Témata

Jakub Chmelař

Působí jako projektový manažer a výzkumný pracovník pro oblast elektromechanických aktuátorů ve společnosti Honeywell International, Brno. Zabývá vývojem technologií aktuace pro letecké a vesmírné aplikace. Je absolvent doktorského studijního programu Konstrukční a procesní inženýrství na Ústavu konstruování a částí strojů, Fakulty strojní, ČVUT v Praze. Během svého studia se zaměřoval na téma monitorování mazací vrstvy valivých ložisek, které řešil v rámci svého grantu. Profesně se oblasti ložisek, aplikace a jejich mazání věnuje i nadále.

Články

Monitoring stavu
mazací vrstvy valivých ložisek

Jednou z cest ke zvyšování spolehlivosti ložisek je monitoring, umožňující průběžně sledovat stav ložiska a s dostatečným předstihem plánovat servisní zásahy. V současné době však není k dispozici žádný nástroj, který by dokázal průběžně monitorovat stav mazací vrstvy, jejíž problémy jsou jednou z nejčastějších příčin poškození ložisek.