Témata
Reklama

Elektrické pohony pro výrobce nápojů

Nový koncept elektrických pohonů VLT FlexConcept od firmy Danfoss nabízí dodavatelům i provozovatelům technologií výroby nápojů flexibilitu ve výběru komponent pohonů.

Součástmi výrobní linky při výrobě nápojů jsou vždy tzv. mokrá část, suchá část a část se zvýšenými požadavky na hygienu (obr. 1). Požadavky na pohony a řídicí techniku jsou ve všech třech částech linky velmi odlišné. Bez ohledu na tyto nároky i bez ohledu na to, zda se používá centrální či decentrální koncept řízení pohonů, VLT FlexConcept poskytuje vše potřebné pro všechny části výrobních linek.

Reklama
Reklama
Obr. 1. Jednotlivé části plnicí a balicí linky pro výrobu nápojů1

Optimalizovaný elektromotor s integrovanou převodovkou

Pohony VLT FlexConcept se skládají z optimalizovaného elektromotoru s integrovanou převodovkou OneGearDrive (OGD) a měničů pro decentrální nebo centrální instalaci (obr. 2).

Obr. 2. Pohon VLT FlexConcept se skládá z motoru OGD a měniče frekvence FC 302 nebo FCD 302

OneGearDrive je synchronní třífázový motor s permanentními magnety, určený speciálně pro potravinářství. V sortimentu jsou dvě varianty: varianta Standard, vhodná pro mokré i suché části plnicí linky, a varianta Hygienic, určená do prostředí s vysokými požadavky na hygienu.

V konceptu VLT FlexConcept jsou tyto motory kombinovány s měniči frekvence Danfoss VLT Automation Drive FC302 (variant do rozváděče) nebo FCD302 v uzavřené verzi pro decentrální instalaci. Při vývoji konceptu VLT FlexConcept firma od samého počátku kladla důraz na to, aby budoucímu uživateli pohonů zajistila maximální možnou energetickou účinnost dosažitelnou současnými technickými prostředky. Koncept bere v úvahu nejen současné, ale také budoucí požadavky EU na účinnost motorů a dalších komponentů pohonných systémů. Díky velké flexibilitě jsou pohony použitelné nejen v nových (např. plnicích) linkách, ale i při jejich rekonstrukcích, kdy lze dosáhnout zvýšení účinnosti elektrických pohonů až o 25 %.

Velký rozsah otáček

Sortiment pohonů VLT FlexConcept je navržen tak, aby minimální množství mechanických variant pohonů pokrylo co největší rozsah otáček (do 3 000 min-1) a momentů (do 400 Nm) běžně používaných v dopravnících a výrobních linkách. Díky tomu lze zmenšit množství variant elektrických pohonů až o 70 %, a tím razantně zredukovat sklad náhradních dílů i možnost chyby při výběru pohonu.

VLT FlexConcept jsou jediné elektrické pohony svého druhu na trhu, které získaly certifikát EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group). Pohony bez ventilátorů a chladicích žeber, s hladkým povrchem a odolné k čisticím prostředkům splňují veškeré podmínky pro instalaci přímo v hygienicky kritických částech plnicích linek (obr. 3).

Obr. 3. Elektromotor OGD s integrovanou převodovkou je určen do prostředí se zvýšenými požadavky na hygienu a do čistých prostor; proto má hladké tvary bez štěrbin a míst, kde by se mohl usazovat prach a nečistoty.

Čisté prostory

Dalším certifikátem potvrzujícím unikátní konstrukci těchto pohonů je certifikát pro čisté prostory podle normy EN ISO 14644, udělený Fraunhoferovým institutem IPA ve Stuttgartu, který dokládá, že tyto pohony je možné bezpečně použít přímo v certifikovaných čistých prostorách, kde se vyrábějí léčiva nebo nejpřesnější elektronika.

Vzhledem k otevřené architektuře pohonů je možné např. při rozšiřování nebo rekonstrukcích existujících instalací jednoduše integrovat nebo kombinovat jednotlivé komponenty se současnými pohony, a to i od jiných dodavatelů. Díky tomu může uživatel rekonstruovat či měnit linky postupně, ekonomicky efektivně a přesně podle svých potřeb, a přitom vždy bezpečně zajistit spolehlivý povoz.

Nicméně Danfoss doporučuje použít kompletní systém VLT FlexConcept, aby tak bylo zajištěno maximální využití potenciálu úspor energie a dalších výhod.

Základní zásadou konceptu pohonů je nabídnout pohon s minimálními celkovými náklady na provoz (TCO) díky velké flexibilitě, maximální energetické účinnosti, zmenšení množství variant, jednoduché instalaci, údržbě a ovládání. Další charakteristické rysy a výhody pohonů VLT FlexConcept jsou shrnuty v tabulce 1.

Jan Janeček
Klára Pravdová
u264037@danfoss.com
//www.danfoss.cz/VLT

Danfoss

Tab. 1. Technické vlastnosti a přednosti pohonu VLT FlexConcept

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 130121
Datum: 13. 02. 2013
Rubrika: Trendy / Pohony
Autor:
Firmy
Související články
Správně kalkulované pohony strojů bez bolesti zubů

V minulém čísle zmiňoval ve svém rozhovoru k 10. výročí založení firmy majitel TAT - pohonová technika Ing. Matthias Mayer silné komodity, které firma obzvláště v oblasti převodovek - hlavně těch přesných - zákazníkovi nabízí. Partnery jsou zde již posledně zmiňované německé firmy Atlanta Antriebssysteme, Neugart a francouzská firma Redex. Vedle přesných převodovek zajímá zákazníky i velmi široká paleta ozubených tyčí - jak kvalitou, přesností nebo rozměry.

Pohony nejen pro obráběcí stroje

Společnost TAT Technom Antriebstechnik GmbH byla založena v rakouském Linci v roce 1988 a během prvních 10-ti let se velmi úspěšně zabydlela na rakouském trhu, kdy se se svými produkty jako např. přesnými převodovkami, ozubenými tyčemi a dalšími pohonovými prvky i podle výkresů zákazníka stala vůdcem na zdejším trhu mechanické pohonové techniky.

Přesné polohování pomocí řemenových převodů

Automatizace procesů často vyžaduje použití manipulátoru, krokování, posuvné stoly či jiné polohovací mechanizmy, jež se snadno a jednoduše často konstruují s pomocí řemenových převodů. Stručný návod jak využít klasické či moderní řemenové převody za účelem přesného polohování, čeho se vyvarovat a čeho lze dosáhnout, je shrnuto do článku firmy Gates.

Související články
Tradice s novým jménem

Historie společnosti Glentor se pod tímto obchodním jménem datuje od roku 1995, ale tradice výrobního programu v oboru hydraulických a pneumatických systémů, na kterou aktivity Glentoru přímo navazují, sahá až do padesátých let minulého století.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kompozitní galvanické povlaky

Stále se zvyšující požadavky na vlastnosti povrchů urychlily vývoj slitinových povlaků kombinovaných s povlaky kompozitními, čímž se vzájemně kombinují a rozšiřují výhody a možnosti nových povlaků.

Kvalitu spalovacích motorů určují dokončovací operace

Důležité parametry spalovacích motorů jsou ovlivňovány zejména velikostí tření součástí, jejich opotřebením a spolehlivostí provozu. Rostoucí nároky na jakost povrchu a stálost roz-měrů součástí musí zaručit volba správné technologie dokončovacího obrábění. Tyto poža-davky splňují technologie honování a superfinišování.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Kuličkové šrouby a matice ve stavbě CNC obráběcích strojů, část 5.

V současné době se jako jedna z několika možných alternativ využívá ve stavbě obráběcích center pro realizaci přímočarých posuvů elektromechanická posuvová soustava tvořená servomotorem s kuličkovým šroubem a maticí. Princip kuličkového šroubu a matice je znám více než sto let. V tomto seriálu vás krok za krokem provedeme zajímavým světem tohoto typu pohybových (polohovacích) šroubů.

Výzkum převodových mechanismů s ozubenými koly, brzd a spojek

Výzkum převodových mechanismů, brzd a spojek je pro Ústav konstruování a částí strojů Fakulty strojní ČVUT v Praze tradiční disciplínou. Ústav disponuje výpočtářskou a experimentální kapacitou v tomto oboru. V aplikační sféře se ústav zaměřuje na transportní, zemědělskou a stavební techniku a stroje a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin.

Globoidní převodovky

O přenosu krouticího momentu z jedné hřídele na druhou můžeme číst v mnoha odborných publikacích či učebních textech pro technické vysoké školy. Vidíme v nich, jak jsou jednotlivé elementy převodovek konstruovány a jaké prvky jsou použity pro jejich celkovou stavbu i přenos otáčivého pohybu mezi rovnoběžnými, různoběžnými či mimoběžnými osami otáčení jednotlivých hřídelí.

Alternativní pohon v robotice

Na podzim roku 2012 vzešla na půdě Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze myšlenka využít k pohonu podvozku v oblasti mobilní robotiky síly podtlaku. Snažení výzkumné skupiny pod vedením doc. Ing. Vladimíra Andrlíka, CSc., vyvrcholilo na jaře následujícího roku zápisem průmyslového užitného vzoru CZ 25115 U1.

Inovace mechanické pohonové techniky

V tomto článku je představeno několik novinek v sortimentu firmy TAT - pohonová technika a jejích zahraničních obchodních partnerů v oblasti pohonové techniky.

Hydrostatické pohony

Společnost Hydro-Gear je světovým lídrem v oblasti designu a výroby hydrostatických pohonů. Ve spolupráci s výrobci zařízení po celém světě vyrábí rozsáhlou řadu vysoce výkonných a účinných hydrostatických převodovek a náprav, redukčních převodovek, variabilních pístových čerpadel, hydromotorů kol a elektrických pohonů. Portfolio této společnosti zahrnuje výrobky od spotřebních po komerční aplikace.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit