Témata
Reklama

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec nedostudoval kombinovanou formu doktorského studia (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Projekt byl řešen pod gescí a vedením Ústavu výrobních strojů a zařízení a výzkumného centra RCMT Fakulty strojní ČVUT v Praze. Celkový plánovaný rozpočet na osm let řešení činil 340 mil. Kč, z toho 65 % představovala dotace a 35 % vlastní neveřejné prostředky podniků a výzkumných organizací řešících projekt.

Do projektu byly zapojeny podniky, které v době zahájení v roce 2012 představovaly více než 60 % celého oboru v ČR, měřeno obratem v sektoru MachineTools. Konsorcium řešitelů projektu bylo navrženo tak, aby byla odborná komplementarita jednotlivých členů přiměřeně pestrá a zároveň dostatečně silná pro plnění hlavních cílů. Na jedné straně bylo konsorcium tvořeno průmyslovými podniky realizujícími výrobu strojů a implementaci jejich technologického využití a na straně druhé výzkumnými organizacemi, resp. týmy pracovišť vysokých škol, realizujícími současně výzkum i vzdělávání v oboru.
Z výrobních podniků byly v projektu zastoupeny (v abecedním pořadí) tyto subjekty: Kovosvit MAS, Škoda MachineTool, Šmeral Brno, Tajmac-ZPS, TOS Kuřim – OS, TOS Varnsdorf a Toshulin. Dalšími členy konsorcia byly technické univerzity ČVUT v Praze, VUT v Brně a ZČU v Plzni. Výzkumný program projektu byl rozdělen do 11 pracovních balíčků zaměřených na dílčí výzkumná témata a další dva balíčky byly určeny na implementaci výsledků do praxe a na řízení projektu.

Reklama
Reklama
Závěrečné oponentní řízení projektu Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika se konalo ve firmě TOS Varnsdorf, jehož součástí byla i návštěva výrobních prostor a ukázka konkrétních výsledků, které v rámci spolupráce na tomto projektu vznikly a jsou uváděny do praxe. (Foto: Roman Dvořák)

Výzkum pro praxi

Projekt se zavázal především k tomu, aby jeho výsledky vedly k realizaci prototypů a aby se výsledky řešení promítly prokazatelně do pozitivních změn na konkrétních strojích podniků konsorcia. K dalším výsledkům projektu náleželo dosažení ověřených technologií, patentů, užitných vzorů, funkčních vzorků a softwaru. Klíčovým parametrem pro hodnocení smysluplnosti vložených prostředků pak byla reflexe podniků podložená prodejem a obratem se stroji a technologiemi, které byly díky řešení projektu vyvinuty nově nebo zásadně zdokonaleny.

Projekt v průběhu celé své osmileté existence postupně plnil své cíle, které si kladl. Poskytovatel dotace TA ČR ve svém průběžném hodnocení vždy dával nejvyšší známky. Ve shodném duchu se neslo i Závěrečné oponentní řízení, kdy jak jednotliví oponenti, tak i pověřený konzultant za TA ČR hodnotili projekt Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika v maximálně pozitivní míře. V rámci veřejné části oponentního řízení vystoupili i představitelé jednotlivých spoluřešitelů z řad výrobních podniků, shrnuli spolupráci na projektu a všichni shodně konstatovali prospěšnost tohoto projektu při řešení jejich inovačně-vývojových aktivit a potřeby kontinuální podpory výzkumné základny i v dalším období.


Závěrečné oponentní řízení projektu Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika se konalo ve firmě TOS Varnsdorf, jehož součástí byla i návštěva výrobních prostor a ukázka konkrétních výsledků, které v rámci spolupráce na tomto projektu vznikly a jsou uváděny do praxe. (Foto: Roman Dvořák)

Hostitelská půda

Jak již bylo výše zmíněno, závěrečné oponentní řízení se konalo ve firmě TOS Varnsdorf, která patřila k jedním z klíčových spoluřešitelů projektu. Účastníci po veřejné části měli možnost zhlédnout výrobní prostory, konkrétně obráběcí stroje řady WHT 110 C a WHT 130 C. Trendem ve zvyšování přidané hodnoty obráběcích strojů je integrace konceptu Průmyslu 4.0., který u uvedených obráběcích center řady WHT je řešen právě použitím speciálně vyvinutého programového prostředí TOS Control, které vzniklo v rámci spolupráce na projektu Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika. Toto nově vyvinuté programové prostředí v sobě integruje jak klasický řídicí systém stroje třetích stran, tak další přídavné funkce ve formě aplikací, jež dále rozšiřují využití stroje a umožnují jeho plnou integraci v rámci konceptu Průmyslu 4.0. Základem celé koncepce je právě programové prostředí TOS Control, které funguje jako dashboard, na němž jsou všechny funkce snadno dostupné ve formě ikon. Samozřejmostí je integrace původního řídicího systému, který je základem pro ovládání stroje a je zde v roli aplikace. Platforma na bázi prostředí TOS Control s instalovanými aplikacemi tak umožňuje plnou integraci v rámci konceptu Průmyslu 4.0 a napojení sledovaných a získaných dat na další články v řetězci výrobního procesu. Zejména se jedná o možnost vzdáleného řízení stroje, užití stroje pro kontrolu a měření obrobků a korekci technických parametrů pro optimalizaci při obrábění

Kontinuita oborového výzkumu obráběcích strojů je aktuálně podpořena dalším projektem Technologické agentury ČR na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Národní centrum kompetence Strojírenství je v pěti klíčových výzkumných tématech zaměřeno na výzkum, vývoj a inovační aktivity nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti českého strojírenského průmyslu v oblasti středního a lehkého strojírenství.

Video přibližující možnosti systému TOS Control a CMM odměřování na obráběcím stroji WHT 130 C z produkce TOS Varnsdorf.

Roman Dvořák

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 200941
Datum: 09. 09. 2020
Rubrika: Redakce / Reportáž
Firmy
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Související články
Co naznačila největší továrna na světě

Záruka dobrých obchodů, výkladní skříň pro mezinárodní trh, ukázka budoucnosti ve strojírenství – tak hodnotí vystavovatelé veletrh EMO Hannover 2017. Pod heslem Connecting systems for intelligent production představilo své novinky více než 2 200 vystavovatelů z 43 zemí. Tematické těžiště spočívalo v digitalizaci a propojení výrobních procesů. V centru pozornosti byly především výrobní postupy, stroje a zařízení pro zpracování a opracování kovů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Hlavní trendy EMO Hannover 2017 očima výzkumníků

Hannoverský veletrh EMO je právem považován za výkladní skříň toho nejlepšího, co inovační týmy světových leaderů i jejich následovníků navrhli a v prototypech či již sériově nabízejí. Sektor výrobních strojů bývá na špici technického pokroku v oblasti strojírenství a udává směr dalším oborům, které jej následují. U nás má velkou tradici a není proto s podivem, že letos do Hannoveru zavítalo na 2 200 českých návštěvníků.

Moderní technologie v mechanice

Vyškovský výrobce teleskopických krytů, kapotáží a jiných výrobků z plechu firma Hestego společně se svojí sesterskou společností KSK Precise Motion, kuřimským výrobcem kuličkových šroubů, uspořádali pro své zákazníky a dealery z tuzemska i zahraničí Technický open house. Během třech dní se této akce zúčastnila celá řada návštěvníků z Německa, Rakouska, Švýcarska, Itálie, Turecka, Ruska, Polska a dalších zemí, kteří využili pozvání a nahlédli tzv. pod pokličku technického rozvoje a výroby samotné. Naše redakce byla též přítomna, a tak vám přinášíme malé poohlédnutí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit