Témata
Reklama

Češka ve vedení ruské firmy

01. 09. 2010

Před dvěma lety jsme v červencovém vydání MM Průmyslového spektra otiskli pod názvem „Jak se řídí strojírenská fabrika na Sibiři“ reportáž z dceřiné firmy Sibelektroprivod plzeňské společnosti Škoda Plzeň doplněnou o rozhovor s jejím generálním ředitelem Pavlem Cesnekem. Zkušenosti řízení této firmy, sídlící daleko za Uralem v Novosibirsku, byly ze strany čtenářů kvitovány s povděkem, a proto jsme rádi přijali nabídku navštívit opět ruský výrobní provoz vedený českou osobou, tentokráte dokonce ženou.

Tento článek je součástí seriálu:
Na zkušenou u lídrů
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Tou je paní RNDr. Alena Čadilová, která od roku 2008 řídí moskevskou firmu ALG, jež od tohoto data spadá do skupiny Pramet. Naše redakce tak měla při příležitosti konání veletrhu Metalloobrabotka možnost tuto společnost navštívit. Průvodci nám byli jak již zmíněná generální ředitelka ALG Alena Čadilová, tak i vedoucí marketingové komunikace skupiny Pramet Jiří Diviš.

Reklama
Reklama
„Nejvýznamnější pro dosažení mých cílů, které jsem si zde stanovila, je změna myšlení přístupu k práci a zodpovědnosti všech našich zaměstnanců, což je proces náročný a dlouhodobý," uvádí pro MM Průmyslové spektrum RNDr. Alena Čadilová, generální ředitelka moskevské firmy ALG, jež je od roku 2008 ve vlastnictví skupiny Pramet.

ALG je středně velká firma se 170 zaměstnanci, kterou po rozpadu Sovětského svazu založily tři fyzické osoby, tehdejší výzkumní pracovníci v oblasti tvrdokovů. Již od svého vzniku se postupně specializovala na výrobu a prodej řezných a tvářecích nástrojů. Zpočátku se jednalo o dodávky  řezných destiček pro Ruské železnice a později, v roce 2004 pak výrobní sortiment rozšířili o pouzdra pro vrtné soupravy pro těžbu ropy. Tento výrobní program pokračuje dodnes. Veškerý sortiment zde vyráběný je se značkou ALG a končí na ruském trhu.

Investice do technologií

Areál, kde firma ALG sídlí, je typickým vzorem ruské továrny z dob dávno minulých - rozlehlý dvorní trakt připomínající labyrint obehnaný podél rozlehlých provozních hal ostnatým drátem při první návštěvě vůbec nedává tušit, co vás může čekat při vstupu do nedalekých prostor firmy ALG. Moderní provoz osazený těmi nejmodernějšími technologiemi, to vše „usazeno" v zrekonstruovaném, čistém interiéru. „Plánované investiční projekty jsou dokončeny," reaguje na můj údiv pani ředitelka. Nachází se zde nová rozprašovací sušárna pro granulaci, slinovací pec COV, povlakovací centra PVD PI 300 (od šumpersko-švýcarského výrobce Pivot)  a CVD - Ionbond, myčka Finnsonic a řada dalších drobných projektů - jako jsou měřicí zařízení a celkové dovybavení laboratoří. Zařízení jsou v provozuschopném stavu, probíhá testování, srovnávání se standardy, probíhá zaučování nových operátorů. „Tyto investice zčásti nahrazují zastaralá zařízení, z větší části jsou pak pro ALG novými technologiemi, což je přínos nejen z pohledu technologie, ale i ekologie," říká ředitelka Čadilová a k tomu dodává, že „vše toto je výchozím bodem pro nastartování stěžejního projektu  výroby sortimentu ALG ‚Novoe pokolenie‘, jenž v současné době dospěl do fyzické podoby vlastní výroby první pilotní zakázky."

Projekty zaměřené na procesy, které jsou vedeny projektovými leadery z Prametu, jsou na různých úrovních úspěšné realizace. Všemi oblastmi projektového řízení se prolíná první započatý projekt - zavádění systému SAP. „V současné době se rozbíhá modul výroby a controllingu, dostáváme první kalkulované standardní ceny, začínáme s plánováním kapacit na úrovni logistiky a s plánováním výroby," uvádí paní ředitelka.

Rus jako zaměstnanec

Firma začínala s malým počtem pracovníků a na základě rostoucích požadavků trhů se i ona postupně zvětšovala.  Způsob řízení firmy se však neměnil a stále zůstával jednoúrovňový, v rukou vlastníků včetně kompletních rozhodovacích pravomocí. Tento systém byl a stále je v zaměstnancích firmy pevně zakořeněn, velmi obtížně přijímají zodpovědnost. K tomu generální ředitelka Alena Čadilová uvádí: „Lidé jsou to nejdůležitější, co ve firmě máme. Mám-li  hovořit o restrukturalizaci firmy, je třeba začít personálními změnami, které zde proběhly. V druhém pololetí loňského roku byl obměněn téměř celý management (logistika, výroba, obchod, HR), letos i pozice finančního ředitele. Na počátku května došlo dále k personální změně obchodního ředitele, zodpovědného za prodej ALG a Prametu v Rusku a na Ukrajině. Jedná se všechno o mladé, vzdělané lidi většinou s pracovními zkušenostmi

z mezinárodních firem, což je předpokladem pro úspěšné začlenění do skupin našich firem.  Průběžně jsou doplňováni pracovníci na některé chybějící pracovní pozice." Výhodou Moskvy je prý dostatek schopných lidí na trhu práce, nevýhodou pak obrovské množství pracovních příležitostí a také práva zaměstnance - 14denní výpovědní lhůta z jeho strany. Tento fakt vede k vysokým nárokům na motivaci pracovníků, aby po zapracování neodcházeli a chtěli ve firmě zůstat. Zde, podle slov ředitelky Čadilové, hraje velkou roli jejich seznámení se s prostředím mateřské firmy Pramet a jejího vlastníka, kulturou firmy, navázání kontaktů a poznání, že práce pro tuto společnost je pro ně příležitostí pro osobní rozvoj. S mladými spolupracovníky má ředitelka Čadilová dobré zkušenosti, mají zájem učit se nové věci. Naopak ti starší těžko snášejí skutečnost, že jim někdo říká co a jak dělat. „S takovými lidmi je nutné se velmi rychle rozloučit," rázně uvádí dr. Čadilová.

Rus jako zákazník

V celé řadě vrcholových pozic jak státních, tak i privátních firem jsou mladí Rusové. Jedná se o velmi vzdělané odborníky, studující doma i v zahraničí, ovládající několik světových jazyků. Úvahy nad tím, že by mohli čeští exportéři „těžit" z předchozí doby a být tím jakkoliv zvýhodněni oproti světové konkurenci, paní ředitelka Čadilová moc nepřipouští. „Od rozpadu režimu uplynulo 20 let a současným manažerům bylo tehdy 10, 15 let. Oni se nezabývají tím, co zde bylo, s kým ‚velká Rus‚‘ spolupracovala, oni myslí současně a do budoucnosti, a to velmi progresivně. Aplikují nové technologie dodávané napříč celým světadílem." Naopak prý je zajímavé pozorovat spotřební chování Rusů, zejména pak starší generace, kteří na jednu stranu nadávají nad dovozem západního zboží na domácí trh, na druhou stranu si například Ladu kupují minimálně...

Vize budoucí

Skupina Pramet Tools před dvěma lety vsadila na správnou kartu, když akvizici firmy ALG realizovala. Rusko společně s Indií jsou nyní teritoria, která jí umožňují navyšovat výrobu a vyrovnávat propady způsobené celosvětovou hospodářskou krizí, zejména na západoevropském regionu, kam dříve v majoritním objemu dodávala.

Roman Dvořák

Moskva

alena.cadilova@pramet.com

Skupina Pramet Tools investovala ve své firmě AlG za dva roky od akvizice celkovou částku cca 5 mil. eur do nových technologií (vlevo: slinovací pec, vpravo: povlakovací centrum).
Reklama
Související články
Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Než obr dosedne

Dva hangáry – jeden obrovský, architektonicky unikátní, druhý menší, zbrusu nový a též architektonicky výjimečný. A u nich potřebné zázemí. To je velmi stručně řečeno dnešní podoba sídla plně české společnosti Job Air Technic, kterou jsme měli možnost navštívit v severomoravském městě Mošnov.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Související články
Zcela jiné možnosti s aditivními technologiemi

Nadnárodní společnost General Electric napříč všemi svými dceřinými společnostmi neustále prohlubuje obrovské know-how. Vlastní zkušenosti s vývojem aditivně vyráběných částí zejména pro potřeby leteckého průmyslu přesahující již dvě dekády daly podnět ke vzniku zákaznického centra. GE Additive otevřela v roce 2017 zákaznické centrum (Customer experience center – CEC) kousek od Mnichova, kde firmám nabízí pomoc s nelehkými začátky s aditivními technologiemi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Strojírenské fórum 2019: Zaostřeno na inteligentní výrobu

Letošní podzimní, v pořadí již 10. Strojírenské fórum, bylo opět příležitostí pro setkání špičkových odborníků (nejen) z oblasti výroby. Odehrálo se 19. listopadu v prostorách FEKT VUT v Brně.

Nový závod na výrobu CNC brousicích strojů

Asi před půl rokem, když jsem připravoval rozhovor o unikátní brusce na sklo (viz MM Průmyslové spektrum č. 7-8/2019), jsem navštívil výrobní závod společnosti Fermat Machine Tool v pražské Hostivaři. Dnes bychom však v této lokalitě montážní linku s rozpracovanými CNC brousicími stroji hledali marně. Společnost totiž 24. října slavnostně otevřela svůj nový výrobní závod v Radějovicích, malé obci jižně od Prahy.

Pro ty opravdu dobré

Vytvořit technologický postup a naprogramovat výrobu aromalampy. Tak znělo zadání letošního, již šestého ročníku soutěže Siemens Sinumerik Cup v CNC programování pro střední školy a odborná učiliště. Letošní ročník lze právem označit za výjimečný.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Kompletní přehled laserových technologií

Přední světový veletrh světelných technologií Laser World of Photonics se koná každé dva roky. Koncem června letošního roku se veletrhu v Mnichově zúčastnil (ve srovnání s předchozími ročníky) rekordní počet návštěvníků i vystavovatelů. To dokazuje stále rostoucí význam fotoniky v mnoha oblastech lidské činnosti. Do středu zájmu se dostává také např. v souvislosti s udržitelností a snižováním CO2. Následující reportáž je věnována zejména oblasti průmyslového využití laserů.

Kdo není na MSV, jako by nebyl

61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně je již vzpomínkou. I tentokrát se potvrdilo, že se z něj v průběhu let stala nejrenomovanější oborová událost. Veletrh jako obvykle reagoval na aktuální trendy v oboru, takže letos probíhal především ve znamení digitalizace průmyslu, ale také cirkulární ekonomiky a dalších převratných novinek. Zajímavostí byla skutečnost, že role partnerské země se tentokrát ujala sama Česká republika. Veškeré státní instituce se zde spojily do jedné společné „České národní expozice The Country For The Future”.

Deset let na trhu a nový dodavatel

Společnost 4ISP v letošním roce slaví již deset let na trhu. Na počest tohoto výročí uspořádala v centru Eurazio vernisáž výstavy technických exponátů pod záštitou Technického muzea v Brně. Žádná velká narozeninová party se však konat nebude. Firma svoje jubileum oslaví se zaměstnanci i zákazníky individuálně.

Ložiska s českou značkou

Značka ZKL se v poválečném Československu prakticky stala synonymem pro ložiska. Jak to vlastně tenkrát bylo? A co znamená značka ZKL dnes?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit