Témata

Doc. Petr Blecha

Je absolventem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. Ve výzkumné a pedagogické činnosti se zaměřuje především na zvyšování kvality strojních zařízení (konkurenceschopnost, management rizik, funkční bezpečnost, spolehlivost, ecodesign,...). Je členem redakční rady vědeckých časopisů MM Science Journal a  Journal of Safety Research and Applications. Dmovské pracoviště reprezentuje v technickém výboru pro spolehlivost v International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science (IFToMM),  ve výkonném výboru Technologické platformy Strojírenská výrobní technika a výkonnéhom výboru Společnosti pro obráběcí stroje. Jako Corporate member působí v International Academy for Production Engineering (CIRP).

Články

Management rizik při návrhu automobilové požární plošiny

V roce 2022 finišuje řešení projektu vývoje automobilové požární plošiny nové generace s pracovní výškou přesahující 30 metrů (označení APP 30), která je vybavená nejmodernějšími technologiemi pro podporu hasičského záchranného sboru. Vývoj nové požární plošiny má za cíl rozšířit možnosti obnovy dosluhujících zařízení nacházejících se v inventáři ISZ HSZ ČR vysoce inovativním českým produktem. Důležitým aspektem vývoje tohoto zařízení bylo plnění požadavků na bezpečnost automobilové požární plošiny při současném zahrnutí důvodně předpokládaného nesprávného použití tohoto zařízení. Na vývoji nové požární plošiny spolupracují Slovácké strojírny, Hydroma a VUT v Brně.