Témata
Vydání #1,2
Únor 2017Téma měsíce

Technologie tváření a dělení materiálů za studena (tváření, lisy, ohýbání, vodní paprsek).

Monotematická příloha: Věda, výzkum, inovace

Články

Servis

Jak budeme podnikat v roce 2017?

Bude světová, potažmo česká ekonomika navzdory turbulentním geopolitickým změnám a nejistým trhům dále růst? Obstojí český podnikatel v těžké světové konkurenci? Měl by přidat? A v čem? Jaké jsou trendy zdravého podnikání? Doplácejí ženy na genderové stereotypy? O tom všem a dalších aspektech světového a českého podnikání jsme si povídali s vedoucí partnerkou EY v České republice Magdalenou Souček.

Zlepšovatelská hnutí českých průmyslových podniků - NVision

„Každý zaměstnanec podniku si musí odpovědět na otázku, čím je podniku užitečný. Aktivně a pozitivně ovlivňovat své okolí, zušlechťovat je, protože životní prostředí takto formované probouzí v lidech velikost. Začíná to pořádkem na pracovním stole, pokračuje pořádkem v dílně, ve výrobní budově, v obytném domě, na ulici, ve městě či obci.“ Tomáš Baťa

Podpora výzkumu a vývoje v podnicích, Daňové odpočty

V prvním díle našeho miniseriálu o podpoře výzkumu a vývoje v České republice jsme se věnovali porovnání základních druhů podpory výzkumu a vývoje v České republice s uvedením jejich základních specifik a odlišností. V tomto díle bychom se rádi detailněji zaměřili na možnost podpory výzkumu a vývoje prostřednictvím daňového odpočtu na výzkum a vývoj.

Nové centrum pro vysokozdvižné vozíky

Výhradní distributor vysokozdvižných vozíků značky Yale pro Českou republiku společnost Yale CZ se v listopadu přestěhovala do nového moderního centra v Nupakách u Prahy.

Život ve vesmíru podle veletrhu Texprocess 2017

Ve dnech 9. až 12. května 2017 přivítá mezinárodní veletrh technologií pro zpracování textilu a pružných materiálů Texprocess ve Frankfurtu nad Mohanem návštěvníky z celého světa. Veletrh je nejvýznamnější událostí v oděvním a textilním průmyslu, kde přední světoví výrobci představí své novinky z oblasti strojů a zařízení, zpracování, IT systémů i služeb.

Podpora mezinárodního výzkumu

Inženýrská akademie České republiky, z. s., (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem (byl ukončen v závěru???) roku 2016.

JE Búšehr: efektivní, ekologický a perspektivní projekt

Finance ve výši čtyř miliard dolarů – tolik by Írán utratil za těžbu 27 milionů tun ropy. Navíc by v důsledku těžby tohoto objemu ropy bylo do atmosféry uvolněno 0,8 milionu tun oxidu uhličitého. Ušetřit tyto prostředky a přírodu bylo možné díky pěti letům provozu jaderné elektrárny Búšehr, jejíž jeden blok s reaktorem typu VVER-1000 byl připojen k síti v září 2011 a kterou v Íránu postavily ruské firmy. Tato čísla uvedl v září 2016 ve svém vystoupení Behrouz Kamalvandi, zástupce ředitele Atomic Energy Organization of Iran.

Řízení podniku podle ROI, Část 8. závěrečná - Znalostní výzva

Seriál článků v tomto časopise, který jsme v loňském roce věnovali řízení podniku podle ROI, vyvolal mnoho ohlasů z různých podniků a několik i z akademické sféry. Nejvíc reakcí z praxe se týkalo tristní situace v plánování výroby podle ERP systémů. Na články reagovali i pracovníci finančních útvarů.

Kyocera - kolébka Améb

Díky šťastné shodě náhod jsem měl jedinečnou možnost stát se účastníkem studijní cesty, jejímž cílem v listopadu loňského roku byla japonská firma Kyocera. Tato korporace je firmou, která má nejenom velké produktové portfolio, ale také je některým známa svým originálním, světově proslulým a velice úspěšným způsobem řízení a motivace pracovních týmů a každého člověka ve firmě pomocí tzv. améb. Firma totiž pracovníky k práci nenutí, ale motivuje a zapojuje v rámci týmu s cílem osobní snahy k úspěchu. Seznámíme vás s ní.

Roboty na vsi

Když se řekne „robotická aplikace“, většina z nás si podvědomě vybaví automobilku či nějakou větší firmu někde v průmyslové zóně, nebo alespoň subdodavatele pracujícího pro automobilový průmysl. Jenže to může být i úplně jinak.

Employer Branding I: Jak na firmu, kde chce pracovat každý?

Někdo říká, že je to jen pro velké firmy, někdo, že to nepotřebuje. Někdo tomu říká HR marketing, někdo personální marketing a někdo employer branding. To hlavní ale je, že tím lze získat ty nejkvalitnější pracovníky pro vaši společnost.

Trendy

Trendy v tváření: Strategická orientace v lisovnách BMW

Firma BMW používá již několik let novou strategii. Cílem je zvýšení efektivity, produktivity a udržitelnosti při dodržení vývojových trendů. Těmi jsou globalizace, ochrana životního prostředí a zachování konkurence schopnosti. Ke splnění těchto požadavků pro sériovou výrobu v lisovnách, byla v poslední době vyvinuta nová strategie na vysoké úrovni. S její pomocí se dají splnit nároky na flexibilní výrobu při současně vysoké produktivitě a kvalitě.

Produktivní zpracování plechu ze svitků

Jednou z často pokládaných otázek dnešních výrobních společnosti je, jak učinit zpracování plechů ještě jednodušší, flexibilnější a ekonomičtější. Jedním z možných řešení je nahrazení klasického tabulového formátu svitky plechu.

Stroj roste se svými úkoly

Díky vývoji stroje TruPunch 1000 přišla firma Trumpf na trh s vysekávacím lisem určeným pro segment výrobních zařízení základní úrovně, který může být postupně rozšiřován až na kombinovaný stroj. Výsledkem této evoluce je TruMatic 1000 fiber, laserový stroj vybavený spoustou pokrokových novinek, který děruje díry, ohýbá jazýčky a tváří závity.

Tradiční metody nezbytnou součástí moderní výroby

Techničtí pracovníci milují nové nápady a nové způsoby dělání věcí. Ale mají rádi také staré výrobní techniky, jež sice nikdo neoslavuje nebo neoceňuje, ale na nichž stojí moderní svět. Italská firma Termomacchine Srl používá nejmodernější CNC stroje Haas k výrobě systémů indukčního ohřevu šitých na míru pro klienty z celého světa. Indukční ohřev je technika stará téměř jako samotná průmyslová revoluce. A stále se při výrobě využívá – ať už jde o křemíkové čipy, nebo stíhací letouny.

Sestavte si svůj lis

Díky inovativnímu online konfigurátoru lisů z TOX Pressotechnik mohou konstruktéři a koncoví uživatelé navrhovat lisovací systémy pro výrobu a montáž individuálně. Veškeré navržené sestavy jsou připraveny k plnému provozu v krátkém dodacím čase a za ekonomicky přijatelnou cenu.

Dopravníky k lisům a vysekávacím strojům

Akciová společnost ASTOS Machinery patří k nejvýznamnějším evropským výrobcům dopravníků k lisům a vysekávacím strojům, jakož i k CNC strojům. Dopravníky k lisům a vysekávačkám jsou principiálně realizovány ve dvou provedeních: jako článkové nebo magnetické.

Trhací nýty pro vysoké zátěže

Strukturální trhací nýty jsou ideální alternativou ke svařování nebo šroubovému spojení. Bezpečně a rychle se instalují a nabízejí značné výhody z hlediska smyku, tahu a dynamického zatížení. Použití strukturálních trhacích nýtů M-Lok při montáži rámů strojů a strojních součástí umožnilo firmě Zahoransky zkrátit jejich výrobní časy.

Výroba

Nová obráběcí centra pro přesné strojírenství

Vysokou přesnost vyjádřenou maximální úchylkou polohy 0,006 mm zajišťuje konstrukce monobloku a portálový pohon osy Y na nových obráběcích centrech BA 222.

Komponenty pro vyšší efektivitu a produktivitu obráběcích strojů

Chcete realizovat stavbu obráběcích strojů rychleji a jednodušeji, nebo chcete stroje provozovat efektivněji a pravidelně je optimalizovat a zvyšovat jejich produktivitu? Výkonný CNC systém Sinumerik nabízí řešení pro výrobní dílny, kusovou výrobu i výroby velkých sérií, ať už se jedná o jednoduché, nebo složité obrobky. Nová softwarová verze 4.7 pro řídicí systémy Sinumerik 840D sl a 828D přinesla řadu nových funkcí, které usnadňují a rozšiřují operátorské a programátorské možnosti řídicího systému. Odpověď na otázku, jaké jsou hlavní změny a trendy v oblasti rozvoje hardwaru Siemens pro řízení obráběcích strojů, přináší tento článek.

Využití laseru při dělení a značení materiálů

V odborných časopisech vycházejí celé řady článků na téma pokročilého použití laserových technologií v průmyslu. V praxi se však často setkáváme se zákazníky, kterým se nedaří získat základní informace o této problematice. Jaký typ laseru je vhodný na daný materiál? Jaký výkon je třeba pro dělení desky o zadané síle? Jaké asistenční plyny lze pro řez použít a jaké výsledky s daným typem plynu můžeme očekávat?

Nástroje pro náročné obrábění

Firma Paul Horn GmbH, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, přichází na trh s novinkami a inovacemi svých produktů v oblastech zapichování, soustružení otvorů, frézování drážek, vrtání a vystružování.

500 palet na omezeném prostoru

Pět set skladovacích míst na necelých sto třiceti osmi metrech čtverečních. Při integrování automatického regálového zakladače u společnosti Holl, smluvního výrobce a producenta komínových systémů, navrhla společnost Remmert svou prostorově úspornou konstrukci skladu. Tento dodavatel intralogistických systémů zajistil celý proces od projektování až po uvedení do provozu a realizoval zařízení, které mohlo být díky malému přejíždění regálového obslužného zařízení koncipováno jako extrémně kompaktní.

Konec ručnímu odjehlování a zaoblování hran obrobků

Společnost Benier Netherlands se z důvodu rostoucích požadavků na vysokou kvalitu laserových výpalků rozhodla přejít z manuálního odstraňování okují na strojní odjehlování. Skvělé výsledky strojů společnosti Q-fin v náročných testech přivedly vedení společnosti k rozhodnutí zakoupit hned dva modely strojů na odhrotovávání výpalků, včetně bezpečného a nízkonákladového kapalinového filtru.

Ložiska pro rekonstrukci kolesového rypadla

Těžební společnost, která již několik desítek let provozuje ve svém povrchovém lomu kolesové rypadlo na dobývání uhlí, se rozhodla pro jeho rekonstrukci s cílem prodloužit životnost tohoto velkostroje o dalších 20 let. Jelikož jde o jeho již poslední opravu, byly posuzovány především parametry trvanlivosti a odolnosti nových komponentů, aby v průběhu nastávajícího provozního cyklu nenastaly žádné nečekané odstávky a nedocházelo k dalším investicím.

Spolehlivější nástroje, dokonalejší technologie

Každý rok investuje společnost Seco 10 % svých tržeb do výzkumu a vývoje, aby mohla připravovat a zdokonalovat nástroje, které potřebují kovoobáběči k dobré práci, ať už jde o soustružení, frézování či další operace.

Popis světlem je trvanlivý

Brzdový kryt, boty, coca-cola nebo identifikační značky skotu – průběžné značení údajů laserem je dnes ve výrobě neodmyslitelné. Vlastnosti, které skýtá značení laserem, umožňují trvalé, spolehlivé, flexibilní a automatizovatelné značení předmětů.

Vítěz mezi frézami

Monolitní fréza S-Cut z programu firmy WNT ohromila porotu Fraunhoferova ústavu IPA. Dne 9. prosince 2016 na 24. dni udílení cen inovativním produktům získala první cenu. Fraunhoferův ústav IPA sídlí ve Stuttgartu a je největší evropskou institucí pro aplikovaný výzkum z oblasti výrobního inženýrství a automatizace. Cena byla udělena za inovativní geometrii dané frézy, která zaručuje menší spotřebu energie při současném dosažení vyšší výkonnosti, vyšší procesní spolehlivosti a delší životnosti. Fréza S-Cut ze slinutého karbidu je zařazena mezi HPC frézy produktové řady Mastertool Performance do skupiny vysoce výkonných nástrojů.

Zkraty a nadproudy bez rizika poruchy

Zkrat nebo nadproud, který může nastat na zařízení externě připojeném k rozváděči stroje, zapříčiní vybavení nadproudové ochrany, nejčastěji jističe, a tím může dojít k nechtěnému vypnutí celého stroje nebo jeho části.

Digitalizace výroby v praxi

Digitalizace průmyslové výroby nabývá konkrétní podoby. Také společnost Walter AG se tímto tématem již nějakou dobu zabývá. Zdejší odborníci v současné době vyvíjejí rozsáhlou digitální platformu, na jejímž základě může uživatel výrazně efektivněji používat nástroje, omezit plýtvání a minimalizovat činnosti, které se doposud prováděly manuálně.

Monotematická příloha

Podpora výzkumu, vývoje, inovací a podnikání pod jednou střechou

Technologické centrum Akademie věd ČR (TC) je organizací s již více než 20letou tradicí, která podporuje rozvoj inovačních firem a mezinárodní transfer technologií, zapojení českých výzkumných organizací do Evropského výzkumného prostoru a také disponuje specialisty pro strategické analýzy a studie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Za dobu své existence pomohlo TC řadě firem s hledáním zahraničních obchodních partnerů, se vstupem na mezinárodní trhy a výzkumným organizacím se zapojením do mezinárodních výzkumných projektů. Jestliže jste návštěvníky Veletrhu Věda Výzkum Inovace, věříme, že následující řádky vám přinesou inspirativní čtení a třeba i motivaci nás na našem stánku oslovit, či alespoň sledovat naše aktivity.

Inovační proces a jeho financování

Jak dokládají statistiky, česká ekonomika je proexportně zaměřena. Jsme vývozci jak výrobků, tak komponent. Významné zastoupení v portfoliu vyvážených výrobků pak mají produkty z oblasti strojírenství a automobilového průmyslu. Čím inovativnější jsou tyto produkty, tím je vyšší jejich přidaná hodnota. Nejsme zemí oplývající nerostným bohatstvím. Naší komoditou jsou výsledky výzkumu, vývoje a inovací převedené do praxe, které jsou konkurenceschopné a naleznou uplatnění na světových trzích.

Generační pohled na strojírenský výzkum

Nyní se možná na všech úrovních hovoří o inovacích více, než je zdrávo a adekvátně by odpovídalo konkrétním výsledkům na poli, kde poměr výrobních firem s finálními výrobky vs. výrobci komponent či obchodní zastoupení nadnárodních koncernů nevytváří perspektivní základnu k našemu dalšímu technickému vývoji, což má bezesporu vliv i na fakt, jakou naše výrobní strojírenské podniky jako celek nyní zastávají ve světovém srovnání respektovanou roli a jak se to bude vyvíjet nadále.

Vždy se snažíme konkurenci předběhnout

Špičkový výzkum a transfer high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe s důrazem na mezinárodní spolupráci je hlavním cílem Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), vědecko-výzkumného pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Našimi „nerostnými surovinami“ musejí být mozky a know-how

K aktuálním problémům v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, efektivity jejího financování a implementace výsledků do praxe se v rozhovoru vyjadřují místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Rady pro konkurenceschopnost a hospodářský růst MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, a předseda Technologické agentury ČR (TA ČR) Ing. Petr Očko, Ph.D.

Zvyšování produktivity při obrábění

Obrábění patří ke klíčovým výrobním technologiím. Hlavní předností obrábění je schopnost realizovat téměř neomezenou škálu tvarů a velikostí obrobků s potřebnou přesností a jakostí povrchu v kusové i sériové výrobě. Pro obrábění součástí na CNC strojích jsou dnes běžně komerčně dostupné všechny potřebné nástroje: softwarová CAD+CAM podpora včetně virtuálních simulací a postprocesorů na jedné straně, hardwarová realizace v podobě moderních obráběcích strojů a nástrojů na straně druhé.

Nejnovější technologie před moderní informační společností

Jedním z účastníků letošního ročníku Veletrhu Věda Výzkum Inovace je sdružení CESNET, které se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií. Bylo založeno v roce 1996 a jeho členy jsou všechny veřejné vysoké školy a Akademie věd České republiky.

Evropská podpora výzkumu, vývoje a inovací

Představujeme největší evropský dotační titul na podporu výzkumu, vývoje a inovací – program Horizont 2020 – a jeden z nástrojů, který tento program nabízí – SME Instrument, nástroj pro malé a střední podniky.

Transfer znalostí do praxe podnikajícími akademiky v České republice

Stejnojmenná studie přináší první kvantitativní vhled do rozsahu a forem transferu znalostí skrze podnikatelské aktivity akademiků v České republice. Ukazuje, že čeští akademici se podnikatelským příležitostem rozhodně nevyhýbají. Zjištění kontrastují s rozšířeným povědomím o slabém podnikatelském duchu v akademické sféře formovaném statistikami o nízkém objemu prostředků vydávaných podnikatelskými subjekty na smluvní výzkum a nákup licencí od výzkumných organizací. Na základě těchto výsledků diskutujeme doporučení pro veřejnou politiku.

Výzkumné a vývojové technologie v Řeži jsou příležitostí pro český výzkum a prům

Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CVŘ) je výzkumná organizace, která navazuje na tradici jaderného výzkumu v řežském údolí a rozšiřuje jej do oblastí nových technologií ve sféře základního i aplikovaného, tzv. předkomerčního výzkumu. Je provozovatelem dvou výzkumných reaktorů a celé řady technologií pro výzkum a vývoj v jaderné oblasti.

Veletrh Věda Výzkum Inovace Nové místo pro propojení vědecko-výzkumné a aplikační sféry

Ve dnech 28. února až 2. března letošního roku se na brněnském výstavišti uskuteční 2. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace. O zkušenosti s pořádáním tohoto veletrhu a o jeho smyslu pro odbornou a širokou veřejnost se s námi v rozhovoru podělil jeho manažer Ing. Martin Janča, Ph.D.

Nové hodnocení výzkumných organizací

Poslední rok je jedním z ústředních témat výzkumné komunity konec platnosti metodiky hodnocení výzkumných organizací z roku 2013 a příprava nové metodiky hodnocení tzv. M2017+. Je pravda, že metodika 2013 přinesla výraznou devalvaci aplikovaného výzkumu, hlavně pokud jde o tvorbu aplikovaných výsledků.

Zajištění ochrany vynálezu v zahraničí: PCT systém a funkce Visegrádského patent

Mezi znaky průmyslového vlastnictví patří především princip teritoriality právní ochrany, tzn. že se tato práva uplatňují pouze na území státu, kde (pro které) byla ochrana přiznána – kde byl udělen patent, zapsán užitný vzor. Na území jiného státu tato ochrana nepůsobí a daný vynález může kdokoliv volně využívat. Jinými slovy princip teritoriality znamená, že na území České republiky působí patenty udělené Úřadem průmyslového vlastnictví (a evropské patenty validované pro Českou republiku). Pokud je žádoucí získat pro vynález ochranu mimo území České republiky, je třeba vést patentové řízení v příslušné zemi. Český patent ochranu v zahraničí nezajistí.

Aktuální informace ze světa dotací

Zkušenosti s výběrem vhodného dotačního programu aplikovatelného na konkrétní projekt a možnosti čerpání finanční podpory z evropských fondů nám v rozhovoru přiblížila Ing. Pavlína Torhanová, jednatelka poradenské společnosti 201 consulting s.r.o.

Veletrh Věda Výzkum Inovace - Program

28. 2. - 2. 3. 2017, pavilon B, Brno - Výstaviště Prezentujte své výsledky v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací a získejte nové kontrakty!

Řízení podniku podle ROI - OHLASY ČTENÁŘŮ

Množství ohlasů čtenářů na články, které v průběhu jejich postupné publikace přicházely, překročilo stovku. Věříme, že někteří čtenáři zareagují i na závěrečný článek, k němuž je tato příloha. Velmi si vážíme velké otevřenosti všech stanovisek. Abychom nic netlumili a na druhé straně nikomu v podniku jeho působnosti neublížili, uvádíme reakce anonymně. Plné znění reakcí, z nichž některé překračují i jednu stránku standardního textu, by stěží někdo četl. Vybíráme z nich proto vždy jen věty, charakterizující jádro. Pokud některé z ohlasů nezařazujeme, je tomu tak buď proto, že souhlasné příp. nesouhlasné stanovisko nebylo dle našeho názoru zdůvodněno věcně, nebo proto, že v rozsáhlém příspěvku bylo pro nás jádro obtížné identifikovat.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit