Témata

Pavel Dvořáček

Zakladatel a ředitel společnosti Narran Pavel Dvořáček je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské se specializací na laserovou techniku a fotoniku. Ve firmě řeší mimo administrativní manažerské agendy primárně segment jednoúčelových laserových systémů a integraci laserových systémů, dále pak koordinuje vývojové a obchodní oddělení.

Články

Laserem zpracované díly
jsou všude ve vozidle

Lasery se neodmyslitelně řadí mezi všestranné nástroje v automobilovém průmyslu, a to převážně díky schopnostem zpracovat širokou škálu materiálů, např. plasty, kovy, textilie, sklo, pryž, ale i méně konvenční materiály, jako je dřevo, kůže nebo třeba uhlíková vlákna. Laserem zpracované komponenty proto najdeme ve všech částech vozidla, a to jak v interiéru, tak v exteriéru.