Témata
Zdroj: Kovos ST

Přesná výroba se nikdy neztratí

Tip na tuto reportáž jsme dostali od výrobce obráběcích center Hermle. Poměrně malá rodinná firma Kovos ST sídlí v obci Řepice v těsném sousedství jihočeských Strakonic. Výrobní program firmy je velmi pestrý, protože se věnuje především zakázkové a malosériové výrobě pro různá odvětví. My jsme sem přijeli proto, že firma si během posledních 12 let postupně pořídila čtyři obráběcí centra značky Hermle.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

V sídle firmy Kovos ST, jejíž areál se nachází na kraji Řepice, nás přivítal jeden z majitelů, jednatel a technicky výrobní ředitel Tomáš Zeman. Sešli jsme se zde také s jeho otcem, zakladatelem firmy Václavem Zemanem, a se zástupcem společnosti Hermle Česká republika Pavlem Němečkem.

První stroj značky Hermle, pětiosé vertikální obráběcí centrum C 40 U, firma pořídila v roce 2011. (Zdroj: Kovos ST)

Historie firmy

Na úvod setkání nás Tomáš Zeman stručně seznámil s historií firmy, kterou jeho otec spoluzaložil v roce 1995 s několika dalšími společníky. Ostatní společníci, včetně dvou podnikatelů z Německa, v průběhu dalších let firmu postupně opustili, a tak od roku 2018 je společnost výhradně v rukou rodiny Václava Zemana, konkrétně jeho a jeho dvou dětí, sourozenců Tomáše a Michaely, která je finanční ředitelkou. Všichni tři aktivně působí ve vedení firmy a otec svým nástupcům řízení postupně předává. Oceňuje, že má v rodině pokračovatele. Ne každá rodinná firma totiž má to štěstí, že potomci zakladatele pokračují v jeho práci.

Areál firmy Kovos ST se nachází na kraji obce Řepice, jež leží přibližně dva kilometry severovýchodně od Strakonic. (Zdroj: Kovos ST)

Postupný rozvoj firmy

Na začátku své dnes již více než 25leté historie společnost Kovos ST působila v pronajatých prostorách a několikrát se stěhovala. Nyní využívá kancelářskou část a čtyři vlastní výrobní haly, které postupem času vybudovala v současném areálu na vlastních pozemcích. Rozšiřování výrobních kapacit a pořizování nových strojů je postupné a vychází z aktuálních potřeb výroby, jež rostou na základě získávání nových zakázek. Dodavatelům firma nikdy nedlužila a platila dle splatnosti. Na většinu nových strojů si musela nejdříve vydělat, s některými pomohla státní dotace. Tuto strategii už na začátku nastavil zakladatel firmy Václav Zeman a vedení se jí drží dodnes. Spolu se zaměřením na speciální, přesnou výrobu jim strategie postupného rozvoje „bez dluhů“ pomohla překonat složitá období ekonomické krize v letech 2008–2009 i nedávnou koronavirovou krizi. V současné době firma zaměstnává přibližně 50 lidí, ve výrobě se pracuje nepřetržitě na tři směny, někdy i o víkendech. Na nedostatek práce si tady rozhodně nestěžují.

Pavel Němeček (vlevo) a Tomáš Zeman před nejnovějším a také největším obráběcím centrem Hermle ve firmě. Stroj Hermle C 650 zde slouží od loňského roku. (Foto: I. Heisler)

Zakázky z celé Evropy

Zákazníci firmy Kovos ST pocházejí z celé (převážně západní) Evropy – kromě České republiky a Slovenska zejména z Velké Británie, Německa, Francie, Nizozemska a z dalších zemí, a věnují se různým oborům. Jde o výrobce techniky pro medicínské využití, ale například také pro energetiku. V Řepici se vyrábějí třeba speciální díly do kompresorů různých velikostí a určení, včetně obrovských kompresorů pro těžařský průmysl. Škála obráběných materiálů je pestrá stejně jako skladba zákazníků. Firma Kovos ST vyrábí díly ze všech možných materiálů, od plastů přes barevné kovy až po korozivzdorné oceli. Běžné zakázky pro oblast automotive v podobě velkých sérií automobilových dílů tu však nenajdete.

Reklama
Reklama

Nechceme se pouštět do automotive jako takového, protože v tomto odvětví v současné době cítíme značnou nejistotu. Spolupráci s automobilkami se nevyhýbáme, ale jde o speciální projekty zahrnující převážně vývoj a výrobu prototypů, například pro motosport,“ říká Tomáš Zeman.

V zasedací místnosti je vitrína s ukázkami široké škály výrobků firmy. (Zdroj: Kovos ST)

Výrobní prostory a strojní vybavení

Po úvodním, seznamovacím rozhovoru jsme opustili útulnou zasedací místnost a Tomáš Zeman nás provedl výrobními prostory firmy. Ve dvou halách pracují převážně CNC soustruhy, další dvě haly jsou vyhrazeny pro frézování. Kromě toho jsou tu nezbytné sklady materiálu a nástrojů, řezárna, měřicí stanoviště a pracoviště expedice. Jelikož někteří zákazníci požadují i konečnou povrchovou úpravu výrobků, má firma také vlastní lakovnu. Vše je účelně uspořádáno a využito, žádný z 30 strojů nezahálí.

Stroje pracují v moderních, prostorných halách. (Zdroj: Kovos ST)

Kromě klasických soustruhů, CNC soustruhů a obráběcích center jsou ve strojovém parku společnosti Kovos ST zastoupeny automatické pásové pily, frézky, brusky a také přesná elektroerozivní drátová řezačka. A jelikož důležitou součástí výroby je garance požadované kvality, nezastupitelnou roli zde hraje i plně klimatizované měřicí pracoviště, vybavené pravidelně kalibrovaným portálovým 3D měřicím strojem s otočnou hlavou a s patřičným softwarem. Pro kontrolu kvality má výroba samozřejmě k dispozici i veškerá potřebná měřidla pro dílenské použití.

Toto není převratná digitální technologie, ale je to přehledné a účelné – na magnetické tabuli jsou na půdorysném plánku areálu rozmístěny siluety instalovaných strojů. (Foto: I. Heisler)

Přesná frézovací centra Hermle

První impulz pro pořízení obráběcího centra značky Hermle přišel v krizových letech 2008–2009, kdy ubývalo běžných zakázek, ale poptávka po speciální, přesné práci neslábla. Vedení firmy se tehdy rozhodlo pro orientaci na přesnou výrobu a firma v roce 2011 zakoupila pětiosé vertikální obráběcí centrum Hermle C 40 U. Tento přesný stroj k plné spokojenosti uživatelů ve firmě slouží dodnes a díky kvalitnímu provedení neztratil nic ze svých užitných vlastností.

Reklama

Měli jsme tu stroj pořízený pro přesnou výrobu, s nímž jsme však už po čtyřech letech provozu nebyli schopni dosáhnout větší přesnosti než setiny, nebo dokonce dvou setin milimetru. To se nám u strojů od Hermle nestalo. I ten nejstarší, který tu máme už 12. rok, pracuje stále stejně přesně,“ vysvětluje Václav Zeman jeden z hlavních důvodů, proč se drží této značky strojů. „Právě díky tomu, že jsme schopni zaručit přesnost výroby, získáváme zakázky i v dobách, kdy je práce obecně málo. Prostě proto, že dokážeme něco, co každý neumí. A kdo chce vyrábět přesně, musí k tomu mít odpovídající vybavení.

Pavel Němeček k tomu dodává: „Také zkušenosti našich ostatních zákazníků potvrzují, že zakázek v oblasti přesné výroby je vždy relativně více. Kdo je schopen vyrábět věci s vyšší přidanou hodnotou, toho se krize tolik nedotýkají.

Měřicí pracoviště je nezbytné pro kontrolu kvality. (Zdroj: Kovos ST)

Po dobrých zkušenostech jak se strojem, tak s jeho řídicím systémem Heidenhain firma o dva roky později zakoupila další stroj Hermle. Tentokrát šlo o větší tříosé portálové centrum C 1200 V s velkým pracovním prostorem (pro díly o rozměrech až 900 × 1 200 × 500 mm). Díky tomuto stroji mohla firma začít přijímat i zakázky, jejichž zadavatelé požadují obrábění velkých dílů. V roce 2018 následoval nákup přesného obráběcího centra Hermle C 22 U s vysokou dynamikou pro opracování menších obrobků (do průměru 400 mm). Zatím posledním zakoupeným strojem této značky ve firmě je velké obráběcí centrum Hermle C 650, pořízené v loňském roce. Tento stroj se kromě velkých pojezdů v obou osách (je určen pro obrobky o rozměrech až 1 050 × 900 × 600 mm) vyznačuje také vysokou nosností – maximální zatížení stolu je 1 500 kg. Tyto parametry opět rozšířily výrobní možnosti firmy.

Při přípravě výroby složitějších dílů v Kovosu používají CAD/CAM program Autodesk Inventor CAM 2018. (Zdroj: Kovos ST)

Pozitivní zkušenosti se servisem

Jedním z důvodů, proč si ve firmě Kovos ST cení strojů značky Hermle, je dostupnost servisních služeb a operativní osobní přístup zástupců výrobce strojů k zákazníkovi. Na rozdíl od některých jiných velkých výrobců, kde zákazník musí vyplňovat složité formuláře a reakce trvá třeba i několik dní, stačí do Hermle v případě problému poslat e-mail nebo zavolat konkrétnímu obchodníkovi či technikovi. Servis buď rovnou po telefonu poradí, jak problém vyřešit, nebo zpravidla do druhého dne zajistí potřebné náhradní díly a návštěvu technika, který provede opravu. Pro firmu, kde každá hodina prostoje každého stroje představuje riziko nedodržení napjatých termínů drahých zakázek, má rychlost servisu cenu zlata.

Při přípravě výroby složitějších dílů v Kovosu používají CAD/CAM program Autodesk Inventor CAM 2018. (Zdroj: Kovos ST)

Ceny materiálu a energií

Při diskuzi s majiteli firmy jsme se dotkli také aktuálně palčivého tématu – zdražování materiálů a energií. Co se týče elektřiny, na letošní rok má firma u svého dodavatele ještě zafixované ceny, ale výhled na další období je nejistý. Také proto firma (s pomocí Evropského fondu pro regionální rozvoj) letos instalovala fotovoltaickou elektrárnu – střechy budov jsou osazeny 165 panely o celkovém špičkovém výkonu 74,25 kW.

V rámci zlepšování zázemí pro zaměstnance firma v nedávné době vybavila novou kuchyňku s jídelnou, kam se dovážejí teplá jídla. Strávníci mají každý den na výběr ze tří pokrmů. (Zdroj: Kovos ST)

Období rostoucích cen materiálů v Kovosu zvládají díky tomu, že měli dostatek prostředků na naplnění skladu, přičemž si na nákup materiálu nemuseli půjčovat. Ve skladu sice „leží“ mnoho peněz, které by se daly investovat i jinak, ale momentálně je to nejvýhodnější varianta. Jelikož je firma schopna financovat nákup materiálu už v okamžiku uzavření kontraktu, může dodržet cenu zakázky bez rizika, že kvůli dražšímu materiálu ve výsledku prodělá.

Sklad materiálu sice blokuje významné množství finančních prostředků, ale v době rychle rostoucích cen je nutné nakupovat materiál s předstihem, aby firma mohla dodržet nasmlouvané ceny zakázek. (Zdroj: Kovos ST)

Recept na úspěch

Zní to jako celkem jednoduchý recept na úspěch: Dělejte něco, co ne každý dokáže, a nezadlužujte se – investujte jen to, co jste si vydělali. Jenže tak jednoduché to zdaleka není. To první se musí umět, a na to druhé si musíte dokázat vydělat. Ani potom však nemáte zaručeně vyhráno: Změna vnějších podmínek, které nemůžete ovlivnit, vám může způsobit velké starosti. Přejeme rodinné firmě Kovos ST, aby v jejím případě šikovnost zvítězila, uvážlivé investice se vyplatily a vnější podmínky se už k horšímu neměnily. Další podmínkou úspěchu je najít spolehlivé partnery, kteří vaše podnikání podpoří kvalitními produkty a službami. K takovým partnerům výrobce strojů Hermle bezpochyby patří.

Související články
Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Veletrh obrábění u výrobce strojů

V druhé polovině letošního dubna společnost Maschinenfabrik Berthold Hermle ve svém sídle opět uspořádala čtyřdenní výstavu Open House. Organizátoři ve švábském městečku Gosheim během akce přivítali 2 500 návštěvníků z 1 100 firem z více než 30 zemí. Mezi hosty bylo také 80 zástupců českých a slovenských firem. Pozvání k návštěvě výrobního závodu tohoto výrobce vertikálních obráběcích center jsme přijali i my.

Související články
S láskou k formařině

Nástrojárna SteelForm Technology vznikla v roce 1996. Zaměřuje se na kompletní výrobu střižných a lisovacích nástrojů, vstřikovacích forem a celé řady přípravků. Portfolio služeb dále zahrnuje konstrukci jednoúčelových strojů a linek. Nástrojárna se nachází v Jeřmanicích nedaleko Liberce, kam jsme se společně s firmou Hermle, klíčovým dodavatelem zdejších technologií obrábění, lednové páteční dopoledne vypravili.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Spjato s regiónem, otevřeno pro celý svět

Aktuálním tématem současné doby jsou diskuze o lokálních ekonomikách, jejich vlivu na inovační potenciál, vytváření firemní kultury a rozvoj podnikatelského prostředí. Jejím velkým zastáncem a propagátorem je profesor Milan Zelený. Učíme se od Baťů a jejich metody bychom měli s potřebnou modifikací upravovat pro naši dobu. Nedávno jsem měl možnost navštívit německého výrobce obráběcích strojů, společnost Hermle, která mojí optikou pohledu splňuje znaky lokální výroby s globální působností. Na každém kroku to bylo znát.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Efektivní výroba kvalitních forem

Společnost Wiegelmann ze Severního Porýní-Vestfálska je odborníkem na výrobu hliníkových a ocelových forem a na vstřikování plastů. Výrobce forem dbá na termíny a dokonalost, i když díly mají složitou geometrii. Při obrábění tento výrobce spoléhá na obráběcí centra značky Hermle. Nedávno si firma pořídila nový stroj C 42 U s integrovaným automatickým manipulačním systémem HS flex, a tím zvýšila flexibilitu a všestrannost svého strojového parku.

USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Strojírenské fórum 2019: Zaostřeno na inteligentní výrobu

Letošní podzimní, v pořadí již 10. Strojírenské fórum, bylo opět příležitostí pro setkání špičkových odborníků (nejen) z oblasti výroby. Odehrálo se 19. listopadu v prostorách FEKT VUT v Brně.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Inteligentní výroba obráběcích strojů

Německo-japonská společnost DMG Mori pokračuje v postupném rozvoji svých výrobních závodů po celém světě. Vlastní výroba strojů je též příležitostí, jak prakticky ověřit vlastní řešení pro zajištění potřebné produktivity a přesnosti pomocí inteligentní výroby.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit