Témata

Petr Václavík

Vystudoval strojní fakultu na ČVUT v Praze. V roce 2006 získal postgraduální doktorát na Technické univerzitě v Liberci. Od roku 1998 pracuje ve společnosti VÚTS Liberec, kam nastoupil do obchodního útvaru. Od roku 1999 pracoval jako vedoucí obchodního útvaru a od roku 2009 do současnosti zastává funkci technického ředitele. Od roku 2014 je členem dozorčí rady VÚTS. Od roku 2000 působí jako jednatel ve firmě VUSIT.
Je členem předsednictva Asociace výzkumných organizací.

Články

Robotická paletizace s určením cílové polohy

V posledních letech získává průmyslová automatizace stále silnější význam a dostává se jí větší pozornosti. Přispívá k tomu požadavek na vyšší produkci výrobních a manipulačních strojů, nižší náklady, uživatelský komfort, všestrannost i situace na trhu práce, kde je významný nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů.