Témata
Reklama

Israel carbide

06. 09. 2006

Sebedokonalejší obráběcí stroj není stoprocentně využit, pokud není osazen kvalitními řeznými nástroji. Na světovém trhu se během posledních let etablovalo několik špičkových výrobců nástrojů, k nimž se plným právem řadí i izraelská skupina IMC Group, do jejíž rodiny patří značka Iscar. Ačkoli ještě před zhruba třiceti lety byl Iscar téměř neznámou firmou, dnes zaujímá ve svém oboru pozici světové dvojky a jeho význam neustále roste. Své místo na silném konkurenčním trhu si Iscar vydobyl díky neustálé inovaci svých nástrojových produktových řad.

Tento článek je součástí seriálu:
Na zkušenou u lídrů
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Paleta výrobků je velmi rozsáhlá, novinek a inovovaných výrobků je ročně celá řada. O tomto faktu se na vlastní oči přesvědčili čeští účastníci technického semináře firmy Iscar, kteří spolu se svými kolegy z výrobních podniků ze Slovenska, Maďarska, Rakouska a Německa navštívili výrobní prostory firmy Iscar v Tefenu v severní části Izraele. Na přístup k zákazníkům je ze strany Iscaru celosvětově kladen velký důraz, o čemž svědčí jak nabité schéma dvoudenního programu, tak i fakt, že seminářů pro obdobné skupiny o průměrném počtu 150 účastníků je pořádáno cca 300 do roka.

Reklama
Reklama
(vlevo) Stef Wertheimer, zakladatel a čestný předseda představenstva IMC Group (uprostřed) Eitan Wertheimer, předseda představenstva IMC Group (vpravo) Jacob Harpaz, prezident IMC Group

Pokud dobře počítám, za rok prostory Tefenu navštíví na 45 000 zákazníků! Tato skutečnost vyžaduje tým profesionálů, kteří sestavují a organizují jak teoretické prezentace, tak exkurze do výrobních provozů i ukázky obrábění. A že se opravdu o sehraný tým jedná, o tom jsme se přesvědčovali doslova na každém kroku. Svým úvodním vystoupením nenechal prezident IMC Group Jacob Harpaz nikoho na pochybách, že je osobou na svém místě. Velmi emotivně vyprávěl o aktivitách skupiny IMC, o dosažených výsledcích, o plánech do budoucna. Jednou z jeho specializací je snižování zákaznických výrobních nákladů. Jednoduchým výpočtem předvedl, že jejich radikálního snížení se nedosáhne slevou za dodané nářadí, ale plným využíváním kapacit výrobního stroje osazeného špičkovými nástroji.

Více než třetina řezných nástrojů opouštějících výrobní závody Iscaru nachází své uplatnění v automobilovém průmyslu. Jedná se zejména o obrábění bloku a hlavy motoru, vačkového hřídele, ojnice a brzdového bubnu. Ve většině případů se jedná o složité integrované nástroje zhotovené na míru dle potřeb technologie výroby.

Každým rokem uvádí firma na trh celou řadu novinek, v kompletním portfoliu produktů jich 40 % není starších tří let. Letošní inovace se týkají především oblastí soustružení, výroby otvorů, frézování, obrábění těžkých dílů a upínačů. Všechny tyto produkty by měly najít uplatnění ve výrobních provozech, které zúčastnění technologové zastupovali.

Kompletní výroba je ve firmě z velké části automatizována. V tomto případě se jedná o robota, který zakládá polotovary do pece k následnému procesu slinování.

Teorie již bylo dost a nastal čas praktických ukázek. Tato samostatná část, nazvaná Iscar Machining Demonstrations 2006, byla pro zúčastněné z hlediska svého pojetí velkým překvapením. Celkem na třech obráběcích centrech značek DMG, Mori Seiki a Okuma a na dlouhotočném automatu Tornos bylo předvedeno kompletní obrábění osmi různě složitých dílů novými, předtím teoreticky prezentovanými nástroji. Vše bylo snímáno profesionálními kamerami a 150člennému fóru byl obraz přenášen na velkoplošné obrazovky. Úroveň výrobního provozu je vizitkou svého provozovatele. Proto po několika hodinách zde strávených snad ani nikoho z nás nepřekvapilo, co jsme následně měli možnost zhlédnout.

Více než 37 % výrobků firmy Iscar je určeno pro automobilový průmysl, kde všeobecně postupně roste poměr outsorcingové výroby jednotlivých komponent.

Veškeré provozy jsou vybaveny nejmodernější výrobní technikou s automatickou logistikou, z důvodu čistoty je všude ve výrobních i ostatních prostorech podlaha žluté barvy. Broušení řezných destiček z polotovarů SK je plně automatizováno, každý brousicí stroj je opatřen zakládacím robotem. Výroba polotovarů ze slinutých karbidů se závěrečnou 100% optickou kontrolou je opět plně automatizována, mezi jednotlivými pracovišti se pohybují zásobovací roboty řízené počítačem. Výroba nástrojů - těles a lůžek na upnutí řezných destiček, zejména jde o frézovací tělesa stopková a nástrčná a držáky vrtáků - je realizována na moderním strojním parku, na obráběcích centrech značek Hitachi Seiki, Mazak či Maatsura a na bruskách Studer. V prostorách firmy Iscar Tefen se nevyrábí pouze řezné nástroje, probíhá zde i výroba lopatek turbín pro letecké motory Rolls Royce.

Pohled na exponáty v muzeu nazvaném The Art of Industry Museum, které je umístěno v komplexu budov Tefen.
Pohled na exponáty v muzeu nazvaném The Art of Industry Museum, které je umístěno v komplexu budov Tefen.

Výrobní proces od kovacích lisů až po finální kontrolu je automatizován do té možné míry, aby se minimalizovala nutnost doteku lidské ruky lopatek v celém průběhu jejich výroby. Zajímavostí je obrábění miniaturních dílů lopatek. Část výkovku je zalita do zinko-niklové slitiny s tavitelností 200 °C - tento odlitý blok slouží jako upínací plocha. Po obrobení dojde k odtavení a proces se opakuje i z druhé strany výkovku. Součástí výrobních a administrativních prostor je téměř od samého vzniku Tefenu i budova Industrial Park. Zde je například dáván prostor začínajícím podnikatelům, konají se zde výstavy umění, historických automobilů či průmyslové výroby.

Komentář pana Goldberga k jednotlivým ukázkám obrábění byl tlumočen do příslušných jazyků, o přenos obrazu se pak staral profesionální tým. Účastníci obdrželi barevně vytištěné publikace s detailním popisem jednotlivých typů obrábění.

Roman Dvořák

Tefen

Izrael

//www.mmspektrum.com/

Přinášíme vám rozhovor, který redakci MM Průmyslového spektra exkluzivně poskytl prezident IMC Group pan Jacob Harpaz.

MM:

Jaké jsou důležité produktové milníky v historii firmy?

J. Harpaz: Společnost Iscar založil v roce 1952 pan Stef Wertheimer a provoz začal v dílně za svým domem. Po několika letech trvalé expanze zvolil pro etablování firmy náhorní plošinu nacházející se v západním regionu od Galilejského jezera a zde začal budovat průmyslovou zónu, kterou nazval Tefen. Toto překrásné místo s nádherným výhledem bylo jedním z aspektů, které nás přivedly k dále uvedeným historickým milníkům firmy Iscar. Jedná se o CUT- GRIP (1986), HELIMILL (1991), DO-GRIP (1994), HELIGRIP (1996), CHAMDRILL (1998), MULTI-MASTER (2000), FEEDMILL (2002), HELITURN (2003), TANGMILL (2003), MINITANG (2004), TANG-GRIP (2005) a HELIDO (2005).

„Naším cílem je nabídnout zákazníkovi kompletní technologii obrábění. Z globálního pohledu se naši zákazníci rekrutují z oblasti automobilového průmyslu (37 %), všeobecného strojírenství (24 %), leteckého průmyslu (11 %), výroby zápustek a forem (10 %), výroby obráběcích strojů (7 %), miniaturních nástrojů (6 %) a spotřebního průmyslu (5 %),“ říká pan Jacob Harpaz.

MM:

Díky jakým strategiím dosáhla IMC Group současné úrovně?

J. Harpaz: Současného stavu bylo dosaženo především novými a inovačními produkty, které dokázaly vyřešit páteřní problémy výroby ve světě jako celku. Tato nadčasová řešení s sebou přinesla nové koncepty v technologickém pojetí, které se následně staly standardem v oboru obrábění kovů.Samozřejmě v prostředí, ve kterém se pohybujeme, máme svoji konkurenci. Ale kdo je vlastně náš největší konkurent? Jsme to my sami. V okamžiku, kdy uvádíme na trh nový výrobek, začínáme budovat nový tým, který má za úkol tento produkt inovačním způsobem nahradit. A tak se to cyklicky opakuje. Hlavní naší filozofií je tedy neustále rozvíjet a zdokonalovat sebe samé.

MM:

Jak hodnotíte fiskální rok 2005 z hlediska prodeje?

J. Harpaz: Fiskální rok z 2005 byl pro skupinu IMC velmi dobrý a celkový obchodní nárůst v porovnání s rokem předchozím činil přes 20 %. Naše české obchodní zastoupení mělo velký podíl na tomto výsledku, a to díky větším marketingovým aktivitám, které přinesly nárůst prodeje.

MM:

Jakým způsobem se projevuje konkurence východoasijských výrobců řezných nástrojů na trzích střední a východní Evropy?

J. Harpaz: Tento region Evropy má rychlý průmyslový růst, což je jedním z důvodů, proč je zaplavován též výrobky z Dálného východu. Jak je známo, produkty zde vyrobené nejsou vždy vysoké kvality a jsou kopiemi světových značek. A to platí nejen o slinutých karbidech, ale o celé řadě výrobků jak průmyslového, tak spotřebního charakteru. Společnosti, které kopírují produkty, nejsou zatíženy náklady na jejich výzkum a vývoj, a tudíž jejich prodejní ceny mohou být tak nízké. Na druhou stranu je důležité si uvědomit, že se vždy jedná jen a jen o kopie, které vlastnosti originálního produktu zdaleka nesplňují. V oblasti slinutých karbidů mají východoasijské společnosti velký plus v tom, že jsou v blízkosti přírodních zdrojů karbidového prášku.

MM:

Jakou část vašeho obratu celosvětově vkládáte do podpory vědy a výzkumu?

J. Harpaz: Sklupina IMC investuje 6 % ze svého ročního obratu do vědy a výzkumu. Vývoj a inovace nových výrobků jsou bezpodmínečně nutné v každém oboru lidské činnosti, a v našem oboru to platí dvojnásob. Jediné vývojové oddělení se nachází zde v Tefenu. 40 % veškerých produktů, které v současné době dodáváme na trh, je maximálního stáří tři roky.

MM:

Spolupracuje vaše společnost při vývoji nových výrobků a materiálů s technickými univerzitami?

J. Harpaz: IMC Group samozřejmě spolupracuje s technickými vzdělávacími institucemi a univerzitami. Spolupráce se odehrává především na poli zkoušení nových řezných materiálů při obrábění různých typů materiálů.

MM:

Jak vidíte vývoj českého a slovenského trhu s řeznými nástroji v porovnání s ostatními východoevropskými státy?

J. Harpaz: V období bývalého režimu bylo tehdejší Československo vedoucí zemí v zavádění nových a inovovaných řezných nástrojů ze slinutých karbidů ve výrobních procesech. Obdobný trend pokračuje i v současné době. Přesvědčujeme se, že i nový závod KIA Slovakia je adaptivní k zavádění nových trendů v obrábění a postupně zde nacházejí uplatnění nejnovější technologie obrábění.

MM:

Podílí se vaše světová technická a obchodní oddělení na inovaci specifických produktů dle požadavku jejich zákazníků?

J. Harpaz: Prodejní a technický personál přispívá silnou měrou k vývoji nových řešení, což vyplývá z jeho každodenní přítomnosti ve výrobních provozech našich zákazníků. Zde má přístup k jádru vzniklých problémů a přímo na míru je schopen nabídnout jejich řešení. Například v České republice vzniklo mnoho speciálních nástrojů dle specifických požadavků vyplývající ze způsobu obrábění.

MM:

Jak se bude podle vás vyvíjet konstrukce řezných nástrojů a jakým směrem se bude ubírat pravděpodobný vývoj řezných materiálů?

J. Harpaz: Současný vývoj je založen na řezných nástrojích s takovou geometrií, aby bylo dosaženo co nejvyšší produktivity, což u nás označujeme jako FMR (Fast Metal Removal - rychlý odběr materiálu). Při nákladech na výrobu obrobku tvoří náklady na řezný nástroj pouhé 3 % této hodnoty. Proto našim zákazníkům navrhujeme přechod z dosavadního přístupu zákazník - dodavatel k novému konceptu, který s sebou přináší výhody našich IMC technologií.

MM:

Konkurence ve vašem oboru je obrovská. Čím se musíte odlišovat, abyste si udrželi stávající pozici?

J. Harpaz: Snažíme se být zákazníkovi vždy nablízku. Po celém světě má Iscar celou řadu výrobních provozoven určených především pro výrobu držáků, upínačů a speciálních nástrojů. Nově je vybudován výrobní provoz v Maďarsku, určený pro výrobu speciálů, hlavně pak z monolitních SK polotovarů. I v České republice s v horizontu dvou až tří let počítá s výstavbou nové výrobní jednotky určené pro výrobu nástrojů.Iscar Tool Management - to je naše současné želízko v ohni. Řešíme snížení výrobních nákladů u zákazníka a dále se zavazujeme, že budeme v průběhu následujících let tyto náklady ještě snižovat při postupném nárůstu produktivity. Například ve společnosti KIA Slovakia máme v současné době kompletní tým, který se tool managementem zabývá. Dohodu zde máme takovou, že společnost nefinancuje množství odebraných nástrojů, ale platí určitý poplatek za každý obrobek. Na obdobnou dohodu však lze přistoupit pouze tehdy, pokud máme ve firmě 100% kontrolu nad skladem nástrojů, dále máme zodpovědnost za údržbu nástrojů - broušení, ostření a povlakování. Výrobci samozřejmě garantujeme perfektní sled obráběcích operací, bez prostoje zaviněného našimi produkty a naším přístupem.Děkuji za rozhovor

Roman Dvořák

Reklama
Související články
Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Nový závod na výrobu CNC brousicích strojů

Asi před půl rokem, když jsem připravoval rozhovor o unikátní brusce na sklo (viz MM Průmyslové spektrum č. 7-8/2019), jsem navštívil výrobní závod společnosti Fermat Machine Tool v pražské Hostivaři. Dnes bychom však v této lokalitě montážní linku s rozpracovanými CNC brousicími stroji hledali marně. Společnost totiž 24. října slavnostně otevřela svůj nový výrobní závod v Radějovicích, malé obci jižně od Prahy.

Než obr dosedne

Dva hangáry – jeden obrovský, architektonicky unikátní, druhý menší, zbrusu nový a též architektonicky výjimečný. A u nich potřebné zázemí. To je velmi stručně řečeno dnešní podoba sídla plně české společnosti Job Air Technic, kterou jsme měli možnost navštívit v severomoravském městě Mošnov.

Související články
Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zcela jiné možnosti s aditivními technologiemi

Nadnárodní společnost General Electric napříč všemi svými dceřinými společnostmi neustále prohlubuje obrovské know-how. Vlastní zkušenosti s vývojem aditivně vyráběných částí zejména pro potřeby leteckého průmyslu přesahující již dvě dekády daly podnět ke vzniku zákaznického centra. GE Additive otevřela v roce 2017 zákaznické centrum (Customer experience center – CEC) kousek od Mnichova, kde firmám nabízí pomoc s nelehkými začátky s aditivními technologiemi.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Pro ty opravdu dobré

Vytvořit technologický postup a naprogramovat výrobu aromalampy. Tak znělo zadání letošního, již šestého ročníku soutěže Siemens Sinumerik Cup v CNC programování pro střední školy a odborná učiliště. Letošní ročník lze právem označit za výjimečný.

Strojírenské fórum 2019: Zaostřeno na inteligentní výrobu

Letošní podzimní, v pořadí již 10. Strojírenské fórum, bylo opět příležitostí pro setkání špičkových odborníků (nejen) z oblasti výroby. Odehrálo se 19. listopadu v prostorách FEKT VUT v Brně.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Ložiska s českou značkou

Značka ZKL se v poválečném Československu prakticky stala synonymem pro ložiska. Jak to vlastně tenkrát bylo? A co znamená značka ZKL dnes?

Deset let na trhu a nový dodavatel

Společnost 4ISP v letošním roce slaví již deset let na trhu. Na počest tohoto výročí uspořádala v centru Eurazio vernisáž výstavy technických exponátů pod záštitou Technického muzea v Brně. Žádná velká narozeninová party se však konat nebude. Firma svoje jubileum oslaví se zaměstnanci i zákazníky individuálně.

Kompletní přehled laserových technologií

Přední světový veletrh světelných technologií Laser World of Photonics se koná každé dva roky. Koncem června letošního roku se veletrhu v Mnichově zúčastnil (ve srovnání s předchozími ročníky) rekordní počet návštěvníků i vystavovatelů. To dokazuje stále rostoucí význam fotoniky v mnoha oblastech lidské činnosti. Do středu zájmu se dostává také např. v souvislosti s udržitelností a snižováním CO2. Následující reportáž je věnována zejména oblasti průmyslového využití laserů.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Kdo není na MSV, jako by nebyl

61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně je již vzpomínkou. I tentokrát se potvrdilo, že se z něj v průběhu let stala nejrenomovanější oborová událost. Veletrh jako obvykle reagoval na aktuální trendy v oboru, takže letos probíhal především ve znamení digitalizace průmyslu, ale také cirkulární ekonomiky a dalších převratných novinek. Zajímavostí byla skutečnost, že role partnerské země se tentokrát ujala sama Česká republika. Veškeré státní instituce se zde spojily do jedné společné „České národní expozice The Country For The Future”.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit