslové spektrum), K. Liška (Adoz), R. Voneš (Šmeral Brno), L. Malý (Brück) a J. Zuda (ProIMC).

Akce vskutku monstrózní

Akt slavnostní inaugurace nových prostor Plant 2 byl součástí dvoudenního programu. Ten započal dopolední exkurzí po vybraných místech jak stávajících prostor, tak i těch nových. Celý výrobní závod se skládá z dílčích hal nevelkých rozměrů funkčně rozložených v navazujících technologických krocích. Zúčastněným byla umožněna prohlídka původní výroby držáků soustružnických a frézovacích nástrojů a výroby forem na lisování vyměnitelných břitových destiček. Přesto, že se jednalo o starší prostory, působily dojmem právě dostavěných. V těch nových, o které tu především šlo, se v převážné míře vyrábí nástroje řady Gold Rush. Účastníkům nabídly letmý pohled na postupný proces lisování, spékání, broušení či měření na robotizovaných pracovištích. V dalších halách jsme pak byli svědky výroby vrtáků s výměnnou hlavičkou, jenž mají povlakována i tělesa z důvodu lepšího odvodu třísek. Následně se ocitáme v prostorech výroby řezných destiček, jejich povlakování a broušení. Destičky jsou v závěrečném kroku měřeny a na konci celého procesu pak převažovány z důvodu kontroly, zda proces lisování proběhl správně. Veškerá výroba je realizována na strojích renomovaných výrobců – Makino, Mazak, Hermle aj. Dílčí části výroby jsou monitorovány v jednotlivých velínech na obrovských LCD monitorech.

Míjíme mnoho volných výrobních kapacit pro další expanzi. Poptávka po nástrojích doslova měsíc od měsíce roste, bude bezesporu třeba další navyšování výrobních kapacit. Do roku 2015 chtějí export navýšit na 3/4 produkce ze stávajících 2/3. Poptávka po technicky erudovaných pracovnících by neměla být problémem. Doslova za plotem mají střední školu, která vychovává absolventy pouze pro TaeguTec. To, co pro nás bývalo dříve samozřejmostí, na to nyní s respektem hledíme…

Nové výrobní prostory čítající rozlohu dvacet tisíc metrů čtverečních plynule navazují na stávající budovy. Celý areál firmy TaeguTec je jedna velká zahrada obklopena okolními horami.

Kompletní náročná organizace exkurze musela být připravena na jedničku. Bylo třeba během dopoledne za brány firmy dopravit na 2 500 (!) účastníků, ty kontinuálně provést po vybraných místech a následně usadit do připravených, podle světových teritorií označených míst pod otevřenou oblohou. Raději ani nedomýšlet, jak by celá akce dopadla za nepřízně počasí, které panovalo následující den. Před polednem za účasti představitelů firmy TaeguTec, IMC Group, politické, státní, a obchodní sféry a za doprovodu korejského symfonického orchestru nastala hodina H. Slavnost podobné důležitosti bývá zvykem doprovázet projevy VIP osobností a případně zakončit ohňostrojem. Tomu tak bylo i zde a není na tom nic zvláštního, až na skutečnost, že zplodiny z tohoto ohňostroje následně vytvořily kolem Slunce znatelný našedlý prstenec. Náhoda, úmysl? Těžko soudit. O úplné finále se pak postarali parašutisté, kteří přistáli v bezprostřední blízkosti účastníků. Poznámky přítomných, že se možná jedná o severní sousedy, není třeba komentovat

.
VIP osobnosti, zákazníci, distributoři či obchodní zástupci z celého světa byli svědky slavnostního otevření Plant 2 TaeguTec.

Následně se všichni účastnící z řad zákazníků, obchodních zastoupení, distributorů a dalších, jež spojuje značka TaeguTec, postupně přesouvali do středu města Daegu do konferenčního centra Exco Convenction Center, kde se odpoledne konal Zákaznický seminář vedený charizmatickým prezidentem IMC Group Jacobem Harpazem. Někteří ze čtenářů ho znají z vystoupení na sklonku loňského roku v pražském hotelu Diplomat v rámci celodenní prezentace značky Gold Rush. Dogma o optimální délce vystoupení a udržení vnímání posluchače do 15 minut zde v případě Jacoba Harpaze padá. On vydrží poutat pozornost neskutečných 210 minut (!) s několika 2minutovými přestávkami, které vyplňovalo ukrajinské kvarteto sympatických houslistek a violoncellistky v oděvech střídaných vždy barevně a střihově tak, aby korespondovaly s následně nově představenými produkty.

Vidět pohromadě na 2 500 osob soustředěně sledujících jednu osobu se nestává tak často. Pódium patřilo jednomu jedinému muži – Jacobu Harpazovi a jeho 3,5 hodinovému vystoupení v několika případech přerušené vystoupením ukrajinského kvarteta.

TaeguTec doma i ve světě

Tato značka společně s dalšími třinácti (např. zakládajícím členem firmou Iscar, Tungaloy, Ingersoll, MicroTools atd.) organizačně spadá do skupiny IMC Group, která je od roku 2006 z 80 % vlastněna Warrenem Buffetem za 5 mld. USD (zdroj objemu transakce: Wikipedia). Zbylých 20 % vlastní Izraelec Stef Wertheimer, jehož rodina v roce 1952 tuto společnost zakládala.

IMC v současné době představuje 11 000 zaměstnanců. Ve světovém žebříčku producentů řezných nástrojů zaujímá druhé místo po švédské skupině Sandvik a před Američany Kennametal. V korejském TaeguTecu pracuje přes 1 100 osob. Další výroba nacházející se v Indii a Číně je výhradně určena pro zdejší trhy. Veškeré high-tech produkty a technologie si však z logických důvodů ponechávají doma. Je paradoxní, že i Korea se nyní obává plagiátů. Evropský trh má centrální sklad v Belgii, kam směřuje korejská sériová výroba. V  Německu je umístěna výroba držáků a speciálních tvarů destiček.

V loňském roce 2011 TaeguTec zaznamenal dosavadní prodejní rekord a poptávka po jejich produktech neustále roste. To bylo i důvodem postavení nových výrobních prostor, které by měly zaručit dvojnásobnou výrobu oproti stávajícímu stavu. Jacob Harpaz se bohužel i přes přímý dotaz nezmínil o výši investice, pouze podal informaci ohledně rozlohy, jež činí 20 000 metrů čtverečních. Další expanze ve stávající lokalitě je však již omezena díky okolním horám, které celé město Daegu doslova prstencově svírají. Podobný ráz krajiny má celá Korea.

Po vstupu firmy do rodiny IMC Group se změnil podíl jejího výrobního portfolia. Když v roce 1998 tvořily řezné nástroje 47 % obratu, nyní představují na 71 %. Změna se udála I v poměru zaoceánského exportu, kdy po akvizici činil necelou 1/4 z obratu, nyní však již asijský kontinent opouští 2/3 produkce. Velkou výzvou a potenciálním odbytištěm se začíná stávat i ruský trh. Vedle řezných nástrojů firma produkuje prášky karbidu wolframu a další průmyslové produkty.

Tabulka: K největším spotřebitelům obráběcích nástrojů patří Čína, Japonsko, Německo a USA. Česká republika zaujímá 20. místo před Polskem a  Rakouskem.

Je zajímavé vysledovat i způsoby prodeje. Jak uvedl Petr Eisenhamer z české pobočky TaeguTecu, Amerika razí systém prodeje skrze distributory ve velkém počtu prodejních linií. V České republice i v okolních evropských státech je to však naopak. Firmy mají své obchodní zástupce, kteří nabízejí sortiment napřímo. V zanedbatelných objemech se prodává skrze distributory. Zde však ani neexistuje strategie podpory prodeje nových výrobků, jak tomu je u přímého zastoupení. Model distributorů je též na korejském, čínském a japonském trhu. Proto i jejich zástupci představovali téměř 50 % účastníků na celé akci.

Na vlastní oči

Neodmyslitelnou součástí prezentace výrobců řezných nástrojů jsou ukázky jednotlivých technologií. Tomu tak bylo druhý dopolední den, kdy nás bylo již o poznání méně, protože korejští a čínští distributoři s námi tuto akci již neabsolvovali. Přece jenom program ukázek obrábění a odpolední prohlídka Hyundai Heavy Machinery by v počtu přes dva tisíce účastníků zvládnout nešla. Přesto hotel opouští na 12 autobusů plně obsazených strojaři. Testy nástrojů se odehrávají v jednom z výrobních provozů, jsou on-line přenášeny na plátna a velkoplošné obrazovky a výstižně jednotlivými odborníky zodpovědnými za vývoj nástrojů v daných technologiích komentovány. Velmi zajímavé jsou záběry vysokorychlostní kamery ve zpomaleném režimu. Tištěný průvodce na křídovém papíře popisuje jednotlivé testy vč. všech řezných podmínek, schémat obráběcích ploch a charakteristik obráběných materiálů – to je, jak jinak, samozřejmostí a na tento servis si účastník velmi rychle zvykne. Celkem se zde za dopoledne předvedlo na 54 (!) testů tematicky rozdělených na automobilový průmysl, energetiku, obrábění miniaturních součástí, 5osé obrábění hliníku a obecné soustružení, frézování a vrtání.

Přes šest set posluchačů pohodlně ze svých židlí sleduje on-line přenosy technologických testů. Z osobní zkušenosti musím konstatovat, že v případě špičkové video- a audiotechniky jde o intenzivnější prezentaci a odborný zážitek, než se tisknout kolem strojů byť v menších skupinách.

Odpolední část programu je věnována prohlídce Hyundai Heavy Machinery (//english.hhi.co.kr) v nedalekém Ulsanu, resp. její divize stavby zaoceánských lodí. Nevěřícně z autobusu sledujeme, co vše je možné ve strojařině dokázat. Obrovské svařované díly usazované velkými portálovými jeřáby. Míjíme několikasetmetrové lodě v různých stadiích stavby. Některé ještě v suchých docích, jiné již sestavené a přikotvené. Exkurze se koná pouze z projíždějícího autobusu, vystoupit není umožněno.

Společnosti Hyundai Heavy Shipbulding Division patří číslo jedna ve stavbě zaoceánských lodí s 15% podílem na trhu. Za 40 let svého trvání postavila na 1 700 lodí. Disponuje devíti suchými doky. Průběžná doba výroby lodi je cca 2 roky od zadání, což zase není tak dlouhá doba na kolos, který výrobek představuje. Pramen foto: Hyundai Heavy Industries

Hrdě s bradou vzhůru

Tím končí odborná část naší cesty, která se konala při příležitosti slavnostního otevření nových výrobních prostor výrobce řezných nástrojů TaeguTec ve městě Daegu. Když Warren Buffet se svojí investiční skupinou Berkshire Hathaway v roce 1998 koupil zdejší výrobu, bezpochyby odhadoval, jaký boom se bude v tomto teritoriu odehrávat. Korejci jsou velmi snaživí a cílevědomí. Jak jsme se od nich dozvídali, je pro ně čest pracovat pro amerického investora. Loajalita zde je s velkým L a to žádná přetvářka není. Korejci jsou upřímní, dokážou se však na rozdíl od Japonců odreagovat, být více otevření a komunikativní. Možná i proto, že Japonsko je pro ně velkým cílem – chtějí se vnitřně vyrovnat s určitou křivdou, kterou na nich v minulosti tento národ spáchal. Hodně v sobě korejskou hrdost a cítění navzájem podporují. V TV vysílá dokonce jeden kanál, který neustále dokola formou hudebních klipů pěveckých hvězd a debat VIP osobností (s anglickými titulky) podporuje hrdost na svou zemi a úspěchy, kterých dosahuje. Samsung či Hyundai a Kia mluví za své. Jiná auta a smartphony zde téměř neuvidíte. Taková je Jižní Korea. Hrdá a ctižádostivá.

Soul

Zkušenost zákazníka

Ing. Jan Vrba působil dříve jako prodejce strojů Mori Seiki pro oblast Moravy. Nejen proto, aby byl přesvědčen o kvalitě strojů, které zákazníkům nabízí, rozjel od května 2007 svoji zakázkovou strojírenskou výrobu na soustruzích právě této japonské značky. Bohužel však nebylo možné obě profese vykonávat zodpovědně – o dva roky později byl nucen prodej strojů pověsit na hřebík a věnovat se pouze své firmě. Zabývá se velmi přesným obráběním strojírenských dílců podle výkresové dokumentace, především soustružením průměru 100 až 500 mm, kdy jsou díly i komplexně obrobené frézováním a vrtáním. Výrobní park představuje 4 soustruhy Mori Seiki NL 3000 – dva dlouhé a dvě krátké varianty s poháněnými nástroji a C osou a nově frézovací centrum Haas. Celkem ve firmě pracuje 27 zaměstnanců, jejichž počet bude i nadále růst.

Dříve na svých strojích používali nástroje renomovaných výrobců – Iscar, Walter, Sandvik. Později byli nakontaktováni TaeguTecem. Prvotní zkoušky nástrojů byly bez valného úspěchu. Obě strany se však dohodly, že se budou zkoušení a testování nástrojů více věnovat a následně našly cestu, aby nástroje byly užitečné a přinášely efekt. Díky TaeguTecu, který udělal velký krok kupředu se jim daří efektivně a s vyšší produktivitou obrábět široké spektrum materiálů, od ocelí třídy 11 až po nástrojové. Velký potenciál ing. Vrba vidí v řadě Gold Rush.

„Je třeba se nebát a mít ve firmě lidi, kteří aplikují nekonvenční přístupy a zkoušejí takové řezné parametry, o kterých se vám ani nezdálo,” říká ing. Vrba, majitel firmy AceTech.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com
Daegu, Soul, Korea
Foto: autor

Reklama
Související články
Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Související články
Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Kroky k excelentní spolupráci akademické a průmyslové sféry

Pracovníci Ústavu výrobních strojů systémů a robotiky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně usilují o těsné sepětí školy s praxí, které nelze realizovat jinak než úzkou spoluprací s průmyslem. Transfer výsledků této praktické činnosti přenesený do některých částí výuky je potom zárukou, že studenti budou mít aktuální informace o stavu strojního průmyslu, vědy a techniky.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Obráběcí centra pro rotační obrobky na EMO 2017

V našem poohlédnutí za přelomovým okamžikem letošní veletržní sezony v oblasti výrobních strojů se zaměříme na zajímavé exponáty z oblasti technologie obrábění rotačních dílů. Obráběcí centra pro tyto obrobky byla umístěna hlavně v hale 13, dále pak 12, 14, 26, 27 a 27. Ve východních halách 4 až 7 byly k nalezení firmy, které tyto stroje svými produkty nějakým způsobem více či méně doplňují.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Přidaná hodnota v technologii obrábění

V tomto příspěvku bych se rád vrátil ke své návštěvě japonské firmy Kyocera. V jednom z mých minulých textů (viz www.mmspektrum.com/170111) jsem představil unikátní systém řízení pomocí takzvaných améb, který vyvinul zakladatel firmy Kyocera Dr. Kazuo Inamori. Díky tomuto systému a japonské píli a umu se firma dostala na světovou špičku v řadě oborů. Na základě osobních zkušeností pak mohu prohlásit, že to platí také pro divizi řezných nástrojů. Například rychloposuvové frézy Kyocera vysoce překračují produktivitu, která je u nás i v Evropě standardní.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Prolínání japonské a české kultury

Produkty nesoucí označení Made in Japan dlouhá léta patří ke špičce každého oboru a udávají jeho trend. Ale nebylo tomu tak vždy. Japonští inženýři dokázali ve druhé polovině 20. století neuvěřitelným způsobem nastartovat inovační proces, který trvá dodnes a v celé řadě komodit nemá světové srovnání. Mezi ně patří obor machine tools, zejména obráběcích strojů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit