Témata
Zdroj: Mazak

Mezi obráběcími stroji, které na loňském veletrhu MACH v anglickém Birminghamu přitahovaly obdivné pohledy návštěvníků, byla nejnovější generace vertikálního obráběcího centra Variaxis i-800 Neo společnosti Mazak. Ptáte se na důvod?

Reklama

Aktuální verze tohoto legendárního obráběcího centra zanechává v průběhu své provozní životnosti výrazně nižší uhlíkovou stopu než její předchůdce. Tohoto pozoruhodného úspěchu je dosaženo díky závazku společnosti Mazak směrem k šetrné výrobě vůči životnímu prostředí a je součástí firemní strategie Go Green.

Společnost Mazak si stanovila cíl v oblasti životního prostředí a udržitelnosti, kterého chce dosáhnout do roku 2030,“ vysvětluje Greg Cocks, senior manažer European sales engineering ve společnosti Mazak Europe. Inženýři pracují na vývoji strojů, které budou čtyřikrát efektivnější než ty z roku 2010.

Aktuální generace vertikálního obráběcího centra Variaxis i-800 Neo od společnosti Mazak poskytuje vysoce přesné obrábění a je vybavena širokým obráběcím prostorem pro manipulaci s velkými obrobky nebo přípravky. Není však zdaleka jediným strojem v portfoliu společnosti Mazak, který se může pochlubit ekologickými vlastnostmi. (Zdroj: Mazak)

Faktor X

Mazak při určování míry udržitelnosti uplatňuje řadu faktorů. Od spotřeby energie přes počet servisních intervalů až po celkové velikosti stroje ve vztahu k jeho obrobené ploše. Společnost promítá několik kritérií do takzvaného faktoru X, kdy jeho cílová hodnota má být 4. „V podstatě aplikujeme rovnici na obráběcí stroj, který byl vyroben v roce 2010, a poté na každou novou iteraci modelu hledáme faktor změny,“ říká Greg Cocks. „Jsme hrdí na to, že můžeme svým zákazníkům říci, že nyní máme výpočet, který aplikujeme na naše nejnovější stroje v rámci snahy o neustálé zlepšování. Můžete to vidět na našem novém stroji Variaxis i-800 Neo, který má o 22,7 % nižší uhlíkovou stopu při provozu ve srovnání s předchozí generací modelu.

Reklama
Reklama

Konkurenční výhoda

Přestože na trhu existuje jasná poptávka po snížené spotřebě energie vzhledem k její rostoucí ceně, zákazníci se začínají ptát také na uhlíkovou stopu ve vztahu k životnímu cyklu stroje. Tyto informace mají zásadní význam ve stále větším počtu průmyslových odvětví. Například výrobci automobilů uvádějí údaje o množství CO2 uvolněného při výrobě vozidel. „Jediný způsob, jak to mohou automobilky přesně stanovit, je znát množství CO2 vyprodukované výrobou součástí, které se do daného vozidla dodávají,“ říká Greg Cocks a pokračuje: „Následně je po výrobcích v dodavatelském řetězci požadováno, aby uváděli poměrně přesné výpočty, kolik CO2 uvolňují jejich obráběcí stroje při výrobě komponent.“ Používají-li výrobci stroje Mazak, velmi pravděpodobně vyprodukují méně CO2 než dříve, což je staví do výhodné pozice při výběrových řízeních na zakázky.

Energy Dashboard v reálném čase měří spotřebu elektrické energie na jeden díl, a provozovatel stroje tak zná finanční náklady na jeho zhotovení. (Zdroj: Mazak)

Energy Dashboard

Společnost Mazak se velmi zajímá o měření a analýzu uhlíkové stopy a nabízí produkty, jako je Energy Dashboard. Ten v reálném čase měří skutečnou spotřebu energie na jeden díl s využitím norem stanovených protokolem o skleníkových plynech a uvádí finanční náklady na výrobu dílu. Tím mají výrobní firmy snadný přístup k těmto informacím, a začnou tak lépe chápat náklady a zanechanou uhlíkovou stopu na jednu součástku.

Greg Cocks uzavírá: „Všechny stroje Mazak, které nyní navrhujeme v našem evropském výrobním závodě ve Worcesteru, nepoužívají transformátory. Pracují přirozeně na 400 V, což eliminuje energetické ztráty spojené s transformací energie.“ Je tedy zcela zřejmé, že strategie Mazak Go Green prochází celou společností.

Související články
Odpovědnost na prvním místě

Se značkou Mazak spojil celý svůj profesní život. Letos je tomu 35 let od chvíle, kdy nastoupil do tehdy úplně nového závodu, který Mazak otevřel v Anglii jako vůbec první v Evropě a v jehož čele stojí od roku 2017. Jeho profesní dráha je jako z učebnice osobního růstu. Nicméně, jak on sám zdůrazňuje, k úspěchu nestačí jen vlastní schopnosti a ambice, ale nutné je především mít kvalitní tým lidí. A s ním pak správně pracovat. Přinášíme rozhovor s Richardem Smithem, ředitelem evropské skupiny Mazak.

Made in England

Japonský výrobce obráběcích strojů, společnost Yamazaki Mazak, resp. její evropská pobočka, uspořádala v anglickém Worcesteru první postcovidové novinářské setkání, kde prezentovala své inovační počiny za poslední období s důrazem na snižování uhlíkové stopy a energetickou efektivitu. Jsme rádi, že jsme mohli být při tom.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 2: Vliv výrobních strojů

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hrají roli politika a byznysové zájmy, a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Související články
Specifika leteckého průmyslu z pohledu obráběcích technologií

Od výrobců obráběcích strojů se v leteckém průmyslu vyžaduje, aby dodávali vysoce výkonné, vysoce produktivní a vysoce přesné pětiosé a multifunkční stroje a navrhovali nové technologie pro zpracování obtížně obrobitelných materiálů nebo dílů se složitými tvary.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Bezpečné přistání

Za další referenční zákaznickou reportáží společnosti Mazak jsme se vypravili na sever Českého ráje, kde se ve městě Semily nachází jedna z výrobních lokací skupiny Charvat Group, která se zaměřuje na výrobu hydraulických válců a leteckých podvozků. Hostitelem nám byl Michal Dolejš, výkonný ředitel zdejšího závodu, společnost Mazak zastupoval obchodní zástupce Pavel Procházka a Veronika Kvardová z marketingu.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 3: Inteligentní technologie

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a  napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Smyslem předkládané trilogie článků není rozklíčovat současný stav a doporučit řešení, ale z pohledu konstrukce a provozu výrobních zařízení představit řešení firem, které primárně nehledí na byznys, ale na budoucnost naší planety.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 1: Obecný úvod do problematiky

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hraje roli politika a byznysové zájmy a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Soustruh místo motorky

Cesta na další reportáž referenčního partnerství firmy Mazak směřovala do plzeňských Borských polí. Obchodní manažer Ivan Šedivec ji nevybral náhodou. Jak jsem záhy zjistil, firma KTD Technologies Tomáše Duspivy totiž díky jeho osobě v sobě bezesporu ukrývá obrovský potenciál.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Na cestě ke zrození stroje: Závěrečné ohlasy

Série 10 článků konstruktéra Michala Roseckého během celého roku popisovala proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku se autor snažil čtenáře provázet tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit