Témata
Reklama

Zásadní otázka sledování nástrojů se dá zjednodušit na boj mezi manažery projektů a mezi výkonnými pracovníky. Zatímco řídicí pracovníci by chtěli maximum informací pokud možno v reálném čase, výkonní pracovníci jsou časově zaneprázdněni samotnou výrobou a přepisování informací do systému je nijak zvlášť neinteresuje, ba naopak zdržuje od jejich hlavní práce.

Velmi zjednodušeně se lze ptát na tyto otázky. Co se aktuálně děje s nástrojem? Jsou kompletní podklady na jednom místě připraveny k použití? Jaké jsou aktuální funkční technologické parametry? Jaký je počet zdvihů? V jaké fázi je údržba? Při sledování forem na plasty a lehké kovy lze využít aplikaci CVe počitadla, které umožňuje sledovat kvalitu procesu dodržování technologických parametrů a údržbu. Ovšem tato aplikace nedokáže sledovat formu mimo lis. Patentovaný systém firmy MachineLOG IT řeší komplexní znalostní databázi problematiky provozu a údržby pro formy na plasty a lehké kovy, střihací a tvářecí nástroje, včetně sdílení znalostí a pravidelného školení pracovníků.

Reklama
Reklama

Databáze s odstupňovanými přístupovými právy

Základem systému je šifrovaná databáze s odstupňovanými přístupovými právy, která jednoduše umožňuje sledování pohybu nástrojů a jejich aktuálního stavu. Pro využití systému stačí chytrý telefon nebo tablet s datovým připojením pomocí Wi-Fi nebo 3G. Jednoduchost uživatelské obsluhy umožňuje rychlé vkládání informací, včetně obrazové dokumentace stavu nástroje, s možností vkládaných grafických poznámek.

Kde a v jakém stavu se formy aktuálně nacházejí?

Systém MachineLOG IT přináší exaktní odpovědi na otázky, kde se forma aktuálně nachází, při jakých parametrech je provozována a zda jsou výrobky při daném stavu technologických parametrů v rozsahu výrobní tolerance.

Know-how technologických pracovníků

Další významný přínos systému je v oblasti zachování know-how technologických pracovníků. V dnešní hektické době nestačí pouze problémy vyřešit. Je nutná jejich prevence za pomoci sofistikovaných databázových nástrojů, které umožňují rychlou archivaci korekčních faktorů, jež byly aplikovány, a jejich přínos pro řešení stavu výroby.

Udržování a sdílení znalostí technických pracovníků je stále důležitější i z hlediska dalšího rozvoje firmy a rychlosti řešení požadavků korekcí neshodných výrobků, zvláště v korelaci s nutnou a stále více zdůrazňovanou zastupitelností pracovníků.

Velmi významnou roli pak databáze technických znalostí hraje při přípravě nových pracovníků a dalším vzdělávání stávajících zaměstnanců. Udržet know-how firmy a jednoduše jej sdílet i mezi jednotlivými pobočkami je věc, kterou v dnešní době hledá a ocení každý pracovník HR oddělení.

Sledování postupů a technologických parametrů

Systém MachineLOG IT s nadstavbou „Formy“ umožňuje nejen sledování výrobních postupů a technologických parametrů, ale také umožňuje sledovat formy a nástroje při jejich pravidelné preventivní údržbě a v případě nehody a také při opravách.

Jednoduchý systém zadávání informací předurčuje tento systém i k optimalizaci a urychlení komunikace mezi lisovnou a nástrojárnou, a to exaktním způsobem, plně vyhovujícím ISO normám kvality výroby na udržení minimálních časových požadavků při vkládání informací.

Jak systém funguje?

Každá forma je vybavena unikátním QR kódem, který umožňuje vstup informací do šifrované databáze. Výrobní pracovník tedy sejme QR kód pomocí chytrého telefonu s nahranou aplikací MachineLOG IT s nadstavbou „Formy“. Tato aplikace převede číselný kód na adresu do šifrované databáze a podle přístupových práv povolí pracovníkovi provést potřebné úkony.

Je samozřejmé, že jiné pravomoci prohlížení a zadávání informací bude mít vedoucí projektu a zcela jiné pak bude mít obsluha lisu. Toto víceúrovňové řízení se pozitivně odráží na rychlosti a jednoduchosti zadávání dat do systému. Pracovník, který nebude zatěžován nadbytečnou administrativou, bude raději tyto informace zadávat, než osoba, která musí dublovat zápisy na papír a pak přepisovat do počítače. Další výhodou je minimalizace rizika vzniku chyb při zadávání informací. Jakékoliv přepisování informací umocňuje potenciál vzniku chyby.

Jsou výkresy a schémata aktuální?

Obsluha lisu má k dispozici jednoduchou předdefinovanou obrazovku s možností zadat počet výlisků, nafotit požadované kontrolní body na výlisku, nafotit parametry lisu a zadat OK, resp. NOK výlisek.

Seřizovač má k dispozici více sledovacích parametrů. Prvním z nich je vyskladnění formy ze skladu, dále nasazení formy na stroj s dokumentací upevnění a zapojení, vyvolání posledních funkčních technologických parametrů a jejich nastavení s archivací těchto parametrů při každém nasazení formy a/nebo jejich změně.

Preventivní údržba má k dispozici zcela rozdílné menu pro sledování forem a to se mění podle počtu zdvihů, délky nasazení a příčin sundání formy ze stroje. Je nutné, aby údržba měla k dispozici komplexní údržbový plán, který nejen řekne, jakou údržbu je potřeba udělat (vyčištění chladicích okruhů, zakonzervování vyhazovačů atd.), ale navíc musí zajistit prokazatelnost provedení této údržby.

Nástrojárna vstupuje do celého systému ve dvou místech – jedná se o návrh a výrobu formy, kdy systém umožňuje sledovat proces návrhu a výroby. Po dokončení formy se nahraje aktuální dokumentace s předávacími parametry a s dokladováním předávacího stavu.

A co transfer?

Při předání formy od jiného závodu je možné předat kompletní databázi o provozu formy jako součást podpory. Díky tomu, že systém je šablonován a překládán do více jazyků, je jednoduché podpořit zahraniční pobočky v jejich mateřském jazyce. Součástí transferu tedy bude kompletní dokumentace 2D a 3D, funkční parametry, popsané problémy a jejich řešení včetně fotodokumentace stavu. Součástí je i kontakt na nástrojárnu a dodavatele dílů forem, včetně rozpisky náhradních dílů. Urychlení transferu a možnosti vyžádat si podporu je tedy násobně vyšší než u standardního transferu pomocí papírové dokumentace.

Ing. Jan Svoboda
jansvoboda@jansvoboda.cz

MachineLOG IT

www.CalcMaster.cz

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 130154
Datum: 13. 02. 2013
Rubrika: Trendy / Plasty
Autor:
Firmy
Související články
Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Související články
Problematika vstřikování plastových dílů pro automobily

Příspěvek popisuje podmínky pro výrobu vstřikovaných plastových dílů pro automobily včetně vznikajících problémů a navazuje na článek Snížení rizika vzniku vad při vstřikování plastových dílů, který byl uveřejněn v příloze Plasty časopisu MM Průmyslové spektrum č. 3/2014 (viz též www.mmspektrum.com/140312). Autor vychází z dlouholeté zkušenosti ve firmě Plast Form Service I. M., která se výrobou těchto dílů zabývá již od roku 1998.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Selektivní laserové slinování polymerů

Další pokrok lidstva nelze realizovat bez zásadních inovací výroby. Hnací silou je neustále sílící konkurence globálního rozsahu. Ta vyvolává rostoucí tlak na inovace materiálů a výrobních technologií a na efektivnější využívání znalostního potenciálu vědeckých a výzkumných pracovišť. V posledních letech se do popředí zájmu dostávají inovativní výrobní procesy, jejichž podstatou jsou tzv. aditivní technologie, původně vyvinuté pro účely rychlé výroby prototypů (rapid prototyping, 3D printing).

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Zvýšení hodnoty díky softwaru

Vybavit se tím správným softwarem se vyplatí, jelikož zvýší produktivitu i zisk společnosti. Tady je důkaz.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit