Témata
Vydání #12
Prosinec 2011Téma měsíce

Technologie, stroje a řezné nástroje v obrábění

Komponenty obráběcích strojů, Nekonvenční technologie obrábění

Články

Servis

Trumpf, laser a Intech 2011

Psát pro naše čtenáře o významu laserů je asi jako nosit dříví do lesa. Dynamika jejich vývoje a odvozeně i vývoje celých laserových systémů ukazuje i po půl století od jejich objevu na tak nepřebernou studnici nových uplatnění, často i za vzniku zcela nových generací řešení. Proto naše redakce uvítala možnost zúčastnit se v rámci listopadových týdnů popularizace vědy a techniky "Dnů otevřených dveří" a firemního veletrhu Intech 2011 společnosti Trumpf Gruppe, v mateřském sídle koncernu v německém Ditzingenu, připravených k 40. výročí zavedení laserové techniky.

Nové stroje pro záchranu Lipníka

Ve Strojtosu Lipník jsem byl naposledy před sedmi/osmi lety, kdy jeho výrobní kapacity plnily jak obráběcí centra, tak i konzolové a ložové frézky. Následující situace na evropském trhu, kam převážně směřovala jejich produkce, hrála jednoznačně proti jejich strategii. Trh více a více zaplavovaly konkurenční levné produkty asijské výroby a sílící hospodářská krize srazila Strojtos doslova na kolena. Od té doby jsme o firmě slýchali jen pesimistické zprávy o jejím postupném úpadku a rostoucích dluzích a vyškrtli jsme si ji tak ze seznamu relevantních firem.

Metav 2012 pro evropský obchod

Veletrh Metav, který je od roku 1980 v sudých letech pořádán německým profesním svazem VDW na düsseldorvském výstavišti, prezentuje celý procesní řetězec, od jednotlivých strojů až po kompletní výrobní systémy. Tato odborná akce oslovuje dvě velké skupiny odběratelů průmyslu obráběcích strojů: strojírenství a automobilový průmysl včetně subdodavatelů. Pojďme se blíže seznámit, s čím Metav oslaví své sedmnácté narozeniny ve své termínu od 28. února do 3. března 2012.

Navržené projekty VaV v roce 2011 v oboru strojírenská výrobní technika

Technologická platforma strojírenská výrobní technika (TP SVT) ve spolupráci s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT) a Společností pro obráběcí stroje (SpOS) v letošním roce 2011 iniciovala a podporovala zvýšenou spolupráci mezi akademickou a průmyslovou sférou v rámci naplňování strategie oboru.

Jak lyže přicházejí na svět

Možná také patříte mezi ty, kdo na své nohy občas připínají lyže vyrobené v Novém Městě na Moravě. Starší teď možná vzpomenou na někdejší "artisky", avšak ty se současným lyžím podobají snad jen na první pohled. Zajímavý design, moderní konstrukce, technické parametry i podstatně širší sortiment, tím vším se dnešní lyže odlišují od těch dřívějších.

CzechTrade informuje: Turecko není konkurentem, ale možným partnerem

Seriál, který pro vás ve spolupráci s agenturou CzechTrade připravujeme má nosné téma v podobě exportně zaměřených informacích zacílených na průmyslovou výrobu. Tímto článkem tak navazujeme na předchozí studie o konkurenceschopnosti ČR v zahraničí a opět se věnujeme komoditě obráběcích a tvářecích strojů. Jako teritorium jsme zvolili Turecko a jeho vzájemné porovnání s Českou republikou.

Národní cena vlády

Nejprestižnější česká soutěž pro vědce, techniky a studenty Česká hlava 2011 již zná své vítěze. Na slavnostním galavečeru na Vysoké škole ekonomické v Praze byly uděleny ceny 8 vítězům v 7 soutěžních kategoriích.

A tak sedím a přemítám…

… o obsahu pětistránkového dokumentu vyprodukovaného úctyhodnou institucí a …(tajenkou končí článek).

