Témata
Vydání #1,2
Únor 2013Téma měsíce

Pohony ve strojírenství - převody, ložiska a spojky

Plasty - technologie, materiály a výrobky pro medicínu, Výrobní sortiment čl. podniků Svazu SST na rok 2013, Výroba forem (pro vstřikování plastů a lisování)

Články

Servis

Mezinárodní technologická a výzkumná spolupráce

Na sklonku loňského roku se v hotelu Corinthia Prague v Praze konala výroční konference sítě Enterprise Europe Network v České republice, kterou uspořádalo Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s International Chamrer of Commerce Česká republika a Centrem pro regionální rozvoj. Hlavním mottem konference byla podpora mezinárodní technologické a výzkumné spolupráce se zeměmi mimo EU.

Autodesk University 2012

Z malé konference poprvé konané v San Francisco se Autodesk University stala globální akcí zaměstnávající nemalý realizační tým. Mimo hlavní přednášky konané v Las Vegas v roce 2012, se skromnější stejnojmenné akce uskutečnily v Japonsku, Rusku, Brazílii, Německu a Číně. Co se týká počtu návštěvníků, počtu přednášek se Autodesk Univerzity ve městě hříchu dostala zpět na stav "předkrizový" a jen tak mimochodem si odbyla významné výročí.

Sharing economy v centru pozornosti CeBITu

Ve dnech 5. až 9. března 2013 se na hannoverském výstavišti uskuteční veletrh CeBIT, jenž představí poslední novinky ze světa digitálního průmyslu. Veletrh CeBIT 2013 proběhne ve čtyřech platformách (pro, gov, lab a life) zaměřených na informační technologie, telekomunikace, elektroniku a on-line média.

Příklady táhnou aneb mladí budiž inspirací

Téměř na všech tuzemských technických fakultách (až na čestné výjimky) permanentně klesá počet studentů. Důvodem není v globálním pojetí snižující se zájem mladé generace o studium na vysokých školách. Naopak, humanitní obory na veřejnoprávních či ekonomické a manažérské na soukromých školách se těší čím dál většímu zájmu. Přesto pokračuje trend snižování zájmu o studium technických oborů i přes skutečnost, že právě po těchto absolventech a žádných jiných je v praxi zvyšující se zájem a do budoucna s ohledem na vývoj hi-tech techniky tomu nebude jinak. Přesto se absolventi středních škol stále hlásí na humanitní obory, po jejichž absolvování získávají uplatnění stále obtížnější a na konec končí například i jako pokladní v supermarketech.

Sázka na design, díl 1.

Novým seriálem o průmyslovém designu, kterému bychom se chtěli společně se studiem Divan design na stránkách MM Průmyslového spektra systematicky věnovat , chceme především oslovit komunitu konstruktérů, aby při návrzích nových produktů na ně nahlíželi kreativním pohledem, zásadně odlišným od stále platného pohledu na oblast designu. Měli by si uvědomit, že svými vytvořenými produkty nesdělují uživatelům pouze skutečnost, jakou technologií byly vytvořeny a k jakému účelu jsou použity, ale i by měly vypovídat o určitém stylu designéra a samozřejmě i době, ve které vznikaly. V každém vydání časopisu vám přineseme výsledek úzké spolupráce mezi konstruktérem a designérem.

Jak na podnikání v Číně

Dnešní díl našeho seriálu zabývající se případnými podnikatelskými aktivitami na zahraničních trzích se zaměřuje na region Číny. Zdejší průmysl navzdory stále vysokému růstu v současnosti čelí mnohým výzvám. Jejich řešení vyžaduje zvýšení produktivity, nové technologie a postupy. Tato situace představuje příležitosti i pro české průmyslové společnosti jak uvádějí dále specialisté ze společnosti Citibank.

Enterprise Europe Network již šestým rokem pomáhá podnikatelům

V minulém vydání časopisu MM Průmyslové spektrum byly publikovány základní informace o mezinárodní infrastruktuře Enterprise Europe Network, jejíž hlavní úlohou je podpora mezinárodní spolupráce malých a středních podniků vedoucí k jejich vyšší konkurenceschopnosti. V současné době je síť přítomna již v 54 zemích světa, ve kterých může pro své klienty hledat partnery k obchodní, výzkumné, či technologické spolupráci. V České republice jsou služby sítě zajišťovány od počátku roku 2008, a to konsorciem 11 partnerských organizací koordinovaných Technologickým centrem AV ČR za podpory 4 dalších významných asociovaných partnerských organizací.

Integrated Industry v Hannoveru

Ve dnech 8. - 12. dubna 2013 se v Hannoveru uskuteční jeden z nejvýznamnějších světových strojírenských veletrhů, Hannover Messe 2013. Hlavními tématy letošního ročníku jsou průmyslová automatizace a IT, energetické technologie a technologie pro životní prostředí, technika pohonu a fluidní technika, průmyslové subdodávky, výrobní technologie a služby, výzkum a vývoj.

Vodorovné vyvrtávačky v praxi, Zastavení třetí

Kdo jiný by měl o kvalitě firmy vědět více než ten, který její produkty vyzkoušel? To je cesta k publikované formě článků, kterou MM Průmyslové spektrum na trhu českých technických periodik zastává. Pravdivé informace nezávisle podané v odborném pojetí. Navštěvovat uživatele produktů a nechat je vyprávět o zkušenostech, které mají s jejich používáním, s komunikací s dodavatelem, se spokojeností s jeho službami. Pak získáme skutečnou referenci, ze které si lze udělat určitý obrázek.

Co se skrývá za značkou? Lamy, Stabilo, Staedtler Mars

I v letošním roce pokračujeme v našem seriálu jenž navazuje na historickou encyklopedii profesorky Jany Geršlové, která vyšla ve vydavatelství Professional Publishing, a my s jeho laskavým svolením zkrácené ukázky vybraných oborově tříděných značek postupně na stránkách časopisu zveřejňujeme. 

Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika, část 2

V prosincovém vydání loňského roku jsme vám v úvodním článku představili projekt CK - SVT, jehož hlavním smyslem je zvýšit technickou excelenci, konkurenceschopnost a produkci nejvýznamnějších výrobců strojírenské výrobní techniky a technologie, jakož i celého oboru v ČR. Závěrem jsme pak uvedli, že výzkumný program projektu je rozdělen do celkem 11 pracovních balíčků plus jeden na uplatňování výsledků a druhý na řízení projektu. Prvních pět jich bylo představeno, další následují nyní.

Koncentrace na strategické trhy

Uskupení DMG/Mori Seiki těží ze synergie svých aktivit. Před čtyřmi lety ještě velcí konkurenti, nyní spojenci v zásadních rozhodnutí s jedním jasným cílem - levně, kvalitně a ekologicky vyrábět hih-tech výrobky teritoriálně co nejblíže u zákazníka. Důkazem tohoto tvrzení nechť jsou dva nové moderní výrobní závody v japonské Iga a kalifornském Davis poblíž Sacramenta, jenž jsem měl možnost na sklonku loňského roku navštívit.

Výroba a aplikace expandovaného polypropylenu

Expandovaný polypropylen se vyznačuje nejen nízkou měrnou hmotností, ale také řadou unikátních fyzikálních vlastností, díky nimž se stává jedním z nejvýznamnějších konstrukčních materiálů v oblasti pasivní bezpečnosti. Jeho nejvýznamnějším výrobcem je japonská globálně působící společnost JSP, která jej dodává pod obchodní značkou ARPRO. Jeden z jejích výrobních závodů se nachází v Čechách, konkrétně v Chebu. Právě tam jsme se zajeli podívat.

Technická normalizace

Technická normalizace není oborem na okraji jiných technických oborů, ale je jejich rovnocenným partnerem, bez kterého by se tyto obory nemohly rozvíjet.

