Témata
Reklama

Řezání vysokým tlakem

Pro řezání drobných a kompletních tvarů kombinovaných (složených) materiálů nebo oceli používá řada podniků řezání vysokoenergetickým kapalinovým paprskem s abrazivem. Na trhu jsou nyní nabízeny tři rozdílné stroje, od základního modelu až po vysoce rychlostní variantu.

Řezání abrazivním kapalinovým paprskem se používá převážně pro řezání kovů, keramiky nebo skla, ale také pro řezání kombinovaných materiálů, například gumových dopravníkových pásů vyztužených ocelovými dráty. Oproti řezání čistým kapalinovým paprskem se zde přidáním brousicích zrn využije jejich brousicí efekt a zvýší se výkon řezání. Používají se zrna z granátu, olivínu nebo z korundu.

Brousicí zrna jsou přiváděna do směšovací komory, na jejímž výstupu vytváří vodní paprsek o tlaku 4 000 barů svojí rychlostí vakuum, které „vytahuje“ zrna ze směšovací komory. Tím je paprsek vody o brousicí zrna obohacen a ve speciální trysce, umístěné v pracovní hlavě, zaostřen na průměr 0,8 až 1 mm. Výhodou této technologie je, že na hraně ani na ploše řezu nedochází k tepelnému ovlivnění nebo ke změně struktury materiálu.

Většina výrobců zařízení pro řezání materiálů vysokoenergetickým kapalinovým paprskem navrhuje, konstruuje, vyrábí, instaluje a uvádí do provozu také speciální stroje a zařízení podle požadavků zákazníků. K tomu samozřejmě patří i servis a údržba zařízení, ale také řezání součástí na zakázku. S cílem uspořit výrobní náklady zakoupila firma Concept Sweden stroj pro řezání vysokotlakým vodním paprskem. Volba padla na víceúčelový systém T model Advanced od firmy Water Jet Sweden.

Reklama
Reklama
T model firmy Water Jet Sweden se systémem řezání vysokotlakým abrazivním paprskem, velikost pracovního stolu 3 x 2 m.

Jeden nástroj na více materiálů

Stroj může opracovávat téměř každý materiál tím samým nástrojem. Pracovní stůl měří 3 x 2 m a umožňuje upínat rozmanité tvary obrobků. Stroj provádí základní funkce, přesnost polohování obrobku je ±0,08 mm.m-1, opakovaná přesnost polohování ±0,05 mm.

Stroj byl koncipován pro použití jak ve vývojovém středisku, tak i v běžné výrobě s malosériovou výrobou zpracovávající různé druhy materiálů. Již po půl roce pozorovala firma Concept Sweden kladný účinek této investice. Převedení na výrobu součástí řezaných vysokotlakým paprskem se ukázalo jako ziskové. Další neočekávanou výhodou instalace řezacího stroje byl zlepšený servis zákazníkům, zkrátily se dodací lhůty.

Přesnost a rychlost

Firma Flow Waterjet je hrdá na své stroje pro řezání vysokotlakým kapalinovým paprskem. Typ Mach 500 umožňuje měkkým plynulým pohybem a přesností rychlou výrobu součástí. Přesnost lineárního pohybu je ±0,0381 mm.m-1, rychlost pohybu činí 17,78 m.min-1 a opakovatelná přesnost je ±0,03 mm. Vedle pětiosého řídicího systému Compass patří do dodávky stroje systém podávání abraziva Paser CF900, jakož i mobilní obslužný panel. Množství dodávané vody je zde regulovatelné. Od čistého vodního paprsku až po abrazivní vodní paprsek (nebo pro typ Dynamic Waterjet až po systémy s několika druhy řezacích hlav) je k dispozici celá řada řezacích hlav, které je možné volit podle potřeby. Osa Z je programovatelná.

Jako základní model má firma Maximator Jet vyvinut model Ecocut. Jeho opakovatelná přesnost je ±0,15 mm, stejná je i přesnost polohování. Rychlost pracovního pohybu je 10 m.min-1. Pro řezání vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem ovládá množství dodávaného abraziva ventil HD se soustavou pro řezání abrazivním paprskem. NC řídicí systém, který řídí dodávání abraziva, je opatřen senzorem pro zabránění nežádoucímu vracení brusiva zpět do zásobníku. Zásobník má objem pro 250 kg abraziva. Vodní paprsek je řízen softwarem Smartcut a osa Z rychlým Up servem. Pro bezpečnost obsluhy je systém vybaven světelnou závorou.


MM Das Industriemagazin, č. 25, 2017, str. 42–43

Simone Käfer, zpracoval: J. Řasa

jar.rasa@seznam.cz

Poznámka zpracovatele: První stroje pro řezání vysokotlakým kapalinovým paprskem dovezené do Československa v roce 1985 byly ve Výzkumném ústavu obráběcích strojů a obrábění podrobeny výzkumu použití v technologii obrábění. Zkoušena byla kolmost řezu, přesnost rozměrů řezaných součástí, velikost „courání“ paprsku při řezání čtverců nebo oblouků, výroba dutin (náhrada za frézování) a soustružení.

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 180103
Datum: 07. 02. 2018
Rubrika: Trendy / Spojování a dělení
Autor:
Firmy
Související články
Laserová technologie Platino pro každého

Nová verze fiber laseru Platino od italského výrobce Prima Power je jeden z nejúspěšnějších produktů z celého portfolia společnosti. 2D laser postavený na více než konsolidované platformě ze syntetického granitu má na kontě více než 2 000 instalací po celém světě. Stroj byl vybaven a aktualizován důležitými technologickými inovacemi, které přispívají k tomu, že je ještě rychlejší, spolehlivější a produktivnější.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Aktuální možnosti v laserovém svařování

Laserové svařování lze v dnešní době považovat za velice moderní technologii. Vysoké svařovací rychlosti, štíhlý svar a z toho plynoucí výhody jsou pozitiva, která umožnila začlenění této metody do progresivních výrobních technologií. Tento článek si klade za cíl představit aktuální možnosti laserových svařovacích technologií.

Související články
Oscilující paprsek laseru pracuje přesněji

Univerzálním nástrojem naší doby je laser, kterým je možné bezdotykově opracovávat téměř všechny materiály. Ještě lépe a přesněji se podaří materiály řezat nebo gravírovat, když paprsek laseru kmitá.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Metody spojování využívající principy plastické deformace

Součástí automobilů je množství nejrůznějších dílů, k jejichž výrobě se používají různé technologické procesy a široké spektrum materiálů. Technologie jako svařování, lepení a mechanické spojování jsou obvykle používány ke spojování jednotlivých dílů během montáže automobilu. Ačkoliv je technologie svařování velmi rozšířená, může svou podstatou ovlivňovat celkovou kvalitu spojovaných částí, jejich přesnost a spolehlivost. Vynaložená energie a síla potřebná pro spojování je při použití lepení nebo mechanických spojů vždy nižší než při svařování. Přitom stále rostou požadavky na vyšší stupeň deformace, produktivitu práce a na nižší náklady spojovacích operací.

Nová generace polovodičových laserů s diamantovým sendvičem

Vědci z univerzity ve Stuttgartu ukázali cestu pro novou generaci polovodičových laserů. Tyto mají být zejména výkonnější a použitelné v nových oblastech. Lasery jsou založeny na diamantovém sendviči.

Autogen, plazma či laser?

Ať ve strojírenském, elektrotechnickém, potravinářském, chemickém či důlním průmyslu, nebo ve stavebnictví, zemědělství a mimo jiné také při výrobě dekoračních předmětů, tam všude nacházejí uplatnění CNC stroje pro termické dělení materiálů.

Revoluce ve svařování laserem

Nejnovější technologie firmy Trumpf BrightLine Weld pro pevnolátkové lasery umožňuje svařování s nízkým rozstřikováním při rychlostech pohybu, které lze v dnešní době dosáhnout pouze pomocí CO2 laserů. BrightLine Weld umožňuje svary s částečným průvarem pro svařence s přenosem síly nebo svary s úplným průvarem pro svařování trubek a profilů. Tato technologie umožňuje výrazné zvýšení produktivity a energetické účinnosti. Vysoce kvalitní svarové švy se projevují vysokou mechanickou pevností vyrobených dílů. Minimalizované rozstřikování snižuje znečištění obrobku, upínacích zařízení a rovněž optiky. Výsledkem je zkrácení prostojů stroje, méně oprav dílů, vysoká životnost pracovní optiky a následkem toho podstatné snížení nákladů.

Trhací nýty pro vysoké zátěže

Strukturální trhací nýty jsou ideální alternativou ke svařování nebo šroubovému spojení. Bezpečně a rychle se instalují a nabízejí značné výhody z hlediska smyku, tahu a dynamického zatížení. Použití strukturálních trhacích nýtů M-Lok při montáži rámů strojů a strojních součástí umožnilo firmě Zahoransky zkrátit jejich výrobní časy.

Tvoříme historii vodního paprsku

Každá investice do podniká je spojena s velkým očekáváním. Jistou dávku důvěryhodnosti ve správnou investice může dávat také historie firmy i samotné technologie. Technologie řezání vysokotlakým vodním paprskem Flow slaví v tomto roce již 50 let, resp. 40 let v případě abrazivního vodního paprsku.

Vplyv ochrannej atmosféry pri zváraní hliníkových zliatin

Ľahké neželezné kovy ako hliník, horčík, titán a ich zliatiny, ktoré sú používané najmä v automobilovom, leteckom a kozmickom priemysle, musia spĺňať vysoké a často protichodné nároky ako je napríklad dostatočná pevnosť pri zachovaní vysokej ťažnosti alebo dobrá korózna odolnosť. Inak povedané, využívajú sa tam, kde ich náhrada dostupnejšími materiálmi nie je možná. Na zváranie materiálov z ľahkých neželezných kovov je potrebné použiť takú technológiu zvárania, ktorá bude ich vlastnosti degradovať čo najmenej. Celý rad štúdií a doterajších praktických skúseností ukazujú, že väčšina problémov vznikajúcich pri konvenčnom zváraní oblúkovými metódami môže byť potlačená použitím laserového lúča.

Inovovaná fiber laserová centra

Dnešní výrobci plechových dílů vyžadují vysoce flexibilní, efektivní a inteligentní řešení. Nové inovace ve výrobě vláknového laseru Prima Power byly navrženy a vyvinuty tak, aby splňovaly tato očekávání. Platino Fiber Evo je nejnovější verzí platformy Platino s více než 2 000 instalací po celém světě, vylepšenou o důležité technologické inovace.

Nové úkoly v technologii vodních paprsků

Jednou za dva roky pořádá Oddělení desintegrace materiálů Ústavu geoniky Akademie věd ČR konferenci o technologii vysokorychlostních vodních paprsků. Letos organizátoři pro své setkání vybrali nádherné a inspirativní prostředí Lednicko-Valtického areálu, zapsaného do seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. V pořadí již pátá konference této série přitáhla pozornost mnoha zahraničních a tuzemských odborníků.

Lepení ve výrobě karoserie

Lepení patří k velmi dynamicky se rozvíjejícím odvětvím spojování materiálů. Jeho rozvoj v automobilovém průmyslu je dán komplexními požadavky na karoserii, vývojem nových materiálů a jejich povrchových úprav i zvyšujícími nároky na užitné vlastnosti skeletu vozu. Vnitřní i vnější konstrukce moderních vozidel tvoří celá řada speciálních kovových i nekovových materiálů a plastů, které je nutné fixovat a u nichž konvenční technologie spojování již nedostačují.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit