Témata

Doc. Pavel Bach

Působí na výzkumném centru RCMT při ČVUT v Praze. Specializuje se na oblast kmitání a stabilitu obráběcího procesu.

Články

Medailonek k narozeninám Ing. Poláčka

Letos 4. června 2013 se dožívá 90 let Ing. Miloš Poláček, CSc. Ti, jenž Miloše blíže znají blíže, vědí, že nikdy netoužil po velké popularitě. Takže se jeho kulaté narozeniny asi nikdy veřejně neslavily. Ale devadesát let je přece jen významné jubileum, jenž si zaslouží poohlédnout se a bilancovat.

Měření vlastností obráběcích strojů

Součástí Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT) při FS ČVUT v Praze je Zkušební laboratoř, akreditovaná u ČIA v oboru zkoušení obráběcích strojů. Zkoušky, které laboratoř provádí, vychází z normy ISO 230 i z vlastních měřicích postupů.

Vlastnosti vřeten CNC soustruhů - 1. část

Vřeteno soustruhu a jeho pohon tvoří jeden ze základních agregátů stroje. Od jeho výkonu se odvíjí výkonnost celého stroje. Pohon vřetena musí zajistit dostatečný krouticí moment nutný k vyvození řezné síly na nástroji. Současně musí být při obrábění k dispozici otáčkový rozsah odpovídající obráběnému materiálu obrobku, použitému nástroji a technologii. Toto jsou jen základní vlastnosti očekávané od každého vřetena, pokud jde o řezný proces.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V následujícím dvoudílném článku přinášíme pohled do minulosti i na současnost řemeslné výroby obráběcích strojů. 1. díl

Ukládání přesných obráběcích strojů na základ

Každý obráběcí stroj musí být uložen a připevněn na vhodný základ. Důvodů k uložení stroje na pevný základ je několik. Solidní základ stroje musí utlumit vibrace přicházející z okolí stroje, ať už jsou to vibrace blízkých strojů nebo vibrace celé budovy buzené např. jeřáby v hale nebo blízkou dopravní zátěží. Základ zpevní lože stroje a redukuje deformace způsobené pohyblivými hmotami spojenými s ložem.

Adaptivní potlačování chvění při frézování

O tom, že při obrábění vzniká často chvění, ví každý zkušený obráběč. Výskytem chvění při obrábění jsou známé operace, které vyžadují štíhlý a hodně vyložený nástroj. Stejně snadno se rozechvěje stroj, když je nutné velké vyložení smykadla nesoucího např. frézovací hlavu. Obrobky se chvějí v případech, kdy se obrábí tenké stěny nebo je není možné dostatečně pevně upnout.

Soustružení bez chvění

Při soustružení se někdy vyskytují případy, kdy během obrábění vznikne postupně narůstající chvění doprovázené silným hlukem. Prvotním impulzem, který chvění vyvolá, může být nájezd nástroje do řezu nebo jistá nehomogenita v materiálu obrobku.