Témata
Reklama

V Japonsku je to „common“ aneb jak čeští strojaři nevěřili vlastním očím

03. 03. 2010

O japonských strojařských závodech toho bylo mnoho publikováno. V 80. letech jsme slýchávali úsměvné zprávy a historky pojednávající o tom, jak Japonci na strojírenských veletrzích neudělají krok bez fotoaparátu. Historky o tom, jak začínali a kopírovali bezhlavě vše včetně chyb původních konstruktérů. Nakolik byly tyto historky pravdivé nebo nakolik chtěli být zajímaví ti, kdo je vyprávěli, je těžké odhadnout. Skutečností však je, že dnes patří jejich CNC obráběcí stroje ke světové špičce.

Tento článek je součástí seriálu:
Na zkušenou u lídrů
Díly
Prof. Jiří Marek

Je profesorem na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. Zastával manažerské pozice ve výrobních společnostech Toshulin, KŠ Kuřim a TOS Kuřim. V praktické a pedagogické činnosti je zaměřen především na konstrukci obráběcích strojů a obráběcích center pro rotační i nerotační obrobky, teorii konstrukčního procesu a životního cyklu produktu a v neposlední řadě na systémovou metodologii. Jeho dlouholetou snahou je spojovat teorii s praxí do vzájemně se respektujícího celku. Je členem řady odborných organizací, členem redakční rady MM Průmyslového spektra a spoluzakladatelem MM Science Journal. Je autorem celé řady monografií, mj. i legendární knižní edice Konstrukce CNC obráběcích strojů (MM publishing).

Autor přemýšlel o tom, jak takové stroje vznikají. Leccos slyšel a četl, nicméně je stará pravda, že jednou vidět je lepší než tisíckrát slyšet. Na přelomu listopadu a prosince loňského roku mu bylo umožněno prostřednictvím firmy Newtech navštívit všechny výrobní a montážní závody mateřské firmy Mori Seiki lokalizované v Japonsku. Předkládaný text je složen z dostupných materiálů firmy Mori Seiki a z autorových poznámek a poznatků během návštěvy zaznamenaných.

Základní informace

Firma Mori Seiki se ve vztahu k zákazníkům řídí krédem, že je to právě zákazník, kdo musí pochopit, co firma dělá a jak to dělá, a dále tím, že chce stavět silné a spolehlivé stroje. Název firmy vznikl spojením příjmení pana Moriho a japonského výrazu pro přesnost Seiki. Založení firmy je datováno k roku 1948, první NC soustruh Mori Seiki vyrobila v roce 1976. Neexistuje většinový vlastník akcií firmy, celkový počet vlastníků je 77 a ve firmě pracuje 4 150 zaměstnanců. Firma vlastní i takové firmy, jakou je Dixi, Hitachi Seiki a Taiyo Koki. V loňském roce došlo k odkoupení části akcií firmy DMG. Centra a výrobní závody jsou rozmístěny v Evropě, Asii, Americe.

Výrobní program představuje širokou škálu CNC obráběcích strojů založených na vlastních unikátních konstrukčních principech aplikovaných na jednotlivých typech obráběcích strojů. Mori Seiki je výrobce zabývající se obráběcími stroji a relevantními produkty. Produkty společnosti jsou CNC obráběcí stroje pro vysokorychlostní obrábění, přesné soustruhy, horizontální a vertikální obráběcí centra, multifunkční obráběcí centra.

Všeobecně lze ve všech čtyřech navštívených japonských závodech vysledovat následující firemní kulturu:

 • firma nestrpí alkohol za volantem, je to důvod k okamžitému rozvázání pracovního poměru;
 • všudypřítomný dokonalý pořádek na pracovišti;
 • všechny pracovní prostředky mají své předem určené místo;
 • vizualizace - každý ví, co je správné v  procesu tvorby produktu;
 • dokonalý přehled o zakázce v každém okamžiku;
 • úcta a pokora pracovníků;
 • úcta k výrobním prostředkům - jako by byly jejich vlastní;
 • disciplinovanost k zákazníkům.

Je více než jasné, že vše je dáno mentalitou japonského národa. Přenositelnost těchto znaků firemní kultury do českého prostředí se zdá být vzhledem ke „švejkování" českých pracovníků a manažerů v plném rozsahu nemožná. Lze se jí jenom přiblížit. Všichni japonští pracovníci to prostě mají v sobě.

Zastavení první: Nara

Reklama
Reklama
Obr. 1. Vizualizace dvou výrobních závodů Nara

V Naře jsou dva výrobní závody - Nara 1 a Nara 2. Součástí závodu je výroba, kde se nachází několik CNC portálových strojů s posuvným stolem. Před strojem jsou dvě palety o rozměrech 2 x 4 metry, na které jsou upínány dva typově různé obrobky, a stejně je vybaven i stroj dvěma sadami nářadí (obr. 2). Stroje pracují 24 hodin denně, 365 dní v roce. Komunikují ve speciální Mori net síti.

Obr. 2. Portálové stroje (PDF 4, str. 10)

Nachází se zde centrální komunikační a dopravní plochy (světle šedé) a pracovní plochy (tmavě šedé), mezitím jsou žluté linie. V šedé oblasti (tmavě šedé) jsou žluté čáry nalepeny, a tím se dají přestavovat dle potřeby a dle výrobního plánu. Každý logistický vozík má své pevně určené místo. O pořádek na pracovišti se stará vlastní pracovník. Pokud vybočí vozík nebo není na místě, plyne pro něho sankce (pokuta). Nejenom vozíky s nástroji mají své místo, ale i nástroje v něm umístěné. Tak např. kladivo může být buď v ruce nebo na vozíku, jinak jsou opět zavedeny sankce. U každé pracovní buňky je situován stojánek se základními informacemi. Jsou na něm QR čárové kódy na různé pracovní (montážní) operace, ale i na odchod na toaletu, čímž je zajištěna okamžitá informace o tom, kde se kdo nachází. Ukázka montážního pracoviště z pohledu shora je na obr. 3.

Obr. 3. Montážní pracoviště (pohled shora

Akishino Mold Laboratory je situována v závodě Nara 2. Tento závod je specializován na výrobu forem z materiálu prokaleného v celém průřezu na 52 HRC. Z velké většiny je závod vybaven pouze stroji z produkce Mori Seiki. Pro broušení některých částí vyráběných forem zde byly v klimatizovaném prostoru umístěny brusky s přesností 0,1 mikrometru.

Zastavení druhé: Iga

Závod v Ize je největší o celkové ploše 575 000 metrů čtverečních s montážní kapacitou 20 strojů za den. Pracuje zde 1750 lidí, v závodě je situováno celkem 498 výrobních strojů.

Obr. 4. Výrobní závod ve městě Iga

Montážní operace probíhají opět v buňkách, jako v Naře (obr. 3). Vše je vždy s jednodenním předstihem vychystáno na jednom místě z logistického skladu. V době krize dělají pracovníci 3 dny v týdnu a zbývající 2 dny se školí na Mori univerzitě, kde se učí pracovat s NC stroji z vlastní produkce. Na halách bylo situováno několik odpočinkových a relaxačních koutků s relaxačními křesly a automaty s nápoji. Všichni pracovníci bez výjimky pracují v helmách, které v pracovním prostoru nikdy nesundávají z hlavy.

Konstrukční kanceláře jsou projektovány jako zcela otevřené (obr. 5). V buňce po čtyřech je vždy jeden zkušenější konstruktér, který zbylé zaučuje. Pracovníci jsou organizováni dle jednotlivých typů strojů.

Zajímavou filozofii má kontrola vykonstruovaných uzlů jednotlivých strojů. Výpočet uzlů pomocí FEM konstruovaných strojů je posílán z USA na základě odeslaného modelu v SolidEdge od konstruktéra v Japonsku. Díky časovému posunu mají konstruktéři Mori Seiki výpočet do 24 hodin zpět.

Obr. 5. Pohled do konstrukční kanceláře Mori Seiki

Na skladě náhradních dílů je 106 tisíc kusů náhradních dílů. Jednotlivé požadavky zákazníků jsou vyřízeny do 24 hodin. Pracovní doba je 365 dní v roce, 24 hodin denně. V uličkách jsou umístěny LCD displeje, ukazující, jak je plněno vyřízení požadavků na náhradní díly. V den naší návštěvy bylo plněno na 93,9 % .

Velká péče je věnována montáži a výrobě vřetenových jednotek, která se nachází centrálně v tomto závodě. Z důvodu snadné orientace mají montážní dělníci, výrobní dělníci a kontroloři jinou barvu pracovních oděvů. Z logistických důvodů a citlivosti tohoto komponentu je vše umístěno pod jednou střechou.

V tomto závodě je tak situována největší výrobní kapacita. Jenom pro představu, z 498 výrobních strojů je celkem 50 strojů portálových s paletizací. Kromě toho zde bylo k vidění 5 kusů velmi přesných strojů Dixi. Velkým překvapením bylo vidět v chodu pružné výrobní soustavy sestavené z šesti obráběcích center s vodorovnou osou vlastní výroby.

Na 90 % veškerých kuličkových šroubů (36 tisíc kusů za rok) si firma vyrábí sama, zbylých 10 % nakupuje od prověřených dodavatelů. Ochranné kryty jsou zhotovovány z plechových tabulí. Polotovar je vytvořen pomocí laserového pálicího stroje a poté je ohnut do požadovaného tvaru pomocí pětiokých ohraňovacích lisů. Svaření je prováděno výhradně laserově. Zajímavostí je skutečnost, že konstruktér po nakreslení té či oné součásti ochranných krytů si je jde sám zkusit ohnout na ohraňovacím lisu, aby si tak říkajíc na vlastní kůži vyzkoušel, jak se vyrábí to, co nakreslil.

Poté, co si autor myslel, že ho nemůže již nic překvapit, navštívil ještě dva provozy, a sice provoz tepelného zpracování a slévárnu šedé litiny. Firma disponuje technologiemi kalení pod lisem, indukčního kalení, nitridace a cementování. Dále zde byly umístěny žíhací pece a zařízení pro tryskání odlitků pomocí kuliček. To vše v jedné hale, v jejímž rohu bylo skleněnou přepážkou odděleno od tohoto prostoru oddělení provádějící pomocí elektronového mikroskopu kontrolu kvality tepelného zpracování. V hale byla stejná kvalita ovzduší jako před ní, nikde ani na pracujících pecích nebylo smítko prachu, který jsme se snažili zoufale nalézt, mající na mysli české provozy stejného typu.

Slévárna na šedou litinu slouží jako prototypová slévárna pro konstruktéry. Po zkouškách odlitků ve vlastních konstrukcích a jejich odladění, kdy např. výpočtem dodělají žebra, je teprve takto odladěný odlitek předán dodavatelům, kteří mají stejné metody lití, jaké jsou použity zde v Ize. Je zde používána technologie výroby odlitku pomocí pěnového polystyrenového modelu. Model je po částech vyfrézován, poté slepen, zpevněn nátěrem, zaformován do písku a odlitek je odlit. Po zchladnutí je vytlučen. Celý tento cyklus trvá pouze 8 dnů. Toto je úplně jiná filozofie vývoje nových strojů. Samozřejmostí byl opět úplně neuvěřitelný pořádek - těžko uvěřit, že jsme byli ve slévárně šedé litiny.

Zastavení třetí: Chiba

V závodě Chiba (Čiba) se vyrábí pouze multifunkční obráběcí centra řady NT. Obráběcí stroje zabírají plochu 16 900 metrů čtverečních. Opět zde byly k vidění pružné výrobní buňky, ale tentokráte sestavené právě ze strojů NT, které byly obsluhovány průmyslovými roboty.

Zajímavá byla technologie obrábění osmibokých smykadel, určených pro vysouvání vřeteníku stroje NT. Vedle sebe zde byla prostorově situována kalička na šedou litinu a portálová bruska na obroušení kalených ploch (obr. 6).

Obr. 6. Výroba smykadel strojů řady NT

Naproti přes uličku byl přímo v pracovním prostředí umístěn souřadnicový měřicí přístroj sloužící ke kontrole vyrobeného smykadla. Organizace práce a vlastních pracovišť byla stejná jako v předchozích závodech. Zde poprvé byla patrná i filozofie normování montážní práce. Každý montér má krokoměr. Pokud udělá 5 000 kroků za svoji pracovní směnu, tak ji nevyužívá tak, jak by měl. Při rozmezí 7 000-8 000 koků je vše v pořádku. Pokud ale pracovník udělá 10 000 kroků, pak není vše v pracovním procesu v pořádku, je hledána příčina a následuje její odstranění.

Zajímavostí též bylo, že prototyp stroje NT je zde v závodě ponechán a jsou na něm testovány různé technologie obrábění, čímž je poskytnuta zpětná vazba pro zdokonalování konstrukce tohoto stroje.

Ve všech čtyřech závodech byl kladen velký důraz na showroom, kde jsou předváděny stroje pro potenciální anebo současné zákazníky v řezu. Dále zde byla velká řada obrobků obráběných na těchto strojích.

Za zmínku stojí také ta skutečnost, že firma Mori Seiki má ve svých závodech ubytovací zařízení sloužící pro zákazníky, kteří přijeli na přejímku svých strojů.

Závěr

Předložený materiál se snažil zprostředkovat skutečnosti, které je nutné zažít na vlastní kůži. Ta atmosféra se nedá bohužel přenést na papír. Jedná se zejména o:

 • neuvěřitelný, až pedantský všudypřítomný pořádek;
 • pokoru a uctivost pracovníků;
 • skromnost vrcholových manažerů;
 • systém v tvorbě produktů - obráběcích strojů;
 • aplikace vlastních strojů při výrobě zákaznických strojů;
 • nové pojetí Produkt Lifecycle Managementu (viz slévárna v Ize);
 • neuvěřitelný servis a dodávku náhradních dílů;
 • péči o zákazníka;
 • perfektní organizaci práce;
 • promyšlený systém provázení exkurzí.

Po návratu do české reality na vás zákonitě musí padnout deprese, která je dle typu lidí různá. Autora postihla na dobu 14 dní - až pak si uvědomil, kde je a kam patří. Jak již bylo řečeno, nelze úplně a bez rozmyslu díky české mentalitě přenést tyto poznatky do našeho výrobního prostředí.

Na tento úvodní příspěvek budou v příštích vydáních MM Průmyslového spektra navazovat další dva, specificky zaměřené na stroje pro rotační a nerotační obrábění.

Prof. Dr. Ing. Jiří Marek

technický ředitel Toshulin

Jiri.Marek@toshulin.cz

Reklama
Související články
Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Strojírenské fórum 2019: Zaostřeno na inteligentní výrobu

Letošní podzimní, v pořadí již 10. Strojírenské fórum, bylo opět příležitostí pro setkání špičkových odborníků (nejen) z oblasti výroby. Odehrálo se 19. listopadu v prostorách FEKT VUT v Brně.

Zcela jiné možnosti s aditivními technologiemi

Nadnárodní společnost General Electric napříč všemi svými dceřinými společnostmi neustále prohlubuje obrovské know-how. Vlastní zkušenosti s vývojem aditivně vyráběných částí zejména pro potřeby leteckého průmyslu přesahující již dvě dekády daly podnět ke vzniku zákaznického centra. GE Additive otevřela v roce 2017 zákaznické centrum (Customer experience center – CEC) kousek od Mnichova, kde firmám nabízí pomoc s nelehkými začátky s aditivními technologiemi.

Související články
Pro ty opravdu dobré

Vytvořit technologický postup a naprogramovat výrobu aromalampy. Tak znělo zadání letošního, již šestého ročníku soutěže Siemens Sinumerik Cup v CNC programování pro střední školy a odborná učiliště. Letošní ročník lze právem označit za výjimečný.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Nový závod na výrobu CNC brousicích strojů

Asi před půl rokem, když jsem připravoval rozhovor o unikátní brusce na sklo (viz MM Průmyslové spektrum č. 7-8/2019), jsem navštívil výrobní závod společnosti Fermat Machine Tool v pražské Hostivaři. Dnes bychom však v této lokalitě montážní linku s rozpracovanými CNC brousicími stroji hledali marně. Společnost totiž 24. října slavnostně otevřela svůj nový výrobní závod v Radějovicích, malé obci jižně od Prahy.

Než obr dosedne

Dva hangáry – jeden obrovský, architektonicky unikátní, druhý menší, zbrusu nový a též architektonicky výjimečný. A u nich potřebné zázemí. To je velmi stručně řečeno dnešní podoba sídla plně české společnosti Job Air Technic, kterou jsme měli možnost navštívit v severomoravském městě Mošnov.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Deset let na trhu a nový dodavatel

Společnost 4ISP v letošním roce slaví již deset let na trhu. Na počest tohoto výročí uspořádala v centru Eurazio vernisáž výstavy technických exponátů pod záštitou Technického muzea v Brně. Žádná velká narozeninová party se však konat nebude. Firma svoje jubileum oslaví se zaměstnanci i zákazníky individuálně.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Ložiska s českou značkou

Značka ZKL se v poválečném Československu prakticky stala synonymem pro ložiska. Jak to vlastně tenkrát bylo? A co znamená značka ZKL dnes?

Kdo není na MSV, jako by nebyl

61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně je již vzpomínkou. I tentokrát se potvrdilo, že se z něj v průběhu let stala nejrenomovanější oborová událost. Veletrh jako obvykle reagoval na aktuální trendy v oboru, takže letos probíhal především ve znamení digitalizace průmyslu, ale také cirkulární ekonomiky a dalších převratných novinek. Zajímavostí byla skutečnost, že role partnerské země se tentokrát ujala sama Česká republika. Veškeré státní instituce se zde spojily do jedné společné „České národní expozice The Country For The Future”.

Kompletní přehled laserových technologií

Přední světový veletrh světelných technologií Laser World of Photonics se koná každé dva roky. Koncem června letošního roku se veletrhu v Mnichově zúčastnil (ve srovnání s předchozími ročníky) rekordní počet návštěvníků i vystavovatelů. To dokazuje stále rostoucí význam fotoniky v mnoha oblastech lidské činnosti. Do středu zájmu se dostává také např. v souvislosti s udržitelností a snižováním CO2. Následující reportáž je věnována zejména oblasti průmyslového využití laserů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit