Témata
Reklama

Trhací nýty pro vysoké zátěže

Strukturální trhací nýty jsou ideální alternativou ke svařování nebo šroubovému spojení. Bezpečně a rychle se instalují a nabízejí značné výhody z hlediska smyku, tahu a dynamického zatížení. Použití strukturálních trhacích nýtů M-Lok při montáži rámů strojů a strojních součástí umožnilo firmě Zahoransky zkrátit jejich výrobní časy.

Při instalaci se těleso nýtu radiálně roztáhne, trn nýtu je úplně aretován a zcela vyplní montážní otvor. Mechanická aretace trnu garantuje velkou trvalou pevnost i při dynamické zátěži. Kombinace vyplnění otvoru, vysoké upínací síly a aretace trnu nýtu způsobuje extrémně pevné, vysoce odolné a těsné spojení.

Reklama
Reklama
Schéma nýtového spoje s trhacím nýtem M-Lok
Vysokopevnostní trhací nýt M-Lok od firmy Heyman

Trhací nýty M-Lok

M-Lok od firmy Heyman je velice spolehlivý a často používaný systém trhacích nýtů. Velký rozsah svěrné síly zjednodušuje logistiku a zabraňuje chybám při nýtování materiálů s rozdílnými tloušťkami. Mechanická aretace trnu garantuje velkou trvalou pevnost i při dynamické zátěži. Utržení trnu probíhá vždy zarovnaně, i při materiálu s různými tloušťkami v rámci rozsahu svěrné síly. M-Lok se vyrábí v několika provedeních: z hliníku, oceli a nerezové oceli, a to buď s kulatou, nebo se zápustnou hlavou (100°).

Při montáži stroje Z. Tiger na výrobu kartáčů využívá firma Zahoransky kombinaci nýtování a svařování.

Firma Zahoransky nýtuje konstrukci rámu pomocí M-Lok a hydropneumatického nýtovacího nářadí 2025LB od firmy Heyman.

Příklad aplikace

Německá firma Zahoransky AG je předním výrobcem pokročilých technologií do strojů a zařízení a strukturální trhací nýty M-Lok využívá pro spoje stojanů a strojních součástí. Ve spolupráci s firmou Heyman hledala cenově výhodnou a bezpečnou alternativu ke svařování, která by umožnila snížit množství personálu, zkrátit čas a zintenzivnit přípravné a dokončovací práce.

V případě potřeby možno doplnit 4 obrázky z PDF: Postup nýtování

Po testování různých druhů nýtů se firma rozhodla pro trhací nýty M-Lok. Po přechodu od rozsáhlého svařování na kombinaci nýtování a svařování došlo k cca 30% úspoře výrobního času. Nýtování je používáno jako doplňková technologie pro zafixování pozice při stále nezbytných svařovacích procesech, kdy nýty pomáhají extrémně zkrátit časově náročné upínání a vyrovnávání plechů, trubek a profilů a tím výrazně snížit výrobní čas. Pracovní procesy jako rovnání a přebroušení při nýtování zcela odpadly. Díky chytrému konstrukčnímu řešení se také podařilo zredukovat zhruba 20 % dříve používaných dílů. Vysokopevnostní trhací nýty M-Lok od firmy Heyman jsou pro uvedenou aplikaci ideálním řešením.

Zpracováno podle firemních podkladů

v.valo@heyman.de

www.heyman.cz

Další informace a produktové video: https://www.heyman.cz/trhaci-nyty-a-tvarove-cepy/trhaci-nyty-multigrip-vyplni-otvor-vysoke-zateze.html

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 170104
Datum: 08. 02. 2017
Rubrika: Trendy / Spojování a dělení
Autor:
Firmy
Související články
Moderní způsoby spojování dílů karoserií

Dnešní moderní koncepce stavby automobilů je nemyslitelná bez stále narůstajícího významu šetření s používanými surovinami, kratšími časy pro vývoj a cenově přijatelnou výrobu.

Perspektivní metoda spojování materiálů

Článek pojednává o progresivní technologii spojování - přivařování svorníků - a má za úkol přiblížit tento způsob svařování širší veřejnosti.

Virtuální svařování - simulátory pro výuku

Svařování je jedna z nejvýznamnějších strojírenských výrobních technologií, která má rozhodující vliv na kvalitu řady výrobků. Zároveň velmi ovlivňuje výrobní náklady, proto má klíčové postavení mezi výrobními technologiemi. Toto odvětví se však dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků na všech úrovních, tedy i pracovníků provádějících vlastní svařování - svářečů. Kvalifikace svářečů však není jednoduchá záležitost. Je to dlouhodobý, relativně nákladný proces, který je striktně předepsán legislativními požadavky a normami. Řada konvenčních metod svařování je navíc silně závislá na "lidském faktoru", tj. na zručnosti pracovníků, jejich fyzické i psychické kondici apod.

Související články
Laserová technologie Platino pro každého

Nová verze fiber laseru Platino od italského výrobce Prima Power je jeden z nejúspěšnějších produktů z celého portfolia společnosti. 2D laser postavený na více než konsolidované platformě ze syntetického granitu má na kontě více než 2 000 instalací po celém světě. Stroj byl vybaven a aktualizován důležitými technologickými inovacemi, které přispívají k tomu, že je ještě rychlejší, spolehlivější a produktivnější.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Současný vývoj v oblasti svařování

Svařování, resp. spojování materiálů je v podstatě průřezová skupina technologií, která ovlivňuje prakticky všechny průmyslové obory. Některé obory by bez svařování a dalších způsobů spojování materiálů dnes již nemohly vůbec existovat, např. výroba automobilů, výroba konstrukcí ve stavebnictví a řady strojírenských složitých výrobků, včetně energetických zařízení.

Navařování metodou WAAM

Aditivní výroba (AM – Additive Manufacturing, 3D print apod.) je inovativní výrobní proces, kterým je možné vytvářet trojrozměrné objekty tak, že se postupně skládá vrstva po vrstvě určitého materiálu a tím se vytvářejí rozličné finální tvary podle CAD předlohy (zatímco u konvenčních způsobů výroby, jako např. obrábění, se odstraňuje nežádoucí materiál z plného průřezu).

Revoluce ve svařování laserem

Nejnovější technologie firmy Trumpf BrightLine Weld pro pevnolátkové lasery umožňuje svařování s nízkým rozstřikováním při rychlostech pohybu, které lze v dnešní době dosáhnout pouze pomocí CO2 laserů. BrightLine Weld umožňuje svary s částečným průvarem pro svařence s přenosem síly nebo svary s úplným průvarem pro svařování trubek a profilů. Tato technologie umožňuje výrazné zvýšení produktivity a energetické účinnosti. Vysoce kvalitní svarové švy se projevují vysokou mechanickou pevností vyrobených dílů. Minimalizované rozstřikování snižuje znečištění obrobku, upínacích zařízení a rovněž optiky. Výsledkem je zkrácení prostojů stroje, méně oprav dílů, vysoká životnost pracovní optiky a následkem toho podstatné snížení nákladů.

Oscilující paprsek laseru pracuje přesněji

Univerzálním nástrojem naší doby je laser, kterým je možné bezdotykově opracovávat téměř všechny materiály. Ještě lépe a přesněji se podaří materiály řezat nebo gravírovat, když paprsek laseru kmitá.

Řezání vysokým tlakem

Pro řezání drobných a kompletních tvarů kombinovaných (složených) materiálů nebo oceli používá řada podniků řezání vysokoenergetickým kapalinovým paprskem s abrazivem. Na trhu jsou nyní nabízeny tři rozdílné stroje, od základního modelu až po vysoce rychlostní variantu.

Metody spojování využívající principy plastické deformace

Součástí automobilů je množství nejrůznějších dílů, k jejichž výrobě se používají různé technologické procesy a široké spektrum materiálů. Technologie jako svařování, lepení a mechanické spojování jsou obvykle používány ke spojování jednotlivých dílů během montáže automobilu. Ačkoliv je technologie svařování velmi rozšířená, může svou podstatou ovlivňovat celkovou kvalitu spojovaných částí, jejich přesnost a spolehlivost. Vynaložená energie a síla potřebná pro spojování je při použití lepení nebo mechanických spojů vždy nižší než při svařování. Přitom stále rostou požadavky na vyšší stupeň deformace, produktivitu práce a na nižší náklady spojovacích operací.

Autogen, plazma či laser?

Ať ve strojírenském, elektrotechnickém, potravinářském, chemickém či důlním průmyslu, nebo ve stavebnictví, zemědělství a mimo jiné také při výrobě dekoračních předmětů, tam všude nacházejí uplatnění CNC stroje pro termické dělení materiálů.

Nová generace polovodičových laserů s diamantovým sendvičem

Vědci z univerzity ve Stuttgartu ukázali cestu pro novou generaci polovodičových laserů. Tyto mají být zejména výkonnější a použitelné v nových oblastech. Lasery jsou založeny na diamantovém sendviči.

Aktuální možnosti v laserovém svařování

Laserové svařování lze v dnešní době považovat za velice moderní technologii. Vysoké svařovací rychlosti, štíhlý svar a z toho plynoucí výhody jsou pozitiva, která umožnila začlenění této metody do progresivních výrobních technologií. Tento článek si klade za cíl představit aktuální možnosti laserových svařovacích technologií.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit