Témata

Petr Mašek

Inženýrskou diplomovou práci obhájil v oboru Výrobní inženýrství a doktorskou diplomovou práci v oboru Strojírenská technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Od roku 2011, posledního ročníku magisterského studia, pracuje ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT), kde je součástí skupiny technologie a specializuje se na experimentální metody obrábění a technologii obrábění.