Témata
Reklama

Pokročilé CAD/CAM řešení pro nástrojárny

Široké portfolio modulů VISI pomáhá výrobnímu družstvu Tvar Pardubice obstát v náročné konkurenci v oblasti technických výlisků z plastu.

Tvar výrobní družstvo Pardubice se začalo rozvíjet krátce po druhé světové válce v roce 1945. Výrobní zaměření firmy lze v zásadě rozdělit do čtyř základních okruhů, které tvoří technické výlisky, obaly, spotřební zboží a laminace. Spolupráce se společností VISI, s. r. o., byla zahájena v roce 1999, kdy výrobní družstvo začalo hledat specializovanou softwarovou podporu pro firemní nástrojárnu zaměřenou na vstřikovací formy.

Reklama
Reklama
Jedna z prvních variant výlisku
Analýza plnění v programu VISI Flow
Analýza dotlaku v programu VISI Flow

Software pro nástrojářskou a formařskou oblast

Software VISI od společnosti Vero Software dodávaný společností VISI, s. r. o., je zaměřen na nástrojářskou a formařskou problematiku. Například celý modul VISI Analysis slouží k analýze dílu od studie křivosti přes analyzátor ploch, úkosovou analýzu, různé způsoby hledání dělicí křivky a dělicích ploch po jeho rozdělení. Další analytické nástroje slouží k paměťové diagnostice těles nebo grafickému porovnání dílů. Všechny tyto nástroje se ukázaly být neocenitelnými pomocníky a společně se samotným modulem VISI Mould pro 3D parametrickou konstrukci forem s databází normálií přispěly k tomu, že se Tvar může zaměřovat na složité formy a výlisky velmi kvalitních povrchů. Díky tomu se i několikrát zařadil mezi 100 nejlepších českých firem v rámci soutěže pořádané občanským sdružením Comenius.

Pevná část formy

Plastový kryt svorkovnice

Jedním z výrobků z kategorie technických výlisků, které Tvar realizuje, je plastový kryt svorkovnice HVS. Tento výrobek vznikal ve vzájemné spolupráci konstruktérů zadavatele Elektro, výrobní družstvo, v Bečově nad Teplou a konstruktérů výrobce formy Tvar, výrobní družstvo, Pardubice. Ve výrobním družstvu Elektro Bečov je pro konstrukci výrobků používán Solid Edge, zatímco v konstrukci Tvaru Pardubice je to VISI CAD/CAM a pro analýzu vstřikování VISI Flow.

Pohyblivá část formyVlastní konstrukci výrobku prováděla firma Elektro Bečov a výrobce formy Tvar Pardubice ji postupně připomínkoval z hlediska dodržení zásad správné konstrukce plastového dílu a s ohledem na pozdější možné zaformování. Soubory byly k připomínkování oboustranně posílány ve formátu STEP a byl ověřen i formát Parasolid. Převody i načtení probíhaly bez problémů, neboť oba softwary mají stejné jádro Parasolid. Části k úpravě byly označovány změnou barvy ploch nebo byly nabídnuty modely s variantními řešeními.
Celá forma

Analýza vstřikování

Po dokončení připomínkové fáze předala firma Elektro Bečov výkres výrobku s tolerancemi a dalšími požadavky na výrobek. Vzhledem k předpokládanému počtu výrobků byla objednána dvojnásobná forma tohoto provedení:
• rozměr: 296 x 296 x 276 mm;
• čelisťová;
• lomená dělicí rovina;
• tyčový vtok, rozvod kanály, tunelové vtoky;
• odformování vyhazovači;
• materiál výlisku: PA6 (Frianyl B63 VO).

Hotový výlisek

Před vlastní konstrukcí formy byla pomocí softwaru VISI Flow, který byl výrobním družstvem Tvar zakoupen v roce 2011, provedena analýza vstřikování, při níž byla ověřena správnost návrhu zaformování a umístění vtoku. V databázi materiálů sice nebyl zahrnut materiál Frianyl B63 VO, ale jelikož databáze kromě mnoha konkrétních materiálů obsahuje i materiály obecně definované, byl z nich pro analýzu použit PA6, který je svými vlastnostmi blízký materiálu požadovanému zákazníkem.

Konstrukce formy

Následovala konstrukce samotné formy, která byla navržena jako dvojnásobná se studeným tunelovým vtokem. Vtok byl umístěn na čelní straně výlisku, pod srpkovým vykrojením.

Tvárnice vytváří obvod výlisku ze tří stran, včetně válcových a tvarových výstupků, které tvoří otvory na vrchní a jedné z bočních stěn výlisku. Ve tvárnici je pouze jedna vložka, a to pro značení krytu. Tvarová dutina byla zhotovena elektroerozivním obráběním.

Vzhledem k otevřené zadní části výlisku a zároveň vnitřnímu umístění přepážek do tvaru háčků je zadní stěna výlisku vytvářena čelistí, ve které jsou tvarové vložky. Čelist zajíždí do tvárníku, kde je lomená dělicí rovina. Tvárníky jsou dva, pro každý výlisek zvlášť. Jejich tvar je frézován na obráběcím centru, detaily vyjiskřeny a následně tvarové části přeleštěny.

Z důvodu požadavku na dobré odvzdušnění a vzhledem k tenkým planžetovým zakončením na bocích výlisku je po celém obvodu ve tvárnici drážka na odvzdušnění.

Temperační kanály jsou rozmístěny po obvodu tvaru ve tvárnici a v rámu tvárnice. Ve středu tvárníku je válcová temperační dutina s přepážkou. Temperační kapalina je tam přiváděna z rámu tvárníku.

Odformování výlisku je řešeno odjetím čelisti při otvírání formy a následným vyhozením vyhazovači.

Programování CNC obrábění je prováděno v modulu VISI Machining. Mnohé obráběcí strategie jsou speciálně zaměřeny na obrábění forem, hlavními atributy je tedy přesnost, kvalita a optimalizace časových a materiálových nákladů.

Ing. Alžběta Plachá Králová

visi
alzbeta@visi.cz
www.visi.cz

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 130150
Datum: 13. 02. 2013
Rubrika: Informační technologie / CAD/CAM/CAE
Autor:
Firmy
Související články
Úloha CAD při vývoji plastových dílů

Hlavní přínos CAE analýz se projevuje v nejranějších fázích vývoje dílů. Zvláště u plastových dílů vyráběných metodou vstřikování ovlivňuje hodně faktorů výsledné vlastnosti výrobku. Kromě specializovaného simulačního softwaru je při vývoji potřebný i konstrukční CAD software. Ve firmě SimulPlast si výsadní postavení vydobyl SpaceClaim.

Virtuálně na veletrh

Svět se nám doslova před očima přelévá do online prostoru. To, že se na internet přesune mnoho služeb a komodit bylo jasné už od rozšíření a zvýšení dostupnosti internetu široké veřejnosti. Letošní pandemická situace však tento přerod ještě více umocnila. Ostatně i v průmyslu nás již několik posledních let doprovázejí hesla jako Internet věcí, digitalizace, big data, cloud apod. Oblíbené semináře a konference dostaly virtuální podobu a koncem listopadu si také 17 vystavovatelů a okolo 300 návštěvníků vyzkoušelo první virtuální odborné B2B setkání s názvem Výroba forem 2020.

Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Související články
Automatická optimalizace plastového výrobku, formy a vstřikovacího procesu

Virtuální a reálná optimalizace procesu vstřikování plastů Varimos (Virtual And Real Injection Moulding Optimisation System) je expertní systém německé firmy Simcon GmbH. Sestává ze dvou základních částí – virtuální a reálné.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Investice do softwaru pro formařinu se vrátila do měsíce

Společnost Formaplex Limited se sídlem ve Velké Británii se zabývá převážně vývojem a výrobou hliníkových a ocelových vstřikovacích forem pro firmy z oblasti automobilového a leteckého průmyslu. Její investice do softwaru VISI Flow se vrátila už po prvním měsíci používání.

Zavedení nového softwaru zefektivnilo konstrukci forem

Společnost Dramco Tool & Die Co. z Grand Islandu se specializuje na výrobu komplexních vstřikovacích forem pro automobilový a spotřební průmysl. S ohledem na potřebu upgradovat a změnit systém konstrukce a výroby forem za účelem zvýšení efektivity začala hledat systém, který by umožňoval rychlou konstrukci forem, automatizaci některých procesů a umožňoval práci jak s objemovými tělesy, tak s volnými plochami.

Plasty a robot – jde to dohromady?

Žijeme v době, kdy nás plasty provázejí na každém kroku. Možná si ani neuvědomujeme, kde všude nám pomáhají, kde nás ovlivňují. Od tužky či propisky přes klávesnici, u které sedíme skoro každý den, po stravování a umělohmotné vařečky, které nahradily ty dřevěné, jež používaly naše babičky. Snažíme se usnadnit si život. Těžké díly ze železa vyměnit za lehčí, plastové. Stejně tak i tvůrci softwaru se snaží zjednodušit výrobu.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

První plnobarevná stolní 3D tiskárna

Společnost Mcor představila jako první na světě plnobarevnou stolní 3D tiskárnu Mcor ARKe a klade si za cíl dostat tuto 3D tiskárnu do každé kanceláře či učebny.

Aditivní a hybridní výroba 3D tiskem

Rychlý rozvoj 3D tisku v posledních letech nejenže zpřístupnil tuto technologii spotřebitelům, ale také umožnil nové typy aditivní a hybridní výroby.

3D tisk a měření ve výuce i v praxi

Společnost MCAE Systems uspořádala koncem zimy dvě zajímavá setkání. První bylo zaměřeno na školní uživatele a bylo věnováno tématu 3D tisku a 3D optickému měření, druhé bylo určeno pro uživatele optických měřicích systémů firmy GOM z českých a slovenských průmyslových podniků.

Nový materiál ASA pro 3D tisk v osmi různých barvách

Společnost MCAE Systems, oficiální distributor firmy Stratasys, rozšířila nabídku materiálů pro 3D tisk o nové digitální materiály a také o termoplast ASA dostupný v osmi barvách. ASA nyní nabízí nejširší barevnou škálu ze všech materiálů pro technologii FDM.

Efektivní vývoj plastových dílů a vstřikovacích forem

V mnoha odvětvích – včetně automobilového průmyslu, zdravotnických technologií nebo spotřebního zboží – představuje proces vstřikování do forem nejpoužívanější a ekonomicky nejvýhodnější metodu výroby plastových dílů. Zásadní je zde povědomí, jak návrh jednotlivých dílů ovlivní jejich vyrobitelnost, a naopak – a to ještě před zahájením výroby. Řešení nabízí konstrukční simulace.

Problematika vstřikování plastových dílů pro automobily

Příspěvek popisuje podmínky pro výrobu vstřikovaných plastových dílů pro automobily včetně vznikajících problémů a navazuje na článek Snížení rizika vzniku vad při vstřikování plastových dílů, který byl uveřejněn v příloze Plasty časopisu MM Průmyslové spektrum č. 3/2014 (viz též www.mmspektrum.com/140312). Autor vychází z dlouholeté zkušenosti ve firmě Plast Form Service I. M., která se výrobou těchto dílů zabývá již od roku 1998.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit