Témata
Zdroj: Iscar

Inovované řezné nástroje z řady Neologiq

06. 04. 2022

Počátkem roku 2021 došlo k dalšímu uvolnění nových, inovovaných nástrojů na trh. Společnost Iscar je uvedla ve své další prodejní kampani s názvem Neologiq. Tato kampaň si kladla za cíl znovu předefinovat svět řezných nástrojů a přinesla velký skok vpřed. Kampaň Neologiq pokračuje i v roce 2022 a stávající řady nástrojů jsou stále doplňovány a rozšiřovány o nové typy karbidů a utvářečů, stejně jako o další velikosti destiček a průměry těles. Nejen o tom jsme si povídali s Martinem Horváthem, marketingovým manažerem ze společnosti Iscar ČR.

David Nesiba

Je klíčovým zaměstnancem robotického oddělení ve společnosti Dreamland Kosmonosy, kde má na starost autonomní mobilní roboty Mobile Industrial Robots. Vystudoval SPŠSE v Liberci, 16 let pracoval ve výzkumném ústavu v Liberci, a před nástupem do společnosti Dreamland byl zaměstnán ve společnosti Hexagon Metrology Praha. Od ledna 2022 je také redaktorem časopisu MM Průmyslové spektrum.

Reklama

MM: Reaguje vaše společnost na trendy v technologiích obrábění?

M. Horváth: Vývojáři a konstruktéři firmy Iscar věří, že nástroje Neologiq poskytnou odpověď na otázky, kterým dnešní kovoobráběcí průmysl v důsledku posledních vývojových změn v technologii čelí. V současné době jsme totiž svědky velkých změn, které mají dalekosáhlý dopad na výrobu. Požadavky průmyslu se mění a nejcitelněji to pociťuje automobilový průmysl. Ten se výrazně zaměřil na produkci elektromobilů a hybridních vozů, což nevyhnutelně vede k postupnému oslabení výroby automobilů s tradičním, spalovacím motorem a k omezenější výrobě těch dílů, které je třeba obrábět.

Speciálně tvarované, vysoce pozitivní destičky FFX4 XNMU se 4 řeznými hranami slouží k frézování s vysokými posuvy. (Zdroj: Iscar)

MM: Týká se tento vývoj také přesných odlitků nebo 3D tisku?

M. Horváth: Současné metody přesného lití odlitků, výroba přesných výkovků a nejmodernější metody 3D tisku zvyšují podíl produkce dílců blížících se svému finálnímu tvaru a výrazně tak snižují potřebu konvenčních obráběcích procesů, spojených s odstraňováním přebytečného materiálu, na minimum. Logickým důsledkem je podstatně snížený podíl obráběcích operací ve výrobním cyklu dílce – tento trend je na dnešním trhu velmi patrný.

Rychloposuvná čelní nástrčná fréza FFQ8 z řady Neofeed je určena pro čtvercové osmibřité vyměnitelné destičky FFQ8 SZMU. (Zdroj: Iscar)

MM: Znamená to snad, že některé menší dílny, továrny, nebo dokonce celé pobočky opustí obor obrábění?

M. Horváth: Samozřejmě že ne, ale budou se měnit požadavky na obráběcí operace ve strojírenských procesech. Potřeba produktivního a přesného obrábění s malým přídavkem při vysokých řezných rychlostech a hodnotách posuvu podstatně poroste a kovoobráběcí průmysl bude vyžadovat širokou škálu vhodných nástrojů, od kterých se bude očekávat stále větší přesnost a také delší životnost.

Reklama
Reklama

MM: To je tedy i důvod, proč kampaň Neologiq pokračuje i v roce 2022?

M. Horváth: Digitalizace výroby ovlivněná dynamikou konceptu Průmysl 4.0 požaduje novou úroveň „intelektu“ řezného nástroje, vhodnou pro chytré továrny. Jako reakci na probíhající změny považuje firma Iscar novou kampaň Neologiq za další logický krok k řeznému nástroji pro chytré továrny.

MM: Jaké frézovací nástroje v probíhající kampani nabízíte?

M. Horváth: Jedná se o řadu Neologiqmill. Metoda frézování s vysokým posuvem (High Feed Milling – HFM), u firmy Iscar známá pod označením Fast Feed Milling, je dnes již běžně používanou efektivní metodou hrubování jak tvarově složitých, tak rovinných ploch. Společnost Iscar již delší dobu nabízí velkou škálu rychloposuvných fréz, které splňují požadavky i nejnáročnějšího zákazníka. Avšak i v této oblasti produktů existuje prostor pro další inovace.

Antivibrační vyvrtávací tyč AV-D32-10D-C z řady Whisperline má vyměnitelnou hlavici AVC-D32-SCLCR-09. (Zdroj: Iscar)

MM: Máte nějaké novinky i v oblasti nástrojů s vyměnitelnými destičkami?

M. Horváth: Řada nástrojů Logiq-4-Feed z kampaně Neologiq je řada vysokoposuvových fréz pro tvarově specifické vyměnitelné destičky se čtyřmi řeznými hranami. V nedávné době byla rozšířena o nové nástroje s většími velikostmi břitových destiček, než byly v nabídce doposud. Nové destičky FFX4 XNMU-08 o velikosti 8 mm se montují do čelních nástrčných fréz FFX4 FD-08 a jsou dostupné v průměrech 50–125 mm. Nové nástroje podstatně zvyšují výkon při frézování materiálových skupin ISO P s vysokým posuvem, zejména pak při operacích obrábění velkých dutin a kapes. Výše uvedené nové destičky a tělesa tak doplnily stávající řadu Logiq-4-Feed.

MM: A nabízíte i karbidové břitové destičky?

M. Horváth: Jistě, dalším produktem určeným pro metodu frézování s vysokým posuvem a nabízejícím uživateli rozumnou úsporu nákladů je nástroj z řady Neofeed určený pro oboustranné čtvercové destičky: Karbidová břitová destička Neofeed FFQ8 SZMU má 8 řezných hran a lůžko ve tvaru rybiny, které zajišťuje spolehlivé upnutí tak, aby destička odolala velkému zatížení a bylo možné použít vyšší řezné parametry a dosáhnout vyšší produktivity.

Upínací blok TGTBQ pro čtvercové planžety TGAQ a DGAQ. (Zdroj: Iscar)

MM: Objevují se ve vaší nabídce i čím dál populárnější soudečkové frézy?

M. Horváth: Pokrok v pětiosém obrábění a v systémech CAD/CAM nabízí nové možnosti pro obrábění 3D tvarových ploch pomocí soudečkových fréz. Současné metody přesného lití odlitků a výroba přesných výkovků, která produkuje dílce blížící se svému finálnímu tvaru, dramaticky zvyšují poptávku po soudečkových frézách, které jsou pro tento typ obrobků velmi vhodné. V sortimentu produktů z kampaně Neologiq jsou soudečkové frézy dostupné v řadě nástrojů Neo-Barrel ve třech různých provedeních. Jde o soudečkové frézy EOB oválné, ETB kuželové a ELB čočkové. Soudečkové frézy Neo-Barrel dodává společnost Iscar ve dvou variantách: jako celokarbidové nástroje Solidmill a jako vyměnitelné hlavice Multi-Master. Soudečkové nástroje dokážou ušetřit až 75 % průchodů.

Reklama

MM: To jsme si obsáhle představili novinky ve frézování. A jak jste na tom s nabídkou soustružnických nástrojů?

M. Horváth: Soustružnické nástroje nesou označení Neologiqturn. Při operacích vnitřního soustružení je nožový držák hlavním faktorem ovlivňujícím tuhost soustavy. U nástrojů s velkým vyložením dochází k ohybu držáku a následným vibracím, které mají negativní vliv na přesnost obrábění, drsnost povrchu a životnost nástroje. Whisperline, řada antivibračních vyvrtávacích tyčí, byla vyvinuta za účelem eliminace chvění nástroje s velkým vyložením. Vyvrtávací tyče Whisperline jsou vybaveny vnitřním absorbérem a mechanismem pohlcujícím vibrace, který umožňuje stabilní řez až do vyložení 14× D. Standardně jsou antivibrační tyče dostupné v délkách 7× D a 10× D. Pro antivibrační tyče AV-D z řady Whisperline je k dispozici velké množství vyměnitelných hlavic AVC (pro různé typy destiček) využitelných pro soustružení, zapichování a soustružení závitů.

Nástroje z kampaně Neologiq si kladou za cíl překročit hranice konvenčního kovoobrábění. Kovoobráběcí průmysl čelí novým výzvám a musí najít co nejkratší cestu, jak se dostat z pomyslného bludiště. Firma ISCAR věří, že kampaň Neologiq s novými moderními nástroji je pomyslnou mapou, která vám pomůže najít cestu z bludiště ven.

MM: Novinky v oblasti destiček se jistě objevily, i pokud jde o soustružení, že?

M. Horváth: Hovoříme-li o produktech z oblasti soustružení, nelze opomenout zcela novou destičku XNMG z řady Neoturn. Jedná se o výhodnou kombinaci dvou tvarů populárních kosočtvercových ISO destiček: o kombinaci destičky CNMG s úhlem 80° a destičky DNMG s úhlem 55°. Spojením těchto dvou typů geometrií vznikla 70° destička XNMG, která v porovnání s destičkou CNMG umožňuje – díky menšímu úhlu špičky – lepší zapouštění nástroje při soustružení kuželových ploch a oproti destičce DNMG má naopak pevnější, zesílenou špičku. Výhody nové břitové destičky XNMG jsou patrné při soustružení tvarů. Destičky XNMG jsou dostupné ve velikostech 9 a 12 mm a upínají se do soustružnických držáků DXJNR/L-X-JHP-MC.

Modulárníadaptér Tagpad-Y-JHP pro upichování v ose Y. (Zdroj: Iscar)

MM: Z předešlých rozhovorů víme, že ve svém portfoliu máte i upichovací nástroje.

M. Horváth: Novinkou v oblasti produktivního upichování jsou nástroje z řady Logiq-F-Grip. Jedinečné čtvercové planžety TGAQ pro destičky Tang-Grip a planžety DGAQ pro destičky Do-Grip se upínají do robustního upínacího bloku TGTBQ. Tento upichovací systém umožňuje provádět hluboké zápichy při vysokém posuvu a bez vibrací. Za použití destičky o šířce 3 mm lze upíchnout průměr obrobku až 160 mm.

MM: Rostoucí schopnosti moderních víceúčelových strojů a soustružnických center posunuly společné hranice metod obrábění. Co nabízíte v této oblasti?

M. Horváth: Za zmínku stojí zcela nová metoda efektivního soustružení a zapichování v ose Y, tedy metoda, která je v určitých případech velmi cennou alternativou ke konvenčnímu soustružení v ose X. Při soustružení v ose Y se složky řezných sil příznivěji rozptýlí a hlavní zatížení je směrováno do držáku. Výsledná řezná síla tedy působí ve směru, ve kterém má nástroj největší tuhost. V důsledku toho se řezný proces stává mnohem stabilnějším, nástroj není tak náchylný k vibracím, zvyšuje se kvalita obrobených ploch a je možné zvýšit rychlost posuvu za účelem dosažení vyšší produktivity. Lze použít i většího vyložení nástroje. Proto i kampaň Neologiq přinesla na trh řady nástrojů, které jsou schopné obrábět v ose Y. Příkladem výše uvedených nástrojů je modulární adaptér Tagpad-Y-JHP z řady Tang-Grip, do kterého se upínají oblíbené destičky TAG.

Vrtáky D3N z řady Logiq-3-Cham mají proměnlivý úhel šroubovice a jsou určeny pro vyměnitelné vrtací hlavice F3P a H3P. (Zdroj: Iscar)

MM: A na závěr nám ještě prosím popište novinky v obrábění otvorů.

M. Horváth: Jednou z nejúspěšnějších produktových řad spadajících do kampaně Neologiq jsou tříbřité vrtáky Logiq-3-Cham s inovovaným tvarem tělesa a s vyměnitelnou karbidovou hlavicí. Samotná konstrukce tříbřitého vrtáku D3N je založena na proměnlivém úhlu šroubovice. Tento koncept výrazně zlepšuje dynamické chování vrtáku D3N a vede k rozšíření hloubky vrtání až na hodnotu 8× D. Vrtáky Logiq-3-Cham jsou nově dostupné v délkách 1,5; 3; 5 a 8× D v rozsahu průměrů 12–25,9 mm. Na těleso vrtáku lze upnout dva typy vyměnitelných karbidových hlavic: typ F3P s plochým čelem (pro otvory s rovným dnem) a typ H3P se samostředicí geometrií (pro vysokou kvalitu drsnosti povrchu).

MM: Děkujeme za rozhovor.

Související články
Trochoidní metoda frézování

Před několika desítkami let byly představeny obráběcí stroje s výrazně zrychlenou kinematikou a díky svým novým vlastnostem úspěšně rozšířily možnosti efektivních metod vysokorychlostního obrábění (HSM).

Moderní výroba forem a zápustek

Pro každého výrobce řezných nástrojů je výroba forem a zápustek velmi důležitým segmentem zákaznické produkce. Tento průmyslový obor nejenže spotřebovává stále více nástrojů, ale také neustále generuje nové požadavky, které mají významný dopad na pokrok v oblasti řezných nástrojů. O výrobě forem a zápustek, řezných materiálech, metodách a digitálních sestavách pro efektivitu výroby jsme hovořili s Martinem Horváthem, marketingovým manažerem ze společnosti Iscar ČR.

Pozornost se upíná ke speciálním nástrojům

Při výběru vhodného řezného nástroje pro konkrétní aplikaci je často obtížné rozhodnout, zda je vhodnější použít standardní, nebo speciální nástroj. Výběr správného řezného nástroje je ovlivněn mnoha faktory, jako je např. charakter obchodní situace, výrobní program, typ výroby a někdy i osobní preference. Standardní řezné nástroje z produkce zavedených výrobců se vyznačují vysokou univerzálností a je možno je použít pro obrábění dílů nejrůznějších tvarů a nejrůznější konstrukce.

Související články
Obrábění otvorů

Když na přelomu minulého století poprvé uvedla společnost Iscar svou nástrojovou řadu Multi-Master na trh, mělo to významný dopad na svět řezných nástrojů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Čelní frézování s velmi dobrou drsností povrchu

V kovoobráběcím průmyslu bylo dosažení dobré drsnosti obrobených ploch vždy jedním z hlavních směrů vývoje řezných nástrojů. Zejména to platí pro nástroje s vyměnitelnými destičkami. I přesto, že drsnost povrchu obrobku se v posledních letech výrazně zlepšila, konstruktéři nástrojů se domnívají, že je stále co zlepšovat. Kvalitu povrchu obrobků mohou výrazně vylepšit inteligentní aplikace posledních generací moderních nástrojů.

Obráběcí nástroje pro letecký průmysl

Z pohledu výroby je při obrábění leteckých komponentů největší výzvou typ obráběného materiálu. Titan, vysokoteplotní superslitiny (HTSA) a žáruvzdorné oceli jsou těžko obrobitelné materiály, a tato jejich charakteristika je problémem v celém dodavatelském řetězci leteckého průmyslu.

Nástroje pro obrábění v leteckém průmyslu

Letecký průmysl nejenže patří k největším odběratelům obráběcích nástrojů, ale především výrazně ovlivňuje jejich vývoj. Při obrábění dílů letadel se všichni výrobci snaží o maximální možnou efektivitu výroby, cílí na maximální provozní bezpečnost letadel a snižování potencionálních nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Pokročilé výdejní systémy pro zvýšení produktivity na pracovištích

Průmyslové využití pokročilých skladovacích a výdejních systémů ve výrobním průmyslu se traduje již více než 20 roků. Zatímco zpočátku si tento systém přisvojoval především průmysl v USA, dnes je seriózně využíván v počtech desítek tisíc kusů po celém světě a toto množství díky benefitům nových systémů neustále roste.

Partnerství na Borech

Do průmyslového areálu na plzeňských Borských polích se za účelem reportáže vracím po necelém půl roce. Tentokráte společně se zástupci společnosti Iscar, jejíž technologie pomáhají zdejší progresivní mladé firmě KTD Technologies v jejím růstu a díky prolínání profesních a osobních vztahů tak vzniká mezi oběma subjekty pevné partnerství.

Výroba elektromobilů vyžaduje
nová řešení

Podle odhadů odborníků by během 21. století měly elektromobily nahradit vozidla s konvenčním spalovacím motorem. Na elektrifikaci automobilového průmyslu je nutno pružně reagovat. Společnost Iscar se přizpůsobuje tomuto trendu a nabízí jedinečná a špičková řešení řezných nástrojů k obrábění komponentů pro výrobu elektrických vozidel. Nejdůležitější aspekty této problematiky a vybraná řešení nám v rozhovoru popsal Martin Horváth, marketingový manažer firmy.

Inovace řezných materiálů

Ve stavebním průmyslu začíná každá stavba domu zhotovením základové desky. Následná stabilita a spolehlivost celé stavby pak závisí na tom, jak pevné základy jsou. Ve strojním průmyslu je při konstrukci řezných nástrojů základem řezný materiál.

Rozšířené výrobní spektrum

Obráběcí centra řady SRTi od inženýrů firmy Hurco byla vyvinuta specificky pro manipulaci s těžkými přesnými součástmi, kde je třeba obrábět složité kontury navzdory jejich těžké hmotnosti a nadprůměrné velikosti. Navíc zabudovaný otočný stůl na pětiosých CNC obráběcích centrech od Hurco zvyšuje flexibilitu.

Multifunkční bruska aneb tři v jednom pro Koreu

Období sériové výroby, ve kterém TOS Hostivař nebo TOS Čelákovice dodávaly tisíce obráběcích strojů, je dávno minulostí. Tuto úlohu v oblasti univerzálních strojů převzaly do jisté míry asijské firmy, kterým lze, co do kvantity, a tedy i ceny, jen těžko konkurovat.

Světová show v oblasti obrábění kovů

EMO je jedna z největších průmyslových obchodních výstav na světě. Letos zde bude vystavovat více než 2 000 společností z 41 zemí a očekává se, že tuto největší světovou show věnovanou obrábění kovů přijde navštívit na 150 000 návštěvníků. Firma Iscar na svém stánku představí nástrojovou řadu „Inteligentní obrábění“, z níž předvede ty nejdůležitější nástroje. Standardní nástroje Iscar Industry 4.0 pomáhají zákazníkům přizpůsobit se požadavkům vysokorychlostního obrábění a dosahovat vysokých posuvů, jakož i využívat metodu minimálnímu množství mazání (MQL) i další moderní strategie obrábění.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit