Témata

Petr Mašek

Inženýrskou diplomovou práci obhájil v oboru Výrobní inženýrství a doktorskou diplomovou práci v oboru Strojírenská technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Od roku 2011, posledního ročníku magisterského studia, pracuje ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT), kde je součástí skupiny technologie a specializuje se na experimentální metody obrábění a technologii obrábění.

Články

Pokročilé testování
moderních povlaků pro obráběcí nástroje

Tenká vrstva materiálu nanesená na řezné části obráběcího nástroje, tzv. ochranný povlak, významně ovlivňuje vlastnosti a funkci celého nástroje. Účinky takové tenké vrstvy spočívají především v ochraně břitu před působením degradačních procesů vlivem tepla, adheze, abraze, oxidace a dalších jevů. Ochranná funkce je důležitá, neboť průběhem a intenzitou uvedených jevů je přímo ovlivněna intenzita opotřebení břitu a nepřímo pak silové zatížení při obrábění, tvorba nárůstku, kvalita obrobeného povrchu, a tvarová a rozměrová přesnost dílce.