Management

Koučink vs. problémová metoda

Celý rok jsme se na tomto místě věnovali problematice koučinku a jeho aplikaci v oblasti školství. Na závěr bych se ráda vyjádřila k dotazu našeho čtenáře, učitele, který metodu koučinku chápe jako jednu z pedagogických metod, tzv. problémovou metodu. Vzhledem k tomu, že se jedná o dvě naprosto odlišné záležitosti, považuji za důležité a potřebné se k této věci vyjádřit obšírněji.

Trendy

Inovace, technologie a příslušenství pro CNC obrábění

Německý výrobce nástrojových hlav Sauter Feinmechanik je nejvýznamnějším výrobcem revolverových hlav a příslušenství pro přední světové výrobce CNC obráběcích strojů.

Pohony pro obráběcí stroje

Pohony pro obráběcí stroje musí splňovat mnoho náročných a často i protichůdných parametrů. Mezi nejdůležitější parametry patří maximální přesnost, vysoká tuhost, vysoké výstupní krouticí momenty či vysoké otáčky.

Zkušenosti Made in Siemens v aplikacích firmy ČKD Blansko - OS

ČKD Blansko-OS, a.s. patří mezi přední české strojírenské společnosti. Již od roku 1951 se specializuje na vývoj, konstrukci, výrobu a montáž těžkých svislých soustruhů, tzv. karuselů, v jednostojanovém nebo dvoustojanovém provedení. Za dobu svého působení dodalo více než 730 strojů do 30 zemí světa. Letošní obrat by měl činit 350 mil. Kč. Tentokráte jsme se v rámci našeho seriálu putování po tuzemských výrobců s firmou Siemens vypravili ne jen tak k ledajakému jak po historické stránce, tak i velikostních řad. Karusely ČKD Blansko si poradí s obrobkem do průměru 16 metrů, výšky 6,5 metru a hmotnosti úctyhodných 450 tun.

Tři nové drátové řezačky v Lounech

Technologické centrum elektroeroze (TCE), divize společnosti Penta Trading, spol. s r. o., slouží svým zákazníkům již více než 10 let. Účelem vybudování TCE v Lounech byla podpora prodeje strojů, získávání a kumulace technologického know-how a školicí činnost. Neméně logickým byl ale také požadavek vedení společnosti Penta Trading, aby si centrum na svůj provoz samo vydělalo.

Víceosé obrábění - optimální směr pro růst průmyslu?

Problematika víceosého obrábění není zdaleka novým oborem, právě naopak. Již v dobách konvečních strojů se zámečníci úspěšně vypořádávali s obráběním ve více rovinách, frézováním tvarových prvků a s celou řadou dalších úkolů, které bychom mohli zahrnout pod obecný pojem víceosé obrábění.

Zlatá horečka v Praze

Právě v den, kdy Mikuláš v doprovodu líbezného anděla a strašidelného čerta chodí rozdávat dětem dárky, zachvátila Prahu zlatá horečka. Společnost TaeguTec totiž v průběhu semináře v hotelu Diplomat otevřela svou virtuální truhlu s pokladem a vytáhla z ní řadu svých novinek.

Nové výkonné nástroje pro frézování a soustružení

Seco Tools představuje celou řadu nových vysoce výkonných nástrojů pro aplikace v oblasti frézování a soustružení a pro dosažení vysoké produktivity při obrábění.

Automatická kontrola stavu víceosých obráběcích strojů

Zařízení AxiSet Check-Up od společnosti Renishaw představuje nákladově efektivní řešení pro kontrolu vyrovnání a polohy v rotačních osách. Během pouhých několika minut mohou uživatelé pětiosých obráběcích center a víceúlohových soustružnicko-obráběcích strojů zjistit a podat zprávu o špatném vyrovnání a geometrii stroje.

Nová dimenze kalibrace strojů

Trac-Cal představuje revoluční metodu prostorové kalibrace a verifikace měřících přístrojů a obráběcích strojů.

Nová továrna pro výrobu řezných nástrojů

Americký investor Warren Buffett, jeden z nejbohatších lidí světa, v Japonsku otevřel novou továrnu firmy Tungaloy, která je součástí skupiny IMC, v níž vlastní společnost Berkshire Hathaway kolem osmdesáti procent akcií.

Novinky v upínání nástrojů

Výrobce upínacích systémů firma SMW Autoblok, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, představuje řadu inovací svých produktů.

Příručka pro technology - Obrobitelnost

V minulém čísle jsme čtenáře seznámili s připravovaným odborným seriálem na téma obrábění nerezových ocelí. Patrick de Vos, manažer technického vzdělávání ve společnosti Seco Tools Group, ve svém prvním díle popisuje základní pojem obrobitelnost.

Pokrokové řešení soustružení závitů

Firma Vargus uvedla na trh novou řadu výměnných řezných destiček pod názvem Mini-V. Světová premiéra se uskutečnila na letošním veletrhu EMO v Hannoveru.

Inovace řezných nástrojů

Základem inovacínejen řezných nástrojů je používání vyspělé technologie v oblasti výzkumu a vývoje. Přibližně 10 % zisku firmy Iscar je vkládáno do výzkumu. Výsledkem jsou stále další a další originální produkty a tím i nová ekonomická řešení problematických procesů obrábění.

Robotizované obráběcí pracoviště v Křinci

Požadavek na plnou automatizaci výroby a následnou kontrolu dílů pro automobilový průmysl stál za zřízením robotického pracoviště ve strojírně Inproma v Křinci. Již dříve dodané obráběcí centrum tu nyní obsluhuje dvojice robotů japonské společnosti FANUC.

Inovace frézovacího centra

Stroje řady MMC představila společnost Kovosvit MAS, a.s. při dnech aplikovaných technologií věnovaných zákazníkům, respektive dnech věnovaným zahraničním distributorům.

EMO Hannover, Část 4, Svislé soustruhy

Druhý dnešní pohled na výstavu EMO Hannover zaměříme na svislé soustruhy, které si stále udržují atribut prozatím nenahraditelného stroje, i když jak čtenář uvidí sám, začíná i v této oblasti být tvrdý konkurenční boj. Soutěží mezi sebou jak tradiční výrobci svislých soustruhů, tak i  výrobci jiných typů strojů, kteří zvětšují funkčnost svých strojů realizováním soustružnických operací na svých strojích.

EMO Hannover, Část 3, Těžké obráběcí stroje

V další části našeho seriálu retrospektivy prezentovaných zajímavostí na světové výstavě EMO Hannover 2011 jsme se zaměřili na oblast těžkých obráběcích strojů, konkrétně horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a vertikálních frézovacích strojů. V tomto vydání vám přinášíme celkem tři monotématická ohlednutí. Jednotlivé články jsou umístěny za sebou. Začínáme tímto.

Lože z minerálního kompozitu

Lože z minerálního kompozitu jsou základem pro produktivní obráběcí stroje. Lože obráběcích strojů z minerálního kompozitu (druh polymerbetonu) pomáhají zvyšovat rychlost a přesnost při frézování. Zkoušky zkušebních stojů ukazují, že ve srovnání s ocelí nebo litinou dochází k vyššímu tlumení vibrací a ke snížení hladiny hluku, bez zhoršení přesnosti výroby.

EMO Hannover, část 5, Řezné nástroje

Základní myšlenku mezinárodního veletrhu obráběcí techniky EMO 2011, pořádaného v Hannoveru, vyjadřovalo heslo "Machine Tools & More". A právě to "více" zahrnovalo obrovské množství zařízení, přístrojů, měřidel a pomůcek, které jsou pro hospodárnou realizaci procesů obrábění nezbytné. Významné místo mezi nimi zaujímaly řezné nástroje.

Výroba

Progresivní 3D skenery

Mimořádně zdařilé propojení špičkové technické charakteristiky, flexibilnosti aplikací a snadné ovladatelnosti představují nové 3D skenery řady CogniTens WLS400.

Náš letecký průmysl má předpoklady k růstu

Tento článek přináší přehled o společnostech reprezentujících náš letecký průmysl. Zmíněny jsou i malé letecké firmy, které vyvíjejí a vyrábějí ultralehká a lehká letadla, jejichž provoz zastřešuje Letecká amatérská asociace (LAA) a které se významně prosazují v exportu.

Nová generace standardních chapadel

Společnost Festo představila na veletrhu Motek inovovanou řadu standardních chapadel DHxS, jejíž předností je kompaktní konstrukce a vyšší bezpečnost úchopu.

Výhody nasazení tahačů a bezobslužných vozíků

Řešení s tahači různých typů při zásobování štíhlé výroby, bezobslužné vozíky nebo automatické vychystávání patří k trendům, které se aktuálně nejvíce přetřásají ve světě logistiky a manipulace. Jejich společným cílem je zrychlení a zefektivnění manipulace pomocí odstranění zbytečné námahy obsluhy při ruční nebo strojové manipulaci, úspora provozních nákladů na jednoho zaměstnance, případně i snížení jejich celkového počtu.

Ventilační jednotky se sníženou spotřebou energie

Společnost Rittal vyvinula nové ventilační a filtrační jednotky TopTherm a dokázala tak, že i v oblasti větrání je stále ještě možné dosáhnout výrazných zlepšení. Novinkou je zvláště unikátní použití diagonálního proudění vzduchu, které zajišťuje mnohem lepší výkon větrání v uzavřených skříních. K dalším přesvědčivým výhodám kromě jednoduché montáže bez nutnosti použití nářadí patří snadná údržba a zvýšená efektivita. Rozsáhlé testy prokázaly úspory energie 43 %.

Akademie tváření: Technologičnost konstrukce v návrhu výstřižků

Přinášíme vám další díl naší Akademie, kterou pro vás ve spolupráci s odborníky Ústavu strojírenské technologie FS ČVUT v Praze a technickými specialisty firmy Trumpf již druhým rokem připravujeme. V jednotlivých příspěvcích se postupně věnujeme konkrétním technologiím zpracování plechu, jež jsou představeny jak po teoretické stránce, tak následně v konkrétních aplikacích na strojích Trumpf. Volba témat je v souladu s technickými možnostmi, které nabízejí stroje právě výše zmíněného výrobce, který bezesporu představuje špičku v oboru, a proto se na něj i redakce při tvorbě Akademie tváření obrátila. Rádi přivítáme vaše připomínky jak ke koncepci seriálu, tak i k samotnému obsahu konkrétních příspěvků.
Za autorský kolektiv Roman Dvořák

Vysekávací tvarové nože pro balicí stroje

Společnost Techni Trade, s. r. o., dodává řezné nástroje a strojní nože nejrůznějších typů do řady průmyslových odvětví.

Obrábění kompozitních materiálů

Řešení firem Sandvik Coromant a Precorp určená pro výrobu typických součástí umožňují značný nárůst konkurenceschopnosti. Vzhledem k nejnovějším plánům v oblasti letecké výroby, které počítají s použitím přibližně padesát hmotnostních procent kompozitních materiálů, získává dosažení konkurenceschopnosti při jejich obrábění stále větší význam.

Termické tvarové dělení kovů

Od svého založení se společnost Vanad specializuje na výrobu a vývoj vysoce výkonných CNC strojů pro termické tvarové dělení kovů. Tradice výroby a know-how pálicích strojů Vanad navazuje na více než čtyřicetiletou historii výroby tohoto typu strojů v bývalém Československu.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit