Témata
Foto: J. Hrdý

Za další referenční zákaznickou reportáží společnosti Mazak jsme se vypravili na sever Českého ráje, kde se ve městě Semily nachází jedna z výrobních lokací skupiny Charvat Group, která se zaměřuje na výrobu hydraulických válců a leteckých podvozků. Hostitelem nám byl Michal Dolejš, výkonný ředitel zdejšího závodu, společnost Mazak zastupoval obchodní zástupce Pavel Procházka a Veronika Kvardová z marketingu.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama
Referenční video technologií Mazak v závodě Charvat AXL, kde je centrum Variaxis i-800 NEO využíváno ve výrobě leteckých komponent.

Konec druhé světové války byl obdobím, do kterého se datuje historie zdejší strojírenské výroby. Z roku 1958 pak pocházejí první zmínky o státním podniku Technometra, který se již tehdy mj. zaměřil na výrobu servořízení a leteckých podvozků. Restrukturalizací tohoto podniku vznikla společnost AXL, která zhodnocovala dlouholeté zkušenosti z oblasti vývoje, konstrukce a výroby automobilové a letecké techniky a hydraulických zařízení. Budování současné tváře firmy vychází z roku 2010, kdy majoritní podíl ve společnosti AXL získala společnost Charvát Group. Jedná se o skupinu výrobních podniků, která v roce 2022 s 880 zaměstnanci dosáhla obratu 2,3 mld. Kč. V semilském závodě aktuálně pracuje 170 lidí a obrat v loňském roce činil 280 mil. Kč. Za zrodem skupiny stál JUDr. Ing. Jiří Charvát, který začal s podnikáním v 90. letech v oblasti hydraulických kapalin a olejů. První jeho investice v roce 1998 směřovala do Technometry Zbraslavice, kde se tehdy vyráběly hydraulické hadice. Postupně získával zkušenosti v komplexní výrobě hydraulických prvků. Akvizičně vytvářel vertikální integraci firem s příslušnými znalostními kompetencemi. Její největší konkurenční výhoda tkví v komplexních dodávkách v oblasti hydrauliky – od olejů přes hadice, šroubení, válce, agregáty až po celé systémy a celky. Jako jeden příklad za všechny uveďme dodávky kompletních hydraulických systémů pro regulaci výkonu turbín v elektrárnách.

Jak nám na úvod našeho setkání sdělil Michal Dolejš, který je za zdejší semilský provoz zodpovědný, skupina Charvát má široký záběr. V současné době se vedle již zmíněných Zbraslavic u Kutné Hory, kde se vyrábějí hydraulické hadice, trubky a válce, dále nacházejí výrobní a prodejní lokace v Okřínku u Poděbrad, jehož brány opouštějí kontejnerové nakladače, v Rakovníku se vyrábějí hydraulické agregáty a celé systémy, ve slovenském Bardějově hydraulické válce pro prémiové zákazníky. Firma má dále své působiště i v Chorvatsku a Slovinsku.

V technologii třískového obrábění jsou v semilském závodě Charvat AXL kompletně soběstační. Aktuální investice spočívala v pořízení pětiosého centra Mazak Variaxis i800 Neo. Na společné fotografii Michal Dolejš (vlevo), výkonný ředitel zdejšího závodu, a Pavel Procházka, obchodní zástupce společnosti Mazak. (Foto: J. Hrdý)

Používané technologie

Zdejší technologie jsou odrazem toho, jak se semilská fabrika postupně vyvíjela. Historicky se zde vyráběly letecké podvozky a servořízení, což s sebou neslo požadavky na tepelné zpracování a povrchové úpravy. Provoz kalírny a chromovny si zde zachovali, ale kadmiování, fosfátování a zinkování se rozhodli outsourcovat. Nicméně podle slov pana Dolejše stále disponují odborníky přes metalurgii a povrchové úpravy, kteří jsou zodpovědní za kooperace. „V letecké oblasti je kooperace akceptována, ale je třeba deklarovat, že disponujete potřebnými odbornými znalostmi, že si předem schválené dodavatele dokážete řídit,“ specifikuje pan Dolejš.

V Semilech se především specializovali na podvozky pro kunovický letoun Let L 410 Turbolet. Po akvizici panem Charvátem se zde formou rozsáhlých repasí a renovací postupně modernizoval strojní park, nové technologie nebyly pořizovány. Až teprve s novými projekty v rámci strategie firmy se zvýšeným podílem letecké výroby se začalo investovat do nových technologií. Současný ukázkový výrobek představuje kompletní letecký podvozek kategorie CS23 do 10 tun letové hmotnosti vyrobený z výkovků.

Reklama
Reklama
Reklama

Sázka na Mazak

Na samém začátku jsme si řekli, že strategie semilského podniku v rámci skupiny by měla být ve složité strojařině s rozšířením letecké výroby,“ říká pan Dolejš a pokračuje: „Pokud se chceme koncentrovat na kompletní výrobu leteckých podvozků, jsou pro nás etalonem stroje typu soustružnicko-frézovací centra, jako je například stroj typu Integrex od Mazaku.“ V rámci několika kol výběrových řízení vyzvali dodavatele těchto technologií k vypracování časové studie dílců pro letecké podvozky, konkrétně pro L410 a L39 NG z produkce Aero Vodochody a italského výrobce Tecnam Aircraft. Následně po diskuzích s odborníky z firmy Mazak a navazujících konzultacích dospěli k závěru, že pro dané zadání a větší flexibilitu výroby je výhodnější nejít cestou jednoúčelových soustružnicko-frézovacích strojů, ale zvolit pětiosé obráběcí centrum, a to v kombinaci s velkým tříosým soustruhem. Provoz těchto dvou strojů jim dává větší variabilitu využití pro výrobu několika desítek sad podvozků (za jeden rok) sestávajících z příďového podvozku a dvou hlavních. Původně zvažované multifunkční soustružnicko-frézovací centrum by našlo své uplatnění u vyšších sérií.

Výběrové řízení na pětiosé centrum spočívalo opět v zadání výroby konkrétního typového dílce, stejně jako v případě velkého soustruhu,“ vzpomíná Michal Dolejš a pokračuje: „Ale jelikož jsme dosud nedisponovali zkušenostmi s pětiosým obráběním a již jsme měli vysoutěžený konkrétní projekt s daným harmonogramem, tlačil nás čas, a tak jsme do zadání uvedli požadavek na dodání stroje, včetně kompletní technologické podpory a sedmi vyrobených dílů.“ Toto tehdy prý byl rozhodující moment, díky kterému zvolili Mazak. Ten jako jediný ze všech oslovených firem byl schopen dostát všem požadavkům.

Jelikož se v Semilech podvozky historicky vyráběly, existovala zde již ověřená technologie. Díky malosériové výrobě zde používali výkonné tříosé frézky s velkým množstvím přípravků. Požadavek tedy byl optimalizovat stávající výrobní proces a přejít z tříosého obrábění a „zapřípravkovaných“ polotovarů do obrábění pomocí pětiosého stroje. „Na základě zadaných dílů jsme doporučili pětiosý frézovací stroj Variaxis i800 Neo a pro zachování požadované univerzality pak velký soustruh Slunt Turn 500M 3000U pro obrábění dílů hřídelového typu. Toto vše jsme konzultovali s kolegy ze zahraničních poboček, jejichž zákazníci se zabývají výrobou leteckých podvozků, například pro Airbus či Boeing,“ přibližuje tehdejší kroky Pavel Procházka. Ve spolupráci s partnerskou firmou Iscar vybrali vhodné nástrojové vybavení pro produktivní obrábění leteckého duralu a speciální vysokopevnostní letecké oceli pro podvozky. Nebylo to pouze o vytipování konkrétních nástrojů, ale šlo o kompletní přípravu celé technologické části podpory od programů až po návrh upínacích přípravků. Bylo třeba dodat kompletní technologii na klíč a vyrobit zkušební dílce.

V Semilech mají historické zkušenosti s přesnou strojařinou, vlastní celou řadu leteckých certifikátů. Zaměřují se na malé série složitých speciálních aplikací, které vyrábějí jak dle výkresové dokumentace tzv. build to print, ale samozřejmě disponují i vlastním vývojem dle zadání zákazníka. Mají konstrukční oddělení, které se např. specializuje na vývoj leteckých podvozků. (Foto: J. Hrdý)

Kompletní výroba těchto podvozkových dílů začala v nulté sérii na strojním vybavení v Technologickém centru Mazak, jelikož pro semilský závod to bylo první pětiosé centrum. Obrábělo se z plného materiálu, neboť s ohledem na malé série by výkovky pochopitelně nebyly rentabilní. Přířezy ocelových dílů jsou o hmotnosti 30 až 40 kg, přičemž až 70 % materiálu se odebere a jde tzv. do špon. Z důvodu optimalizace výroby byly ve společnosti Vtech vyhotoveny speciální upínací nulové body zapuštěné přímo do desky stolu. Při výrobě podvozkových noh je třeba mít co největší zdvih v ose Z; při použití upínacích bodů na desce stolu by se totiž „přišlo“ cca o 45 mm v ose Z. A protože se jedná o relativně velké přířezy, upínací čep nulového bodu je přímo zašroubovaný do přířezu a vše je umístěno na stole stroje. Toto se realizovalo s ohledem na potřebu zkrácení vyložení nástrojů při obrábění. Současná doba kompletního průchodu zakázky podvozku výrobou je dle slov pana Dolejše přibližně půl roku, a to zejména kvůli složitosti a časové náročnosti speciálních procesů, které do toho vstupují, jako např. tepelné zpracování.

Pod kapotou

Dodané pětiosé centrum Variaxis i800 Neo je velmi rozšířené v letecké výrobě. Disponuje zásobníkem nástrojů s 80 pozicemi a výkonným vřetenem s 10 000 ot.min–1. Součástí dodávky byla i vysokotlaká 70barová jednotka s vysokokapacitním vynašečem třísek. Stroj byl téměř ihned k dispozici, což bylo bezesporu benefitem dodávky. „Kromě samotné podstaty strojů Mazak je velká síla v našem aplikačním oddělení a zde bych chtěl svým kolegům poděkovat. Projekt byl realizovaný na klíč a kolegové z aplikačního zde odvedli obrovský kus práce, protože zajistili kompletní náběh výroby dílů,“ s hrdostí uvedl Pavel Procházka.

Reklama

Nastolení nové cesty

Volba technologie Mazak představovala pro operátory vícestrojové obsluhy velkou změnu, neboť se jednalo o jejich první pětiosý stroj s řídicím systémem Mazatrol. Ale díky intuitivnímu ovládání nakonec přechod proběhl bez zásadních problémů. „V Semilech máme vytipované stávající stroje z výroby leteckých dílů, které bude třeba obměnit, a tak dle mého má smysl pokračovat společně s firmou Mazak. Během těchto dvou projektů jsme si ověřili správnost našeho rozhodnutí. Mazak je velmi solidní partner, a to jak s ohledem na držení termínů, tak i z hlediska podpory a školení. Prvotní očekávání ze spolupráce se nám ověřila během realizace a není důvod jít jinou cestou. Jsme velmi spokojeni,“ říká závěrem našeho setkání Michal Dolejš.

Semilský závod byl opět důkazem toho, že současné strojírenství není pouze o dodaném stroji vybraném z katalogu, a případně doplněném o další opce. Ale je to o partnerství, komplexní dodávce celé technologie na klíč, profících v aplikačním oddělení, a v tomto případě i výrobě zkušebních dílců. A to bylo při našem setkání z úst pana ředitele Dolejše opakovaně důrazně zmíněno. Ostatní účastníci vypsaného tendru toto bohužel nesplnili, a tím tak přišli i o potenciál případné další spolupráce, která se zde na severu Českého ráje otevírá.

Související články
Made in England

Japonský výrobce obráběcích strojů, společnost Yamazaki Mazak, resp. její evropská pobočka, uspořádala v anglickém Worcesteru první postcovidové novinářské setkání, kde prezentovala své inovační počiny za poslední období s důrazem na snižování uhlíkové stopy a energetickou efektivitu. Jsme rádi, že jsme mohli být při tom.

Soustruh místo motorky

Cesta na další reportáž referenčního partnerství firmy Mazak směřovala do plzeňských Borských polí. Obchodní manažer Ivan Šedivec ji nevybral náhodou. Jak jsem záhy zjistil, firma KTD Technologies Tomáše Duspivy totiž díky jeho osobě v sobě bezesporu ukrývá obrovský potenciál.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Související články
USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Odpovědnost na prvním místě

Se značkou Mazak spojil celý svůj profesní život. Letos je tomu 35 let od chvíle, kdy nastoupil do tehdy úplně nového závodu, který Mazak otevřel v Anglii jako vůbec první v Evropě a v jehož čele stojí od roku 2017. Jeho profesní dráha je jako z učebnice osobního růstu. Nicméně, jak on sám zdůrazňuje, k úspěchu nestačí jen vlastní schopnosti a ambice, ale nutné je především mít kvalitní tým lidí. A s ním pak správně pracovat. Přinášíme rozhovor s Richardem Smithem, ředitelem evropské skupiny Mazak.

Vezměme rozum do hrsti a bojujme

Pavel Sobotka, zakladatel a ředitel firmy Frentech Aerospace. Základy technických a technologických schopností získal v Tesle Brno, kde pracoval 27 let. Již tehdy byl přesvědčen, že přesná mechanika bude stále atraktivním oborem, jelikož se podílí absolutně na všem, co používáme. Brýle, zdravotnická technika, auta, letadla, kosmické rakety, obranný průmysl, tiskařina, výroba mikročipů, počítačů a mnoho dalšího.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Na cestě ke zrození stroje: Závěrečné ohlasy

Série 10 článků konstruktéra Michala Roseckého během celého roku popisovala proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku se autor snažil čtenáře provázet tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Věřím v sílu českého průmyslu

Globální svět má za sebou celkem náročné dva roky a neméně složité období před sebou. Inovační lídři a ti japonští především, v každé abnormalitě vždy hledají výzvy. Hovoříme s Petrem Šimáčkem, branch manažerem společnosti Yamazaki Mazak Central Europe. Retrospektiva předchozích měsíců, které se staly novým etalonem současné doby, dává nahlédnout právě do oněch výzev, které japonský lídr a jeho světové lokace vnímaly a přetavovaly do reality.

Hnací síla zelené éry v obrábění

Mezi obráběcími stroji, které na loňském veletrhu MACH v anglickém Birminghamu přitahovaly obdivné pohledy návštěvníků, byla nejnovější generace vertikálního obráběcího centra Variaxis i-800 Neo společnosti Mazak. Ptáte se na důvod?

Specifika leteckého průmyslu z pohledu obráběcích technologií

Od výrobců obráběcích strojů se v leteckém průmyslu vyžaduje, aby dodávali vysoce výkonné, vysoce produktivní a vysoce přesné pětiosé a multifunkční stroje a navrhovali nové technologie pro zpracování obtížně obrobitelných materiálů nebo dílů se složitými tvary.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit