Témata

Marek Pagáč

Absolvent VŠB-TU Ostrava, kde dokončil také doktorské studium. Nyní je na univerzitě zaměstnán jako odborný asistent na Katedře obrábění, montáže a strojírenské technologie a Centru 3D tisku Protolab.

Je také autorem učebnice Solidworks, která má nevídaný ohlas v Čechách i na Slovensku.

Články

High-tech laboratoř 3D tisku v Ostravě

Nejlépe vybavené 3D tiskové centrum v České republice a na Slovensku z hlediska infrastruktury se nachází na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. V rámci realizace projektů, spolupráce s praxí a výuky se věnuje 3D tisku v několika rovinách, které představuje v následujícím článku.