Témata
Reklama

Náš letecký průmysl má předpoklady k růstu

Tento článek přináší přehled o společnostech reprezentujících náš letecký průmysl. Zmíněny jsou i malé letecké firmy, které vyvíjejí a vyrábějí ultralehká a lehká letadla, jejichž provoz zastřešuje Letecká amatérská asociace (LAA) a které se významně prosazují v exportu.

Prosperující letecký průmysl je zdrojem velmi užitečných poznatků, které urychlují rozvoj také řady dalších strojírenských i jiných oborů, jež jsou inspirovány leteckými technologiemi. Vývoj v oblasti leteckého průmyslu se opírá například o metody optimálního dimenzování mechanických konstrukcí strojů s využitím koincidence počítačového modelování a experimentálního ověřování jejich spolehlivosti a životnosti, o využívání nových konstrukčních materiálů, o aerodynamické výpočty a experimenty, o klimatotechnologické experimenty, o měřicí techniku fyzikálních, zejména mechanických veličin, o elektroniku, informační technologie atd. Trvalými zdroji mladých odborníků pro náš letecký průmysl jsou Letecký ústav na VUT v Brně a Ústav letadlové techniky na ČVUT v Praze.

Reklama
Reklama

Aircraft Industrie

Nová éra podniku Aircraft Industries (dříve Let Kunovice) byla zahájena v roce 2005 příchodem českého investora společnosti PAMCO, která se stala majitelem 49 % akcií, a investora z Ruské federace Ural Mining and Metallurgical Company, které patří 51 % akcií. Za působení generální ředitelky Ilony Plškové probíhá rozvoj podniku, který zahrnuje modernizaci výrobních provozů, růst počtu zaměstnanců, zvyšování dodávek letadel a jejich zdokonalování zvýšením doletu ze 1 400 km na 2 100 km, zvýšení cestovní rychlosti z 385 na 440 km.h-1. Bude rozšířen zavazadlový prostor z 1,47 m3 na 2,98 m3 a prodloužena životnost letadla ze 20 000 na 30 000 letových hodin. Je zaváděn moderní systém údržby dodaných letadel, zjednodušována jejich konstrukce, modernizováno přístrojové vybavení pilotní kabiny a zlepšovány technicko-ekonomické parametry přístrojů a agregátů. Dodávky plně modernizovaných letadel budou zahájeny v roce 2015. Zisk podniku v roce 2010 činil 173 milionů korun. V současné době má podnik přibližně 800 zaměstnanců. Jejich počet se má v roce 2014 zvýšit na 1 100. Bude pokračováno s rozšiřováním sítě servisních pracovišť pro údržbu letadel L 410 dodávaných v příštích letech do Ruské federace ve zvýšeném počtu. První takové pracoviště bylo v roce 2010 vybudováno v Jekatěrinburku. Od počátku výroby L 410 bylo do Ruska dodáno přibližně 1 000 těchto letadel. S většími dodávkami letadel L 410 je počítáno do Jižní Ameriky, Asie a Afriky.

Aero Vodochody

Aero Vodochody vyrobilo za 90 let existence na 11 000 letadel. Proslulost Aera zajistil program výroby cvičných vojenských letadel zakončený podzvukovými stíhačkami L 159 vybavenými moderními zbraňovými komplexy pro naši armádu. Útlum měl být přerušen výrobou malého dopravního letadla pro 8 pasažérů vyvíjeného společně s tchajwanskou firmou Aerospace Industrial Development. Jeho vývoj byl však v roce 2007 přerušen pro nedodržení smluvně dohodnutých parametrů.

Obr. 1. Letoun L410 stále představuje perspektivní výrobní program společnosti Aircraft Industries.

Nová éra rozvráceného Aera začíná příchodem jeho nového majitele společnosti Penta. Aero nadále plní roli partnera naší armády v případu stíhaček L 159 jejich opravami a údržbou. Vedení Penty mění Aero na holdingovou společnost, která se podílí na finální produkci významných světových leteckých firem využívajících nejmodernější výrobní technologie u současně produkovaných letadel a získává tak poznatky a zkušenosti s nejnovější světovou leteckou technikou. K předním zákazníkům Aera patří americký výrobce vrtulníků Sikorski Aircraft Corporation, italská firma Sonaca, kanadská firma Bombardier, francouzská firma Latecoere. V loňském roce byla uzavřena spolupráce s brazilskou firmou Embraer potvrzená smlouvou na vládní úrovni.
Prezident Aera Ing. Ladislav Šimek vytvořením moderní holdingové společnosti Aero přispěl k současnému rozvoji našeho leteckého průmyslu. Aero za rok 2010 vykázalo zisk 431 milionů korun. Má více než 1 300 zaměstnanců.

Evektor

Podnik řízený Ing. Jaroslavem Růžičkou vstoupil mezi letecké podniky v roce 1992 ve složitém období recese leteckého průmyslu. Vysoká kvalifikace pracovníků umožnila existenci Evektoru úspěšným řešením napěťových a deformačních analýz zatěžovaných konstrukcí v leteckém a automobilovém průmyslu. Od roku 2004 je vyvíjeno malé dopravní letadlo EV-55 pro 9 až 14 cestujících. Projekt neměl zahraničního investora. Byl iniciován Asociací leteckých výrobců a formou grantů jej podporovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. První vzlet tohoto letadla se uskutečnil 24. června 2011. Další dvě prototypová letadla jsou ve výrobě. Jsou vybavena dvěma turbovrtulovými motory Pratt & Whitney. Letadlo EV-55 dosahující rychlosti 408 km.h.1 je určeno pro 9 až 14 cestujících nebo 1 800 kg nákladu, má max. vzletovou hmotnost 4 600 kg, dolet 2 200 km a vnitřní využitelný objem kabiny 12,7 m3. Předběžně se předpokládá, že první zákazník převezme stroj v roce 2014. Pro náročný proces certifikace a zavedení výroby dosud nebyl získán investor. Uvažuje se o exportu těchto strojů zákazníkům do Ruské federace, Jižní Ameriky a Asie. Bylo by účelné zajistit výrobu sportovního letadla VUT 100 Cobra vyvinutého ve spolupráci s Leteckým ústavem VUT v Brně.
Evektor v současné době ročně vyrábí také 70 lehkých sportovních letadel EuroStar (LA – hmotnost 450 kg za letu) a SportStar (LSA – hmotnost 600 kg za letu). V roce 2010 vykázal čistý zisk 3,7 milionu korun.

Výzkumný a zkušební letecký ústav – VZLÚ

Výzkumný a zkušební letecký ústav v Praze 9-Letňanech tvoří i díky odbornému vedení generálním ředitelem Ing. Josefem Kašparem významnou součást našeho leteckého průmyslu. Přes pokles pracovníků z někdejších 1 200 na přibližně 300 vyhovuje naléhavým potřebám našeho výzkumu a vývoje v letectví. Většinu vědních oborů, na kterých je činnost VZLÚ založena, řídí pracovníci s nejvyšší úrovní vědeckých znalostí v České republice. VZLÚ vykázal v roce 2010 čistý zisk 7 milionů korun.

Obr. 2. Letos v létě se uskutečnil první vzlet letounu EV-55 společnosti Evektor.

VZLÚ poskytuje pomoc leteckým podnikům v teoretické a experimentální rovině v oborech zahrnujících mechanickou pevnost letadel a jejich částí, aerodynamiku, letecké vrtule, motory, hydrauliku, klimatotechnologii, nové konstrukční materiály, kompozitní technologie. Aktuální letecké odbornosti jsou posilovány personálně i novou technikou. VZLÚ v některých oborech rozšiřuje spolupráci také s neleteckými technickými obory.

VZLÚ se podařilo poskytovat služby předním světovým leteckým výrobcům díky aktivitám v oblasti výzkumných a vývojových programů podporovaných Evropskou komisí, které často přerostly do smluvního výzkumu, vývoje a zkušebnictví. VZLÚ dnes řeší zhruba desítku projektů v rámci 7. rámcového programu EU.

Výzkum, vývoj a produkce ultralehkých a lehkých letadel

Nyní se v ČR vyrábí a exportuje na 300 ultralehkých a lehkých letadel ročně, což je cca o 200 méně než v předchozích letech. Působením celosvětové ekonomické krize se výrazně změnil světový trh. Nejvíce lehkých letadel bylo exportováno do Spojených států. Nyní je tento trh zahlcován lehkými letadly vyráběnými v Číně a prodávanými americké firmě Cessna, která je distribuuje americkým zákazníkům. Proto se náš export zvyšuje do Asie a Afriky.
Naše výroba je stále větší než u druhého světového výrobce Německé spolkové republiky. Letadla jsou průběžně zdokonalována především využitím kompozitů a poznatků moderní avioniky. Je zvyšována bezpečnost jejich provozu a prodlužován dolet využíváním nových motorů. Zkušebně vzlétl i elektrolet, u kterého byl spalovací motor nahrazen elektromotorem. Letecká amatérská asociace pod vedením svého prezidenta Jana Brskovského dbá, aby stoupající technická úroveň našich ultralehkých a lehkých letadel byla zachována i u produkce nových typů těchto letadel.

Závěr

Není známa země, která by měla zaveden prosperující letecký průmysl a přitom měla podprůměrnou životní úroveň. Prosperující letecký průmysl je zárukou vysoké životní úrovně a ekonomické stability. Podstatně přispívá i k vážnosti státu v mezinárodních vztazích. Proto by nám na dalším rozvoji leteckém průmyslu mělo záležet.

Ing. Jiří Černohorský, DrSc.

cernohorsky.jiri@gmail.com

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 111233
Datum: 19. 12. 2011
Rubrika: Výroba / Automobilový průmysl
Autor:
Firmy
Související články
Jak se vyvíjí a vyrábí proudový motor?

V letošním roce uvedla První brněnská strojírna Velká Bíteš (PBS) na trh nový turbínový motor PBS TJ150. Jedná se o proudový motor, u kterého se výkon, resp. tah motoru uvádí v jednotkách Newton. Maximální tah tohoto motoru činí 1 500 N. Je to již pátý typ proudového motoru, který tato exportně orientovaná firma dodává na zahraniční trhy.

Špičkové technologie pro letectví a kosmonautiku

Jako jedno z nejinovativnějších a nejprogresivnějších odvětví na světě spojuje letectví a kosmonautika téměř všechny dnešní špičkové technologie. Elektronika a robotika se zde setkávají v měřicí, regulační a řídicí technice. Přitom se letectví a kosmonautika v první řadě ujímají vývoje a provozu leteckých objektů, jako jsou letadla nebo speciální kosmické dopravní prostředky a družice.

Nové perspektivy v obrábění titanových draků letounů

Rostoucí využití titanu pro aplikace v leteckém průmyslu je za poslední léta velmi dobře zdokumentováno. Stejně tak se tématem diskuze a zkoumání staly i problémy spojené s efektivním, produktivním a vysoce kvalitním obráběním tohoto oblíbeného materiálu. Každá obrobna chce samozřejmě při frézování titanu optimalizovat výkonnost použité frézy, ale bez vhodných technologií a správného know-how to nemusí být až tak snadné. Díky převratnému objevu se však v současnosti začínají v této oblasti věci měnit.

Související články
Přesné polohování dílů ve výrobě letadel

Pro přesné opracování dílů jsou pracovní stoly stroje, reverzní přepínače a otočná zařízení velmi důležité. Zvláště jde-li o obor letectví. Ve výrobě letadel pohybují odpovídající otočné stoly díly rychlostmi pouhých sekund s vysokou přesností. Přitom na hmotnosti dílů nezáleží.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Analýza ozubení rychlostí světla

Nároky na ozubení v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu, ale i v oblasti klasických průmyslových převodovek neustále rostou. Jednou z výzev je kromě snížení ztrát způsobených třením v převodovce také zvyšující se požadavek na nehlučnost. To se týká zvláště hybridních vozů a elektromobilů. Je pochopitelné, že u součástek těchto převodovek stále roste důležitost vlastností povrchu při kluzném a valivém tření. Jednou z hlavních součástí převodovky jsou ozubená kola.

Vzestup leteckého a vesmírného trhu

Pro sektor třískového obrábění je automobilový průmysl jedním z nejdůležitějších trhů. V trendu stále více se uplatňujícího elektrického pohonu automobilů se výrobci obráběcích strojů a nástrojů snaží objevit nové trhy. Zaměřují se na letecký a vesmírný průmysl.

Společně k dalšímu vývoji

Stěhování společnosti Fylde CNC do nové budovy bylo sice jen na krátkou vzdálenost, ale v historii společnosti zaměřující se na zakázkové obrábění přesných dílů to znamená významný krok kupředu. Rozvoji firmy navíc pozitivně přispívá úzká spolupráce se společností WNT, která spravuje nástroje a poskytuje technickou podporu v oblasti třískového obrábění.

Výrobní pobočka v Indii jde příkladem ústředí v USA

Na začátku 90. let dvacátého století byla americká společnost Turbocam Inc., podnikající v oboru přesného strojírenství, vybídnuta indickým zákazníkem, aby využila nové, volnější právní předpisy FDI a otevřela v této zemi svůj výrobní závod. Důvodem byla skutečnost, že indická firma by získala přístup k vysoce kvalitním součástem, které potřebovala, ale už by za ně nemusela platit zahraniční měnou. Turbocam by na oplátku získala zázemí v jedné z nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Byla to dlouhodobá investice s určitou mírou rizika, nicméně zákazník společnosti Turbocam přislíbil stálý přísun zakázek pro nový výrobní závod.

Zlatý věk letecké výroby

Historie vývoje NC číslicového řízení je úzce spjata s vzestupem leteckého průmyslu ve Spojených státech a s technickými nároky, kterým čelili konstruktéři, když dostali za úkol navrhovat a vyrábět letadla a hnací ústrojí dosahující vyšších rychlostí, větší výšky letu, delšího doletu a větší bezpečnosti. Stavitelé letadel tlačili na své dodavatele a na nějakou dobu nastala situace, kdy technické nároky předběhly výrobní možnosti.

Stroje v pohybu - Let kolem Měsíce

Právě začíná další významná etapa výzkumu vesmíru. Z kosmodromu NASA v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě odstartuje raketa SLS s vesmírnou lodí Orion k letu Artemis 1. Půjde o let bez posádky. Během třítýdenní mise se loď Orion dostane na oběžnou dráhu kolem Měsíce a vrátí se zpět na Zemi.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak máte obsazeny výrobní kapacity pro druhé pololetí roku 2021 (příp. ve srovnání se stejným obdobím roku předešlého), co tento stav nejvíce ovlivňuje a jak odhadujete výhledy ohledně svých zakázek pro rok 2022?

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Vrtulník na Marsu

Vědci a technici z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) právě řídí jednu z nejnáročnějších operací v dějinách kosmonautiky. Expedice Mars 2020 hledá známky bývalého života na sousední planetě. Kromě pojízdné laboratoře je na Marsu také první stroj, který létá vlastní silou na jiné planetě, než je Země.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit