Témata

Marie Timoščuková

Advokátka se specializací primárně na pracovní právo. Má bohaté zkušenosti s poskytováním právního servisu společnostem napříč odvětvími, a to jak z veřejného, tak soukromého sektoru. Mezi její další specializace patří smluvní a sporová agenda.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a svou právnickou kariéru odstartovala ještě během studií jako právní asistentka v renomované kanceláři Císař, Češka, Smutný, advokátní kancelář. Poté nastoupila jako advokátní koncipientka do advokátní kanceláře Tomaier Legal, kde své praktické znalosti rozšířila o oblast trestního práva. Kromě trestně-právní agendy se věnovala také agendě smluvní a korporátní.

Po ukončení magisterského studia v roce 2017 nastoupila jako koncipientka do nově vznikající advokátní kanceláře k.law a jako jeden z prvních členů měla možnost podílet se na jejím postupném budování. Dnes kancelář poskytuje komplexní právní služby korporátním i privátním klientům. Mezi klíčové specializace týmu zhruba 20 odborníků patří soudní a rozhodčí řízení, fúze a akvizice, stavebnictví a nemovitosti. Marie Timoščuková zde od ledna 2021 působí na pozici advokátky a zaměřuje se primárně na pracovní právo. Pro široké spektrum korporátních klientů poskytuje servis především v oblasti přípravy pracovně-právních dokumentů a řešení vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Dále se věnuje také smluvní a sporové agendě. V březnu roku 2022 se advokátní kancelář přejmenovala na endors. Nový název vychází z anglického výrazu endorsement (podpora), lépe vyjadřuje hodnoty, na kterých advokátní kancelář stojí, a zároveň symbolizuje její dynamický rozvoj a také energii, empatii a erudici, kterou klientům přináší.

Články

Právní rizika:
Ručení za pokutu při nelegální práci

Všem zaměstnavatelům je bezpochyby jasné, že v případě umožnění výkonu nelegální práce cizincům se dopouštějí nelegálního zaměstnávání a riskují, že jim inspekce práce udělí pokutu, jejíž dolní hranice je stanovena na 50 000 Kč a horní hranice může dosahovat až výše 10 000 000 Kč.(1) Málokdo ale již ví, že i v případě odebírání služeb, činností, prací a podobně od subdodavatele, který nelegálně zaměstnává cizince, můžete být jakožto odběratel tohoto plnění od subdodavatele postižen za uvedený přestupek.