Informační technologie

Pokročilé CAD/CAM řešení pro nástrojárny

Široké portfolio modulů VISI pomáhá výrobnímu družstvu Tvar Pardubice obstát v náročné konkurenci v oblasti technických výlisků z plastu.

Zvýšení produktivity frézování leteckých vrtulí

V dnešní době se většina strojírenských firem snaží co nejvíce ušetřit a zvažuje, jak takovou úsporu realizovat, aniž by tím utrpěla kvalita nabízených produktů. Existují různé možnosti, jako schůdný způsob úspory nejen výrobního času se jeví použití poměrně nové hrubovací strategie Waveform obsažené standardně v licencích CAD/CAM softwaru Edgecam.

Komerční příloha

Chytré ventilátory s filtrem šetří energii

Více než 30 % ventilátorů nebude od roku 2013 splňovat zpřísněné požadavky Evropské směrnice na ekodesign ventilátorů (2009/125/EC). Dalších 20 procent nebude splňovat ještě tvrdší normy, které budou platit od roku 2015. Nicméně, nové ventilátory s filtrem, které využívají elektronicky komutované (EC) stejnosměrné motory, nabízejí ideální řešení pro chlazení rozváděčových skříní. Tyto vysoce energeticky účinné výrobky již nyní snadno splní blížící se přísné požadavky: ventilátory s filtrem řady Rittal TopTherm využívající EC technologii nabízí úsporu energie až 60 %.

Trendy

Inovace mechanické pohonové techniky

V tomto článku je představeno několik novinek v sortimentu firmy TAT - pohonová technika a jejích zahraničních obchodních partnerů v oblasti pohonové techniky.

On-line sledování forem

Zásadní otázka sledování nástrojů se dá zjednodušit na boj mezi manažery projektů a mezi výkonnými pracovníky. Zatímco řídicí pracovníci by chtěli maximum informací pokud možno v reálném čase, výkonní pracovníci jsou časově zaneprázdněni samotnou výrobou a přepisování informací do systému je nijak zvlášť neinteresuje, ba naopak zdržuje od jejich hlavní práce.

Za plasty v říjnu na K 2013

Tradičně po třech letech se ve dnech 16. - 23. října 2013 koná v Düsseldorfu již 19. mezinárodní veletrh plastů a kaučuku K 2013, největší světová akce oboru od níž se očekávají nejen premiéry nových materiálů ale i ukázky nových aplikací s vyšším využitím vlastností známých materiálů s cílem snížení hmotnosti a spotřeby energie při užití obnovitelných zdrojů.

Kompozitová kapota sériového vozu Ford Focus

Na říjnovém veletrhu Composite Europe 2012 v Düsseldorfu vystavil Ford první přední kapotu sériového vozu Ford Focus z  CFRP kompozitu z uhlíkových vláken, vyrobenou vysokorychlostním procesem vhodným pro velkosériovou výrobu.

Lineární jednotky pro každé použití

Zajistit pohyb předmětu, nářadí či měřidla v co nejkratším čase při vynaložení malého úsilí vedlo k vývoji lineárních jednotek. Spojení lineárního vedení s kuličkovým šroubem či ozubeným řemenem do jednoho celku poskytuje mnoho výhod.

Vnitřní napětí v plastovém výrobku

Vstřikované plastové výrobky mají různou úroveň vnitřního (zbytkového) napětí. Vnitřní napětí ovlivňuje kvalitu výrobku, především pak jeho pevnost, rozměrovou přesnost a u transparentních dílů vznik případných vzhledových vad.

Nové stroje a technologie pro zpracování plastů

Plasty, plasty a zase plasty. Toto odvětví průmyslu se rozvíjí stále s velkou dynamikou a podle současného stavu znalostí má před sebou ještě velkou budoucnost. Totéž platí o technologiích, které se tímto fenoménem zabývají.

Vlastnosti a rizika padělaných ložisek

Stává se poměrně často, že narazíme na něco značkového, co bychom si chtěli pořídit, za cenu -mírně řečeno - neuvěřitelně nízkou. Není důležité, zda je to na tržišti nebo v "kamenném" obchodě. Chvilkové podezření nás na okamžik odradí od koupě, někdy ovšem podlehneme. V takovém případě existuje velmi vysoká pravděpodobnost, že jsme sedli na lep falzifikátům vyprodukovaným v rámci šedé ekonomiky.

Použité pneumatiky - kam s nimi?

Na začátku byl skvělý vynález: pneumatika. Byla vynalezena v devatenáctém století, úžasně zlepšovala vlastnosti jízdních kol a její vynález byl patentován. Později našla uplatnění především v automobilovém a leteckém průmyslu a dnes tvoří každodenní součást našeho života.

Budoucnost v simulacích vstřikování plastových dílů

Přesnost predikce budoucí kvality plastových dílů a forem pomocí simulačního softwaru pro vstřikování se stále zvyšuje. Je to dáno zejména využitím stále dokonalejších výpočetních technik a modelů. Zároveň roste šíře nabízených modulů pro různé technologie vstřikování.

Polyuretanový řemen jako náhrada lan u výtahů

Moderní pohony sjednocují dynamickou únosnost, přesnost a provozní spolehlivost s co nejvyšší hospodárností. Dlouholeté zkušenosti firmy Continental Contitech a kooperace při vývoji a prvovýrobě nabízí konstruktérům a uživatelům neustále nové technologické perspektivy.

Vyztužené termoplasty v letecké konstrukci

Historie firmy Letov má svůj počátek v listopadu 1918, kdy byl založen státní letecký vojenský podnik nazvaný "Letecký arsenál". Společnost prošla několika etapami, od vývoje a výroby vlastních letounů postupně až k vývoji a výrobě letadlových celků.

Elektrické pohony pro výrobce nápojů

Nový koncept elektrických pohonů VLT FlexConcept od firmy Danfoss nabízí dodavatelům i provozovatelům technologií výroby nápojů flexibilitu ve výběru komponent pohonů.

Plasty v automobilovém průmyslu

Na světě je v současnosti přibližně 800 miliónů automobilů a prognózy růstu mluví o zvýšení jejich počtu na dvě miliardy do roku 2030. Tento výhled činí z automobilového průmyslu jedno z nejperspektivnějších průmyslových odvětví pro nejbližších patnáct let.

O výuce plastů a kompozitů pro strojaře

Student strojního inženýrství by měl pochopit jak analogie, tak rozdíly ve struktuře a vlastnostech polymerních a kovových materiálů a jejich chování v provozních podmínkách.

Trvalé monitorování přináší efektivní úspory

Kompaktní měřicí přístroj FAG SmartCheck společnosti Schaeffler zaznamenal od svého uvedení na trh počátkem roku 2011 velké úspěchy. Uživatelé z nejrůznějších odvětví se mohli přesvědčit o tom, že představuje nekomplikované a hospodárné řešení, které umožňuje monitorovat i menší nebo z hlediska možného výpadku méně kritické stroje.

Principy konstrukce plastových výlisků

Rychlý vývoj moderních 3D CAD systémů způsobil evoluční krok v návrhu produktů, jehož výsledkem jsou organičtější formy se vzrůstající složitostí. Cílem tohoto článku je zaměřit se na nové konstrukční principy a jejich dopad na obrábění a výrobní procesy.

Otto Wichterle - vzpomínka studentů ke 100. výročí narození

V říjnu letošního roku uplyne 100 let od narození významného vědce, vynálezce a učitele, profesora Otty Wichterle. Proslavil se doma i ve světě především jako vynálezce měkkých kontaktních čoček, což byl objev znamenající pro lidstvo významný pokrok v očním lékařství. Veřejnosti méně známé jsou jeho zásadní práce v oblasti polyamidové chemie.

Linka na výrobu umělé kůže obsluhovaná robotem

Na přístrojové desky osobních automobilů jsou kladeny specifické požadavky - vedle vhodného uspořádání všech ovládacích prvků je důležité, aby lahodily oku a byly příjemné také na omak. Proto se potahují "umělou kůží", tedy odolným materiálem na bázi PVC, který svým vzhledem a fyzikálními vlastnostmi kůži imituje.

Centrální mazací systémy pro větrné turbíny

Požadavky na mazání ložisek větrných turbín si vyžádaly vývoj celé řady řešení, která dále zlepšují funkci centrálních mazacích systémů SKF. Tento vývoj pak završilo mazací zařízení vhodné pro větrné farmy na celém světě, které přispívá k prodloužení životnosti a spolehlivosti těchto systémů.

Výroba

Skenování činných ploch tažného nástroje

Pro simulaci tažného procesu v programu AutoForm bylo potřeba získat přesná data činných ploch zkušebního tažného nástroje (tažnice, tažník a přidržovač). Tato data se vlivem výrobních tolerancí a nepřesností zcela jistě nebudou shodovat s konstrukčními (teoretickými) daty.

Nové nástroje pro kopírování a tvarové frézování

Společnost TaeguTec představila nové řady fréz DuetBall pro hrubovací a polodokončovací tvarové frézování a kopírovací frézy TrioBall pro hrubování vysokými posuvy.

Optimalizace energetické účinnosti při mazání ložisek

Účinnost valivých ložisek v posledních letech výrazně vzrostla. Vedle konstrukce ložisek hrají nezanedbatelnou roli také používaná maziva. Pro zkoušení těchto maziv bylo vyvinuto zkušební zařízení, na kterém byly získány nové poznatky týkající se vlivu maziv na účinnost ložisek a které jsou následně využívány v poradenství.

Vysoce přesné broušení a leštění v jediném zařízení

Výroba substrátových disků (wafrů) se potýká s vysokými požadavky: stále tenčí wafry v nejvyšší přesnosti a povrchové kvalitě, a to v nejkratším čase. Řešením je Okamoto GDM300 - velmi přesná bruska kombinovaná s leštičkou wafrů od tloušťky 25 µm.

Multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum

Firma T Machinery je jednou z významných výrobně-engineeringových společností v oblasti důlní techniky, která byla založena v roce 2003. Historicky navázala na tradici výroby v tomto oboru, která na jižní Moravě existuje více jak 75 let.

Moderní práškové lakování

Historie práškové lakovny začala již v roce 2000 a od té doby se zabývá vysoce kvalitní chemickou předúpravou a práškovým lakováním hliníkových i ocelových materiálů.

Diodový laser a navařování pro opravu povrchů

Pro použití diodového laseru při nanášení povlaků drátem hovoří vysoká kvalita pro-vedení návaru. Cílem je nahradit poškozené keramické povrchy vrstvou z ušlechtilé oceli, kterou je možné vždy po porušení opravit. Jako technologie se pro opravy hna-cích hřídelí používá navařování.

Mikrosprejový značicí systém

Precizní sprejový značicí systém Micromark od Nordson EFD nanáší čisté, konzistentní body a proužky v rozsahu 3,3 mm až 30 mm bez přestřiku a ucpávání. Je navržen pro spolehlivý a bezúdržbový provoz a významně snižuje prostoje na automatických a poloautomatických výrobních linkách.

Správné upnutí nástroje pro každou aplikaci

Firma Haimer GmbH představila úspěšné výsledky svého vývoje v oblasti vysoce kvalitních nástrojových upínačů a speciálních přístrojů pro tepelné upínání.

Sedm celoživotních návyků

Ve věku, kdy se většina lidí spokojeně těší do důchodu, podnikatel z americké Indiany, Don Wood, založil firmu, která se ukázala být jeho největším celoživotním úspěchem. Růst firmy s názvem 80/20 je záviděníhodný a vznikl díky perfektním organizačním dovednostem a energii vložené zakladatelem firmy. Jeho recept na úspěch přesto není přísně střeženým tajemstvím.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit