Témata
Zdroj: Mazak

Japonský výrobce obráběcích strojů, společnost Yamazaki Mazak, resp. její evropská pobočka, uspořádala v anglickém Worcesteru první postcovidové novinářské setkání, kde prezentovala své inovační počiny za poslední období s důrazem na snižování uhlíkové stopy a energetickou efektivitu. Jsme rádi, že jsme mohli být při tom.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

Mazak se řadí mezi největší světové výrobce CNC obráběcích strojů a vždy svým inovačním potenciálem udával světový směr vývoje v této komoditě. Například multifunkční obráběcí centrum Integrex bylo společně s „naším“ centrem MCSY konstruktéra pana Ladislava Borkovce prvním na světě tohoto druhu. V současnosti Mazak disponuje 10 výrobními závody po celém světě a 77 technologickými centry ve 21 zemích světa. Tato globální působnost vytváří platformu pro úzké vazby se zákaznickou základnou, což napomáhá větší sounáležitosti s technologickými požadavky příslušných trhů, které jsou následně promítány do vývoje nových, sektorově customizovaných produktů.

Společnost má ve svém výrobním portfoliu přes 300 CNC obráběcích strojů – od víceúčelových, pětiosých frézovacích a soustružnických center, hybridních strojů přes technologii laserového řezání až po CNC systémy řízení a flexibilní výrobní systémy. Mazak se pochopitelně neomezuje pouze na dodávky samostatných strojů, ale svým zákazníkům dodává na míru navržené sestavy automatizovaných výrobních buněk s několika různými stroji a pomocnými automatizačními systémy. Společnost v roce 2019 oslavila 100 let a nadále zůstává rodinným podnikem, což můžeme považovat za klíčovou část jejího úspěchu společně s velmi cílenou a dlouhodobou vizí investic do vývoje nových produktů, technologií, a především profesního růstu svých lidí.

Vyrobeno ve Worcesteru

Evropský výrobní závod společnosti Yamazaki Mazak se nachází v anglickém hrabství Worcestershire ve stotisícovém městě Worcester, vzdáleném cca 50 km jihozápadně od Birminghamu. Rodina Yamazaki si pro svoji jedinou evropskou výrobní lokaci technologie obrábění v roce 1987 zvolila tento průmyslový region záměrně a po desetiletí existence si zde budovala velmi etablované a respektované postavení, s kontinuální výchovou vysoce edukovaných odborníků. Vše by mohlo vypadat jako anglický sen v japonské režii, pokud by brexit nebyl startovacím impulzem nemalých komplikací jak po stránce obchodní, tak i z pohledu následných konsekvencí jednak pocházejících z dodavatelsko-odběratelských vztahů, jelikož mnoho komponent do stavby strojů přichází právě z trhu EU, jednak těch, které jsou důsledkem celosvětové politické situace.

Nejlepší způsob, jak demonstrovat schopnosti nejmodernějších obráběcích strojů Mazak, je ukázat je v plném domácím provozu. Závodu ve Worcesteru se dostalo od prezidenta Takashi Yamazaki statusu iSmart Factory. (Foto: R. Dvořák)

Investice do růstu

Přes evropskou realitu i nadále akcionáři vkládají do anglického teritoria mnoho ambicí, o čemž svědčí i rozsáhlé investice do výrobních technologií, které ve Worcesteru v roce 2019 realizovali. Jednalo se o instalaci nejmodernějšího dvoupaletového vertikálního obráběcího centra Versatech V-140N/280 a portálového dvoustojanového vertikálního centra FJV-60/80 pro výrobu velkých dílců, čímž snížili podíl kooperace. Tyto investice vycházejí z potřeby vyšší soběstačnosti v oblasti technologie obrábění, a firmě tak zajistily větší flexibilitu, adaptabilitu a produktivitu, které jsou potřebné k prosperitě ve výrobním prostředí Anglie po brexitu. Z důvodu potřebného navýšení prostorových kapacit byla přistavěna nová montážní hala a také přemístěna lakovna. Tyto investice byly především odrazem růstu poptávek v energetickém sektoru jak na anglickém a irském trhu, tak samozřejmě i na trhu evropském. Především prý rostl zájem o soustruhy a horizontální obráběcí centra.

Časosběrné video stavby portálového obráběcího centra Versatech V-140N/280 v evropském výrobním závodě společnosti Mazak v anglickém Worcesteru v roce 2021. Pětiosá portálová obráběcí centra Versatech svojí konstrukcí umožňují nepřetržité obrábění velkých dílů bez výměny hlavy díky vřeteníkům s osou B a C, které dokážou provádět polohování do vertikálních a horizontálních poloh a do jakéhokoliv úhlu v mezipoloze.

Pochopitelně investice do technologického vybavení musí jít ruku v ruce s budováním nové generace techniků. Mazak participuje na výchově mladých učňů a ročně jich k němu na praxi dochází několik desítek, které pak i ve firmě zůstávají. Za poslední období ve firmě začalo pracovat na 200 absolventů z různých oborů, jako je např. operátor CNC obrábění a tváření plechů, elektrotechnik, údržbář a další. Více než jedna třetina současných zaměstnanců Mazaku, včetně současných vedoucích a manažerů, započala svoji zdejší kariéru jako učňové.

Pokračující investice mají za cíl zvýšit podíl Mazaku jak na anglickém, tak i evropském trhu. Současná strategie cílí na nové výrobní sektory s novými produkty, zejména s pětiosým obráběcím centrem CV5-500, které bylo ve Worcesteru navrženo a vyrobeno speciálně pro evropské zákazníky.

Reklama
Reklama
Reklama

European Technology Centre

Srdcem a vizitkou každého výrobního závodu je jeho technické centrum, které návštěvníkům demonstruje produktové portfolio a přidružené opce. Nejinak tomu je i ve Worcestru, kde se nachází na 20 strojů jak z domácí produkce, tak i ze zahraničních výrobních lokací Mazaku. Automatizace se táhne celým centrem, na strojích jsou demonstrovány různé možnosti aplikací paletových zakladačů či robotů. Mezi zajímavé ukázky patřilo multifunkční obráběcí centrum Variaxis i-300 s automatickým pracovním měničem a rozšiřitelným vysokokapacitním zásobníkem nástrojů pro aplikace s velkou variabilitou dílů v malosériové výrobě. Dále se na showroomu nacházejí zde vyrobená kompaktní pětiosá obráběcí centra CV5-500 s ukázkou pomocného automatizačního systému.

Pro zájemce o laserové technologie je zde k dispozici stroj Optiplex 3015 Fiber III 10kW doplněný o automatizovaný systém nakládání plechů Tekmag. V Cerro Maggiore nedaleko italského Milána má firma rozsáhlé laserové technologické centrum. Lasery jsou vyráběny v Japonsku.

Portál digitálního připojení Mazak iConnect poskytuje registrovaným uživatelům přístup k informacím o provozovaném stroji, jako jsou manuály, videa o údržbě a profesionální školení či historie objednávek dílů. Portál také zahrnuje službu Machine to Mazak s „rozšířenou hodnotou“, která zákazníkům umožňuje připojit stroje k zabezpečené službě Mazak Cloud. Ta může nabídnout řadu výhod zvyšujících produktivitu, včetně online monitorování provozu strojů, zálohování ovládacích prvků, využití vzdálené diagnostiky pro získání podpory od aplikačních a servisních techniků a plánování úloh údržby.

Dozvuky pandemie covidu stále doléhají na celý svět a často omezují mobilitu lidí. Pro ty, kteří nemohou cestovat osobně, Mazak investoval do virtuálního digitálního dvojčete tohoto technologického centra, které obsahuje interaktivní přehled všech aktuálně nainstalovaných strojů.

V technickém centru Mazak ve Worcesteru je prezentováno na 20 strojů, které demonstrují výrobní portfolio společnosti – horizontální, vertikální, soustružnické, hybridní a laserové CNC stroje. Své čestné místo zde má nejnovější vertikální obráběcí centrum Mazak VCN-700, které zde bylo zkonstruováno, a samozřejmě i vyrobeno. (Zdroj: Mazak)

Kroky k dekarbonizaci

Emise CO2 a spotřeba elektrické energie pro pohon obráběcích strojů nebyly v minulosti nikdy tak často probírány jako v poslední době. Japonští výrobci obráběcích strojů systematicky snižují spotřebu elektřiny a současně optimalizují konstrukci strojů. Mazak mj. snižuje emise CO2 u svých strojů jednak snižováním energetické spotřeby, a to s ohledem na udržení dlouhodobé přesnosti, jednak proaktivním vypínáním aktuálně nepotřebných periferií, a samozřejmě zkracováním časů cyklů.

Mazak se zavázal vyvíjet technologie pro dekarbonizaci zlepšováním produktivity a prosazuje tři komplexní způsoby, jak přispět ke snížení dopadu své produkce na životní prostředí a vytvoření udržitelné společnosti. Prvním je vývoj energeticky úsporných technologií, dále pak využívání umělé inteligence a digitálních technologií a v neposlední řadě integrace stávajících technologií do jednoho celku, jako je vývoj hybridních multifunkčních strojů a automatizačních systémů.

Reklama

Firma si stanovila cíl v oblasti životního prostředí a udržitelnosti, kterého chce dosáhnout do roku 2030. Při určování míry udržitelnosti uplatňuje řadu faktorů od spotřeby energie přes počet servisních intervalů až po celkovou velikost stroje ve vztahu k jeho obrobené ploše. Společnost promítá několik kritérií do takzvaného faktoru X, jehož cílová hodnota má být 4. V podstatě aplikují rovnici na obráběcí stroj, který byl vyroben v roce 2010, a poté pro každou novou iteraci modelu hledají faktor změny. Je to například patrné na novém stroji Variaxis i-800 Neo, který má o 22,7 % nižší uhlíkovou stopu při provozu ve srovnání s jeho předchozí generací.

Závěr

Uplynulé období bezesporu patřilo k těm nejnáročnějším, která britská výroba pamatuje. Je odrazem jak konsekvencí plynoucích z brexitu, tak i reality pandemie covidu, která byla následována krizemi v subdodavatelském a energetickém sektoru. Nic však nezměnilo dlouhodobý strategický investiční plán Mazaku, který zůstal stabilní a vyplnil se do posledního písmenka. Ve Worcesteru jsem viděl výhody plynoucí z kontinuálních investic do lidí, výrobních technologií a výrobkových inovací, jež umožnily zvýšit objem zde vyrobených modelů o více než třetinu, a postupně i podíl na světových trzích. Na jednu stranu se raduji, že svět po všech těch kotrmelcích má stále, co se týče nových technologií, apetit, na druhou stranu je mi smutno z toho, že čeští výrobci obráběcích strojů v tom hrají čím dále menší roli. Jak se na tuto realitu „seshora“ asi dívá legendární jihočeský konstruktér pan Borkovec?

Mazak Worcester
Výroba zde byla zahájena v roce 1987 s tehdejšími 60 zaměstnanci, kteří v prvním roce expedovali 360 strojů. Aktuálně zde činí průměrná roční produkce fabriky s 800 lidmi 1 000 strojů, z nichž 80 % nachází své zákazníky na evropském trhu. Polovina všech prodaných strojů Mazak v Evropě pochází právě z anglického závodu. Ve Worcesteru se vyrábějí soustružnická centra série Quick Turn, dále pak v Anglii zkonstruovaná vertikální tříosá obráběcí centra řady VCE, VCN a VTC a pětiosá centra CV5, která měla svoji premiéru na EMO 2019 v Hannoveru. Brány anglického výrobního závodu také opouštějí tříosá a pětiosá velká centra VTC Performance Line velikosti 800.
(Zdroj: Mazak)

Související články
Odpovědnost na prvním místě

Se značkou Mazak spojil celý svůj profesní život. Letos je tomu 35 let od chvíle, kdy nastoupil do tehdy úplně nového závodu, který Mazak otevřel v Anglii jako vůbec první v Evropě a v jehož čele stojí od roku 2017. Jeho profesní dráha je jako z učebnice osobního růstu. Nicméně, jak on sám zdůrazňuje, k úspěchu nestačí jen vlastní schopnosti a ambice, ale nutné je především mít kvalitní tým lidí. A s ním pak správně pracovat. Přinášíme rozhovor s Richardem Smithem, ředitelem evropské skupiny Mazak.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Související články
Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bezpečné přistání

Za další referenční zákaznickou reportáží společnosti Mazak jsme se vypravili na sever Českého ráje, kde se ve městě Semily nachází jedna z výrobních lokací skupiny Charvat Group, která se zaměřuje na výrobu hydraulických válců a leteckých podvozků. Hostitelem nám byl Michal Dolejš, výkonný ředitel zdejšího závodu, společnost Mazak zastupoval obchodní zástupce Pavel Procházka a Veronika Kvardová z marketingu.

Soustruh místo motorky

Cesta na další reportáž referenčního partnerství firmy Mazak směřovala do plzeňských Borských polí. Obchodní manažer Ivan Šedivec ji nevybral náhodou. Jak jsem záhy zjistil, firma KTD Technologies Tomáše Duspivy totiž díky jeho osobě v sobě bezesporu ukrývá obrovský potenciál.

USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Na cestě ke zrození stroje: Závěrečné ohlasy

Série 10 článků konstruktéra Michala Roseckého během celého roku popisovala proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku se autor snažil čtenáře provázet tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit