Témata
Foto: R. Dvořák

Do průmyslového areálu na plzeňských Borských polích se za účelem reportáže vracím po necelém půl roce. Tentokráte společně se zástupci společnosti Iscar, jejíž technologie pomáhají zdejší progresivní mladé firmě KTD Technologies v jejím růstu a díky prolínání profesních a osobních vztahů tak vzniká mezi oběma subjekty pevné partnerství.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

Milníky na dosavadní podnikatelské cestě Tomáše Duspivy, majitele firmy KTD Technologies, jsme představili v listopadovém vydání MM Průmyslového spektra v reportáži nazvané Soustruh místo motorky. Znaje z předchozího setkání a následné komunikace jeho progresivní přístup k podnikání jsem věděl, že s odstupem času, i když pouze několika měsíců, bude zase o kus dále. A nemýlil jsem se.

Předpokládaná expanze výrobních technologií s sebou logicky přináší požadavky na prostor. Původní úvahy stavby na zelené louce jsou časově náročné a samozřejmě představují nemalé investiční nároky, a proto se Tomáš Duspiva rozhodl pro rozšíření prostor v rámci stávajícího areálu, kde je v pronájmu. Aktuálně v době mé návštěvy zde probíhaly stavební úpravy navazujících prostor bývalé tiskárny, které poskytnou rozšíření jak pro výrobu, tak v patře vzniknou nové administrativní prostory společně se sociálním zázemím.

Tomáš Duspiva, majitel společnosti KTD Technologies, společně s Jindřichem Škochem (po pravici), specialistou na frézování a programování CNC strojů ve firmě Iscar, a Martinem Horváthem, marketingovým specialistou firmy Iscar. (Foto: R. Dvořák)

Aktuálně jsme v jednání se společností Mazak ohledně dodávky dalších strojů,“ říká úvodem Tomáš Duspiva a upřesňuje: „Zvažujeme, jestli pořídit více soustružnických center, nebo soustruh a EDM technologii tzv. drátořez.“ Zakázky se jim postupně rozšiřují, navázali spolupráci s dalšími velkými odběrateli. „Jedna z velkých zkušebních zakázek bylo obrábění bloků o celkové hmotnosti 6 tun a z toho nám zde zůstalo na 70 % ve šponách.“ Prý vše proběhlo na výbornou, a tak obdrželi objednávku na další. Stěžejní zákazníci KTD Technologies nyní pocházejí především z nástrojáren a automotive, které se dle Tomášových slov pozvolna „probouzí“. Taktéž pro letecký sektor začali vyrábět díly, které obnášejí operace soustružení, frézování i svařování. To zatím probíhá ručně, o pořízení svařovacího robotu s ohledem na objem práce, a tudíž rentabilitu investice, zatím neuvažují.

Tomáš Duspiva při našem posledním setkání zdůrazňoval potřebu dodavatelské netříštěnosti a potřeby se koncentrovat na vybrané dodavatele technologií a softwaru. Zdejší role firmy Iscar nechť je jeho tvrzení důkazem. Postupně téměř veškeré dodavatele v oblasti řezných nástrojů nahradili touto renomovanou izraelskou společností. Důvodem je nejenom historicky velký inovační potenciál firmy, ale již zmiňované osobní vztahy, které mezi subjekty vždy panovaly. Iscar byl odjakživa průkopníkem zavádění průlomových konstrukčních a materiálových řešení do praxe. Stopa izraelského inovačního potenciálu byla znát na každém novém řešení.

Trendem současné doby je s ohledem na ekologickou zátěž nechladit. Vyvíjejí se nové nástrojové povlaky, které jsou natolik vyspělé, že v kombinaci s výkonnými obráběcími stroji dokážou odvést podstatnou část tepla do třísky. (Foto: R. Dvořák)

Inovace a podpora jejich zavádění

Marketingový specialista firmy Iscar, Martin Horváth, vyzdvihuje důraz na technickou podporu a odbornou erudovanost jejich pracovníků: „Klíčové je připravovat technologie na míru potřebám našich zákazníků a toho nedocílíme bez potřebné odborné znalosti lidí jak v terénu, tak i firemním zázemí. Máme úzce specializované odborníky na veškeré námi nabízené technologie – od frézování a soustružení přes vrtání a vyvrtávání až po víceosé obrábění.“ Podle jeho slov je určitá část tuzemských zákazníků konzervativní, a pokud jim stávající řešení funguje, neradi jej mění. Proto bývá často obtížné implementovat inovované nástroje do již zaběhlé výroby. „Velmi se nám osvědčilo nabízet naše nástroje, včetně novinek, tzv. na testy, kdy s podporou našich techniků má zákazník možnost přesvědčit se o vyšší produktivitě a vhodnosti nově navrženého nástrojového řešení,“ doplňuje Jindřich Škoch, technik pro frézování s nástroji značek Iscar a Ingersoll.

Úspora strojního času, vyšší produktivita a celkové náklady výroby jsou klíčovými parametry, které rozhodují o nasazení nástroje do ostré výroby. Firma Iscar uvádí nové produktové řady nástrojů na trh přibližně každé čtyři roky. V okamžiku, kdy se vyvine nový produkt, je podle slov Martina Horvátha zároveň v izraelské centrále sestaven tým, jehož úkolem je hledat na této novince slabiny, a jejich odstraňováním produkt dále inovovat. Je to určitý druh vnitřní konkurence, díky které Iscar neustále uvádí na trh vysoce inovativní produkty, a potvrzuje tím své heslo „Where Innovation Never Stops“, které na svých legendárních prezentacích vždy vyzdvihuje Jacob Harpaz, prezident a předseda představenstva skupiny IMC filantropa Warrena Buffetta, do které Iscar patří.

Reklama
Reklama
Reklama

Nabízet nová technická řešení, obzvláště co se týče technologie obrábění, obnáší vysokou odbornost jednotlivce. Ve výrobních firmách jsou ve většině případů u strojů lidé s mnohaletými zkušenostmi a nenechají se tzv. opít rohlíkem. Alfa a omega úspěšného dodavatele tak spočívá v zástupci, kterého do firmy vyšle. Současný trh práce s nedostatkem technicky vzdělaných lidí toto vše komplikuje. Nastoupí-li do firmy odborník s předchozími zkušenostmi, v ideálním případě z „obou břehů“ – jak ze strany výrobního sektoru, tak i dodavatele, bylo firmě v té chvíli požehnáno. A právě Jindřich Škoch, který před časem do Iscaru přišel, je toho důkazem. Jeho znalosti, zkušenosti a lidský přístup Tomáš Duspiva bezesporu ocenil. A pokud to zarámuje ona zmiňovaná osobní lidská rovina, kdy se pracovní vztah přerodí do přátelství, dostává se forma spolupráce do vyššího levelu.

Proč technologie Iscar?

Prvotní zkušenosti Tomáše Duspivy s nástroji Iscar spadají do předchozího působení v nástrojárně, kde používali jejich soustružnické destičky. Soustružení, speciálně zapichování a upichování, bylo vždy doménou společnosti Iscar. Postupem času se pak začala prosazovat i v oblasti frézování, a to byl i případ zdejší firmy. Prvními nástroji byly drážkovací a rychloposuvové frézy. „U rychloposuvových fréz jsme měli dlouholeté zkušenosti s dosavadním dodavatelem, stávající nástroje tak bylo v řezných podmínkách a výkonnosti ve výrobě velice těžké překonat. Bohužel dodavatel nám nedokázal nastavit řezné podmínky, když jsme narazili na jiný materiál, než jsme dosud používali, a tak jsme byli nuceni nastavovat si je sami dle sluchu,“ vzpomíná Tomáš na začátky spolupráce a pokračuje: „Až po nasazení nástrojů od Iscaru a nastavení řezných podmínek zde přítomným Jindrou se vše odladilo.“ Spolupráce dále pokračovala v oblasti vrtání a vyvrtávání, když přišla zakázka na litinové dílce. Vedle řezných nástrojů a destiček dodává Iscar i vyvrtávací hlavy, a tak v KTD Technologies sjednotili veškeré nástroje a příslušenství pod jednoho dodavatele. Největší úspěch zde sklízeli právě s technologií vrtání. S předchozími nástroji od jiných, také světově působících výrobců, dle Tomášových slov nikdy nedosáhli takové produktivity jako právě s Iscarem, a to včetně znatelných finančních úspor.

Strategií firmy KTD Technologies je koncentrovat veškeré dodavatele na co nejnižší počet. Jak u dodavatele strojů, nástrojů, upínání, tak i softwarového prostředí. Veškerá příprava výroby se odehrává v CAD/CAM systému Tebis. A čtyřnohý přítel na vše dohlíží. ☺ (Foto: R. Dvořák)

Iscar nemá v ČR dosud své technické centrum, kde by mohl testovat nástroje. „Velmi jsme přivítali nabídku Tomáše Duspivy, že zde můžeme zkoušet některé naše nástroje, pochopitelně s ohledem na vytíženost jejich strojů,“ říká technik Jindřich Škoch a pokračuje: „Nedávno jsme pro našeho zákazníka realizovali speciální nástroj pro obrábění leteckých dílů a shodou okolností se zde právě obráběla zakázka z podobného materiálu, a tudíž jsme mohli tento speciál otestovat takříkajíc na ostro.“ Na Jindřicha navazuje Tomáš a klade důraz na vzájemnou podporu: „Na trhu je obrovské množství dodavatelů nástrojů, a s celou řadou z nich jsme i spolupracovali, ale nikdy jsem se nesetkal s tím, že by technik uvedl optimální řezné parametry k danému nástroji, a vše následně na stroji odladil. Nikdy se mi nedostalo takové technické podpory jako právě od firmy Iscar.“ Takto navzájem sdílejí své zkušenosti a společně se odborně posouvají.

Kromě již zmíněné profesionální technické podpory jsou podle Tomášových slov velmi spokojeni s e-shopem. V online režimu vidí skladovou dostupnost požadovaných produktů a cenu podle svých rabatů. Dále si snadno zobrazí v historii již zakoupené nástroje, včetně faktur. „Díky e-shopu jsme schopni rychle reagovat na poptávky od našich zákazníků a nemusíme se zdržovat psaním poptávek a ztrácet čas čekáním na cenovou nabídku. Provázanost e-shopu s e-katalogem je pro nás velkou výhodou.

Vysokorychlostní obrábění dílce z nástrojové oceli o hmotnosti 300 kg. Obráběno vysokoposuvovou frézou Iscar z řady Heli-6-Feed na stroji Mazak Variaxis i800 Neo. Zakázka o celkové hmotnosti 6 tun. Na 70 % materiálu bylo odebráno do špon. (Zdroj: KTD Technologies)

Výhledy do budoucna

Aktuálně se v KTD Technologies zabývají konkurenceschopností v realizaci zakázek z hlediska času jejich dodání. Proto Tomáš Duspiva řeší s firmou Mazak dodávku horizontálního obráběcího centra, a časem i soustruhů, případně v kombinaci s EDM nekonvenčním obráběním pro snížení podílu kooperací a větší soběstačnosti. Pokud se zvýší objem svařování, budou uvažovat i o svařovacím robotu. Jak mi na závěr všichni přítomní potvrdili, společně chtějí položit základy pro vybudování dostatečného zázemí pro testování nástrojů Iscar na zdejších strojích v maximální možné míře. S nadsázkou by se dalo hovořit o vybudování technického centra Iscar na půdě firmy KTD Technologies. Po rozšíření prostor zde Tomáš plánuje zajistit technické zázemí pro veškeré své dodavatele a zároveň uvažuje o společných odborných akcích pro své zákazníky.

Reklama

Mám osobně velkou radost z takových setkání, jež jsou konkrétním důkazem toho, že v našem strojírenství dospěla nová generace lidí do oboru zapálených, a přes svůj mladý věk velmi odborně znalých. Na závěr našeho setkání mi pak Jindřich Škoch řekl, že zde v KTD Technologies získal své první přátele po přestěhování s přítelkyní z jižních Čech do Plzně. Výstižnějším důkazem prolnutí profesního vztahu do osobní roviny jsme nemohli naše setkání zakončit.


Dvě uvedené případové studie demonstrují vzájemnou spolupráci KTD Technologies se společností Iscar na daných projektech

Referenční projekt I.

Nerezový držák
Obráběno vertikálně a horizontálně z 90 % na jedno upnutí na stroji DMU 80 P, materiál jakostní válcovaná tyč 1.4301.

Použitá technologie
V tomto projektu byl kladen důraz na co nejlehčí řez kvůli co nejnižší teplotě přenesené do dílce, jelikož výsledný tvar je uprostřed značně zeslaben, a hrozila tak deformace dílu v tomto místě. Proto zde byly použity nástroje s ostrou řeznou hranou, které zaručí hladký řez bez vibrací a zároveň minimalizují tvorbu tepla při obrábění. Současně byl kladen důraz na vysokou životnost a spolehlivost nástrojů. Hlavním nástrojem, který odebral největší část materiálu, byla rychloposuvová fréza průměru 32 mm s pozitivními a zároveň robustními jednostrannými destičkami z řady HeliMill. Následně bylo potřeba předvrtat otvory z boku dílce před dokončením. Jelikož zde hrozilo ohnutí materiálu kvůli tlaku při vrtání, použili jsme vrtáky s výměnnou korunkou z řady SumoCham, které zaručily opět hladký řez. Poté přišly na řadu monolitní vrtáky na menší otvory společně s monolitními frézami na dokončení drážky a obvodu dílce. Jako poslední proběhly operace vyvrtávání za využití systému ITS Bore.

Výsledná efektivita
Díky správně nastaveným řezným parametrům se již na prvním dílci podařilo dosáhnout dokonce větší životnosti, než bylo předpokládáno, s maximální spolehlivostí všech použitých nástrojů. Tímto se rapidně snížily náklady na kus.

Případné problémy a jejich řešení
Jediný problém nastal při vyvrtávání přesně tolerovaného otvoru, kde se destička odtlačovala, a tak se musela tato operace několikrát opakovat. Řešením bylo použít broušenou ostrou destičku s menším rohovým rádiusem.

Poznání z projektu
Tento projekt byl výjimečný především tím, že pro KTD to bylo první seznámení s nerezovými materiály a pro firmu Iscar další pozitivní zkušenost s obráběním nerezu.

Zdroj: KTD Technologies

Referenční projekt II.

Litinový vozík
Obráběno na vyrobeném přípravku pro upínání s využitím nulových bodů. Stroj DMU 80 P s horizontálním a vertikálním naklápěním vřetene.

Použitá technologie
Na zakázku vyráběné nástroje Iscar – vrtací výstružník 10H7 se sražením, stupňovitý vrták pro M8 a druhý větší průměr D9 se sražením. Dále byla použita T fréza Ingersoll na boční i rovinné opracování drážky. Vysoký požadavek na povrch a rovinnost uvnitř T drážky. Dalším nástrojem byla tangenciální fréza Iscar D20 pro produktivní boční frézování.

Výsledná efektivita
Bylo dosaženo snížení časů při výrobě při stejné produktivitě i rychlosti obrábění jako u zákazníka na stroji s výkonnějším vřetenem a vícenásobným upnutím dílců na velké upínací věži.

Případné problémy a jejich řešení
Velice přísné toleranční hodnoty, dosažené přesné obrábění a držení rozměrů na stroji.

Zdroj: KTD Technologies
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Přidaná hodnota v technologii obrábění

V tomto příspěvku bych se rád vrátil ke své návštěvě japonské firmy Kyocera. V jednom z mých minulých textů (viz www.mmspektrum.com/170111) jsem představil unikátní systém řízení pomocí takzvaných améb, který vyvinul zakladatel firmy Kyocera Dr. Kazuo Inamori. Díky tomuto systému a japonské píli a umu se firma dostala na světovou špičku v řadě oborů. Na základě osobních zkušeností pak mohu prohlásit, že to platí také pro divizi řezných nástrojů. Například rychloposuvové frézy Kyocera vysoce překračují produktivitu, která je u nás i v Evropě standardní.

Perspektivy asijských trhů

Čína se v roce 2009 stala největším výrobcem obráběcích a tvářecích strojů na světě a o dva roky později dosáhla své dosavadní největší produkce v historii v hodnotě 29,5 mld. dolarů. Od té doby tři roky po sobě dochází k postupnému poklesu až na loňský objem 23,8 miliardy dolarů v poměru 6:4 ve prospěch obráběcích strojů. Vzhledem k povaze čínského trhu obráběcích strojů a ochazování jeho hospodářství lze očekávat další pokles v produkci a spotřebě i v letošním roce 2015.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit